Skip to main content

Kraljevo

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Kraljevo
Crvenilo kukuruza

Na području delovanja RC Kraljevo usevi kukuruza se nalaze u različitim fazama razvoja ploda.

Vizuelnim pregledom useva kukuruza, na pojedinim parcelama, registrovano je prisustvo simptoma koji upućuju na bolest Crvenilo kukuruza.

 

velika slika

 

Prouzrokovač crvenila kukuruza je Stolbur fitoplazma. Prvi simptomi ovog oboljenja se javljaju krajem jula meseca i vrlo ih je lako uočiti na parceli. Najpre se javlja crvenilo glavnog nerva lista iznad klipa. Vremenom se crvenilo širi na ceo list, zatim na lisni rukavac, komušinu, stablo, a na kraju i na celu biljku koja se ubrzo zatim i suši. Klipovi obolelih biljaka često su deformisani a zrna su sitna i štura.

 

Prenosilac Stolbur fitoplazme je cikada Reptalus panzeri. Ova cikada ima jednu generaciju godišnje. Prezimljava u stadijumu larve na korenu pšenice. Tokom juna se pojavljuje imago koji prelazi na biljke kukuruza gde se hrani floemskim sokovima. Tokom avgusta ženka ove cikade polaže jaja na koren kukuruza gde se larve nakon piljenja hrane.

Ukoliko se, na istoj parceli, nakon kukuruza poseje pšenica, larve neometano nastavljaju svoj razvoj.

 

Najznačajnija mera u borbi protiv ove štetočine je primena plodoreda, tj. izbegavanje setve pšenice nakon kukuruza.

Na ovaj način se uspešno prekida ciklus razvoja ove cikade a samim tim i smanjuje brojnost populacije za narednu godinu, kao i rizik od pojave crvenila kukuruza.

Prisustvo zelene (povrtne) stenice u zasadu maline

Na području delovanja RC Kraljevo zasadi maline se, u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta, nalaze u različitim fazama razvoja i sazrevanja ploda. U većini malinjaka je započela berba plodova.

 

Vizuelnim pregledom maline, u pojedinim zasadima, registrovano je prisustvo larvi zelene (povrtne) stenice (Nezara viridula) u niskoj brojnosti.

 

velika slika

 

Ovo je polifagna štetočina i može se naći na raznim povrtarskim, ratarskim i voćarskim kulturama, kao i na vinovoj lozi.

Ženka polaže jaja u grupama na naličje lista biljke domaćina. Jaja su u početku bele boje a kasnije poprimaju crvenkastu nijansu.

Štete pričinjavaju larve i odrasle jedinke svojim ishranom, tako što sisaju biljne sokove iz svih nadzemnih biljnih organa, prvenstveno iz plodova. Takvi plodovi su smanjenog kvaliteta zbog diskoloracije pokožice i izmenjenog ukusa čime gube tržišnu vrednost.

Ova štetočina prezimljava u stadijumu imaga na skrovitim mestima, u kori drveća, ispod biljnih ostataka, a vrlo često se može sresti i u urbanim sredinama.

 

Suzbijanje ove štetočine je jako otežano. Primena insekticida u fazama zrenja i berbe plodova je ograničena zbog nemogućnosti poštovanja karence.

U cilju smanjenja brojnosti ove štetočine mogu se postaviti lovne klopke a u slučaju manje brojnosti ili na manjim proizvodnim parcelama preporučuje se njihovo ručno sakupljanje i uništavanje.

Prisustvo larvi cikade Scaphoideus titanus na vinovoj lozi

Na području delovanja RC Kraljevo vinova loza se gaji na vrlo malim površinama i okućnicama.

Vizuelnim pregledom biljaka vinove loze registrovano je prisustvo larvi drugog stupnja razvoja cikade Scaphoideus titanus.

 

velika slika

 

Ova cikada je vektor fitoplazme Flavescence doree (FD), prouzrokovača zlatastog žutila vinove loze.

 Larve trećeg stupnja razvoja imaju sposobnost da prenesu pomenutu fitoplazmu. Njihova pojava se očekuje u danima pred nama na šta će uticati porast dnevnih temperatura koje će  ubrzati  razvoj ove štetočine.

 

RC Kraljevo nastavlja sa praćenjem ove štetočine i signaliziraće momenat za insekticidni tretman.

Fuzarioza klasa ozime pšenice i ječma

Na području delovanja RC Kraljevo usevi ozime pšenice i ječma se nalaze u različitim fazama razvića i sazrevanja plodova.

Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice i ječma registrovano je prisustvo simptoma šturosti klasa- fuzarioze (Fusarium graminearum). 

U usevima pšenice uočeni su simptomi na do 9% biljaka, na kojima je zahvaćeno do 10% površine klasa, dok je u usevima ječma uočeno prisustvo simptoma na do 13% biljaka na kojima je zahvaćeno do 25% površine klasa.

 

 

velika slika                            velika slika

Do infekcije ovim patogenom dolazi u fazama cvetanja pšenice i ječma. Za ostvarenje infekcije ovim patogenom je potrebno vlažno i kišovito vreme u periodu cvetanja. U usevima u kojima hemijske mere zaštite nisu blagovremeno sprovedene cvetovi predstavljaju „ulazna vrata“ za prodor ove fitopatogene gljive.  Nakon ostvarene infekcije, vlažno i toplo vreme pogoduje razvoju i širenju ovog patogena.

Na zaraženim biljkama prvi simptomi se uočavaju na klasićima koji gube normalnu zelenu boju i postaju bledi i žućkasti. Ova bolest može zahvatiti pojedinačne klasiće, delove klasa ili čitav klas. Zaražena zrna su nenalivena, štura i lošeg kvaliteta, što za posledicu ima i smanjenje prinosa.

Takođe, zaražena zrna mogu da sadrže mikotoksine koji su veoma štetni za ishranu ljudi i životinja.

Sada više ne postoje mere koje mogu zaustaviti razvoj bolesti. Preporuka je da se prilikom žetve podese kombajni tako da se izbace štura zrna.

 

Prisustvo štetočina u usevima kukuruza

Na području delovanja RC Kraljevo usevi kukuruza se nalaze u različitim fazama razvoja listova.

Vizuelnim pregledom useva kukuruza registrovano je prisustvo odraslih jedinki buvača (Phyllotreta spp.) na do 6% biljaka.

velika slika

Buvači mogu naneti značajne štete u početnim fazama razvoja kukuruza. Odrasle jedinke prave štete izgrizajući listove i praveći na njima oštećenja u vidu rupica. Tkivo oko tih oštećenja u početku požuti a kasnije i nekrotira. Usled jačeg napada može doći i do sušenja biljaka.

Takođe, vizuelnim pregledom useva kukuruza registrovano je i prisustvo krilatih jedinki  lisnih vaši (Aphididae) na do 5% biljaka.

velika slika

Lisne vaši nanose direktne i indirektne štete. Direktne štete nastaju usled ishrane lisnih vaši (isisavanjem sokova), usled čega može doći do različitih deformacija biljnog tkiva, zaostajanja biljaka u porastu,  kao i smanjenja prinosa. Indirektne štete se ogledaju u tome što veliki broj lisnih vaši predstavlja vektore mnogobrojnih biljnih virusa od kojih je najznačajniji virus mozaične kržljavosti kukuruza (Maize dwarf mosaic virus-MDMV).

Trenutna brojnost navedenih štetočina ne predstavlja opasnost za useve kukuruza.

RC Kraljevo nastavlja sa praćenjem štetočina u usevima kukuruza.

Zdravstveno stanje useva ozime pšenice i ječma

Na području delovanja RC Kraljevo usevi ozime pšenice i ječma se, u zavisnosti od vremena setve, nalaze u različitim fazama bokorenja, od faze početak bokorenja do faze peto sekundarno stablo vidljivo (BBCH 21-25).

 

 

usev pšenice               usev ječma

 

Vizuelnim pregledom više parcela pod  ozimom  pšenicom registrovano je prisustvo simptoma sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na od 0% do 5% biljaka.

Pregledom više parcela pod ozimim ječmom registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na od 6% do 15% biljaka, kao i prisustvo simptoma sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis) na od 0% do 11% biljaka.

 

 

P.teres                       R.secalis

 

Takođe, vizuelnim pregledom useva ozime pšenice i ječma registrovano je i prisustvo lisnih vaši (Aphididae) na od 3% do 7% biljaka, kao i prisustvo žitne pijavice (Lema melanopus) na do 1% biljaka.

 

lisna vaš

 

RC Kraljevo nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice i ječma.

 

Zdravstveno stanje useva ozime pšenice i ječma

Na području delovanja RC Kraljevo usevi ozime pšenice i ječma se, u zavisnosti od roka setve i lokaliteta, nalaze u fazi od razvijeno 9 i više listova do faze 4 stabla vidljivo (BBCH 19-24).

 

Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice registrovano je prisustvo simptoma sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na do 3% biljaka, dok je vizuelnim pregledom useva ozimog  ječma registrovano prisustvo simptoma mrežaste pegavosti ječma (Pyrenophora teres) na do 6% biljaka i prisustvo simptoma sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis) na do 9% biljaka.

 

velika slika

 

Vizuelim pregledom useva ozime pšenice i ječma registrovano je i prisustvo lisnih vaši (Aphididae) na od 1% do 5% biljaka, dok  prisustvo cikada (Cicadelidae) nije uočeno. Takođe, nije uočeno ni prisustvo aktivnih rupa od glodara (poljski miš-Apodemus sylvaticus i poljska voluharica-Miocrotus arvalis).

 

RC Kraljevo nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice i ječma.

Zdravstveno stanje useva ozime pšenice i ječma

Na području delovanja RC Kraljevo usevi ozime pšenice i ječma se, u zavisnosti od datuma setve i lokaliteta, nalaze u fazi od 4 lista razvijeno do faze 9 i više listova razvijeno (BBCH 14-19).

 

velika slika

 

Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice nije uočeno prisustvo bolesti, dok je u usevima ozimog ječma registrovano prisustvo simptoma mrežaste pegavosti ječma (Pyrenophora  teres) na do 5% biljaka, kao i prisustvo simptoma sočivaste pegavosti ječma (Rhynchosporium secalis) na do 2% biljaka.

 

 

P.teres                        R.secalis

 

Takođe, vizuelnim pregledom useva ozime pšenice i ječma registrovano je i prisustvo lisnih vaši (Aphididae) na 1% do 6% biljaka.

 

Aphididae

 

Prisustvo cikada (Cicadelidae), kao i prisustvo aktivnih rupa od glodara (poljski miš – Apodemus sylvaticus i poljske voluharice – Miocrotus arvalis) nije uočeno.

 

 

RC Kraljevo nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice i ječma.

 

Zdravstveno stanje useva ozime pšenice i ječma

Na području delovanja RC Kraljevo usevi ozime pšenice i ječma se, u zavisnosti od vremena setve i lokaliteta, nalaze u fazi od dva do osam listova razvijeno (BBCH 12-18).

Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice nije uočeno prisustvo bolesti, dok je u usevima ozimog ječma registrovano prisustvo simptoma mrežaste pegavosti ječma (Pyrenophora teres) na do 2% biljaka.

 

velika slika

Takođe, vizuelnim pregledom useva ozime pšenice i ječma registrovano je prisustvo lisnih vaši (Aphididae) na 2% do 8% biljaka.

velika slika

Prisustvo cikada (Cicadelidae), kao i prisustvo aktivnih rupa od glodara (poljski miš – Apodemus sylvaticus i poljska voluharica – Miocrotus arvalis) nije uočeno.

RC Kraljevo nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice i ječma.

Prisustvo prezimljujućeg imaga obične kruškine buve

Na području delovanja RC Kraljevo zasadi kruške se, u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta, nalaze u fazi od početak opadanja lišća do faze 50% listova obezbojeno (BBCH 93-95).

 

Vizuelnim pregledom zasada kruške registrovano je prisustvo odraslih jedinki obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u indeksu napada 1,5.

U toku je pojava prezimljujućeg imaga ove štetočine.

 

velika slika

 

Prezimljujuće forme ove štetočine su za razliku od letnjih formi krupnije, tamnije boje i otpornije na niske temperature.

 

Trenutno se ne preporučuju hemijske mere suzbijanja ove štetočine.

 

RC Kraljevo nastavlja sa praćenjem obične kruškine buve.

 

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima