Skip to main content

Kragujevac

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Kragujevac
Zdravstveno stanje ozime pšenice
Na teritoriji RC Kragujevac, na značajnom delu površina setva pšenice još nije izvršena, a na površinama gde jeste, registruju se faze od seme suvo do prvi list razvijen (BBCH 00- 11).
 
Na usevima koji su nikli, vizuelnim pregledom nije registrovano prisustvo simptoma bolesti, kao ni prisustvo lisnih vaši. Registrovano je prisustvo cikada, kao i oštećenja na listovima od njihove ishrane.
 
RC Kragujevac nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozime pšenice.
 
 
 
AZIJSKA VOĆNA MUŠICA (Drosophila suzukii)

 

Na lovnim klopkama u zasadima vinove loze u regionu Šumadije, utvrđeno je prisustvo azijske voćne mušice (Drosophila suzukii).  

 

Ova invazivna štetočina napada plodove maline, kupine, jagode, breskve, grožđa, trešnje, šljive i druge. Dakle, parazitira gotovo sve voćne vrste koje su od ekonomskog značaja na našem području.  Ovako širok krug domaćina otežava suzbijanje ove štetočine.  

 

Druga činjenica koja ograničava zaštitu jeste veliki broj generacija u toku godine (u povoljnim uslovima do 15). Za razliku od ostalih Drosophila vrsta, ova mušica napada plodove voća dok su još na biljci, u vreme kada plodovi počinju da zriju i to zahvaljujući čvrstoj testerastoj legalici kojom zaseca epidermis ploda i ubacuje unutra jaja. Iz jaja se pile larve koje se hrane sadržajem ploda. Osim direktnih šteta koje izaziva ishrana unutar ploda, postoje i indirektne štete zbog pojave sekundarnih parazita, gljivica i bakterija, koje uzrokuju trulež na plodovima. Upravo je ovaj vid štete trenutno najizraženiji u zasadima vinove loze gde se mogu uočiti simptomi sive truleži na grozdovima i bobicama gde je registrovan napad azijske voćne mušice.

Upravo zbog činjenice da štete pričinjava u vreme neposredno pred berbu, zaštita hemijskim sredstvima zbog trajanja karence je otežana, a način života larve koji se odvija unutar ploda takođe usložnjava hemijsku zaštitu. Hemijska zaštita ograničena je na kontrolu imaga uz obavezno vođenje računa o trajanju karence preparata.

 

Osim toga, primena feromona i feromonskih klopki nije moguća jer ova vrsta ne produkuje seksualne feromone kojima privlači jedinke iste vrste tokom parenja, već se kopulacija odvija na mestu ishrane, odnosno na voćnim plodovima kojima bivaju privučene jedinke oba pola ove vrste radi ishrane.  

 

Zbog toga se akcenat daje na higijenskim merama koje preventivno mogu uticati na ograničenje populacije ovih insekata. Tu spadaju orezivanje i uklanjanje infestiranih plodova, kontrola gajbica i druge ambalaže, higijena ivica parcela u kojima se  mogu naći domaćini ove štetočine iz spontane flore. Takođe, preporučuje se skraćenje perioda između branja plodova.

 

Masovno izlovljavanje putem lovnih klopki jedan je od načina za kontrolu njene brojnosti, ali i praćenje populacije. Našim voćarima se može preporučiti postavljanje klopki koje sami mogu da naprave od plastičnih flaša, na kojima se napravi nekoliko rupica, prečnika oko 4mm, i u koje se sipa mirisni atraktant, recimo jabukovo sirće i male količine svežeg kvasca ili crno vino uz dodatak malo deterdženta. Na tako načinjenoj klopci ostavi se jedan otvor koji se prekrije gazom kako bi smesa isparavanjem privlačila mušice. Radi masovnog izlovljavanja potrebno je postaviti veliki broj klopki po parceli (na svakih 5m), naročito na rubne delove (na svakih 2m).

Ispražnjenost pseudotecija V.inaequalis
Pregledom prezimelog lišća jabuke, sorte Ajdared i Zlatni delišes, na lokalitetu Čumić, utvrđena je ispražnjenost pseudotecija od 100% (kraj primarnih infekcija). Jabuka se nalazi u fazi 75 BBCH skale (plodovi oko polovine krajnje veličine).
Stanje ispražnjenosti pseudotecija V.inaequalis
Na osnovu pregleda prezimelog lišća, ove nedelje ustanovljena je ispražnjenost pseudotecija V. inaequalis od 94% na sorti Ajdared, dok na sorti Zlatni delišes iznosi 98%.
 
Zasad jabuke na lokalitetu Čumić, gde se prati biologija ove gljive, nalazi se u fazi 75 BBCH skale, plodovi oko polovine krajnje veličine.
 
RC Kragujevac će nastaviti sa praćenjem ispražnjenosti pseudotecija ove gljive.
Stanje dozrelosti/ispražnjenosti pseudotecija V.inaequalis

Na lokalitetu Čumić, zasadi jabuka nalaze se u fenofazi  prečnik ploda do 40 mm, plodovi su uspravni (T - faza): donja strana plodova i peteljke formira T (74 BBCH skale).

 

Ovonedeljnim pregledom opalog lišća ustanovljena je dozrelost pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke  (Venturia inaequalis) od 100% na obe posmatrane sorte (Ajdared i Zlatni delišes). Ispražnjenost pseudotecija kod sorte Ajdared iznosi 74%, a kod sorte Zlatni delišes 78%.

 

RC Kragujevac nastavlja sa praćenjem ispražnjenosti pseudotecija ove gljive.

Praćenje dozrelosti/ispražnjenosti pseudotecija V.inaequalis

Na lokalitetu Čumić, zasadi jabuka nalaze se u fenofazi  od drugog opadanja plodova (Zlatni Delišes) do faze prečnik ploda 40mm ploda (Ajdared) (73-74 BBCH).

 

Laboratorijskim pregledom opalog lišća registruju se  pseudotecije  sa zrelim askosporama prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti ploda jabuke (Venturia inaequalis).

Procenat dozelosti  pseudotecija za ovu nedelju kreće se od 97% (sorta Ajdared) do 98% (sorta Zlatni Delišes). Procenat ispražnjenosti pseudotecija iznosi 62% kod sorte Ajdared i 64% kod sorte Zlatni Delišes.

 

RC Kragujevac nastavlja sa praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija.
Praćenje dozrelosti/ispražnjenosti pseudotecija V.inaequalis
Ovonedeljnim pregledom opalog lišća jabuke, lokalitet Čumić, utvrđena je sledeća situacija : procenat dozrelosti pseudotecija na sorti Ajdared-93% procenat dozrelosti pseudotecija na sorti Zlatni delišes-96,5% procenat ispražnjenosti pseudotecija na sorti Ajdared-50% procenat ispražnjenosti pseudotecija na sorti Zlatni delišes-52%. Sorta Ajdared se nalazi u fazi 72 BBCH skale, dok je Z.delišes u fazi 73 BBCH skale.
RC Kragujevac nastavlja sa redovnim praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija Venturia inaequalis.
Praćenje dozrelosti/ispražnjenosti pseudotecija V.inaequalis
Nakon ovonedeljnog pregleda prezimelog lišća jabuke, lokalitet Čumić, situacija je sledeća:
 
procenat dozrelosti pseudotecija na sorti Ajdared-89%
procenat dozrelosti pseudotecija na sorti Zlatni delišes-90%
 
procenat ispražnjenosti pseudotecija na sorti Ajdared-38%
procenat ispražnjenosti pseudotecija na sorti Zlatni delišes-40%.
 
Sorta Ajdared se nalazi u fazi 72 BBCH skale, dok je Z.delišes u fazi 71 BBCH skale.
 
RC Kragujevac nastavlja sa redovnim praćenjem pomenutih parametara.
 
Praćenje dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija V.inaequalis

Na lokalitetu Čumić, zasadi jabuka nalaze se u fenofazi  od precvetavanja (Zlatni Delišes) do faze početka formiranja ploda (Ajdared) (69-71 BBCH).

 

Laboratorijskim pregledom opalog lišća registruju se  pseudotecije  sa zrelim askosporama prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti ploda jabuke (Venturia inaequalis).

Procenat dozelosti  pseudotecija za ovu nedelju kreće se od 70,5% (sorta Ajdared) do 79% (sorta Zlatni Delišes). Procenat ispražnjenosti pseudotecija iznosi 8% kod sorte Zlatni Delišes i 6% kod sorte Ajdared.

 

RC Kragujevac nastavlja sa praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis

Na teritoriji koju pokriva RC Kragujevac, lokalitet Čumić, uočeno je da se jabuka sorte Zlatni delišes I Ajdared nalaze u fenofazi  kraj  bubrenja- početak pucanja pupoljaka (BBCH 03 – 07).

Laboratorijskim pregledom opalog lišća registruju se  pseudotecije  sa zrelim askosporama prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti ploda jabuke (Venturia inaequalis).

Utvrdjeno je da je procenat dozelosti  pseudotecija za ovu nedelju za Zlatni delišes 28 %, dok je za Ajdared 22%.

 

 

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima