Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Lista_priloga  

Lista_priloga

Modify settings and columns
  
View: 
Edit
Sort by AttachmentsUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
 Zdravstveno stanje merkantilnog kukuruza pred berbu (rani hibridi)
Zdravstveno stanje merkantilnog kukuruza pred berbu (rani hibridi)Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
30.9.2022Niš
 Monitoring zdravstvenog stanja klipova merkantilnog kukuruza pred berbu
Monitoring zdravstvenog stanja klipova merkantilnog kukuruza pred berbuUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
30.9.2022Pirot
 Monitoring merkantilnog kukuruza ranih hibrida pred berbu
Monitoring merkantilnog kukuruza ranih hibrida pred berbuUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
30.9.2022Leskovac
 Monitoring merkantilnog kukuruza pred berbu (kasni hibridi)
Monitoring merkantilnog kukuruza pred berbu (kasni hibridi)Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
30.9.2022Kikinda
 Zdravstveno stanje merkantilnog kukuruza pred berbu
Zdravstveno stanje merkantilnog kukuruza pred berbuUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
28.9.2022Kruševac
 Mrka trulež plodova
Mrka trulež plodovaUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
28.9.2022Vrbas
 Zdravstveno stanje kukuruza pred berbu
Zdravstveno stanje kukuruza pred berbuUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
28.9.2022Senta
 Monitoring zdravsvenog stanja kukuruza ranih grupa zrenja na području RC Sombor
Monitoring zdravsvenog stanja kukuruza ranih grupa zrenja na području RC SomborUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
28.9.2022Sombor
 Zdravstveno stanje merkantilnog kukuruza pred berbu
Zdravstveno stanje merkantilnog kukuruza pred berbuUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
28.9.2022Zaječar
 Zdravstveno stanje klipova merkantilnog kukuruza rane i srednje rane grupe zrenja na teritoriji Topličkog okruga
Zdravstveno stanje klipova merkantilnog kukuruza rane i srednje rane grupe zrenja na teritoriji Topličkog okruga Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
28.9.2022Prokuplje
 Monitoring klipova merkantilnog kukuruza pred berbu
Monitoring klipova merkantilnog kukuruza pred berbuUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
28.9.2022Požarevac
 RC Ruma-monitoring kasnih hibrida merkantilnog kukuruza
RC Ruma-monitoring kasnih hibrida merkantilnog kukuruzaUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
27.9.2022Ruma
 Prisustvo stenica u zasadima tokom vegetacije u regionu Sremske Mitrovice
Prisustvo stenica u zasadima tokom vegetacije u regionu Sremske MitroviceUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
27.9.2022Sremska Mitrovica
 Zdrastveno stanje merkantilnog kukuruza pred berbu
Zdrastveno stanje merkantilnog kukuruza pred berbuUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
27.9.2022Negotin
 Prisustvo stenica u zasadima tokom vegetacije u regionu Sremske Mitrovice
Prisustvo stenica u zasadima tokom vegetacije u regionu Sremske MitroviceUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
27.9.2022Sremska Mitrovica
 Pojava bolesti i štetočina na samoniklim strnim žitima
Pojava bolesti i štetočina na samoniklim strnim žitimaUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
27.9.2022Zrenjanin
 Zdravstveno stanje merkantilnog kukuruza u regionu Smedereva
Zdravstveno stanje merkantilnog kukuruza u regionu SmederevaUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
27.9.2022Smederevo
 Monitoring merkantilnog kukuruza pred berbu u regionu Novog Sada
Monitoring merkantilnog kukuruza pred berbu u regionu Novog SadaUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
27.9.2022Novi Sad
 Monitoring klipova merkantilnog kukuruza u regionu Jagodine
Monitoring klipova merkantilnog kukuruza u regionu JagodineUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
27.9.2022Jagodina
 RC Ruma-monitoring ranih i srednje ranih hibrida merkantilnog kukuruza
RC Ruma-monitoring ranih i srednje ranih hibrida merkantilnog kukuruza Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
22.9.2022Ruma
 Prisustvo krvave vaši u jabučnjacima
Prisustvo krvave vaši u jabučnjacimaUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
22.9.2022Vrbas
 Monitoring merkantilnog kukuruza pred berbu
Monitoring merkantilnog kukuruza pred berbuUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
21.9.2022Vršac
 Zdravstveno stanje klipova kukuruza u regionu Šapca
Zdravstveno stanje klipova kukuruza u regionu ŠapcaUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
19.9.2022Šabac
 Miner okruglih mina u jabučnjacima
Miner okruglih mina u jabučnjacimaUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
19.9.2022Vrbas
 Zlatasto žutilo vinove loze
Zlatasto žutilo vinove lozeUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
19.9.2022Vrbas
 Stanje u usevima uljane repice
Stanje u usevima uljane repiceUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
16.9.2022Novi Sad
 Monitoring klipova merkantilnog kukuruza pred berbu rane i srednje rane grupe zrenja
Monitoring klipova merkantilnog kukuruza pred berbu rane i srednje rane grupe zrenja Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
15.9.2022Beograd
 Krvava vaš (Eriosoma lanigerum) u jabučnjacima
Krvava vaš (Eriosoma lanigerum) u jabučnjacimaUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
13.9.2022Vršac
 Sanitarni pregled vinograda i uklanjanje obolelih čokota
Sanitarni pregled vinograda i uklanjanje obolelih čokotaUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
13.9.2022Sombor
 Mere kontrole zlatastog žutila vinove loze
Mere kontrole zlatastog žutila vinove lozeUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
13.9.2022Senta
 Zdravstveno stanje merkantilnog kukuruza
Zdravstveno stanje merkantilnog kukuruza Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
13.9.2022Knjaževac
 Monitoring merkantilnog kukuruza pred berbu (rani hibridi)
Monitoring merkantilnog kukuruza pred berbu (rani hibridi) Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
13.9.2022Kikinda
 Zeleno uvenuće paprike i paradajza
Zeleno uvenuće paprike i paradajzaUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
8.9.2022Vrbas
 ESKA u zasadima vinove loze
ESKA u zasadima vinove lozeUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
8.9.2022Leskovac
 Mere kontrole mrežaste pegavosti ječma (Pyrenophora teres)
Mere kontrole mrežaste pegavosti ječma (Pyrenophora teres)Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
8.9.2022Bačka Topola
 Zlatasto žutilo vinove loze
Zlatasto žutilo vinove lozeUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
7.9.2022Knjaževac
 Cikada Scaphoideus titanus i zlatasto žutilo vinove loze
Cikada Scaphoideus titanus i zlatasto žutilo vinove lozeUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
6.9.2022Leskovac
 Prisustvo odraslih jedinki repičine lisne ose (Athalia rosae) u usevima uljane repice
Prisustvo odraslih jedinki repičine lisne ose (Athalia rosae) u usevima uljane repiceUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
6.9.2022Kikinda
 Odrasle jedinke cikade Scaphoideus titanus u vinovoj lozi
Odrasle jedinke cikade Scaphoideus titanus u vinovoj loziUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
1.9.2022Niš
 Prisustvo filoksere (Phylloxera vastatrix) u zasadima vinove loze
Prisustvo filoksere (Phylloxera vastatrix) u zasadima vinove lozeUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
1.9.2022Jagodina
 Zlatasto žutilo vinove loze
Zlatasto žutilo vinove lozeUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
1.9.2022Bačka Topola
 Zdravstveno stanje suncokreta pred žetvu
Zdravstveno stanje suncokreta pred žetvu Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
29.8.2022Sombor
 Zdravstveno stanje merkantilnog kukuruza pred berbu
Zdravstveno stanje merkantilnog kukuruza pred berbuUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
25.8.2022Zrenjanin
 Mere kontrole zlatastog žutila vinove loze
Mere kontrole zlatastog žutila vinove lozeUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
25.8.2022Kikinda
 Fitoplazmoze vinove loze
Fitoplazmoze vinove lozeUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
24.8.2022Vršac
 Letnja rezidba kajsije
Letnja rezidba kajsijeUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
23.8.2022Bačka Topola
 Prisustvo bele truleži na suncokretu
Prisustvo bele truleži na suncokretuUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
23.8.2022Vrbas
 Prisustvo stenica u vinogradima
Prisustvo stenica u vinogradimaUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
19.8.2022Smederevo
 Siva trulež grožđa (Botrytis cinerea)
Siva trulež grožđa (Botrytis cinerea)Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
19.8.2022Prokuplje
 Prisustvo bolesti u usevu suncokreta
Prisustvo bolesti u usevu suncokretaUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
19.8.2022Pančevo
 Pepelnica vinove loze (Uncinula necator)
Pepelnica vinove loze (Uncinula necator)Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
18.8.2022Vranje
 Prisustvo odraslih jedniki cikade Scaphoides titanus na vinovoj lozi
Prisustvo odraslih jedniki cikade Scaphoides titanus na vinovoj loziUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
18.8.2022Knjaževac
 Prisustvo braon mramoraste stenice u usevima i zasadima
Prisustvo braon mramoraste stenice u usevima i zasadima Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
17.8.2022Kikinda
 Prisustvo odraslih jedinki cikade Scaphoideus titanus u vinovoj lozi
Prisustvo odraslih jedinki cikade Scaphoideus titanus u vinovoj loziUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
17.8.2022Zaječar
 Prisustvo dudovca na voću
Prisustvo dudovca na voćuUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
16.8.2022Pančevo
 ESKA u zasadima vinove loze
ESKA u zasadima vinove lozeUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
15.8.2022Negotin
 Prisustvo odraslih jedinki cikade Scaphoideus titanus u vinovoj lozi
Prisustvo odraslih jedinki cikade Scaphoideus titanus u vinovoj loziUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
13.8.2022Negotin
 ESKA - u zasadima vinove loze
ESKA - u zasadima vinove lozeUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
12.8.2022Požarevac
 Prisustvo larvi braon mramoraste stenice (Haliomorpha halys) u zasadu vinove loze
Prisustvo larvi braon mramoraste stenice (Haliomorpha halys) u zasadu vinove lozeUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
11.8.2022Valjevo
 Prisustvo odraslih jedinki cikade Scaphoideus titanus u vinogradima
Prisustvo odraslih jedinki cikade Scaphoideus titanus u vinogradimaUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
10.8.2022Valjevo
 Kukuruzni plamenac (Ostrinia nubilalis)
Kukuruzni plamenac (Ostrinia nubilalis)Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
9.8.2022Kruševac
 Prisustvo štetočina u usevu kukuruza
Prisustvo štetočina u usevu kukuruzaUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
5.8.2022Sremska Mitrovica
 Kukuruzni plamenac (Ostrinia nubilalis)
Kukuruzni plamenac (Ostrinia nubilalis)Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
4.8.2022Vranje
 Prisustvo jajnih legala II generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) u usevima kukuruza
Prisustvo jajnih legala II generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) u usevima kukuruzaUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
4.8.2022Niš
 Polaganje jajnih legla II generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis)
Polaganje jajnih legla II generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis)Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
4.8.2022Negotin
 Posledice sušnog perioda u RC Sremska Mitrovica
Posledice sušnog perioda u RC Sremska MitrovicaUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
4.8.2022Sremska Mitrovica
 Lozina lisna grinja šiškarica (Eriophyes vitis)
Lozina lisna grinja šiškarica (Eriophyes vitis)Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
4.8.2022Kruševac
 Crna trulež vinove loze
Crna trulež vinove lozeUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
3.8.2022Zaječar
 Odrasle jedinke cikade Scaphoideus titanus na vinovoj lozi
Odrasle jedinke cikade Scaphoideus titanus na vinovoj loziUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
3.8.2022Vranje
 ESKA u zasadima vinove loze
ESKA u zasadima vinove lozeUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
3.8.2022Niš
 Druga generacija kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis)
Druga generacija kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis)Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
2.8.2022Kragujevac
 Polaganje jajnih legala II generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) u usevima kukuruza
Polaganje jajnih legala II generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) u usevima kukuruzaUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
2.8.2022Jagodina
 Cikada Scaphoideus titanus i zlatasto žutilo vinove loze
Cikada Scaphoideus titanus i zlatasto žutilo vinove lozeUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
1.8.2022Kruševac
 Prisustvo štetnih insekata u usevu kukuruza u regionu Valjeva
Prisustvo štetnih insekata u usevu kukuruza u regionu ValjevaUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
30.7.2022Valjevo
 Prisustvo krvave vaši u zasadima jabuke
Prisustvo krvave vaši u zasadima jabukeUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
30.7.2022Subotica
 Mehurasta gar kukuruza – Ustilago maydis
Mehurasta gar kukuruza – Ustilago maydisUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
30.7.2022Smederevo
 Polaganje jaja II generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis)
Polaganje jaja II generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis)Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
30.7.2022Prokuplje
 Zlatasto žutilo vinove loze
Zlatasto žutilo vinove loze Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
30.7.2022Prokuplje
 Prisustvo štetnih insekata u usevima kukuruza u regionu Požarevca
Prisustvo štetnih insekata u usevima kukuruza u regionu PožarevcaUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
30.7.2022Požarevac
 Štetočine u kukuruzu u regionu Pančeva
Štetočine u kukuruzu u regionu PančevaUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
30.7.2022Pančevo
 Prisustvo kukuruzne zlatice u kukuruzu
Prisustvo kukuruzne zlatice u kukuruzuUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
30.7.2022Loznica
 Pojava simptoma zlatastog žutila vinove loze (FD) u vinogradima
Pojava simptoma zlatastog žutila vinove loze (FD) u vinogradimaUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
30.7.2022Kragujevac
 ESKA-sušenje vinove loze
ESKA-sušenje vinove lozeUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
30.7.2022Kragujevac
 Kukuruzni plamenac (Ostrinia nubilalis)
Kukuruzni plamenac (Ostrinia nubilalis)Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
30.7.2022Kosovska Mitrovica
 Lozina lisna grinja šiškarica (Eriophyes vitis)
Lozina lisna grinja šiškarica (Eriophyes vitis)Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
30.7.2022Kosovska Mitrovica
 Pepelnica vinove loze (Uncinula necator)
Pepelnica vinove loze (Uncinula necator)Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
30.7.2022Knjaževac
 Prisustvo odraslih jedinki cikade Scaphoideus titanus na vinovoj lozi
Prisustvo odraslih jedinki cikade Scaphoideus titanus na vinovoj lozi Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
30.7.2022Jagodina
 Cikada Scaphoideus titanus i zlatasto žutilo vinove loze
Cikada Scaphoideus titanus i zlatasto žutilo vinove lozeUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
30.7.2022Beograd
 Siva trulež na malini (Botrytis cinerea)
Siva trulež na malini (Botrytis cinerea)Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
30.7.2022Kosovska Mitrovica
 Lisna grinja šiškarica u vinovoj lozi
Lisna grinja šiškarica u vinovoj loziUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
21.7.2022Požarevac
 Trulež plodova jabučastog voća (Monilinia fructigena) u zasadima jabuke i kruške
Trulež plodova jabučastog voća (Monilinia fructigena) u zasadima jabuke i kruškeUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
21.7.2022Pirot
 Cikada Reptalus panzeri
Cikada Reptalus panzeriUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
19.7.2022Vrbas
 Ružin gundelj (Cetonia aurata) na kukuruzu
Ružin gundelj (Cetonia aurata) na kukuruzuUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
19.7.2022Pirot
 Prisustvo štetočina u kukuruzu
Prisustvo štetočina u kukuruzuUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
15.7.2022Užice
 Prisustvo cikada Cicadetta montana complex u zasadima maline i kupine
Prisustvo cikada Cicadetta montana complex u zasadima maline i kupineUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
15.7.2022Šabac
 Prisustvo odraslih jedinki Scaphoideus titanus u vinogradima
Prisustvo odraslih jedinki Scaphoideus titanus u vinogradimaUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
15.7.2022Subotica
 Grinje predatori u jabukama
Grinje predatori u jabukamaUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
15.7.2022Vršac
 Oštećenja od larvi gundelja u borovnicama u regionu Vršca
Oštećenja od larvi gundelja u borovnicama u regionu VršcaUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
15.7.2022Vršac
 Cikada Reptalus panzeri u usevu kukuruza
Cikada Reptalus panzeri u usevu kukuruzaUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
15.7.2022Kraljevo
 Bolesti u zasadima vinove loze u ovoj sezoni
Bolesti u zasadima vinove loze u ovoj sezoniUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
15.7.2022Pirot
1 - 100 Next