Skip to main content

Niš

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Niš
Zdravstveno stanje ozimih useva

Na području delovanja RC Niš, lokalitet Bubanj, usevi ozime pšenice se nalaze u fenofazi BBCH 12-14 (2-4 listova razvijeno). Vizuelnim pregledom biljaka pšenice nije registrovano prisustvo simptoma bolesti. 

faza razvoja pšenice (velika slika)

Na lokalitetu Bubanj usevi ozimog ječma se nalaze u fenofazi BBCH 12-14 (2-4 listova razvijeno). Vizuelnim pregledom nisu uočeni simptomi bolesti.

Kasna setva i nedostatak padavina nakon setve uslovila je kasno nicanje useva.

Na pregledanim parcelama ozimih useva registrovano je prisustvo aktivnih rupa od glodara (poljski miš Apodemus sylvaticus i  poljska voluharica Microtus arvalis).

aktivne rupe (velika slika)

Ukoliko se registruje preko 10 aktivnih rupa po hektaru preporučuje se primena rodenticida (gotovi mamci na bazi a.m. cink-fosfida ili a.m. bromadiolona). Prilikom primene mamaka neophodno je zatrpati rupe kako ne bi došlo do trovanja divljači.

RC Niš nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja u usevima pšenice i ječma.

 

Virus šarke šljive (Plum pox virus – PPV)

Na teritoriji delovanja RC Niš u zasadima šljive registruje se prisustvo simptoma virusa šarke šljive (Plum pox virus – PPV) na plodovima u fazi obojavanja.

To je ekonomski najznačajniji virus koštičavog voća u našoj zemlji. Simptomi se javljaju  na listovima, cvetovima, plodovima i košticama.

Najtipičniji simptomi ispoljavaju se na listovima u vidu mozaičnog šarenila lociranog između nerava lista. Mogu se javiti i prstenaste pege sa hlorotičnim oreolom i zelenim unutrašnjim delom. Simptomi na plodovima javljaju se u toku sazrevanja u vidu polukružnih i prstenastih pega.

velika slika

Stabla zaražena virusom šarke šljive ne propadaju, ona i dalje rađaju ali slabije i daju plodove lošijeg kvaliteta. Šarka je kao virusna bolest neizlečiva, jednom zaraženo stablo ostaje čitavog života zaraženo i nema mogućnost izlečenja.

Virus šarke šljive  prenosi se vegetativnim umnožavanjem zaraženih biljaka i lisnim vašima.

Preventivne mere kontrole podrazumevaju:

-          Za sadnju koristiti  bezvirusni sadni materijal   

-          Gajenje vrsta koje nisu domaćini virusa šarke po obodu proizvodnih zasada koje bi poslužile kao zaštitni pojas (jabuka, kruška, orah)

-          Suzbijanje biljnih vaši kao vektora virusa šarke šljive

-          Gajenje tolerantnih sorti (Stenly).
 
Pojava šimširovog plamenca (Cydalima perspectalis)

Na području delovanja RC Niš na listovima šimšira registrovano je prisustvo larvi šimširovog plamenca (Cydalima perspectalis).

velika slika

Štetu pričinjavaju larve hraneći se lišćem koje upredaju u paučinu. Prilikom jačeg napada može doći do golobrsta.

Ova štetočina predstavlja ozbiljnu pretnju za šimšir i proglašena je jednom od najinvazivnijih štetočina u Evropi. Gusenice se hrane samo šimširom i u potpunosti pojedu lisnu masu - izazivaju golobrst, usled čega se šimšir osuši i propadne.

Ukoliko se registruje prisustvo plamenca postupiti po merama preporučenim od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Uprave za zaštitu bilja, a mere pogledati ovde.

Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis

Na području delovanja RC Niš zasadi jabuke nalaze se u fazi plodovi dostgli polovinu krajnje veličine ( BBCH 75 ).

Ovonedeljnim laboratorijskim pregledom prezimelog lišća jabuke dozrelost i ispražnjenost pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) iznosi 100 % kod sorte Ajdared i Zlatni delišes.

velika slika

Period primarnih infekcija ovog patogena je završen.

U zasadima u kojima se registruju simptomi ovog patogena, preporučuje se nastavak zaštite zasada kontaktnim fungicidima pred najavljene padavine u cilju sprečavanja sekundarnih zaraza.

Pojava cikade Reptalus panzeri

Na teritoriji delovanja RC Niš usevi kukuruza se u zavisnosti od roka setve  nalaze u fenofazi od početka rasta stabljike  do fenofaze početak pojave metlice (BBCH 30-51).

Vizuelnim pregledom useva kukuruza, registrovano je prisustvo cikade Reptalus panzeri. Ova cikada je vektor Stolbur fitoplazme koja prouzrokuje bolest crvenilo kukuruza

velika slika

Ova štetočina ima jednu generaciju godišnje. Prezimljava u stadijumu larve na korenu pšenice, na kome vrše ishranu. U junu se pojavljuju odrasle jedinke i prelaze sa useva pšenice na usev kukuruza na kome se hrane. Infektivne jedinke prenose stolbur fitoplazmu na biljke kukuruza. Ženke cikade  u toku avgusta, polažu jaja na koren kukuruza gde se ispiljene larve hrane.

Setvom pšenice nakon kukuruza larve neometano nastavljaju svoj razvoj na korenu pšenice.

Najznačajnija mera borbe je izbegavanje setve pšenice nakon kukuruza čime se prekida razvoj cikade i znatno smanjuje brojnost ove štetočine.

U borbi protiv ove štetočine ne preporučuje se primena insekticida.

Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis

Na području delovanja RC Niš, zasadi jabuke se nalaze u fazi plodovi dostigli 40 mm prečnika (BBCH 74).

Ovonedeljnim laboratorijskim pregledom prezimelog lišća jabuke dozrelost pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) iznosi 100 % kod sorte Ajdared i Zlatni delišes.

Procenat ispražnjenosti pseudotecija iznosi 89,79% kod sorte Ajdared i 91,83% kod sorte Zlatni Delišes.

velika slika

RC Niš nastavlja sa praćenjem ispražnjenosti pseudotecija.

Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis

Na području delovanja RC Niš, zasadi jabuke se nalaze u fenofazi razvoja ploda - plodovi dostigli 40 mm prečnika (BBCH 74).

Dozrelost pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) kod sorte Ajdared i Zlatni delišes iznosi 100 %.

Procenat ispražnjenosti pseudotecija kod sorte Ajdared iznosi 68%, a kod sorte Zlatni Delišes 72%.

RC Niš nastavlja sa praćenjem ispražnjenosti pseudotecija.

Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis

Na teritoriji delovanja RC Niš, jabuke sorte Zlatni Delišes i Ajdared se nalaze u fazi drugo opadanje plodova (BBCH 73).

Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća jabuke, dozrelost pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis)   kod sorte Ajdared iznosi 93%, a kod sorte Zlatni delišes iznosi 94,5%. Procenat ispražnjenosti pseudotecija kod sorte Ajdared iznosi 52%, a kod sorte Zlatni Delišes 54%.

velika slika

RC Niš nastavlja sa praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija.

 

Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis

Na teritoriji delovanja RC Niš, jabuke sorte Zlatni Delišes i Ajdared se nalaze u fazi razvoja plodova – plodovi veličine  20 mm do drugo opadanje plodova (BBCH 72-73).

Laboratorijskim pregledom opalog lišća za ovu nedelju registrovana je dozrelost pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis)   za sortu Ajdared od 81% i za sortu Zlatni delišes od 85%. Procenat ispražnjenosti pseudotecija kod sorte Ajdared iznosi 30%, a kod sorte Zlatni Delišes 36%.

RC Niš nastavlja sa praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija.

Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis

Na teritoriji delovanja RC Niš, jabuke sorte Zlatni Delišes i Ajdared se nalaze u fazi razvoja plodova – plodovi veličine  10-20 mm (BBCH 71-72).

Laboratorijskim pregledom opalog lišća za ovu nedelju registrovana je dozrelost pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis)   za sortu Ajdared od 69,11% i za sortu Zlatni delišes od 72,05%. Procenat ispražnjenosti pseudotecija kod sorte Zlatni Delišes iznosi 17,64%  i kod sorte Ajdared 13,72%.

RC Niš nastavlja sa praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija.

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima