Skip to main content

Region Vršac

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Vršac
Sajt za objavljivanje priloga sa područja Regionalnog centra Vršac.
Žitna pijavica
Na području delovanja RC Vršac usevi ozime pšenice se nalaze u fazi prvo kolence najmanje 1 cm iznad kolenca bokorenja (BBCH 31) do faze drugo kolence najmanje 2 cm iznad prvog kolenca (BBCH 32).
 
Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice registrovano je tek ispiljenih  larvi žitne pijavice (Lema melanopus).
 
Proizvođačima se preporučuje pregled useva. Ukoliko se registruje 0,5 do 1 larva po biljci, primeniti neki od registrovanih insekticida:
  • Decis 2,5 EC, Konfuzija, Futocis EC 2,5 (a.m.deltametrin) 0,2-0,3 l/ha ili
  • Fastac 10 EC (a.m.alfa-cipermetrin) 0,1-0,12 l/ha
 
Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis
Na terenu RC Vršac, jabuka sorte Zlatni Delišes se nalazi u fenofazi: cvetovi venu, većina latica opada (BBCH 67).
 
Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća registrovana je dozrelost pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) od 54,90%.
 
Od 51 pregledane pseudotecije iz prezimelog lišća u 13 je do 25% formiranih askospora, u 19 od 25-50%, u 15 od 50-75% a u 4 je >75% formiranih askospora.
 
 
RC Vršac nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.
Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis
Na terenu RC Vršac, sorta Zlatni Delišes, nalazi se u fenofazi puno cvetanje:najmanje 50 % cvetova otvoreno, prve latice opadaju (BBCH 65).
 
Ovonedeljnim pregledom pseudotecija sa opalog lišća jabuke registrovano je prisustvo zrelih askospora čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).
Od 54 pregledanih pseudotecija u 16 nema formiranih askospora, u 20 je do 25%, u 18 je 25-50% formiranih askospora.
Dozrelost pseudotecija za ovu nedelju iznosi 25,92%.
 
Pseudotecija-2 kategorija.
 
RC Vršac nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.
Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis
Na području delovanja RC Vršac jabuka se nalazi u fenofazi od pojedinačni cvetovi se odvajaju do prvi cvetovi otvoreni (BBCH 56-60).
 
Laboratorijskim pregledom pseudotecija sa opalog lišća jabuke sorte Zlatni delišes,registrovane su zrele askospore čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).
Od 101 pegledane pseudotecije u 63 nema formiranih askospora,u 34 je do 25% dok je u 4 pseudotecije 25-50% formiranih askospora.
 
Procenat dozrelosti za ovu nedelju iznosi 10,39%.
 
 
 
RC Vršac nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.
Zdravstveno stanje pšenice
Na području delovanja RC Vršac, usevi ozime pšenice se nalaze u fazi od početak rasta stabljike (BBCH 30) do prvo kolence najmanje 1cm iznad kolenca bokorenja (BBCH 31).
 
Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice, registrovano je prisustvo simptoma pepelnice žita (Erysiphae graminis) od 0 do 6%. Takođe, registrovano i prisustvo jaja žitne pijavice (Lema melanopus).
 
Jaja žitne pijavice
  
 
Hemijske mere zaštite se za sada ne preporučuju.
 
RC Vršac nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice.
Štetni insekti u zasadima koštičavog voća

Na području delovanja RC Vršac koštičave voćne vrste se nalaze u različitim fazama razvoja cvetanja:

  • Višnja - početak cvetanja: od vidljivo pojedinačno formirani cvetni pupoljci (još uvek zatvoreni) na kratkim peteljkama (BBCH 55) do čašične latice se produžuju: cvetna loža zatvorena, izdvajaju se pojedinačni cvetovi (BBCH 56).
  • Šljiva-od vidljivi pojedinačni cvetni pupoljci još uvek zatvoreni (BBCH 57) do puno cvetanje: najmanje 50% cvetova otvoreno, prve latice opadaju (BBCH 65).
  • Trešnja-većina cvetova sa krunicama koje formiraju beli balon (BBCH 59) do puno cvetanje najmanje 50% cvetova otvoreno, prve latice opadaju (BBCH 65).

Vizuelnim pregledom zasada šljive u punom cvetanju registrovano je prisustvo imaga rutave bube (Tropinota hirta).

Slika 1- Rutava buba u cvetu šljive

 

Imago se hrani prašnicima i tučkom cvetova i pri većoj brojnosti može da nanese  štete, pogotovo u mladim zasadima.

Visoke temperature povećavaju aktivnosti rutave bube. Primena insekticida u vreme cvetanja je zabranjena te se preporučuju sledeće mere u cilju kontrole ove štetočine:

  • izlovljavanje uz pomoć belih i plavih posuda u kojima je rastvor vode sa nekim od atraktanata (cimet,a nis, negro bombone)
  • ostavljanje korova u cvetu u zasadima voća kako bi se imago više zadržavao na korovskim biljkama a manje na cvetovima voća.

Vizuelnim pregledom u zasadima višnje registrovano je prisustvo jedinki trešnjine lisne vaši (Myzus cerasi).

Slika 2- Jedinke trešnjine lisne vaši na pupoljku višnje

Velika slika

Na vršnim pupoljcima se registruje prisustvo ženki osnivačica koje će u toku prvog dela vegetacije formirati kolonije. Usled njihove aktivnosti letorasti prestaju da rastu, vrhovi grana i grančica imaju izgled paketića. I ovoj štetočini za razvoj odgovara suvo i toplo vreme pa se može očekivati njihovo intenzivnije prisustvo u zasadima u narednom periodu. RC Vršac će signalizirati o pravom momentu primene insekticida u cilju njihovog suzbijanja.

 

Na cvetu trešnje registrovano je prisustvo imaga tripsa (Tysanoptera).

Odrasli i larve svojom ishranom prave oštećenja na tek zametnutim plodovima.

 

Slika 3 - Imaga tripsa

 

RC Vršac nastavlja monitoring štetnih organizama u zasadima koštičavog voća.

Pojava šljivinih osa
Na području delovanja RC Vršac, u zasadima šljive,
registruju se prvi ulovi crne i žute šljivine ose (Hoplocampa minuta i Hoplocampa flava).
 
Imago šljivine ose
 
 
Ženke šljivih osa polažu jaja u čašične listiće cvetova. Ispiljene larve se hrane tkivom ploda i semenkom.
 
RC Vršac nastavlja sa praćenjem i signaliziraće pravo vreme za tretman.
 
Praćenje dozrelosti pseudotecija (Venturia inaequalis)
Na terenu RC Vršac,sorta Zlatni delišes se nalazi u fenofazi većina listova otvoreno ali još uvek ne u punoj veličini (BBCH 15).
 
 Laboratorijskim pregledom pseudotecija sa opalog lišća jabuke registrovano je prisustvo zrelih askospora čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).Kod sorte Zlatni delišes od 57 pregledanih pseudotecija u 37 nema formiranih askospora,u 17 je do 25% a u 3 je od 25-50 % formiranih askospora.
Procenat dozrelosti za ovu nedelju iznosi 10,08 %.
 
Pseudotecija-kategorija 1.
 
RC Vršac nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.
Aktivnost kruškine buve
Na terenu koji pokriva RC Vršac,u zavisnosti od sorte  i lokaliteta kruške se nalaze  od faze mišijih ušiju cvetnih pupoljaka:zeleni listići 10 mm iznad ljušture pupoljaka do faze zelenih pupoljaka (BBCH 54-56).
 
Vizuelnim pregledom cvetnih pupoljaka u zasadu kruške (sorta viljamovka) na lokalitetu Vršački breg,registrovane su tek ispiljene larve (L1) obične kruškine buve (Cacopsylla pyri). S obzirom da su pupoljci još uvek zatvoreni i larve nedostupne za insekticide, njihova primena se još uvek ne preporučuje.
 
L1 larva unutar pupoljka
 
Takođe, na pupoljcima registrovane su i ispiljene larve vaši (Aphididae sp.).
 
 Larva Aphididae spp.
 
RC Vršac nastavlja sa praćenjem štetnih organizama na krušci i obavestiće preko ovog portala o pravovremenoj primeni mera zaštite.
 Dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis

Na lokalitetu Vršac zasadi jabuke, sorta Zlatni Delišes, nalaze se u fenofazi početak pucanja pupoljaka, vidljivi prvi zeleni listići (BBCH 07).

 

Laboratorijskim pregledom pseudotecija sa prezimelog lišća jabuke registrovano je prisustvo zrelih askospora čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis). Od 53 pregledanih pseudotecija u 39 nema formiranih askospora, u 12 je do 25% formiranih askospora i u 2 je od 25 do 50% formiranih askospora.

Procenat dozrelosti pseudotecija za ovu nedelju iznosi 7,54 %.

 

RC Vršac nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima