Skip to main content

Region Subotica

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Subotica
Sajt za objavljivanje priloga sa područja Regionalnog centra Subotica.
Monitoring kukuruznog plamenca
Na terenu RC Subotica, vizuelnim  pregledom kukuruza registruju se položena jajna legla  II generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis), kao i sam početak piljenja larvi. Procenat biljaka sa položenim jajnim leglima kreće se do 2%.
Jajno leglo

Proizvođačima se preporučuje pregled useva na prisustvo jajnih legala. Po postizanju praga štetnosti (10% biljaka sa jajnim leglima za merkantilni i 5% biljaka sa jajnim leglima za semenski kukuruz i kukuruz šećerac), na početku piljenja larvi, preporučuju se  hemijske mere zašite insekticidom ovicidno-larvicidnog delovanja:

 

Coragen 20 SC (hlorantraniliprol) u dozi  0,1 - 0,15 l/ha

Praćenje dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija

Punkt: Bački Vinogradi

Sorta : Jonagold

Laboratorijski pregled izvađenih pseudotecija iz listova.

datum

% dozrelosti

% ispražnjenosti

BBCH skala

02.02.2018

0

-

00

22.02.2018

0

-

00

13.03.2018

1,5

-

00

21.03.2018

12

-

01

28.03.2018

11,5

-

03

04.04.2018

45,4

-

09

11.04.2018

48,1

-

55

19.04.2018

63,72

-

65

24.04.2018

70

15,25

67

03.05.2018

73,46

16,94

72

11.05.2018

100

20

73

17.05.2018

100

50,79

73

24.05.2018

100

78

73

29.05.2018

100

93,33

74

06.06.2018

100

100

74

Punkt: Bački Vinogradi

Sorta : Jonagold

Laboratorijski pregled izvađenih pseudotecija iz listova.

datum

% dozrelosti

% ispražnjenosti

BBCH skala

02.02.2018

0

-

00

22.02.2018

0

-

00

13.03.2018

1,5

-

00

21.03.2018

12

-

01

28.03.2018

11,5

-

03

04.04.2018

45,4

-

09

11.04.2018

48,1

-

55

19.04.2018

63,72

-

65

24.04.2018

70

15,25

67

03.05.2018

73,46

16,94

72

11.05.2018

100

20

73

17.05.2018

100

50,79

73

24.05.2018

100

78

73

29.05.2018

100

93,33

74

06.06.2018

100

100

74

Konstatuje se kraj primarnih infekcija.
Monitoring kukuruznog plamenca

RC Subotica-kukuruz

Usevi merkantilnog kukuruza se nalaze u fenofazi  razvoja od osam do devet i više listova  (po BBCH od 18 do 19).

Vizuelni pregledima se prati prisustvo jajnih legala  prve generacije kukuruznog plamenca -Ostrnia nubilalis. Konstatuje se početak polaganja jaja, indeks napada zasad je još nizak  i iznosi 0,2.

RC Subotica i dalje će pratiti polaganje jaja ove štetočine i obavestiti proizvođače o potebi za tretman.

Praćenje dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija

Punkt: Bački Vinogradi

Sorta : Jonagold

Laboratorijski pregled izvađenih pseudotecija iz listova.

datum

% dozrelosti

% ispražnjenosti

BBCH skala

02.02.2018

0

-

00

22.02.2018

0

-

00

13.03.2018

1,5

-

00

21.03.2018

12

-

01

28.03.2018

11,5

-

03

04.04.2018

45,4

-

09

11.04.2018

48,1

-

55

19.04.2018

63,72

-

65

24.04.2018

70

15,25

67

03.05.2018

73,46

16,94

72

11.05.2018

100

20

73

17.05.2018

100

50,79

73

24.05.2018

100

78

73

29.05.2018

100

93,33

74

Praćenje dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija Venturia inaequalis

Punkt: Bački Vinogradi

Sorta : Jonagold

Laboratorijski pregled izvađenih pseudotecija iz listova:

datum

% dozrelosti

% ispražnjenosti

BBCH skala

02.02.2018

0

-

00

22.02.2018

0

-

00

13.03.2018

1,5

-

00

21.03.2018

12

-

01

28.03.2018

11,5

-

03

04.04.2018

45,4

-

09

11.04.2018

48,1

-

55

19.04.2018

63,72

-

65

24.04.2018

70

15,25

67

03.05.2018

73,46

16,94

72

11.05.2018

100

20

73

17.05.2018

100

50,79

73

24.05.2018

100

78

73

Rđa pšenice

RC Subotica -pšenica

Usevi pšenice se nalaze u fenofazi od kraja cvetanja do početka nalivanja zrna (BBCH 69 do 73).

Obilaskom proizvodnih parcela na području RC Subotica mestimično su zabeleženi simptomi  žute lisne  rđe pšenice -Puccinia striiformis f.sp. tritici.  Simptomi su zabeleženi na parcelama gde nije sproveden tretman protiv biljnih bolesti sa fungicidima. Na takvim parcelama, procenat biljaka koje na zastavičaru imaju simptome ovog patogena kreće se od 10 do 20%.

 

Praćenje dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija Venturia inaequalis

Punkt: Bački Vinogradi

Sorta : Jonagold

Laboratorijski pregled izvađenih pseudotecija iz listova.

datum

% dozrelosti

% ispražnjenosti

BBCH skala

02.02.2018

0

-

00

22.02.2018

0

-

00

13.03.2018

1,5

-

00

21.03.2018

12

-

01

28.03.2018

11,5

-

03

04.04.2018

45,4

-

09

11.04.2018

48,1

-

55

19.04.2018

63,72

-

65

24.04.2018

70

15,25

67

03.05.2018

73,46

16,94

72

11.05.2018

100

20

73

17.05.2018

100

50,79 

73

 
Praćenje dozrevanja pseudotecija Venturia inaequalis

Punkt: Bački Vinogradi

Sorta : Jonagold

Laboratorijski pregled izvađenih pseudotecija iz listova.

datum

% dozrelosti

BBCH skala

02.02.2018

0

00

22.02.2018

0

00

13.03.2018

1,5

00

21.03.2018

12

01

28.03.2018

11,5

03

04.04.2018

45,4

09

11.04.2018

48,1

55

19.04.2018

63,72

65

24.04.2018

70

67

03.05.2018

73,46

72

 
Praćenje dozrevanje pseudotecija Venturia inaequalis

Punkt: Bački Vinogradi

Sorta : Jonagold

Laboratorijski pregled izvađenih pseudotecija iz listova.

datum

% dozrelosti

BBCH skala

02.02.2018

0

00

22.02.2018

0

00

13.03.2018

1,5

00

21.03.2018

12

01

28.03.2018

11,5

03

04.04.2018

45,4

09

11.04.2018

48,1

55

19.04.2018

63,72

65

Praćenje dozrevanja pseudotecija

Punkt: Bački Vinogradi

Sorta : Jonagold

Laboratorijski pregled izvađenih pseudotecija iz listova.

datum

% dozrelosti

BBCH skala

02.02.2018

0

00

22.02.2018

0

00

13.03.2018

1,5

00

21.03.2018

12

01

28.03.2018

12

03

04.04.2018

45,4

09

11.04.2018

48,1

55

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima