Skip to main content

Leskovac

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Leskovac
Dozrelost apotecija – I nedelja

Na području delovanja RC Leskovac, zasadi višnje nalaze se u fazi kraj cvetanja, sve latice opale do faze zeleni plodnik okružen sa sušenom cvetnom ložom, čašične latice počinju da opadaju (BBCH 69-72).

Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća višnje iz voćnjaka, i plodonosnih tela apotecija prouzrokovača pegavosti lista višnje i trešnje (Blumeriella jaapii), registrovano je prisustvo zrelih askospora u  3,92% apotecija.

formiranje askospora

velika slika

RC Leskovac nastavlja sa praćenjem dozrelosti apotecija ovog patogena.

 

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis – IX nedelja

Na području delovanja RC Leskovac, lokalitet Leskovac, jabuke sorte Zlatni Delišes i Ajdared nalaze se u fazi od najmanje 50% cvetova  otvoreno, prve latice opadaju do faze cvetovi venu, većina latica opada (BBCH 65-67).

Ovonedeljnim laboratorijskim pregledom pseudotecija sa prezimelog lišća jabuke iz voćnjaka, registrovana je dozrelost pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) 42,30%  kod sorte Ajdared. Kod sorte Zlatni Delišes procenat dozrelosti pseudotecija za ovu nedelju iznosi 38,94%.

kategorija 4

velika slika

RC Leskovac nastavlja sa nedeljnim praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis - VIII nedelja

Na području delovanja RC Leskovac, lokalitet Leskovac, jabuke sorte Zlatni Delišes i Ajdared nalaze se u fazi početak cvetanja do faze puno cvetanje (BBCH 61-65).

Laboratorijskim pregledom pseudotecija sa prezimelog lišća jabuke iz voćnjaka, registrovano je prisustvo zrelih askospora prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

pseudotecija, askusi, askospore

velika slika

Kod sorte Ajdared procenat dozrelosti pseudotecija za ovu nedelju iznosi 26,47%, dok kod sorte Zlatni Delišes procenat dozrelosti pseudotecija iznosi 21,63%.

RC Leskovac nastavlja sa nedeljnim praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.
Moljac paradajza

Na području delovanja RC Leskovac, usevi paradajza u zatvorenom prostoru nalaze se u različitim fazama razvoja, od fenofaze vidljivo devet i više cvetnih početaka na glavnom stablu do faze otvoren drugi cvet na glavnom stablu (BBCH 59-62).

faza razvoja

velika slika

Na feromonskim klopkama postavljenim u plasteniku za proizvodnju rasada paradajza, registruju se ulovi imaga moljca paradajza (Tuta absoluta).

faza razvoja listova
imaga moljca paradajza

Paradajz je ugrožen u svim fazama razvoja, od rasada do biljaka u plodonošenju.

Štete pričinjavaju larve ove štetočine na svim nadzemnim delovima biljaka paradajza.  Prodiru u listove, hrane se  tkivom lista  između lica i naličja lista, i prave karakteristična oštećenja, široke mine nedefinisanog oblika. Prodiru i u stablo, zelene i zrele plodove paradajza.

U suzbijanju ove šteteočine potrebno je primeniti sve raspoložive mere:

-         Plodosmena sa biljkama koje nisu domaćini moljca paradajza, a u plastenicima razmak 6-7 nedelja između dva ciklusa proizvodnje

-         Postavljanje feromonskih klopki za utvrđivanje prisustva i praćenje brojnosti populacije, a takođe i za izlovljavanje imaga

-         Postavljanje vodenih klopki kojima je moguće masovnije izlovljavanje imaga

      -        Postavljanje mreža protiv insekata na ulazu u objekte i  mesta provetravanja

      -         Adekvatno đubrenje i navodnjavanje, uklanjanje napadnutih biljnih delova, listova, plodova, uništavanje korovskih biljaka domaćina

      -        Biološka borba – upotreba prirodnih neprijatelja (odrasle jedinke i larve predatorske stenice Macrolophus pygmaeus hrane se jajima i larvama moljca paradajza).

Hemijske mere se za sada ne preporučuju.

 RC Leskovac nastavlja sa parćenjem ove štetočine.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis - VII nedelja

Na području delovanja RC Leskovac, lokalitet Leskovac, jabuke sorte Zlatni delišes i Ajdared nalaze se u fazi razvoja cvetnih pupoljaka do početka cvetanja (BBCH 57-61).

Laboratorijskim pregledom pseudotecija sa prezimelog lišća jabuke iz voćnjaka, registrovano je prisustvo zrelih askospora prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

askospore, askusi

velika slika

Kod sorte Ajdared procenat dozrelosti pseudotecija za ovu nedelju iznosi 13%, dok kod sorte Zlatni delišes procenat dozrelosti pseudotecija iznosi 12,01%.

RC Leskovac nastavlja sa nedeljnim praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

Rutava buba

Na području delovanja RC Leskovac, jabučaste i koštičave voćne vrste nalaze se u različitim fazama cvetanja. Vizuelnim pregledom zasada registrovano je prisustvo rutave bube (Tropinota hirta).

rutava buba na cvetu višnje

rutava buba na cvetu višnje

rutava buba na cvetu šljive

rutava buba na cvetu šljive

rutava buba na maslačku

rutava buba na maslačku

Rutava buba je polifagna štetočina i odličan letač. Imago se hrani parašnicima i tučkom cveta. Pri većoj brojnosti može naneti štete, naročito u mladim zasadima voća. Tokom dana najaktivnija je u periodu od 10-16 časova.

Primena insekticida u vreme cvetanja je strogo zabranjena!

U cilju zaštite od ove štetočine preporučuje se:

- Postavljanje lovnih posuda bele ili plave boje sa vodom uz dodatak mirisnog atraktanta (anis, cimet, negro bombone, voćni sirup), posebno na obodima vočnjaka, kao i u redu, u cilju izlovljavanja ove štetočine

- Zakorovljavanje voćnjaka do precvetavanja u cilju smanjenja aktivnosti rutave bube na cvetovima voća

   

Lucerkina buba

Na području delovanja RC Leskovac, usevi lucerke nalaze se u fazi intenzivnog porasta (15-20 cm visine).

Vizuelnim pregledom utvrđeno je prisustvo imaga lucerkine bube (Phytodecta fornicata) u maloj brojnosti, pa se insekticidni tretman za sada ne preporučuje.

lucerkina buba

velika slika

Proizvođačima se preporučuje redovan obilazak lucerišta i praćenje brojnosti lucerkine bube. Kritičan broj je 20 imaga po m².

Pojava tripsa u zasadima breskve nektarine

Na području delovanja RC Leskovac, breskve i nektarine se nalaze u različitim fazama cvetanja, zavisno od sortimenta i lokaliteta (BBCH 61-65).

puno cvetanje

velika slika

Vizuelnim pregledom i metodom otresanja cvetova na lokalitetu Leskovac, registrovano je prisustvo imaga tripsa (Thysanoptera) u indeksu napada  2.

trips iz cveta breskve

velika slika

Takođe je pregledom korovske vegetacije u zasadu breskve, u cvetovima maslačka registrovano prisustvo ove štetočine u većoj brojnosti.

Odrasle jedinke tripsa naseljavaju cvetove, hrane se i polažu jaja. Ishranom imaga i larvi na tek zametnutim plodovima, kao i zbog polaganja jaja unutar mladog biljnog tkiva, nastaju štete. Na napadnutim plodovima uočavaju se nekrotični ožiljci, plodovi se deformišu, a iz njih često curi smola.

Pojava tripsa u fazi cvetanja, kada primena insekticida nije dozvoljena zbog mogućeg trovanja polinatora, otežava njihovo suzbijanje. Hemijske mere zaštite su moguće tek u fazi početka formiranja plodnika, koja se poklapa sa masovnijim piljenjem larvi, kada polinatori više nisu prisutni u voćnjaku.

RC Leskovac nastavlja monitoring tripsa u zasadima bresaka i nektarina.

Pojava šljivinih osa

Na području delovanja RC Leskovac, lokalitet Donja Jajina, vizuelnim pregledom zasada šljive sorta Stenlej, utvrđeno je da se šljiva nalazi u fenofazi početak cvetanja, oko 10% cvetova otvoreno (BBCH 61).

 

Na lepljivim pločama registrovan je prvi ulov imaga crne i žute šljivine ose (Hoplocampa  minuta i Hoplocampa flava).

šljivine ose

šljivine ose

 

Imaga šljivinih osa hrane se polenom i nektarom cvetova. Nakon kopulacije ženka polaže jaja ispod epidermisa čašičnih listića. Isipljene larve se hrane tkivom ploda i semenkom.

 

 Primena insekticida je zabranjena u fazi cvetanja!

 

RC Leskovac nastavlja sa praćenjem i signaliziraće vreme za tretman.

 

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis – VI nedelja

Na području delovanja RC Leskovac, jabuke se zavisno od sortimenta i lokaliteta nalaze u fazi od većina listova otvorena ali još uvek ne u punoj veličini do faze vidljivi cvetni pupoljci, još uvek zatvoreni (BBCH 15-55).

Ovonedeljnim laboratorijskim pregledom pseudotecija sa prezimelog lišća jabuka iz voćnjaka, registrovano je prisustvo zrelih askospora prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

askusi i askospore

velika slika

Kod sorte Ajdared procenat dozrelosti pseudotecija iznosi 8,82%, dok kod sorte Zlatni delišes procenat dozrelosti pseudotecija iznosi 7,35%.

RC Leskovac nastavlja sa nedeljnim praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima