Skip to main content

Region Subotica

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Subotica > Usevi ili zasadi
Kupusna sovica

RC Subotica –punkt Kelebija-kupus

Na punktu Kelebija se posmatra dinamika leta kupusne sovice ( Mammestra brassicae ) u kupusu svake godine od 2009.

Feromonske klopke su postavljene 28.4. ove godine.U donjoj tabeli su dati dnevni ulovi ove štetočine sa povećanim konstantnim ulovima od  8.5. do 23.5.  u klopkama.

Lokacija

Biljka domaćin

Štetni organizam

Datum

Broj imaga

Subotica/ Kelebija/ Povrće

Kupus

Mamestra brassicae

8.5.2013

5

Subotica/ Kelebija/ Povrće

Kupus

Mamestra brassicae

9.5.2013

9

Subotica/ Kelebija/ Povrće

Kupus

Mamestra brassicae

10.5.2013

10

Subotica/ Kelebija/ Povrće

Kupus

Mamestra brassicae

11.5.2013

3

Subotica/ Kelebija/ Povrće

Kupus

Mamestra brassicae

12.5.2013

0

Subotica/ Kelebija/ Povrće

Kupus

Mamestra brassicae

13.5.2013

7

Subotica/ Kelebija/ Povrće

Kupus

Mamestra brassicae

14.5.2013

4

Subotica/ Kelebija/ Povrće

Kupus

Mamestra brassicae

15.5.2013

7

Subotica/ Kelebija/ Povrće

Kupus

Mamestra brassicae

16.5.2013

3

Subotica/ Kelebija/ Povrće

Kupus

Mamestra brassicae

17.5.2013

2

Subotica/ Kelebija/ Povrće

Kupus

Mamestra brassicae

18.5.2013

3

Subotica/ Kelebija/ Povrće

Kupus

Mamestra brassicae

19.5.2013

5

Subotica/ Kelebija/ Povrće

Kupus

Mamestra brassicae

20.5.2013

4

Subotica/ Kelebija/ Povrće

Kupus

Mamestra brassicae

21.5.2013

2

Subotica/ Kelebija/ Povrće

Kupus

Mamestra brassicae

22.5.2013

4

Subotica/ Kelebija/ Povrće

Kupus

Mamestra brassicae

23.5.2013

6

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dok je na  svetlosnoj lovnoj klopci, isto na punktu Kelebija  samo jedan dan smo  imali povećan ulov -8.5.2013.

Lokacija

Štetni organizam

Datum

Broj imaga

Subotica/ Kelebija/ Povrće

Mamestra brassicae

8.5.2013

6

Štetočina se prati i vizuelnim pregledima ( pojava jajnih legla,prvih gusenica-štete na kupusu).

Vizuelnim pregledom 28.5. je utrvrđeno prisustvo jajnih legla , sa indeksom napada 0,31 % što je vrlo nizak ,očekuje se intenzivnije polaganje i piljenje u narednom  periodu.

jajno leglo

Kupusna sovica (Mammestra brassicae)

Kupusna sovica (Mammestra brassicae)

Na punktu Kelebija se prati let i pojava razvojnih stadijuma i prouzrokovane štete kupusne sovice.

velika slika

velika slika

Vizuelnim pregledom  11.06.2012. je primećeno prisustvo larve kupusne sovice (Mammestra brassicae) u glavici kupusa. Štete u usevu su beznačajne.