Skip to main content

Leskovac

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Leskovac
Kukuruzni plamenac ( Ostrinia nubilalis )

Na području delovanja RC Leskovac usevi kukuruza nalaze u fazi od 5 do 9 listova razvijeno ( BBCH 15 - 19 ).

Vizuelnim pregledom useva registovana su sveže položena jajna legla kukuruznog plamenca ( Ostrinia nubilalis ) na 1% biljaka.

jajno leglo O. nubilalis

jajno leglo O. nubilalis

Mere zaštite se za sada ne preporučuju. RC Leskovac nastavlja sa praćenjem ove štetočine.

 

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis – XI nedelja

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis – XI nedelja

Na lokalitetu Leskovac, vizuelnim pregledom zasada jabuke sorte Zlatni delišes i Ajdared, utvrđeno je da se jabuke nalaze u fenofazi od drugo opadanje plodova do faze prečnik ploda do 40 mm ( BBCH   73 – 74 ).

Ovonedeljnim laboratorijskim pregledom opalog lišća u pregledanim pseudotecijama prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke ( Venturia inaequalis ) utvrđeno je sledeće:

Kod sorte Ajdared procenat dozrelosti pseudotecija iznosi 96%, dok je kod sorte Zlatni delišes procenat dozrelosti pseudotecija 97,50%. Kod sorte Ajdared procenat ispražnjenosti pseudotecija iznosi 58%, dok je kod sorte Zlatni delišes procenat ispražnjenosti pseudotecija 60%.

RC Leskovac nastavlja sa nedeljnim praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija.

 

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis – X nedelja

Na lokalitetu Leskovac, vizuelnim pregledom zasada jabuke sorte Zlatni delišes i Ajdared, utvrđeno je da se jabuke nalaze u fenofazi od veličina ploda do 20 mm do drugo opadanje plodova ( BBCH   72 – 73 ).

Ovonedeljnim laboratorijskim pregledom opalog lišća u pregledanim pseudotecijama prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke ( Venturia inaequalis ) utvrđeno je sledeće:

Kod sorte Ajdared procenat dozrelosti pseudotecija iznosi 93,50%, dok je kod sorte Zlatni delišes procenat dozrelosti pseudotecija 95,50%. Kod sorte Ajdared procenat ispražnjenosti pseudotecija iznosi 40%, dok je kod sorte Zlatni delišes procenat ispražnjenosti pseudotecija 44%.

RC Leskovac nastavlja sa nedeljnim praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija.

Cigaraš (Byctiscus betulae)

Obilaskom Vlasotinačkog vinogorja, lokalitet Kozare,  registrovano je prisustvo cigaraša (Byctiscus betulae).

cigaraš - Byctiscus betulae

velika slika

Imaga cigaraša javljaju se s proleća. Tokom ishrane na listovima vinove loze imago pravi oštećenja, uzdužne pruge sa lica lista. Po kopulaciji ženka pregriza peteljku lista koji vene, da bi potom nogama uvila list u obliku cigarete. Unutar uvijenog lista polaže jaja, a ispiljene larve se tu hrane i razvijaju. Trenutno se u uvijenim listovima registruje prisustvo imaga i položenih jaja.

Preporučuje se sakupljanje uvijenih listova koji vise na lastarima vinove loze.

Hemijske mere zaštite se ne preporučuju s obzirom na malu brojnost.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis – IX nedelja

Na lokalitetu Leskovac, vizuelnim pregledom zasada jabuke sorte Zlatni delišes i Ajdared, utvrđeno je da se jabuke nalaze u fenofazi od plodovi dostigli dimenzije do 10 mm, opadanje plodova posle cvetanja do veličina ploda do 20 mm ( BBCH   71 – 72 ).

Ovonedeljnim laboratorijskim pregledom opalog lišća u pregledanim pseudotecijama prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke ( Venturia inaequalis ) utvrđeno je sledeće:

Kod sorte Ajdared  procenat dozrelost pseudotecija iznosi 83,50%.                                                                      

Kod sorte Zlatni delišes procenat dozrelost pseudotecija iznosi 87%.

Kod sorte Ajdared procenat ispražnjenosti pseudotecija iznosi 28%.                                                                

Kod sorte Zlatni delišes procenat ispražnjenosti pseudotecija iznosi 32%.

RC Leskovac nastavlja sa nedeljnim praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija.

 

Trešnjina muva

Na području delovanja RC Leskovac zasadi višnje nalaze se u fazi zeleni plodnik okružen sa sasušenom cvetnom ložom, čašične latice počinju da opadaju do drugo opadanje plodova ( BBCH 72 – 73 ).

Na lokalitetu Donja Jajina, na feromonskim klopkama registrovan je ulov imaga trešnjine muve ( Rhagoletis cerasi ).

imago trešnjine muve

imago trešnjine muve

Za sada se insekticidni tretman ne preporučuje.

RC Leskovac nastavlja sa praćenjem ove štetočine u zasadu višnje.

Krompirova zlatica

Na području delovanja RC Leskovac usevi krompira se nalaze u fenofazi od dva do šest troliski razvijeno (BBCH 12 – 16).

imago i jaja krompirove zlatice

velika slika

Na puntovima Kumarevo i Donje Stopanje, vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo imaga krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata) i jaja položenih na naličju listova.

Insekticidni tretman se za sada ne preporučuje.

RC Leskovac nastavlja sa praćenjem štetočina u usevu krompira.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis – VIII nedelja

Na lokalitetu Leskovac, vizuelnim pregledom zasada jabuke sorte Zlatni delišes i Ajdared, utvrđeno je da se jabuke nalaze u fazi kraj cvetanja, sve latice opale do faze plodovi dostigli dimenzije do 10 mm ( BBCH   69 – 71 ).

Ovonedeljnim laboratorijskim pregledom opalog lišća u pregledanim pseudotecijama prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke ( Venturia inaequalis ) utvrđeno je sledeće:

Dozrelost pseudotecija po kategorijama

Ajdared

 / pregledano 52  pseudotecije

Kategorija 0

Bez formiranih askospora u askusima

3

Kategorija 1

Do 25% formiranih askospora u askusima

5

Kategorija 2

Od 26 – 50% formiranih askospora u askusima

11

Kategorija 3

Od 51 – 75% formiranih askospora u askusima

12

Kategorija 4

Preko 75 % formiranih askospora u askusima

14

                                  Procenat dozrelosti pseudotecija iznosi   70,67%

 

Dozrelost pseudotecija po kategorijama

Zlatni delišes

/ pregledano 52 pseudotecije

Kategorija 0

Bez formiranih askospora u askusima

3

Kategorija 1

Do 25% formiranih askospora u askusima

4

Kategorija 2

Od 26 – 50% formiranih askospora u askusima

8

Kategorija 3

Od 51 – 75% formiranih askospora u askusima

13

Kategorija 4

Preko 75 % formiranih askospora u askusima

15

                                   Procenat dozrelosti pseudotecija iznosi   74,51%

 

 

Ajdared

 / pregledano 52 pseudotecije

Zlatni delišes

/ pregledano 52 pseudotecije

Broj ispražnjenih pseudotecija

7

9

Procenat ispražnjenosti pseudotecija

13,46

17,30

 RC Leskovac nastavlja sa nedeljnim praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija
Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis – VII nedelja

Na lokalitetu Leskovac, vizuelnim pregledom zasada jabuke sorte Zlatni delišes i Ajdared, utvrđeno je da se jabuke nalaze u fazi cvetanja, od fenofaze oko 40% cvetova otvoreno do puno cvetanje, najmanje 50% cvetova otvoreno  (BBCH   64 – 65).

Ovonedeljnim laboratorijskim pregledom opalog lišća u pregledanim pseudotecijama prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) utvrđeno je sledeće:

Dozrelost pseudotecija po kategorijama

Ajdared

 / pregledano 53 pseudotecije

Kategorija 0

Bez formiranih askospora u askusima

8

Kategorija 1

Do 25% formiranih askospora u askusima

11

Kategorija 2

Od 26 – 50% formiranih askospora u askusima

12

Kategorija 3

Od 51 – 75% formiranih askospora u askusima

10

Kategorija 4

Preko 75 % formiranih askospora u askusima

10

                                  Procenat dozrelosti pseudotecija iznosi   53,30%

 

Dozrelost pseudotecija po kategorijama

Zlatni delišes

/ pregledano 52 pseudotecije

Kategorija 0

Bez formiranih askospora u askusima

8

Kategorija 1

Do 25% formiranih askospora u askusima

9

Kategorija 2

Od 26 – 50% formiranih askospora u askusima

10

Kategorija 3

Od 51 – 75% formiranih askospora u askusima

11

Kategorija 4

Preko 75 % formiranih askospora u askusima

11

                                   Procenat dozrelosti pseudotecija iznosi   56,73%

 

 

Ajdared

 / pregledano 53 pseudotecije

Zlatni delišes

/ pregledano 52 pseudotecije

Broj ispražnjenih pseudotecija

2

3

Procenat ispražnjenosti pseudotecija

3,77

5,76

RC Leskovac nastavlja sa nedeljnim praćenjem dozrelosti pseudotecija.

Štetočine u ozimim strnim žitima

Obilaskom useva strnih žita na području delovanja RC Leskovac, lokaliteti Leskovac, Todorovce, registrovano je prisustvo imaga žitnih stenica (Eurigater spp. i Aelia spp.), vaši (Aphididae spp.) u indeksu napada 1,5 do 1,75 i imaga žitne pijavice (Lema melanopus) u indeksu napada 0,75.

vaši na ječmu
ječam - stenica Eurigaster spp
Lema melanopus

 

vaši na pšenici
pšenica - stenica Aelia spp.
pšenica - stenica Eurigaster spp.

Brojnost prisutnih štetočina je ispod praga štetnosti pa se hemijske mere zaštite trenutno ne preporučuju.

RC Leskovac nastavlja sa daljim praćenjem. 

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima