Skip to main content

Region Subotica

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Subotica
Sajt za objavljivanje priloga sa područja Regionalnog centra Subotica.
Povećava se aktivnost poljskih glodara

Vizuelnim pregledima useva pšenice i uljane repice, konstatovano je povećanje broja aktivnih rupa od poljskih glodara (poljski miš- Apodemus sylvaticus, poljska voluharica –Microtus arvalis) u odnosu na početak zime.

 

Slika1-aktivne rupe na parceli uljane repice

Slika2-rupe od glodara na uvratini

 

 

Preporučije se proizvođačima:

Da obilaze svoje parcele i prate brojnost poljskih glodara. Suzbijanju se pristupa ukoliko ima više od 10 aktivnih rupa/ha.

Rupe sa otrovanim mamcima obavezno zatrpati sa zemljom da ne bi došlo do trovanja divljači!

Kruškina buva
Na punktu Palić kruške se nalaze u fazi 50%  listova obezbojeno (BBCH 95 ).
Vizuelnim pregledom je registrovano prisustvo prezimljujućeg imaga obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u  indeksu napada 9,5. 
 
imago kruškine buve-Cacopsylla pyri

 

Hemijske mere zaštite se ne preporučuju, a RC Subotica nastavlja sa praćenjem ove štetočine.

Stanje ječma-RC Subotica

Na punktu Žednik usevi ječma se nalaze u fazi 2 razvijena lista (BBCH 12).

Vizuelnim pregledom biljaka ustanovljeno je  povećano prisustvo lisnih vaši (Aphididae) u odnosu na prošlu nedelju, a koje je blizu praga štetnosti (10% biljaka naseljeno sa biljnim vašima).

 

Aphididae na listu ječma

 

S obzirom da se predviđaju mrazevi za vikend, očekuje se da će se kao posledica toga redukovati populacija vaši, te se za sada ne preporučuje tretman protiv njih.

RC Subotica će nastaviti da prati i izveštava o prisustvu ovih štetočina.

Zdravstveno stanje strnih žita -RC Subotica

Na terenu RC Subotica usevi pšenice i ječma su u različitim fazama razvoja, od nicanja do 3 razvijena lista, BBCH 10-13. Zabeležena suša u proteklom periodu otežala je kako pripremu zemljišta za setvu tako i sam proces nicanja useva.

Vizuelnim pregledom biljaka pšenice i ječma je ustanovljeno prisustvo lisnih vaši (Aphididae) koje pored direktnih šteta mogu biti značajne i kao  vektori biljnih virusa.

Vizuelnim pregledom je ustanovljeno i prisustvo aktivnih rupa od poljskih glodara. 

Za sada, prisustvo štetočina nije na nivou praga štetnosti, a RC Subotica će nastaviti da prati i izveštava o zdravstvenom stanju ozimih strnina.

 

Slika1-faza razvoja pšenice

Slika2-lisne vaši na listu

 

Slika3-rupe od poljskih glodara

Zdravstveno stanje useva uljane repice -RC Subotica

Na terenu RC Subotica usevi uljane repice se nalaze u različitim fazama razvoja u zavisnosti od vremena setve  (od faze kotiledona do 5 listova razvijeno, BBCH 10-15). Uslovi u proteklom periodu nisu bili pogodni za ujednačeno nicanje te su primetne razlike u fazama na jednoj parceli.

Vizuelnim pregledom biljaka je ustanovljeno prisustvo lisnih vaši (Aphididae) na naličju biljaka. 

 

 

Prisutni su simptomi napada i drugih štetočina karakterističnih za uljanu repicu- buvača (Phyllotreta sp.) i pagusenica repičine lisne ose (Athalia rosa).

 

 

Prisustvo navedenih štetnih organizma nije na nivou praga štetnosti koji iziskuje hemijske mere zaštite. 

RC Subotica će pratiti dalji razvoj štetnih organizama i blagovremeno dati signal za njihovo suzbijanje ukoliko bude bilo potrebe.

Monitoring kukuruznog plamenca
Na terenu RC Subotica, vizuelnim  pregledom kukuruza registruju se položena jajna legla  II generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis), kao i sam početak piljenja larvi. Procenat biljaka sa položenim jajnim leglima kreće se do 2%.
Jajno leglo

Proizvođačima se preporučuje pregled useva na prisustvo jajnih legala. Po postizanju praga štetnosti (10% biljaka sa jajnim leglima za merkantilni i 5% biljaka sa jajnim leglima za semenski kukuruz i kukuruz šećerac), na početku piljenja larvi, preporučuju se  hemijske mere zašite insekticidom ovicidno-larvicidnog delovanja:

 

Coragen 20 SC (hlorantraniliprol) u dozi  0,1 - 0,15 l/ha

Praćenje dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija

Punkt: Bački Vinogradi

Sorta : Jonagold

Laboratorijski pregled izvađenih pseudotecija iz listova.

datum

% dozrelosti

% ispražnjenosti

BBCH skala

02.02.2018

0

-

00

22.02.2018

0

-

00

13.03.2018

1,5

-

00

21.03.2018

12

-

01

28.03.2018

11,5

-

03

04.04.2018

45,4

-

09

11.04.2018

48,1

-

55

19.04.2018

63,72

-

65

24.04.2018

70

15,25

67

03.05.2018

73,46

16,94

72

11.05.2018

100

20

73

17.05.2018

100

50,79

73

24.05.2018

100

78

73

29.05.2018

100

93,33

74

06.06.2018

100

100

74

Punkt: Bački Vinogradi

Sorta : Jonagold

Laboratorijski pregled izvađenih pseudotecija iz listova.

datum

% dozrelosti

% ispražnjenosti

BBCH skala

02.02.2018

0

-

00

22.02.2018

0

-

00

13.03.2018

1,5

-

00

21.03.2018

12

-

01

28.03.2018

11,5

-

03

04.04.2018

45,4

-

09

11.04.2018

48,1

-

55

19.04.2018

63,72

-

65

24.04.2018

70

15,25

67

03.05.2018

73,46

16,94

72

11.05.2018

100

20

73

17.05.2018

100

50,79

73

24.05.2018

100

78

73

29.05.2018

100

93,33

74

06.06.2018

100

100

74

Konstatuje se kraj primarnih infekcija.
Monitoring kukuruznog plamenca

RC Subotica-kukuruz

Usevi merkantilnog kukuruza se nalaze u fenofazi  razvoja od osam do devet i više listova  (po BBCH od 18 do 19).

Vizuelni pregledima se prati prisustvo jajnih legala  prve generacije kukuruznog plamenca -Ostrnia nubilalis. Konstatuje se početak polaganja jaja, indeks napada zasad je još nizak  i iznosi 0,2.

RC Subotica i dalje će pratiti polaganje jaja ove štetočine i obavestiti proizvođače o potebi za tretman.

Praćenje dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija

Punkt: Bački Vinogradi

Sorta : Jonagold

Laboratorijski pregled izvađenih pseudotecija iz listova.

datum

% dozrelosti

% ispražnjenosti

BBCH skala

02.02.2018

0

-

00

22.02.2018

0

-

00

13.03.2018

1,5

-

00

21.03.2018

12

-

01

28.03.2018

11,5

-

03

04.04.2018

45,4

-

09

11.04.2018

48,1

-

55

19.04.2018

63,72

-

65

24.04.2018

70

15,25

67

03.05.2018

73,46

16,94

72

11.05.2018

100

20

73

17.05.2018

100

50,79

73

24.05.2018

100

78

73

29.05.2018

100

93,33

74

Praćenje dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija Venturia inaequalis

Punkt: Bački Vinogradi

Sorta : Jonagold

Laboratorijski pregled izvađenih pseudotecija iz listova:

datum

% dozrelosti

% ispražnjenosti

BBCH skala

02.02.2018

0

-

00

22.02.2018

0

-

00

13.03.2018

1,5

-

00

21.03.2018

12

-

01

28.03.2018

11,5

-

03

04.04.2018

45,4

-

09

11.04.2018

48,1

-

55

19.04.2018

63,72

-

65

24.04.2018

70

15,25

67

03.05.2018

73,46

16,94

72

11.05.2018

100

20

73

17.05.2018

100

50,79

73

24.05.2018

100

78

73

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima