Skip to main content

Region Subotica

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Subotica
Sajt za objavljivanje priloga sa područja Regionalnog centra Subotica.
Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis

Na području delovanja RC Subotica, jabuke se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u fenofazi kraj cvetanja: sve latice opale, plodovi dostigli veličinu do 10 mm; opadanje plodova posle cvetanja (BBCH 69-71).

Laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) sa prezimelog lišća jabuke sorte Zlatni Delišes, registrovano je prisustvo formiranih askusa i zrelih askospora.

Dozrelost pseudotecija za XIII nedelju iznosi 61,36%. 

slika

RC Subotica nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija u narednom periodu.

Prisustvo pipe repičine ljuske u usevu uljane repice

Na području delovanja RC Subotica usevi uljane repice se nalaze u fazi punog cvetanja: 50% cvetova glavne cvasti otvoreno; starije latice opadaju (BBCH 65).

Slika 1. Usev uljane repice u punom cvetanju    Slika 1. Usev uljane repice u punom cvetanju

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo imaga pipe repičine ljuske (Ceutorhynchus assimilis), i to naročito na ivicama parcela.

    Slika 2. Imago pipe repičine ljuske

Pipa repičine ljuske ima jednu generaciju godišnje. Prezimljava imago, a u proleće tokom aprila počinje sa ishranom, prvo sa divljim krstašicama, a zatim prelazi na uljanu repicu. Najaktivnija je u vreme cvetanja uljane repice. Na biljkama uljane repice izgrizaju cvetne pupoljke, delove cveta i mlade ljuske. Najznačajnije štete pričinjavaju larve koje se hrane semenom unutar mahuna.

         Slika 3. pipa u cvetu

U našoj zemlji nema registrovanih insekticida za suzbijanje pipe repičine ljuske. Prema EPPO standardu (PP 2/8 (1)), hemijske mere zaštite se preporučuju samo nakon formiranja prvih mahuna, po postizanju praga štetnosti koji iznosi od 0,5 do 2 imaga po biljci, u rubnom delu parcele.

Primena insekticida u fazi cvetanja je zakonom zabranjena!

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis XII nedelja

Na području delovanja RC Subotica, jabuke se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u fenofazi cvetanja; od punog cvetanja: najmanje 50% cvetova otvoreno, prve latice opadaju  do cvetovi venu; većina latica opada (BBCH 65-67).

Laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) sa prezimelog lišća jabuke sorte Zlatni Delišes, registrovano je prisustvo formiranih askusa i zrelih askospora.

Od 55 pregledanih pseudotecija u 8 nije bilo formiranih askospora, u 14 je registrovano prisustvo zrelih askospora (do 25% formiranih askospora),   u 9 pseudotecija je bilo od 26-50 % askusa sa formiranim askosporama, dok je u 13 pseudotecija registrovana zrelost od 51 – 75% askusa sa formiranim askosporama, i 11 pseudotecija sa 76-100 % askusa sa formiranim askosporama, pa je dozrelost pseudotecija za XII nedelju 52,27%.

 slika

RC Subotica nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija u narednom periodu.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis XI nedelja

Na području delovanja RC Subotica, na punktu Žednik, jabuka se nalazi u fenofazi puno cvetanje: najmanje 50% cvetova otvoreno, prve latice opadaju (BBCH 65).

Laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) sa prezimelog lišća jabuke sorte Zlatni Delišes, registrovano je prisustvo formiranih askusa i zrelih askospora.

Od 50 pregledanih pseudotecija u 13 nije bilo formiranih askospora, u 8 je registrovano do 25% formiranih askospora,   u 9 od 26 do 50% askospora, u 11 od 51 do 75% askospora, u 9 preko 76% askosporaa, pa je dozrelost pseudotecija za XI nedelju 47,50%.

RC Subotica nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija u narednom periodu.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaeqalis X nedelja

Na području delovanja RC Subotica, na punktu Žednik, jabuka se nalazi u fenofazi prvi cvetovi vidljivi (BBCH 60).

Laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) sa prezimelog lišća jabuke sorte Zlatni Delišes, registrovano je prisustvo formiranih askusa i zrelih askospora.

Od 57 pregledanih pseudotecija u 25 nije bilo formiranih askospora, u 21 je registrovano prisustvo zrelih askospora (do 25% formiranih askospora),   u 8 pseudotecija je bilo od 26-50% askusa sa formiranim askosporama, dok je u 3 pseudotecije registrovana zrelost od 51 – 75% askusa sa formiranim askosporama, pa je dozrelost pseudotecija za X nedelju 20,17%.

askusima -
velika slika

RC Subotica nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija u narednom periodu.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis

Na području delovanja RC Subotica, na punktu Žednik, jabuka se nalazi u fenofazi  vidljivi cvetni pupoljci (još uvek zatvoreni), BBCH 55.

Laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) sa prezimelog lišća jabuke sorte Zlatni Delišes, registrovano je prisustvo formiranih askusa i zrelih askospora.

Od 50 pregledanih pseudotecija u 23 nije bilo formiranih askospora, u 19 je registrovano prisustvo zrelih askospora (do 25% formiranih askospora),   u 7 pseudotecija je bilo od 26-50% askusa sa formiranim askosporama, dok je u 1 pseudoteciji registrovana zrelost od 51 – 75% askusa sa formiranim askosporama, pa je dozrelost pseudotecija za IX nedelju 18%.

 askusima-
velika slika

RC Subotica nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija u narednom periodu.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis VIII nedelja

Na području delovanja RC Subotica, na punktu Žednik, jabuka se nalazi u fenofazi  zeleni listići oko 5 mm iznad ljušture pupoljka (BBCH 09 ).

Laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) sa prezimelog lišća jabuke sorte Zlatni Delišes, registrovano je prisustvo formiranih askusa i zrelih askospora.

Od 50 pregledanih pseudotecija u 31 pseudoteciji nema formiranih askospora, u 11 je do 25% formiranih askospora,   u 6 pseudotecija je od 26-50 % formiranih askospora, dok je u 2 pseudotecije od 51 – 75% formiranih askospora, pa je dozrelost pseudotecija za ovu nedelju 14,5%.

RC Subotica nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija u narednom periodu.

Zdravstveno stanje strnih žita

Na području delovanja RC Subotica,  usevi ozime pšenice se u zavisnosti od vremena setve i lokaliteta nalaze u različitim fazama bokorenja: od peto  stablo vidljivo do šesto stablo vidljivo (BBCH 25-26), dok se usevi ječma iz najranijih rokova setve nalaze u fazi početak rasta stabljike, a usevi iz kasnijih rokova setve u fenofazi sedam stabala vidljivo (BBCH 27-30).

 

 

Vizuelnim pregledima pšenice registrovano je prisustvo simptoma sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici), u zavisnosti od parcele na do 5% biljaka. Simptomi sive pegavosti su prisustni na donjim najstarijim listovima pšenice. U odnosu na ranije izvršen pregled nije došlo do povećanja broja biljaka sa simptomima bolesti. Tome su doprinele niske jutarnje temperature i nedostatak padavina. Od početka godine je prema podacima sa Automatskih meteoroloških stanica koje su smeštene u usevima i zasadima u regionu Subotice palo svega 25 mm kiše.

 

U usevu ječma iz najranijih rokova setve, simptomi mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) su prisustni na do 25% biljaka, a simptomi sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis) na do 2% biljaka. U usevima ječma iz kasnijih rokova setve simptomi mrežaste pegavosti su prisutni na do 5% biljaka.

 

 

Na nekim parcelama pšenice je registrovano prisustvo  lisnih vaši (Aphididae),  u za sada niskom intenzitetu, dok prisustvo cikada nije uočeno.

 

Prilikom vizuelnog pregleda nije registrovano prisustvo aktivnih rupa od glodara.

RC Subotica nastavlja da prati zdravstveno stanje strnih žita.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis VII nedelja

Na području delovanja RC Subotica, na punktu Žednik, jabuka se nalazi u fenofazi početak bubrenja lisnih pupoljaka: pupoljci vidljivo nabubreli, ljuspice pupoljka izdužene, sa svetlo obojenim mrljama (BBCH 01).

Laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) sa prezimelog lišća jabuke sorte Zlatni Delišes, registrovano je prisustvo formiranih askusa i zrelih askospora.

Od 50 pregledanih pseudotecija u 34 nije bilo formiranih askospora, u 8 je registrovano prisustvo zrelih askospora do 25%,   u 7 pseudotecija je bilo od 26 do 50% askusa sa formiranim askosporama, dok je u 1 pseudoteciji registrovano od 51 do 75% askusa sa formiranim askosporama, pa je dozrelost pseudotecija za VII nedelju 12,5%.

 - velika slika

RC Subotica nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija u narednom periodu.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis VI nedelja

Na području delovanja RC Subotica, na punktu Žednik, jabuka se nalazi u fenofazi lisni pupoljci i zadebljali cvetni pupoljci zatvoreni i pokriveni ljuspicama kore (BBCH 00).

Laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) sa prezimelog lišća jabuke sorte Zlatni Delišes, registrovano je prisustvo formiranih askusa i zrelih askospora.

Od 52 pregledane pseudotecije u 7 je registrovano prisustvo zrelih askospora (do 25% formiranih askospora),  a u 3 pseudotecije je bilo od 26-50 % askusa sa formiranim askosporama, pa je dozrelost pseudotecija za VI nedelju 6,25%.

 askusima-
velika slika

RC Subotica nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija u narednom periodu.

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima