Skip to main content

Leskovac

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Leskovac
Zdravstveno stanje ozimih strnih žita

Na području delovanja RC Leskovac, usevi ozime pšenice se nazale u različitim fazama razvoja, od nekoliko lista razvijeno, do faze 3 stabla vidljiva (BBCH 14-23).

Vizuelnim pregledom pšenice registrovano je prisustvo simptoma pepelnice žita (Erysiphe gramminis) na do 8% biljaka. Prisustvo simptoma drugih bolesti nije registrovano.

Takođe, pregledom useva ozimih strnih žita je uočeno i prisustvo lisnih vaši (Aphididae) i cikade Psammotettix alienus u niskom intenzitetu napada.

Psammotettix alienus

Psammotettix alienus

Prisustvo aktivnih rupa od glodara, poljskog miša (Apodemus sylvaticus) i poljske voluharice (Microtus arvalis) registruje se u kategorijama vrlo niske do niske brojnosti. Preporučuje se praćenje brojnosti aktivnih rupa radi pravovremene primene mamaka. Prag štetnosti kada se preporučuje primena rodenticida (gotovih mamaka)  je za poljskog miša od 10 do 50 aktivnih rupa po ha, a za poljsku voluharicu od 10 do 500 aktivnih rupa po ha.

RC Leskovac nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja strnih žita.

Pregled dozrelosti pseudotecija - Venturia inaequalis

Na području delovanja RC Leskovac, zasadi jabuke nalaze se u fenofazi: lisni pupoljci i zadebljali cvetni pupoljci zatvoreni i pokriveni ljuspicama kore (BBCH 00).

Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća jabuke, registrovane  pseudotecije sa askusima i askosporama prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) pripadaju kategoriji I, odnosno od 53 pregledanih, u 3 pseudotecije je zabeleženo do 25% formiranih askospora, usled čega  izračunati procenat dozrelosti pseudotecija za ovu nedelju iznosi 1,41%.

Osnovni princip u zaštiti jabuke od oboljenja ovim patogenom predstavlja sprečavanje pojave primarnih infekcija tokom perioda oslobađanja askospora. Sprečavanjem nastanka primarnih zaraza, sprečavaju se dalje sekundarne infekcije, što umnogome olakšava zaštitu jabuke u toku vegetacije. Iz tog razloga, jako je važno praćenje saprofitne faze ovog patogena.

RC Leskovac nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija i u narednom periodu.

Zdravstveno stanje useva ozime pšenice

Na području delovanja RC Leskovac, u zavisnosti od vremena setve i primenjene agrotehnike, usevi pšenice nalaze se u različitim fazama razvoja lista (BBCH 11-13).

pšenica - faza razvoja

velika slika

Vizuelnim pregledom, u pojedinim usevima pšenice registrovano je prisustvo simptoma rđe pšenice (Puccinia spp.) u niskom procentu, na do 2% biljaka, dok prisustvo simptoma prouzrokovača drugih bolesti nije utvrđeno.

Takođe, izvršen je i pregled na prisustvo štetočina, i tom prilikom nije utvrđeno prisustvo biljnih vaši (Aphidade) i cikada (Psammotetix alineus), kao ni prisustvo aktivnih rupa glodara, poljske voluharice (Microtus arvalis) i poljskog miša (Apodemus sylvaticus).

RC Leskovac nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimih useva pšenice.

Zdravstveno stanje ozime pšenice

Na području delovanja RC Leskovac, usevi ozime pšenice se, u zavisnosti od vremena setve, nalaze u različitim fazama razvoja od jedan do četiri lista razvijeno (BBCH 11-14).

usev pšenice 2 lista razvijeno

velika slika

Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice uočeno je prisustvo lisnih vaši (Aphididae) na do 2 % biljaka, dok je prisustvo cikade Psammotettix alienus uočeno na do 1 % biljaka. U usevima ozime pšenice nije registrovano prisustvo simptoma bolesti lista kao ni prisustvo aktivnih rupa od glodara poljske voluharice (Microtus arvalis) i poljskog miša (Apodemus sylvaticus).

RC Leskovac nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice.

Zdravstveno stanje ozime pšenice

Na području delovanja RC Leskovac, u optimalnom roku za setvu pšenice nije bilo uslova za pripremu zemljišta usled nedostatka padavina, zbog toga su do sada na našem regionu posejane male površine pod pšenicom. Zasejani usevi se nalaze u fazu od klijanja i nicanja do faze dva lista razvijeno (BBCH 09-12).

pšenica BBCH11
pšenica BBCH 12
biljne vaši

Vizuelnim pregledom useva uočeno je prisustvo krilatih formi biljnih vaši (Aphididae) u niskom procentu na do 3% biljaka, dok prisustvo biljnih bolesti nije zabeleženo, kao ni prisustvo aktivnih rupa od glodara poljske voluharice (Microtus arvalis) i poljskog miša (Apodemus spp.).

RC Leskovac nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice.

Prisustvo poljskih glodara u regionu Leskovca

Na području delovanja RC Leskovac, vizuelnim pregledom useva kukuruza, lucerke, voćnih zasada, strništa, utvrđeno je prisustvo aktivnih rupa od poljskih miševa (Apodemus spp.) i poljske voluharice (Microtus arvalis) u vrlo niskim brojnostima (I kategorija brojnosti).

aktivna rupa glodara sl.2
aktivna rupa glodara

Toplo vreme sa dugim periodom bez padavina, kao i prisustvo hrene nakon završene žetve strnih žita i skidanja okopavina, može dovesti do povećanja brojnosti navedenih štetočina.

Štete mogu pričiniti naročito u jesen na parcelama zasejanim strnim žitima gde njihova ishrana počinje posejanim semenom a kasnije i klijalim biljkama, tako da mesta u parceli ostaju prazna bez biljaka. Takođe značajne štete mogu naneti u lucerištima, kao i u voćarskim zasadima gde svojom ishranom oštećuju korenov sistem što može dovesti do slabijeg porasta kod mladih voćnjaka a u jačem napadu i sušenja biljaka.

Prag štetnosti kada se pristupa hemijskim merama zaštite, odnosno primeni rodenticida, je kada se utvrdi prisustvo glodara u II kategoriji brojnosti.

Vizuelnim pregledom na našem terenu uočena je vrlo niska brojnost aktivnih rupa navedenih glodara tako da se, za sada, ne preporučuje primena rodenticida.

Kategorije za utvrđivanje brojnosti poljskih glodara:

Kategorija

Opis brojnosti

Broj rupa po hektaru

POLJSKA VOLUHARICA

 

POLJSKI MIŠ

 

I

Vrlo niska

do 10

do 10 

II

Niska

10-500 

10-50 

III

Srednja

500-5000

50-500 

IV

Visoka

5000-20000

500-2000

V

Vrlo visoka

20000-50000

2000-10000

 

RC Leskovac, nastavlja sa praćenjem brojnosti navedenih štetočina tako da će na vreme signalizirati pravi momenat njihovog suzbijanja.

Prisustvo cikade Scaphoideus titanus na vinovoj lozi

Na podučju delovanja RC Leskovac, u zasadima vinove loze na punktovima Hisar i Kozare gde se vrši praćenje cikade Scaphoideus titanus, na žutim lepljivim klopkama i dalje se registuju ulovi odraslih jedinki navedene štetočine.

imago Scaphoideus titanus

velika slika

Ova cikada je vektor fitoplazme Flavescence doree, prouzrokovača bolesti zlatastog žutila vinove loze.

Na čokotima kod kojih je došlo do zaraze vidljiva je promena boje na listovima koji se povijaju po obodu prema naličju. Kod belih sorata boja na listovima je svetložuta do zlatnožuta, dok je kod crnih sorata svetlocrvena do tamnoljubičasta.

simptomi zlatastog žutila sl1
simptomi zlatastog žutila sl. 2

U cilju sprečavanja širenja zlatastog žutila vinove loze neophodno je primeniti sledeće mere kontrole:

-          Uklanjanje i uništavanje zaraženih čokota,

-          Uništavanje i krčenje napuštenih zasada,

-          Uklanjanje divlje loze u blizini zasada,

-          Uništavanje korova.

RC Leskovac je dao više preporuka za primenu hemijskih mera za suzbijanje cikade Scaphoideus titanus.

Prisustvo odraslih jedinki cikade Scaphoideus titanus u vinogradima

Na području delovanja RC Leskovac, zasadi vinove loze se nalaze u fazi od potpuno dodirivanje bobica do zatvaranje grozdova.

Na listovima vinove loze kao i na žutim lepljivim klopkama postavljenim u vinogradima, registruje se prisustvo odraslih jedinki cikade Scaphoideus titanus, koja je vektor  fitoplazme Flavescence doree, prouzrokovača Zlatastog žutila vinove loze.

imago cikade Scaphoideus titanus

velika slika

Ova cikada razvija jednu generaciju godišnje. Prezimljava u stadijuma jaja ispod kore dvogodišnjih lastara, iz kojih se pile larve, koje imaju pet razvojnih stupnjeva. Direktene štete usled ishrane larvi i odraslih jedinki su beznačajne ali indirektne štete su veoma značajne u ulozi prenošenja pomenute fitoplazme.

U cilju sprečavanja širenja cikade vinove loze, treba sprovesti sve raspoložive mere kontrole, kako pesticidne tako i nepesticidne:

Uklanjanje i uništavanje zaraženih čokota,

Uništavanje i krčenje napuštenih zasada,

Uklanjanje divlje loze u blizini zasada,

Uništavanje korova.

RC Leskovac je dao više preporuka za primenu hemijskih mera za suzbijanje cikade Scaphoideus titanus (pogledati preporuke).

Međutim i dalje se u vinogradima gde nisu primenjene mere zaštite uočava prisustvo cikade što predstavlja problem u kontroli zlatastog žutila. Parcele gde se ne poštuju preporuke predstavljaju izvor za širenje i cikade i fitoplazme i umanjuju mogućnost držanja pod kontrolom ovog izuzetno destruktivnog oboljenja vinove loze.

Zato apelujemo još jednom, da svi oni koji uoče prisustvo cikade sprovedu tretman po preporuci od 9.8. s tim što je karenca za navedene preparate 14 dana. Dakle, tamo gde se karenca može ispoštovati, preporučuje se primena registrovanih insekticida.

Fuzarioza klasa pšenice

Na području delovanja RC Leskovac, usevi ozime pšenice nalaze se u različitim fazama razvića ploda: od rane mlečne do kasne mlečne zrelosti (BBCH 73 – 77).

Fusarium graminearum

velika slika

Vizuelnim pregledom useva pšenice, na više lokaliteta, uočeni su simptomi fuzarioze ili šturosti klasa (Fusarium graminearum).

Učestale padavine u periodu cvetanja pšenice stvorile su povoljne uslove za infekciju ovim patogenom. Zavisno od lokaliteta, sortimenta, sprovedenih hemijskih mera zaštite, procenat klasova sa simptomima ovog oboljenja se kreće je od 3-25 %, a procenat zaražene površine klasa od 5-35 %.

Bolest može dovesti do smanjenja prinosa i kvaliteta zrna, a obolela zrna mogu sadržati mikotoksine koji su veoma štetni po zdravlje ljudi i životinja.

Prisustvo kukuruzne sovice (Helicoverpa armigera) u usevima paprike

Kukuruzna sovica je izuzetno migratorna i polifagna štetočina koja najveće štete nanosi kukuruzu, paprici, paradajzu, boraniji, soji i drugim gajenim kulturama.

Vizuelnim pregledom useva paprike na licu lista registrovana su položena jaja kukuruzne sovice (Helicoverpa armigera) na pojedinačnim biljkama.

feromonska klopka
jaje na listu

Ženke obično polažu jaja na lice lista, pupoljke, cvetove, plodove biljaka domaćina najčešće po jedno a ređe po dva ili više jaja. Sveže položena jaja su bele boje, a jaja pred piljenje imaju smeđu boju. Tokom svoje ishrane ispiljene larve pored lisne mase oštećuju i generativne organe na biljkama domaćina i tako mogu naneti ozbiljne štete u fazi zametanja plodova. U plodove u koje su se ubušile larve svojom ishranom nanose nepopravljivu štetu i plodovi gube tržišnu vrednost, a ujedno su podložni napadu raznih vrsta truleži.

Na feromonskim klopkama se registuju ulovi ove štetočine, kao i prisusto položenih jaja na usevu paprike.

RC Leskovac nastavlja sa praćenjem ove štetočine i blagovremeno će dati preporuku za njeno suzbijanje.

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima