Skip to main content

Kraljevo

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Kraljevo
Zdravstveno stanje useva ozime pšenice i ječma

Na području delovanja RC Kraljevo usevi ozime pšenice i ječma se, u zavisnosti od lokaliteta i vremena setve, nalaze u različitim fazama bokorenja, od faze vidljivo prvo sekundarno stablo do faze peto sekundarno stablo vidljivo (BBCH 21-25).

 

Vizuelnim pregledom useva ozimog ječma registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na do 6% biljaka i sočivaste pegavosti ječma (Rhynchosporium secalis) na do 3% biljaka.

 

velika slika

 

Takođe, vizuelnim pregledom useva ozimog ječma registrovano je prisustvo cikada (Cicadelidae) na do 2% biljaka, dok prisustvo lisnih vaši (Aphididae) nije registrovano kao ni aktivne rupe od glodara.

 

velika slika

 

Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice nije registrovano prisustvo simptoma bolesti, kao ni prisustvo insekata i aktivnih rupa od glodara.

 

RC Kraljevo nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice i ječma.

Zdravstveno stanje useva ozime pšenice i ječma

Na području delovanja RC Kraljevo usevi ozime pšenice se nalaze u fazi od 4-6 listova razvijeno (BBCH 14-16), dok se usevi ozimog ječma nalaze u fazi od 7 listova razvijeno do faze početak bokorenja (BBCH 17-21).

 

Vizuelnim pregledom useva ozimog ječma registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti ječma (Pyrenophora teres) na do 3% biljaka i prisustvo simptoma sočivaste pegavosti ječma (Rhynchosporium secalis) na do 4% biljaka.

 

velika slika

 

Vizuelim pregledom useva ozime pšenice nije registrovano prisustvo bolesti.

U usevima ozime pšenice i ječma, vizuelnim pregledima, nije registrovano prisustvo insekata, kao ni aktivnih rupa od glodara.

 

RC Kraljevo nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice i ječma.

 

Aktivnost azijske voćne mušice u zasadima maline tokom 2021.godine

Na području delovanja RC Kraljevo monitoring azijske voćne mušice (Drosophila suzukii) vrši se tokom cele godine. Monitoring se vrši uz pomoć klopki sa mirisnim atraktantima koji se menjaju na svakih 7 dana.

U zasadima maline monitoring ove štetočine se vrši na dva lokaliteta, i to:

 

-        Sijaće Polje (opština Kraljevo) i

-        Prilike (opština Ivanjica).

 

Dinamika ulova imaga D.suzukii u zasadima maline u 2021.godini

velika slika

 

Prema priloženom grafikonu može se videti da je D.suzukii bila aktivna početkom godine. Nakon poslednjih ulova početkom marta meseca nastupio je prekid aktivnosti ove štetočine. Ponovna pojava D.suzukii je nastupila krajem jula, lokalitet Sijaće Polje, odnosno sredinom oktobra, lokalitet Prilike. Početkom decembra nastupio je ponovni prekid aktivnosti azijske voćne mušice koji još uvek traje.

 

 

Tabela 1. Aktivnost D.suzukii u zasadu maline, lokalitet Sijaće polje, u  2021. godini

Datum zamene klopke

D.suzukii mužjaci

D.suzukii ženke

ukupno

6.1.2021

9

18

27

13.1.2021

1

4

5

20.1.2021

0

0

0

27.1.2021

0

1

1

3.2.2021

1

1

2

10.2.2021

0

0

0

17.2.2021

0

0

0

24.2.2021

0

0

0

3.3.2021

1

0

1

10.3.2021

0

0

0

17.3.2021

0

0

0

24.3.2021

0

0

0

31.3.2021

0

0

0

7.4.2021

0

0

0

14.4.2021

0

0

0

21.4.2021

0

0

0

28.4.2021

0

0

0

5.5.2021

0

0

0

12.5.2021

0

0

0

19.5.2021

0

0

0

26.5.2021

0

0

0

2.6.2021

0

0

0

9.6.2021

0

0

0

16.6.2021

0

0

0

23.6.2021

0

0

0

30.6.2021

0

0

0

7.7.2021

0

0

0

14.7.2021

0

0

0

21.7.2021

1

0

1

28.7.2021

14

1

15

4.8.2021

1

0

1

11.8.2021

8

4

12

18.8.2021

2

3

5

25.8.2021

0

2

2

1.9.2021

0

0

0

8.9.2021

0

0

0

15.9.2021

0

2

2

22.9.2021

0

1

1

29.9.2021

2

10

12

6.10.2021

1

3

4

13.10.2021

2

4

6

20.10.2021

1

1

2

27.10.2021

1

1

2

3.11.2021

0

3

3

10.11.2021

1

6

7

17.11.2021

0

1

1

24.11.2021

0

3

3

1.12.2021

0

1

1

8.12.2021

0

2

2

15.12.2021

0

0

0

22.12.2021

0

0

0

 

 

Tabela 2. Aktivnost D.suzukii u zasadu maline, lokalitet Prilike, u 2021. godini

Datum zamene klopke

D.suzukii mužjaci

D.suzukii ženke

Ukupno

16.3.2021

0

0

0

23.3.2021

0

0

0

30.3.2021

0

0

0

6.4.2021

0

0

0

13.4.2021

0

0

0

20.4.2021

0

0

0

27.4.2021

0

0

0

4.5.2021

0

0

0

11.5.2021

0

0

0

18.5.2021

0

0

0

25.5.2021

0

0

0

1.6.2021

0

0

0

8.6.2021

0

0

0

15.6.2021

0

0

0

22.6.2021

0

0

0

29.6.2021

0

0

0

6.7.2021

0

0

0

13.7.2021

0

0

0

20.7.2021

0

0

0

27.7.2021

0

0

0

3.8.2021

0

0

0

10.8.2021

0

0

0

17.8.2021

0

0

0

24.8.2021

0

0

0

31.8.2021

0

0

0

7.9.2021

0

0

0

14.9.2021

0

0

0

21.9.2021

0

0

0

28.9.2021

0

0

0

5.10.2021

0

0

0

12.10.2021

1

3

4

19.10.2021

1

6

7

26.10.2021

2

2

4

2.11.2021

1

4

5

9.11.2021

33

30

63

16.11.2021

11

8

19

23.11.2021

2

4

6

30.11.2021

0

0

0

7.12.2021

0

0

0

14.12.2021

0

0

0

21.12.2021

0

0

0

 

U odnosu na prethodnu godinu primećena je nešto kasnija pojava ove štetočine u toku vegetacije, kao i njena dosta niža brojnost. Kasnija pojava i niža brojnost uticala je na izostanak šteta u zasadima maline.

 

 

RC Kraljevo nastavlja sa praćenjem azijske voćne mušice.

 

Zdravstveno stanje useva ozime pšenice i ječma

Na području delovanja RC Kraljevo usevi ozime pšenice i ječma se, u zavisnosti od datuma setve i lokaliteta, nalaze u različitim fazama razvoja lista.  Ozima pšenica se nalazi u fazi 2 do 4 lista razvijeno (BBCH 12-14), dok se ozimi ječam nalazi u fazi 4 do 6 listova razvijeno (BBCH 14-16).

 

velika slika

 

Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice i ječma, lokaliteti Drakčići i Samaila, nije uočeno prisustvo bolesti, kao ni prisustvo štetočina, lisnih vaši (Aphididae) i cikada (Cicadelidae).

 

Takođe, vizuelnim pregledom useva ozime pšenice i ječma nije uočeno prisustvo aktivnih rupa od glodara (poljski miš – Apodemus sylvaticus i poljska voluharica – Miocrotus arvalis).

 

 

RC Kraljevo nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice i ječma.

Zdravstveno stanje useva ozime pšenice i ječma

Na području delovanja RC Kraljevo usevi ozime pšenice i ječma se, u zavisnosti od datuma setve i lokaliteta, nalaze u fazi od klijanja do 4 lista razvijeno (BBCH 00-14).

 

velika slika

 

Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice i ječma registrovano je prisustvo krilatih formi i beskrilnih jedinki lisnih vaši (Aphididae)  na do 5% biljaka, dok prisustvo cikada (Cicadellidae) nije uočeno.

 

 

velika slika              velika slika

 

Takođe, vizuelnim pregledom useva ozime pšenice i ječma nije uočeno prisustvo simptoma bolesti kao ni prisustvo aktivnih rupa od glodara (poljski miš – Apodemus sylvaticus i poljska voluharica – Miocrotus arvalis).

 

RC Kraljevo nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice i ječma.

Pojava prezimljujućeg imaga obične kruškine buve

Na području delovanja RC Kraljevo zasadi kruške se, u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta, nalaze  u fazi od početak opadanja lišća do faze 70% lišća opalo (BBCH 93-96).

 

Vizuelnim pregledom zasada kruške registrovano je prisustvo imaga obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u indeksu napada 1,5.

 

U toku je pojava imaga prezimljujuće forme ove štetočine.

 

 

velika slika                                 velika slika

 

Trenutno se ne preporučuju hemijske mere suzbijanja ove štetočine.

 

RC Kraljevo nastavlja sa praćenjem obične kruškine buve.

 

Stanje u zasadima jabuka

Na području delovanja RC Kraljevo berba jabuke je još uvek u toku.

 

Vizuelnim pregledom jabuke, u pojedinim zasadima gde nisu adekvatno i blagovremeno sprovedene mere zaštite, registrovani su simptomi prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti ploda jabuke (Venturia inaequalis) na lišću i plodovima.

 

velika slika

 

Ova bolest je prisutna svuda gde se jabuka gaji. Predstavlja ekonomski najznačajniju bolest jabuke u našoj zemlji. Ovaj patogen se razvija na svim zeljastim delovima jabuke, a najčešće se nalazi na lišću i plodovima. Prezimljava u vidu pseudotecija u opalom lišću.

Na plodovima zaraza može nastati od zametanja do berbe. Javljaju se pege koje se uvećavaju sa uvećanjem ploda. One mogu ostati pojedinačne ili se međusobno spajaju, a kasnije formiraju kraste. Na plodovima zaraženim pred zrenje pege su obično sitne ali u skladištu nastavljaju sa razvojem i formiraju krastu.

Osnovna mera borbe protiv prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti ploda jabuke je hemijska zaštita, koja mora biti pravovremeno i adekvatno sprovođena. S obzirom da navedeni patogen prezimljava u vidu pseudotecija u opalom lišću, jedna od mera sa ciljem smanjivanja infektivnog potencijala u seledećoj godini je i uklanjanje i uništavanje opalog lišća iz voćnjaka tamo gde je to moguće.

 

Takođe, vizuelnim pregledom zasada jabuke, registrovano je i prisustvo simptoma truleži plodova jabučastog voća (Monilinia fructigena).

 

Plodovi mogu biti zaraženi od zametanja do berbe, kao i kasnije u skladištu. Infekcija se javlja na mestima povrede ili oštećenja od insekata. Na mestu zaraze se javljaju svetlosmeđe pege. Tkivo unutar pega počinje da truli. Pege se brzo šire i za kratko vreme biva zahvaćen ceo plod. Usled gubitka vode zaraženi plodovi se smežuravaju, a kasnije se pretvaraju u mumije.

Ovaj patogen obično prezimi u krošnji ili na površini zemlje, u mumificiranim plodovima.

Kako bi se smanjio infektivni potencijal ovog patogena za narednu godinu,  preporučuje se uklanjanje zaraženih plodova  iz zasada, kao i njihovo uništavanje. Takođe, veoma značajna mera je i jesenji tretman jabučastog voća preparatima na bazi bakra u fazi kada opadne više od 70% lisne mase, nakon uklanjanja osušenih i obolelih grana iz voćnjaka.

Kupusna lisna vaš (Brevicoryne brassicae)

Na području delovanja RC Kraljevo usevi kupusa namenjeni za jesenju proizvodnju se nalaze u fazi od početak formiranja glavice do faze glavica dostigla 30% očekivane veličine (BBCH 41-43).

Vizuelnim pregledom useva kupusa registrovano je prisustvo kupusne lisne vaši (Brevicoryne brassicae) na pojedinačnim biljkama.

 

 

velika slika                                velika slika

 

Kupusna lisna vaš je štetni insekt koji napada biljke iz porodice kupusnjača (Brassicaceae). Kosmopolitska je vrsta. U našoj zemlji može izazivati značajne štete, naročito u sušnim godinama. Prezimljava u stadijumu jajeta. U južnim krajevima sa blagom zimom moguće je da prezimi stadijum larve ili odrasle ženke. Na proleće, tokom aprila, iz jaja se pile vaši osnivačice, a kasnije, u maju, javljaju se krilati oblici koji odmah počinju da napadaju sve biljke iz porodice kupusnjača. U toku godine ova vaš može da razvije i do 16 generacija.

 

Telo vašiju je prekriveno voštanim prahom koji ima zaštitnu ulogu i daje im sivkastu boju, pa su zbog toga još poznate i kao pepeljaste kupusne vaši. Najštetnije su prilikom masovne pojave (jul i avgust). Posebno je ugrožen rasad kupusa koji se usled napada suši. Pored direktnih šteta koje nanosi isisavanjem biljnih sokova, ova vrsta može izazvati i indirektne štete. One se ogledaju u lučenju velike količine medne rose koja je pogodna podloga za razvoj gljiva čađavica. Ovim se smanjuje asimilaciona površina i fotosinteza biva otežana. Posebno su opasni krilati oblici, jer lako prelaze sa jedne biljke na drugu i vektori su velikog broja biljnih virusa.

 

Sprovođenjem hemijskih mera zaštite sa ciljem suzbijanja najznačajnije štetočine u našoj proizvodnji kupusa, kupusovog moljca, suzbija se i kupusna lisna vaš. Pored hemijskih mera zaštite preporučuje se i uništavanje biljnih ostataka nakon berbe, kao i korovskih vrsta iz porodice kupusnjača, jer se na taj način smanjuje populacija navedene štetočine.

Siva pegavost lista kruške

Na području delovanja RC Kraljevo, vizuelnim pregledom kruške, u pojedinim zasadima i okućnicama, registrovani su simptomi sive pegavosti lista kruške (Mycosphaerella pyri). U pitanju su zasadi koji nisu adekvatno i blagovremeno štićeni.

 

 

velika slika                                velika slika

 

Ova bolest je široko rasprostranjena u našoj zemlji ali nije ekonomski značajna. Pored kruške ovaj patogen napada i dunju.

 

Gljiva prezimljava u opalom lišću tokom zime. U proleće gljiva formira peritecije u kojima se nalaze askusi sa askosporama – koje u povoljnim uslovima vrše primarne infekcije lišća kruške. U okviru pega pojavljuju se piknidi sa piknosporama koje tokom vegetacije predstavljaju izvor sekundarnih infekcija.

Simptomi se ogledaju u vidu sitnih, nepravilnih pega na listu. Pege su najpre mrke nijanse, a kasnije postaju sivo-bele sa mrko-ljubičastim obodom.  U centru pege formiraju se crni piknidi. Usled jačeg napada nastaje veći broj pega koje se vremenom spajaju stvarajući tako veće nekrotične površine, koje mogu dovesti do prevremene defolijacije.

 

Za zaštitu krušaka od sive pegavosti lista kruške ne sprovode se posebni hemijski tretmani jer fungicidni tretmani usmereni na suzbijanje prouzrokovača čađave krastavosti kruške (Venturia pirina) uspešno suzbijaju i ovog patogena.

Od preventivnih mera mogu se primeniti sakupljanje i spaljivanje zaraženog lišća, kao i gajenje manje osetljivih sorti.

 

Smeđa pegavost lista maline

Na području delovanja RC Kraljevo berba jednorodnih sorti maline  na nižim nadmorskim visinama je završena. Zasadi ulaze u fazu starenja i početka mirovanja.

 

Vizuelnim pregledom zasada maline, sorta Vilamet, registrovano je prisustvo simptoma smeđe pegavosti lista maline (Sphaerulina rubi).

 

 

velika slika                                 velika slika

 

Simptomi ove bolesti se najpre ispoljavaju na dvogodišnjim izdancima, a kasnije i na jednogodišnjim. Zaraza počinje na donjem lišću pri osnovi izdanaka, a potom se širi prema vrhu. Na lišću se uočavaju sitne, okruglaste pege, smeđe boje oivičene tamnijim nijansom. Razvojem bolesti pege se uvećavaju i dolazi do njihovog spajanja. Kod jačeg napada zaraženo lišće počinje da žuti i opada pre vremena. Prevremena defolijacija negativno utiče na izdanke maline. Oni postaju osetljivi na niske temperature i druge uticaje spoljašnje sredine, što dovodi do gubitka prinosa. Pojavi i razvoju bolesti pogoduje vlažno vreme.

Patogen obično prezimljava u peritecijama na lišću.

 

Kako bi se smanjio infektivni potencijal ovog patogena, nakon berbe, rezidbom treba ukloniti sve zaražene izdanke iz zasada. Takođe, treba pristupiti sakupljanju ili zaoravanju opalog lišća.

Što se hemijskih mera borbe tiče, one se vrše zajedno sa suzbijanjem ljubičaste pegavosti izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata) tokom vegetacije.

Sada, nakon berbe, preporučuje se primena nekog od fungicida kao što su Quadris top ili Teatar plus (a.m. azoksistrobin+difenokonazol), ili neki drugi preparat, detaljnije u preporuci datoj 5.8.2021.

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima