Skip to main content

Smederevo

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Smederevo
Zdravstveno stanje ozimih strnih žita

Na području delovanja RC Smederevo nedostatak padavina  ne pogoduje ni pripremi zemljišta, a ni setvi ozimih useva. Veliki deo ozimih strnih žita još nije ni posejan. Kod posejanih pšenica i ječmova nicanje je veoma otežano, pa se i vrlo mali procenat posejanih površina nalazi u fazi nicanja dok su na parcelama gde je i došlo do nicanja usevi neujednačeni i biljke se nalaze u fazi do 2 lista razvijena (BBCH 10-12).

 

 

Na lokalitetu Selevac vizuelnim pregledom izniklih useva registrovano je prisustvo lisnih vaši (Aphididae).  Pored direktnih šteta usled sisanja sokova biljaka, vaši su mnogo značajnije kao vektori fitopatogenih virusa.

 

 

Pošto je prisustvo vaši registrovano na vrlo malom procentu pregledanih biljaka, hemijski tretman se za sada ne preporučuje. Preporučuje se poljoprivrednim proizvođačima stalni pregled useva na prisustvo ovih štetnih organizama. Hemijsko suzbijanje lisnih vaši ne treba sprovoditi sve do postizanja praga štetnosti koji iznosi 10% napadnutih biljaka pšenice.

 

RC Smederevo nastavlja sa praćenjem ozimih useva strnih žita.

Krvava vaš Eriosoma lanigerum

Prilikom obilaska zasada jabuka na teritoriji RC Smederevo uočeno je prisustvo kolonija krvave vaši (Eriosoma lanigerum) na pojedinim sortama jabuke.

 

Krvava vaš je prisutna u različitom intenzitetu, u zavisnosti od sortimenta, kondincije, starosti zasada i vrste podloge. U zasadima gde se registruje prisustvo krvave vaši, preporučuje se primena insekticida na bazi aktivne materije spirotetramat:

Movento 100 SC u koncentraciji 0,15%.

Dozrelost pseudotecija Venturie inequalis

Pregledom listova jabuke,  sortaAjdared i Zlatni delišes, sakupljenih iz voćnjaka sa lokaliteta u Suvodol, 26.04.2018 i mikroskopiranjem pseudotecija, registrovano je sledeće:

 

TABELA 1. Dozrelost pseudotecija po kategorijama

nasortamaAjdarediZlatnidelišespregledano je 50 pseudotecija

dozrelost pseudotecija po kategorijama:

Ajdared

Zlatni delišes

Kategorija 0

bez formiranih askospora u askusima

5

6

Kategorija 1

do 25% formiranih askospora u askusima

8

7

Kategorija 2

od 26-50% formiranih askospora u askusima

10

11

Kategorija 3

od 51-75% formiranih askospora u askusima

14

12

Kategorija 4

od 76-100% formiranih askospora u askusima

13

14

 

datum

Ajdared                 % dozrelosti pseudotecija

Zlatni delišes

% dozrelosti pseudotecija

fenofaza po BBCH skali

05.03.2018.

0%

0%

00 – lisni i cvetni pupoljci zatvoreni

13.03.2018.

1%

0%

03 – kraj bubrenja lisnih pupoljaka

20.03.2018.

4%

3%

03 – kraj bubrenja lisnih pupoljaka

02.04.2018.

17.7%

15.5%

10-mišije uši

12.04.2018.

28.5%

22%

57-fenofaza crvenih pupoljaka

18.04.2018.

42%

41%

60-65-prvi cvetovi otvoreni do fenofaze puno cvetanje

26.04.2018.

61%

60,5%

67-69-cvetovi venu, većina latica opada do kraja cvetanja, sve latice opale.

 

TABELA 2. Dinamika dozrelosti pseudotecija-punkt Suvodol

datum

padavine

(mm)

emperaturevazduha

srednje vrednosti,0C

dozrelost pseudotecija %

Ajdared

Zlatni delišes

26.02.-05.03.2018.

6.8

-2,75

0

0

06.03.-13.03.2018.

13.6

+10.03

1

0

14.03.-20.03.2018.

14.0

+8.60

4

3

21.03.-02.04.2018.

24.

+8.20

17.7

15.5

03.04.-12.04.2018.

12.4

+15.3

25

20

13.04.-19.04.2018.

6.2

+16.9

42

41

20.04.2018.-26.04.2018.

0

+17.8

61

60,5

 

Ispražnjenost pseudotecija 12%  ispražnjeno 6 – ajdared

Ispražnjenost pseudotecija 10%  ispražnjeno 5 – zlatni delišes

 

 

RC Smederevo nastavlja da prati dozrevanje pseudotecija i formiranje askospora u askusima, prouzrokovača čađave pegavosti listova i krastavosti plodova jabuke (Venturiainaequalis).

 

Dozrelost pseudotecija Venturie inequalis

Pregledom listova jabuke,  sortaAjdared i Zlatni delišes, sakupljenih iz voćnjaka sa lokaliteta u Suvodol, 19.04.2018 i mikroskopiranjem pseudotecija, registrovano je sledeće:

 

TABELA 1. Dozrelost pseudotecija po kategorijama

na sortama Ajdared I Zlatni delišes pregledano je 50 pseudotecija

dozrelost pseudotecija po kategorijama:

Ajdared

Zlatni delišes

Kategorija 0

bez formiranih askospora u askusima

12

12

Kategorija 1

do 25% formiranih askospora u askusima

11

12

Kategorija 2

od 26-50% formiranih askospora u askusima

14

13

Kategorija 3

od 51-75% formiranih askospora u askusima

7

8

Kategorija 4

od 76-100% formiranih askospora u askusima

6

5

 

datum

Ajdared                 % dozrelosti pseudotecija

Zlatni delišes

% dozrelosti pseudotecija

fenofaza po BBCH skali

05.03.2018.

0%

0%

00 – lisni i cvetni pupoljci zatvoreni

13.03.2018.

1%

0%

03 – kraj bubrenja lisnih pupoljaka

20.03.2018.

4%

3%

03 – kraj bubrenja lisnih pupoljaka

02.04.2018.

17.7%

15.5%

10-mišije uši

12.04.2018.

28.5%

22%

57-fenofaza crvenih pupoljaka

18.04.2018.

42%

41%

60-65-prvi cvetovi otvoreni do fenofaze puno cvetanje

 

 

 

TABELA 2. Dinamika dozrelosti pseudotecija-punkt Suvodol

datum

padavine

(mm)

emperaturevazduha

srednje vrednosti,0C

dozrelost pseudotecija %

Ajdared

Zlatni delišes

26.02.-05.03.2018.

6.8

-2,75

0

0

06.03.-13.03.2018.

13.6

+10.03

1

0

14.03.-20.03.2018.

14.0

+8.60

4

3

21.03.-02.04.2018.

24.7

+8.20

17.7

15.5

03.04.-12.04.2018.

12.4

+15.3

25

20

13.04.-19.04.2018.

6.2

+16.9

42

41

 

Ispražnjenost pseudotecija 6%  ispražnjeno 3 – ajdared

Ispražnjenost pseudotecija 4%  ispražnjeno 2 – zlatni delišes

 

 

RC Smederevo nastavlja da prati dozrevanje pseudotecija i formiranje askospora u askusima, prouzrokovača čađave pegavosti listova i krastavosti plodova jabuke (Venturiainaequalis).

Dozrelost pseudotecija Venturie inequalis

Pregledom listova jabuke, sorta Ajdared i Zlatni delišes, sakupljenih iz voćnjaka sa lokaliteta u Suvodol, 12.04.2018 i mikroskopiranjem pseudotecija, registrovano je sledeće:

 

TABELA 1. Dozrelost pseudotecija po kategorijama

na sortama Ajdared i Zlatni delišes pregledano je 50 pseudotecija

dozrelost pseudotecija po kategorijama:

Ajdared

Zlatni delišes

Kategorija 0

bez formiranih askospora u askusima

18

22

Kategorija 1

do 25% formiranih askospora u askusima

15

16

Kategorija 2

od 26-50% formiranih askospora u askusima

11

9

Kategorija 3

od 51-75% formiranih askospora u askusima

4

2

Kategorija 4

od 76-100% formiranih askospora u askusima

2

1

 

datum

Ajdared                 % dozrelosti pseudotecija

Zlatni delišes

% dozrelosti pseudotecija

fenofaza po BBCH skali

05.03.2018.

0%

0%

00 – lisni i cvetni pupoljci zatvoreni

13.03.2018.

1%

0%

03 – kraj bubrenja lisnih pupoljaka

20.03.2018.

4%

3%

03 – kraj bubrenja lisnih pupoljaka

02.04.2018.

17.7%

15.5%

10-mišije uši

12.04.2018.

28.5%

22%

57-fenofaza crvenih pupoljaka

 

TABELA 2. Dinamika dozrelosti pseudotecija-punkt Suvodol

datum

padavine

(mm)

emperature vazduha

srednje vrednosti,0C

dozrelost pseudotecija %

Ajdared

Zlatni delišes

26.02.-05.03.2018.

6.8

-2,75

0

0

06.03.-13.03.2018.

13.6

+10.03

1

0

14.03.-20.03.2018.

14.0

+8.60

4

3

21.03.-02.04.2018.

24.7

+8.20

17.7

15.5

03.04.-12.04.2018.

12.4

+15.3

25

20

 

 

RC Smederevo nastavlja da prati dozrevanje pseudotecija i formiranje askospora u askusima, prouzrokovača čađave pegavosti listova i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

 

Dozrelost  pseudotecija Venturie inequalis

Pregledom listova jabuke, sorta Ajdared i Zlatni delišes, sakupljenih iz voćnjaka sa lokaliteta u Suvodol, 02.04.2018 i mikroskopiranjem pseudotecija, registrovano je sledeće:

Kod sorte Ajdared pregledane su 48 pseudotecije u 26 nema formiranih askospora u 12 je do 25% formiranih  askospora u 8 je do 50% formiraih askospora, a u 2 pseudotecije je od 51do 75% formiranih askospora. Procenat dozrelosti je 17,7%

Kod sorte Zlatni delišes  pregledane su 50 pseudotecije u 28 nema formiranih askospora u 14 je do 25% formiranih  askospora u 7 je do 50% formiraih askospora,a u 1 pseudoteciji je 51do 75% formiranih askospora. Procenat dozrelosti je 15,5%

 

Dinamika dozrelosti pseudotecija-punkt Suvodol

datum

Ajdared                 % dozrelosti pseudotecija

Zlatni delišes

% dozrelosti pseudotecija

fenofaza po BBCH skali

05.03.2018.

0%

0%

00 – lisni i cvetni pupoljci zatvoreni

13.03.2018.

1%

0%

03 - kraj bubrenja lisnih pupoljaka

20.03.2018.

4%

3%

03 - kraj bubrenja lisnih pupoljaka

02.04.2018.

17,7%

15,5%

10-mišije uši

 

 

datum

padavine

(mm)

temperatura vazduha

srednje vrednosti,0C

dozrelost pseudotecija %

Ajdared

Zlatni delišes

26.02.-05.03.2018.

6.8

-2,75

0

0

06.03.-13.03.2018.

13.6

+10,03

1

0

14.03.-20.03.2018.

14.0

+8,60

4

3

21.03.-02.04.2018.

24.7

+8,2

17,7%

15,5%

 

 

RC Smederevo nastavlja da prati dozrevanje pseudotecija i formiranje askospora u askusima, prouzrokovača čađave pegavosti listova i krastavosti plodova jabuke (Venturia inequalis).

 

Dozrelost pseudotecija Venturie inequalis

Pregledom listova jabuke, sorta Ajdared i Zlatni delišes, sakupljenih iz voćnjaka sa lokaliteta u Suvodolu, 20.03.2018 i mikroskopiranjem pseudotecija, registrovano je sledeće:

 

TABELA 1. Dozrelost pseudotecija po kategorijama

na sortama Ajdared i Zlatni delišes pregledano je 50 pseudotecija

dozrelost pseudotecija po kategorijama:

Ajdared

Zlatni delišes

Kategorija 0

bez formiranih askospora u askusima

42

44

Kategorija 1

do 25% formiranih askospora u askusima

8

6

Kategorija 2

od 26-50% formiranih askospora u askusima

0

0

Kategorija 3

od 51-75% formiranih askospora u askusima

0

0

Kategorija 4

od 76-100% formiranih askospora u askusima

0

0

 

datum

Ajdared                 % dozrelosti pseudotecija

Zlatni delišes

% dozrelosti pseudotecija

fenofaza po BBCH skali

05.03.2018.

0%

0%

00 – lisni i cvetni pupoljci zatvoreni

13.03.2018.

1%

0%

03 - kraj bubrenja lisnih pupoljaka

20.03.2018.

4%

3%

03 - kraj bubrenja lisnih pupoljaka

 

TABELA 2. Dinamika dozrelosti pseudotecija-punkt Suvodol

datum

padavine

(mm)

temperatura vazduha

srednje vrednosti, 0C

dozrelost pseudotecija %

Ajdared

Zlatni delišes

26.02.-05.03.2018.

6.8

- 2,75

0

0

06.03.-13.03.2018.

13.6

+10.03

1

0

14.03.-20.03.2018.

14.0

+8.60

4

3

 

 

RC Smederevo nastavlja da prati dozrevanje pseudotecija i formiranje askospora u askusima, prouzrokovača čađave pegavosti listova i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

Zdravstveno stanje strnih žita

Na teritoriji koju pokriva RC Smederevo usevi strnih žita, u zavisnosti od vremena setve, nalaze se u fazi bokorenja (BBCH 24-25).

Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice na prisustvo patogena registrovani su:

simptomi rdje žita (Puccinia sp.) na 10% biljaka, simptomi sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na 7% biljaka i simptomi pepelnice žita (Erysiphae graminis) na 3% biljaka.

                                                                                                                                   

Vizuelnim pregledom useva ozimog ječma registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti ječma (Pyrenophora teres) na 10% biljaka.

Takođe, na pregledanim parcelama ozime pšenice i ječma registrovano je i prisustvo biljnih vaši (Aphididae), uglavnom na obodima parcele.

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite, a RC Smederevo nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja strnih žita.

Dozrelost pseudotecija Venturie inequalis

Pregledom listova jabuke, sorta Ajdared i Zlatni delišes, sakupljenih iz voćnjaka sa lokaliteta u Suvodolu, 13.03.2018 i mikroskopiranjem pseudotecija, registrovano je sledeće:

 

TABELA 1. Dozrelost pseudotecija po kategorijama

na sortama Ajdared i Zlatni delišes pregledano je 50 pseudotecija

dozrelost pseudotecija po kategorijama:

Ajdared

Zlatni delišes

Kategorija 0

bez formiranih askospora u askusima

48

50

Kategorija 1

do 25% formiranih askospora u askusima

2

0

Kategorija 2

od 26-50% formiranih askospora u askusima

0

0

Kategorija 3

od 51-75% formiranih askospora u askusima

0

0

Kategorija 4

od 76-100% formiranih askospora u askusima

0

0

 

datum

Ajdared                 % dozrelosti pseudotecija

Zlatni delišes

% dozrelosti pseudotecija

fenofaza po BBCH skali

05.03.2018.

0%

0%

00 – lisni i cvetni pupoljci zatvoreni

13.03.2018.

1%

0%

03 - kraj bubrenja lisnih pupoljaka

 

TABELA 2. Dinamika dozrelosti pseudotecija-punkt Suvodol

datum

padavine

(mm)

temperatura vazduha

srednje vrednosti, 0C

dozrelost pseudotecija %

Ajdared

Zlatni delišes

26.02.-05.03.2018.

6.8

- 2,75

0

0

06.03.-13.03.2018.

13.6

+10.03

1

0

 

faza jabuke

 

RC Smederevo nastavlja da prati dozrevanje pseudotecija i formiranje askospora u askusima, prouzrokovača čađave pegavosti listova i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

Dozrelost pseudotecija Venturie inequalis

Na području rada RC Smederevo jabuka se nalazi u fenofazi mirovanja do početka bubrenja pupoljaka (00-01 BBCH skale).

 

Pregledom listova jabuke, sorta Ajdared i Zlatni delišes, sakupljenih iz voćnjaka sa lokaliteta u Suvodolu, 05.03.2018 i mikroskopiranjem pseudotecija, registrovano je sledeće:

 

TABELA 1. Dozrelost pseudotecija po kategorijama

na sortama Ajdared i Zlatni delišes pregledano je 50 pseudotecija

dozrelost pseudotecija po kategorijama:

Ajdared

Zlatni delišes

Kategorija 0

bez formiranih askospora u askusima

50

50

Kategorija 1

do 25% formiranih askospora u askusima

0

0

Kategorija 2

od 26-50% formiranih askospora u askusima

0

0

Kategorija 3

od 51-75% formiranih askospora u askusima

0

0

Kategorija 4

od 76-100% formiranih askospora u askusima

0

0

 

datum

Ajdared                 % dozrelosti pseudotecija

Zlatni delišes

% dozrelosti pseudotecija

fenofaza po BBCH skali

05.03.2018.

0%

0%

00 – lisni i cvetni pupoljci zatvoreni

 

TABELA 2. Dinamika dozrelosti pseudotecija-punkt Suvodol

datum

padavine

(mm)

temperatura vazduha

srednje vrednosti, 0C

dozrelost pseudotecija %

Ajdared

Zlatni delišes

26.02.-05.03.2018.

6.8

- 2,75

0

0

 

 

RC Smederevo nastavlja da prati dozrevanje pseudotecija i formiranje askospora u askusima, prouzrokovača čađave pegavosti listova i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima