Skip to main content

Kragujevac

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Kragujevac
Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis (VIII nedelja)
Na osnovu laboratorijskog pregleda prezimelog lišća jabuke sa lokaliteta Čumić, dozrelost pseudotecija gljive Venturia inaequalis (prouzrokovač čađave pegavoti lista i krastavosti ploda jabuke) za ovu nedelju iznosi 28% za sortu Zlatni Delišes i  23,50% za sortu Ajdared.
 
Jabuka se nalazi u fazi cvetovi venu, većina latica opada (67 BBCH).
 
 
RC Kragujevac nastavlja sa praćenjem ovog patogena.
Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis (VII nedelja)

Na osnovu laboratorijskog pregleda prezimelog lišća jabuke sa lokaliteta Čumić, dozrelost pseudotecija gljive Venturia inaequalis (prouzrokovač čađave pegavoti lista i krastavosti ploda jabuke) za ovu nedelju iznosi 18% za sortu Zlatni Delišes i  11% za sortu Ajdared.

Jabuka se nalazi u fazi puno cvetanje, najmanje 50% cvetova otvoreno, prve latice opadaju (BBCH 65).

fenofaza Zlatni delišes

RC Kragujevac nastaviće s praćenjem dozrelosti pseudotecija.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis (VI nedelja)

Na osnovu laboratorijskog pregleda prezimelog lišća jabuka sorte Zlatni Delišes i Ajdared na lokalitetu Čumić, dozrelost pseudotecija gljive Venturia inaequalis, prouzrokovača čađave pegavoti lista i krastavosti ploda jabuke za ovu nedelju iznosi 10% za Zlatni Delišes, a 7,5% za Ajdared.

Zlatni Delišes je trenutno u fazi prvi cvetovi otvoreni (BBCH 60), dok je Ajdared u fazi početak cvetanja, oko 10% cvetova je otvoreno (BBCH 61).

RC Kragujevac nastaviće s praćenjem ovog patogena.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis (V nedelja)
Na osnovu laboratorijskog pregleda prezimelog lišća jabuke sorte Zlatni delišes i Ajdared na lokaciji Čumić, dozrelost pseudotecija gljive Venturia inaequalis, prouzrokovača čađave pegavoti lista i krastavosti ploda jabuke za ovu nedelju iznosi 9% za Zlatni delišes a 5% za Ajdared.
 
Zlatni delišes je trenutno u fazi vidljivi cvetni pupoljci, još uvek zatvoreni (BBCH 55), dok je Ajdared u fazi crvenih pupoljaka-cvetne krunice izdužene, cvetna loža lagano otvorena, čašični listovi tek vidljivi (BBCH 57).
 
 
 
RC Kragujevac nastaviće s praćenjem ovog patogena.
Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis (IV nedelja)
 Na lokalitetu Čumić, jabuka sorte Zlatni delišes se nalazi u fenofazi zeleni listići 10 mm iznad ljušture pupoljka-"mišije uši" (BBCH 10) dok je Ajdared u fazi većina listova otvorena ali još uvek ne u punoj veličini (BBCH 15).
 

 

Laboratorijskim pregledom pseudotecija gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) sa prezimelog lišća jabuka registrovana je dozrelost pseudotecija na sorti Zlatni delišes od 4%, a kod Ajdareda je 2%.

 

RC Kragujevac nastavlja sa praćenjem ovog patogena. 

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis (III nedelja praćenja)

Laboratorijskim pregledom pseudotecija sa prezimelog lišća jabuka (lokalitet Čumić) registrovano je prisustvo zrelih askospora čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis). Kod sorte Zlatni delišes dozrelost za ovu nedelju iznosi 1.50%, a kod sorte Ajdared 0.50%.

 

askusi sa askosporama

 

Zlatni delišes se nalazi u fazi  početak pucanja pupoljka: vidljivi su prvi zeleni listići (BBCH 07), a Ajdared je u fazi zeleni listići oko 5 mm iznad ljušture pupoljka (BBCH 09).

RC Kragujevac nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

Praćenje dozrelosti pseudotecija V.inaequalis (II nedelja)

Na lokalitetu Čumić, jabuke se nalaze u fenofazi lisni pupoljci zadebljali cvetni pupoljci zatvoreni i pokriveni ljuspicama kore – sorta Zlatni delišes (00 BBCH) do početka bubrenja lisnih pupoljaka - sorta Ajdared (01 BBCH).

 

Laboratorijskim pregledom pseudotecija sa prezimelog lišća jabuka nije registrovano prisustvo zrelih askospora čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

Dozrelost pseudotecija za ovu nedelju iznosi 0%.

 

RC Kragujevac nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

Zdravstveno stanje ozime pšenice

Na teritoriji RC Kragujevac, lokalitet Čumić, ozima pšenica se nalazi u fazi od 2 lista razvijeno do početak bokorenja, vidljivo prvo sekundarno stablo (BBCH 12-21).

 
 

Vizuelnim pregledom useva nije registrovano prisustvo simptoma bolesti. 

 

RC Kragujevac nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozime pšenice.

Praćenje dozrelosti pseudotecija V.inaequalis (I nedelja)

Na teritoriji RC Kragujevac, lokalitet Čumić, zasadi jabuka sorte Ajdared i Zlatni Delišes se nalaze u fazi lisni pupoljci zadebljali, cvetni pupoljci zatvoreni i prekriveni ljuspicama kore (BBCH 00).

 

Mikroskopskim pregledom pseudotecija, sa prezimelog lišća jabuke, registrovan je početak formiranja askusa prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis). U askusima nisu registrovane zrele askospore, te je dozrelost pseudotecija 0%.

 

 

RC Kragujevac nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

Zdravstveno stanje ozime pšenice
Na teritoriji RC Kragujevac, na značajnom delu površina setva pšenice još nije izvršena, a na površinama gde jeste, registruju se faze od seme suvo do prvi list razvijen (BBCH 00- 11).
 
Na usevima koji su nikli, vizuelnim pregledom nije registrovano prisustvo simptoma bolesti, kao ni prisustvo lisnih vaši. Registrovano je prisustvo cikada, kao i oštećenja na listovima od njihove ishrane.
 
RC Kragujevac nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozime pšenice.
 
 
 
1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima