Skip to main content

Leskovac

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Leskovac > Prilozi > Prisustvo kukuruzne sovice (Helicoverpa armigera) u usevima paprike
Prisustvo kukuruzne sovice (Helicoverpa armigera) u usevima paprike

Kukuruzna sovica je izuzetno migratorna i polifagna štetočina koja najveće štete nanosi kukuruzu, paprici, paradajzu, boraniji, soji i drugim gajenim kulturama.

Vizuelnim pregledom useva paprike na licu lista registrovana su položena jaja kukuruzne sovice (Helicoverpa armigera) na pojedinačnim biljkama.

feromonska klopka
jaje na listu

Ženke obično polažu jaja na lice lista, pupoljke, cvetove, plodove biljaka domaćina najčešće po jedno a ređe po dva ili više jaja. Sveže položena jaja su bele boje, a jaja pred piljenje imaju smeđu boju. Tokom svoje ishrane ispiljene larve pored lisne mase oštećuju i generativne organe na biljkama domaćina i tako mogu naneti ozbiljne štete u fazi zametanja plodova. U plodove u koje su se ubušile larve svojom ishranom nanose nepopravljivu štetu i plodovi gube tržišnu vrednost, a ujedno su podložni napadu raznih vrsta truleži.

Na feromonskim klopkama se registuju ulovi ove štetočine, kao i prisusto položenih jaja na usevu paprike.

RC Leskovac nastavlja sa praćenjem ove štetočine i blagovremeno će dati preporuku za njeno suzbijanje.

Comments

There are no comments yet for this post.