Skip to main content

Kragujevac

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Kragujevac > Usevi ili zasadi
Xanthomonas campestris pv. phaseoli (bakterijska plamenjača pasulja)

Obilaskom terena, na lokalitetu Gornja Sabanta, uočeni su simptomi bakteriozne plamenjače u usevu pasulja. Usev je intenzivno navodnjavan, a zbog visokih temperatura, uslovi su pogodovali razvoju ove bolesti, pa su na listovima primetni karakteristični simptomi -nekrotične pege oivičene uskim hlorotičnim oreolom koje se postepeno spajaju i prekrivaju čitavu površinu lista. Ovako izgledaju simptomi u poodmakloj fazi infekcije, a ukoliko je infekcija nastala nedavno, pojavljuju se zelenkaste,mastiljave pege sa hlorotičnom ivicom. Simptomi različitih bakterioznih oboljenja na pasulju su dosta slični, a ovde je reč o Xanthomonas campestris pv phaseoli (plamenjača pasulja), jer za razliku od Pseudomonas syringae pv phaseolicola (oreolna pegavost), gde je hlorotični oreol oko pega jače izražen, kod obične plamenjače pasulja on je slabije prisutan. Ovakvi simptomi su dosta slični ožegotinama na listu, uzrokovanim snažnim sunčevim zračenjem,  s tim da se kod bakterioza  formira tečni bakterijski eksudat, naročito u vlažnim uslovima, po čemu se ove bolesti mogu razlikovati od nepatogenih promena.

Proizvođačima se savetuje da obiđu njive i bašte, pogotovo ako ih redovno navodnjavaju, i primene neki od bakarnih preparata, recimo Bakarni kreč (a.m bakar oksihlorid) ili Blauvit (a.m bakar hidroksid) u koncentraciji od 0,5 %. Ovi preparati se mogu preventivno koristiti tokom vegetacije pre ostvarivanja zaraze. U slučaju uznapredovale zaraze, tretmani se ne preporučuju jer ne bi imali efekta.

Važno je pomenuti da se proizvođači drže plodoreda, kako u budućnosti ne bi imali problema sa ovom bolesti, a parcele gde je ona primećena ne koristiti za uzgoj pasulja u narednim godinama. Veoma je važno koristiti zdravo seme jer je to glavni način širenja bolesti.