Skip to main content

Leskovac

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Leskovac > Prilozi > Prisustvo odraslih jedinki cikade Scaphoideus titanus u vinogradima
Prisustvo odraslih jedinki cikade Scaphoideus titanus u vinogradima

Na području delovanja RC Leskovac, zasadi vinove loze se nalaze u fazi od potpuno dodirivanje bobica do zatvaranje grozdova.

Na listovima vinove loze kao i na žutim lepljivim klopkama postavljenim u vinogradima, registruje se prisustvo odraslih jedinki cikade Scaphoideus titanus, koja je vektor  fitoplazme Flavescence doree, prouzrokovača Zlatastog žutila vinove loze.

imago cikade Scaphoideus titanus

velika slika

Ova cikada razvija jednu generaciju godišnje. Prezimljava u stadijuma jaja ispod kore dvogodišnjih lastara, iz kojih se pile larve, koje imaju pet razvojnih stupnjeva. Direktene štete usled ishrane larvi i odraslih jedinki su beznačajne ali indirektne štete su veoma značajne u ulozi prenošenja pomenute fitoplazme.

U cilju sprečavanja širenja cikade vinove loze, treba sprovesti sve raspoložive mere kontrole, kako pesticidne tako i nepesticidne:

Uklanjanje i uništavanje zaraženih čokota,

Uništavanje i krčenje napuštenih zasada,

Uklanjanje divlje loze u blizini zasada,

Uništavanje korova.

RC Leskovac je dao više preporuka za primenu hemijskih mera za suzbijanje cikade Scaphoideus titanus (pogledati preporuke).

Međutim i dalje se u vinogradima gde nisu primenjene mere zaštite uočava prisustvo cikade što predstavlja problem u kontroli zlatastog žutila. Parcele gde se ne poštuju preporuke predstavljaju izvor za širenje i cikade i fitoplazme i umanjuju mogućnost držanja pod kontrolom ovog izuzetno destruktivnog oboljenja vinove loze.

Zato apelujemo još jednom, da svi oni koji uoče prisustvo cikade sprovedu tretman po preporuci od 9.8. s tim što je karenca za navedene preparate 14 dana. Dakle, tamo gde se karenca može ispoštovati, preporučuje se primena registrovanih insekticida.

Comments

There are no comments yet for this post.