Skip to main content

Region Vršac

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Vršac
Sajt za objavljivanje priloga sa područja Regionalnog centra Vršac.
Zdravstveno stanje merkantilnog kukuruza pred berbu
Na teritoriji koju pokriva RC Vršac, izvršen je pregled klipova merkantilnog kukuruza u periodu od 14.08. do 21.09.2018.godine. Pregledano je 10 hibrida iz ranih FAO grupa zrenja i 10 hibrida iz kasnih FAO grupa zrenja i to sa različitih lokaliteta.
 
Utvrđeno je sledeće zdravstveno stanje:
  • Oštećenja od insekata (Helicoverpa armigera - pamukova sovica i Ostrinia nubilalis -kukuruzni plamenac) na 9 do 70% pregledanih klipova.
  • Prisustvo gljiva iz roda Fusarium na 3 do 65% pregledanih klipova.
  • Prisustvo gljiva iz roda Aspergillus u niskom procentu (na 1 do 3% pregledanih klipova).
  • Prisustvo gljiva iz roda Penicillium na 1 do 35% pregledanih klipova.
  • Prisustvo gljiva iz roda Cladosporium na 1 do 56% pregledanih klipova.
  • Kombinovana oštećenja na 1 do 58% pregledanih klipova.
Klip kukuruza sa oštećenjima od kukuruznog plamenca
  
Štetočine soje
Na terenu koji pokriva RC Vršac, lokalitet Vršački Ritovi, usevi soje se nalaze u fenofazi razvoj ploda: 50% mahuna dostiglo krajnju veličinu do početak zrenja: seme zeleno, ispunjava unutrašnjost mahuna (BBCH 75-80).

Vizuelnim pregledom useva soje registruje se prisustvo grinja, običnog paučinara (Tetranychus urticae) na naličju listova, imaga smeđe mramorne stenice (Halyomorpha halys) i jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera).

Obični paučinar na naličju lista soje

   
velika slika    
 
Smeđa mramorna stenica na listu soje
    
velika slika    
 
Jaje pamukove sovice na mahuni
     
 
 Ove štetne vrste su prisutne u niskoj brojnosti. Proizvođačima se preporučuje da pregledaju svoje useve jer najavljene visoke temperature bez padavina pogoduju razvoju pomenutih štetočina.

Sa porastom brojnosti, tokom ishrane mogu naneti oštećenja na mahunama i doprineti prevremenom sušenju listova.

Za sada se primena insekticida ne preporučuje.


Azijska voćna mušica
U regionu koji pokriva RC Vršac u lovnim klopkama koje su postavljene u zasadima voća u periodu sazrevanja (vinova loza,breskva) registruju se imaga azijske voćne mušice (Drosophila suzukii).
Značaj ove mušice ogleda se u tome što je ženka sposobna da svojom testerastom legalicom zaseca zdrave plodove i u njih polaže jaja.Pojavljuje se u zasadima u periodu promene boje plodova kada je primena insekticida otežana zbog karence preparata.
Ova mušica ima visok reprodukcioni potencijal.Larve svojom ishranom doprinose pojavi truleži na plodovima u fazi sazrevanja.
U cilju praćenja i suzbijanja azijske voćne mušice preporučuje se postavljanje većeg broja lovnih klopki koje se prave jednostavno od plastičnih flaša:
 
 
Atraktant koji privlači ovu mušicu se sastoji od mešavine crnog vina,jabukovog sirćeta i nekoliko kapi deterdženta i sipa se u flaše.
Mere koje se preduzimaju u cilju smanjenja populacija i šteta se sastoje u sledećem:
  • postavljanje što većeg broja klopki za izlovljavanje mušica
  • sanitarne mere- ne ostavljanje plodova posle berbe,jer predstavljaju izvor za nesmetano umnožavanje;čišćenje gajbica od ostataka plodova;uništavanje korova oko parcela koji imaju plodove
  • skraćivanje intervala berbe plodova
  • hemijske mere su otežane zbog karence insekticida u periodu sazrevanja voća

Stablo višnje sa neobranim plodovima (posle završene berbe) u čijim plodovima se sada beleže visoke brojnosti imaga azijske voćne mušice

Trulež plodova leske
Na teritoriji koju pokriva RC Vršac, zasadi leske se nalaze u fazi potpuno razvijenih plodova.
 
Vizuelnim pregledom plodova leske na lokalitetu Vršac, registrovano je prisustvo simptoma truleži ploda (Monilia fructigena).
Pomenuti simptomi su uočeni u zasadu gde nije izvršena adekvatna zaštita leske od prouzrokovača truleži ploda, tokom maja meseca.
Učestale padavine u proteklom periodu, kao i prisustvo ostljivih, mladih plodova leske koji nisu bili zaštićeni odgovarajućim fungicidima, doprineli su ovako intenzivnoj pojavi truleži.
 
 
Simptom truleži na plodu leske
 
Izgled unutrašnjosti ploda
Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija
Pregledom prezimelog lišća jabuke, sorta Zlatni delišes, sakupljenog na lokalitetu Vršac, registruje se potpuna ispražnjenost pseudotecija gljive prouzrokovača čađave pegavosti listova i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).
Dinamika dozrevanja askospora u pseudotecijama i njihovo pražnjenje na ovom lokalitetu je dato u tabeli:
 
Datum
%dozrelosti
%ispražnjenosti
BBCH skala
22.02.2018
0
-
00
06.03.2018.
2,5
-
00
14.03.2018.
10,8
-
03
21.03.2018.
31,5
-
03
29.03.2018.
44,8
-
07
04.04.2018.
54,5
-
10
12.04.2018.
75,5
-
59
19.04.2018.
82,5
20
67
26.04.2018.
93
22
69
04.05.2018.
94,5
26
71
09.05.2018.
95,4
27,8
72
17.05.2018.
97
62,7
73
25.05.2018.
100
78
74
31.05.2018.
100
92
74
07.06.2018.
100
98,2
74
13.06.2018.

100

100

75

Dozrelost apotecija Blumeriella jappii
 
U regionu Vršac, punkt Plandište, zasadi višnje se nalaze u fazi:obojavanje je skoro završeno (BBCH 85).
 
Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća višnje i plodonosnih tela-apotecija prouzrokovača pegavosti lišća višnje i trešnje (Blumeriella jappii) registrovane su potpuno ispražnjene apotecije što predstavlja kraj primarnih infekcija od ovog patogena.
 
Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis
Na teritoriji RC Vršac,punkt Vršac,sorta Zlatni delišes nalazi se u fazi: prečnik ploda do 40 mm.(BBCH 74).
 
Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća utvrđena je dozrelost pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) od 100% i ispražnjenost od 98,18%.
Od 55 pregledanih pseudotecija 54 je ispražnjeno.
 
Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis
Na teritoriji RC Vršac,punkt Vršac,sorta Zlatni delišes se nalazi u fazi:prečnik ploda do 40 mm. (BBCH 74).
 
Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća utvrđena je dozrelost pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) od 100% i ispražnjenost od 92%.Od 50 pregledanih pseudotecija 46 je ispražnjeno.
 
Dozrelost apotecija Blumeriella jappii
U regionu Vršac, punkt Plandište, zasadi višnje se nalaze u fazi:početak obojavanja ploda (BBCH 81).
 
Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća višnje i plodonosnih tela apotecija prouzrokovača pegavosti lišća višnje i trešnje (Blumeriella jappii) registrovano je prisustvo zrelih askospora u 100% apotecija. U  86,53% apotecija došlo je do potpunog oslobađanja askospora.
 
 
 
 
Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis
Na teritoriji RC Vršac,punkt Vršac, jabuka sorta Zlatni delišes se nalazi u fenofazi: prečnik ploda je do 40 mm (BBCH 74).
 
Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća utvrđena je dozrelost pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis)  od 100% i ispražnjenost od 78%. Od 50 pregledanih pseudotecija 39 je ispražnjeno.
 
 
 
RC Vršac nastavlja sa praćenjem ispražnjenosti pseudotecija.
1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima