Skip to main content

Kraljevo

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Kraljevo
Obična kruškina buva

Na području delovanja RC Kraljevo zasadi kruške se nalaze u fazi mirovanja (BBCH 00).

Vizuelnim pregledom zasada kruške registrovano je prisustvo imaga obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u indeksu napada 1. Položena jaja ove štetočine nisu uočena.

 

velika slika

Sa porastom dnevnih temperatura očekuje se veća aktivnost ove štetočine kao i početak polaganja jaja.

RC Kraljevo nastavlja sa praćenjem obične kruškine buve.

Zdravstveno stanje useva ozime pšenice i ječma

Na područiju delovanja RC Kraljevo usevi ozime pšenice i ječma se, u zavisnosti od datuma setve i lokaliteta, nalaze u različitim fazama razvoja lista, od 2 do 5 listova razvijeno (BBCH 12-15).

 

 

velika slika                             velika slika

 

Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice nije registrovano prisustvo bolesti, dok je u usevima ječma uočeno prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na do 2% biljaka i simptomi sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis) na do 5% biljaka.

 

velika slika

 

Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice i ječma nije uočeno prisustvo insekata, cikada (Cicadelidae), kao i lisnih vaši (Aphididae).

Takođe, nije registrovano prisustvo aktivnih rupa od glodara, poljskog miša (Aphodemus sylvaticus) i poljske voluharice (Miocrotus arvalis).

 

 

RC Kraljevo nastavlja sa praćenjem zdravstevog stanja useva ozime pšenice i ječma.

 

Zdravstveno stanje useva ozime pšenice i ječma

Na području delovanja RC Kraljevo usevi ozime pšenice i ječma se, u zavisnosti od datuma setve i lokaliteta, nalaze u različitim fazama razvoja, od faze nicanja do faze 4 lista razvijeno (BBCH 09-14).

 

Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice nije registrovano prisustvo simptoma bolesti, dok je u usevima ozimog ječma registrovano prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na do 2% biljaka, kao i simptoma sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis) na do 4% biljaka.

 

velika slika

 

Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice i ječma nije uočeno prisustvo cikada (Cicadelidae), dok je prisustvo lisnih vaši (Aphididae) registrovano na do 2% biljaka.

 

velika slika

 

Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice i ječma, na pojedinim parcelama, registrovane su aktivne rupe od glodara u vrlo niskoj brojnosti, ispod praga štetnosti.

Proizvođačima se preporučuje redovan pregled parcela, i ukoliko se registruje brojnost aktivnih rupa od glodara iznad praga štetnosti primene neki od registrovanih rodenticida u vidu gotovih mamaka. Rupe nakon primene mamaka treba obavezno zatrpati kako bi se izbeglo trovanje ptica i divljači.

Prag štetnosti za poljskog miša (Apodemus sylvaticus) iznosi 10-50 aktivnih rupa po hektaru, dok je prag štetnosti za poljsku voluharicu (Miocrotus arvalis) 10-500 aktivnih rupa po hektaru.

 

 

RC Kraljevo nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice i ječma.

 

Zdravstveno stanje useva ozime pšenice i ječma

Na području delovanja RC Kraljevo setva ozime pšenice i ječma se odvija sa zakašnjenjem. Na manjem broju parcela koje su ranije posejane usevi ozime pšenice i ječma se nalaze u različitim fazama klijanja semena do faze dva lista razvijeno (BBCH 12).

 

Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice i ječma registrovano je prisustvo krilatih i beskrilnih formi lisnih vaši (Aphididae) na 2-6% biljaka, dok prisustvo cikada nije uočeno.

 

velika slika

 

Vizuelnim pregledom useva ozimog ječma registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na do 2% biljaka, kao i simptoma sočivaste pegavosti ječma (Rhynchosporium secalis) na do 3% biljaka. Simptomi bolesti u usevima ozime pšenice nisu uočeni.

 

 

velika slika                             velika slika

 

Takođe, vizuelnim pregledom useva ozime pšenice i ječma nije registrovano prisustvo aktivnih rupa od glodara, poljskog miša (Apodemus spp.) i poljske voluharice (Miocrotus arvalis).

 

RC Kraljevo nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice i ječma.

 

Pojava prezimljujućeg imaga obične kruškine buve

Na području delovanja RC Kraljevo zasadi kruške se, u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta, nalaze u različitim fazama obezbojavanja i opadanja lišća.

 

Vizuelnim pregledom zasada kruške registrovano je prisustvo odraslih jedinki obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u indeksu napada 1,5.

 

velika slika

 

U toku je pojava prezimljujućeg imaga ove štetočine.

 

Običnu kruškinu buvu odlikuje pojava sezonskog dimorfizma, tako da se prezimljujuće forme ove štetočine od letnjih razlikuju po tome što su krupnije, tamnije boje i otpornije na niske temperature.

 

RC Kraljevo nastavlja sa praćenjem obične kruškine buve.

 

Prisustvo glodara na području delovanja RC Kraljevo

Na području delovanja RC Kraljevo u proteklim danima, na većem broju lokaliteta, vršeno je utvrđivanje prisustva poljskih glodara.

Prisustvo aktivnih rupa poljskog miša (Apodemus sylvaticus) i poljske voluharice (Miocrotus arvalis) registrovano je na pojedinim ledinama, pašnjacima, međama, usevima lucerke i kukuruza, kao i u pojedinim voćnim zasadima.

 

 

velika slika                   velika slika

 

Prilikom pregleda vrši se zatrpavanje rupa od glodara i njihovo praćenje. Ukoliko nakom narednog pregleda rupe budu otvorene, njih onda smatramo aktivnim rupama. Za određivanje brojnosti populacije poljskih glodara vrši se brojanje aktivnih rupa, tj. otvora u njihove podzemne jame.

Brojnost poljskih glodara na našem terenu spada u kategoriju vrlo niske brojnosti.

 

Kategorije brojnosti  opisane su  u tabeli:

 

 

 

Kategorija

 

Opis brojnosti

 

              

                          Broj rupa/ha

 

Poljska voluharica

(Miocrotus arvalis)

Poljski miš

(Apodemus sylvaticus)

             I

    Vrlo niska

      do 10    

      do 10

             II

    Niska

      10-500

      10-50

             III

    Srednja

      500-5000

      50-500

             IV

    Visoka

      5000-20000

      500-2000

             V

    Vrlo visoka

      20000-50000

      2000-10000

 

 

U cilju kontrole populacije poljskih glodara proizvođačima se preporučuje redovno obilaženje useva i zasada u cilju praćenja brojnosti. Takođe, u cilju kontrole populacije, proizvođačima se preporučuje i primena odgovarajućim agrotehničkih mera, kao što su: uklanjanje korova, zaoravanje strništa, duboko oranje,  kao i uklanjanje svega što može poslužiti kao hrana i sklonište glodarima (zaostali opali plodovi, orezane grane i grančice, opalo lišće, osušena trava i sl.).

Hemijske mere borbe se preporučuju kada se utvrdi brojnost kategorije II. Tada se preporučuje primena nekog od registrovanih rodenticida u vidu gotovih mamaka. Njih treba postaviti u rupe uz obavezno zatrpavanje istih, kako bi se izbeglo trovanje ptica i divljači.

 

RC Kraljevo nastavlja sa praćenjem poljskih glodara.

Crvenilo kukuruza

Na području delovanja RC Kraljevo usevi kukuruza se nalaze u različitim fazama razvoja ploda.

Vizuelnim pregledom useva kukuruza, na pojedinim parcelama, registrovano je prisustvo simptoma koji upućuju na bolest Crvenilo kukuruza.

 

velika slika

 

Prouzrokovač crvenila kukuruza je Stolbur fitoplazma. Prvi simptomi ovog oboljenja se javljaju krajem jula meseca i vrlo ih je lako uočiti na parceli. Najpre se javlja crvenilo glavnog nerva lista iznad klipa. Vremenom se crvenilo širi na ceo list, zatim na lisni rukavac, komušinu, stablo, a na kraju i na celu biljku koja se ubrzo zatim i suši. Klipovi obolelih biljaka često su deformisani a zrna su sitna i štura.

 

Prenosilac Stolbur fitoplazme je cikada Reptalus panzeri. Ova cikada ima jednu generaciju godišnje. Prezimljava u stadijumu larve na korenu pšenice. Tokom juna se pojavljuje imago koji prelazi na biljke kukuruza gde se hrani floemskim sokovima. Tokom avgusta ženka ove cikade polaže jaja na koren kukuruza gde se larve nakon piljenja hrane.

Ukoliko se, na istoj parceli, nakon kukuruza poseje pšenica, larve neometano nastavljaju svoj razvoj.

 

Najznačajnija mera u borbi protiv ove štetočine je primena plodoreda, tj. izbegavanje setve pšenice nakon kukuruza.

Na ovaj način se uspešno prekida ciklus razvoja ove cikade a samim tim i smanjuje brojnost populacije za narednu godinu, kao i rizik od pojave crvenila kukuruza.

Prisustvo zelene (povrtne) stenice u zasadu maline

Na području delovanja RC Kraljevo zasadi maline se, u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta, nalaze u različitim fazama razvoja i sazrevanja ploda. U većini malinjaka je započela berba plodova.

 

Vizuelnim pregledom maline, u pojedinim zasadima, registrovano je prisustvo larvi zelene (povrtne) stenice (Nezara viridula) u niskoj brojnosti.

 

velika slika

 

Ovo je polifagna štetočina i može se naći na raznim povrtarskim, ratarskim i voćarskim kulturama, kao i na vinovoj lozi.

Ženka polaže jaja u grupama na naličje lista biljke domaćina. Jaja su u početku bele boje a kasnije poprimaju crvenkastu nijansu.

Štete pričinjavaju larve i odrasle jedinke svojim ishranom, tako što sisaju biljne sokove iz svih nadzemnih biljnih organa, prvenstveno iz plodova. Takvi plodovi su smanjenog kvaliteta zbog diskoloracije pokožice i izmenjenog ukusa čime gube tržišnu vrednost.

Ova štetočina prezimljava u stadijumu imaga na skrovitim mestima, u kori drveća, ispod biljnih ostataka, a vrlo često se može sresti i u urbanim sredinama.

 

Suzbijanje ove štetočine je jako otežano. Primena insekticida u fazama zrenja i berbe plodova je ograničena zbog nemogućnosti poštovanja karence.

U cilju smanjenja brojnosti ove štetočine mogu se postaviti lovne klopke a u slučaju manje brojnosti ili na manjim proizvodnim parcelama preporučuje se njihovo ručno sakupljanje i uništavanje.

Prisustvo larvi cikade Scaphoideus titanus na vinovoj lozi

Na području delovanja RC Kraljevo vinova loza se gaji na vrlo malim površinama i okućnicama.

Vizuelnim pregledom biljaka vinove loze registrovano je prisustvo larvi drugog stupnja razvoja cikade Scaphoideus titanus.

 

velika slika

 

Ova cikada je vektor fitoplazme Flavescence doree (FD), prouzrokovača zlatastog žutila vinove loze.

 Larve trećeg stupnja razvoja imaju sposobnost da prenesu pomenutu fitoplazmu. Njihova pojava se očekuje u danima pred nama na šta će uticati porast dnevnih temperatura koje će  ubrzati  razvoj ove štetočine.

 

RC Kraljevo nastavlja sa praćenjem ove štetočine i signaliziraće momenat za insekticidni tretman.

Fuzarioza klasa ozime pšenice i ječma

Na području delovanja RC Kraljevo usevi ozime pšenice i ječma se nalaze u različitim fazama razvića i sazrevanja plodova.

Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice i ječma registrovano je prisustvo simptoma šturosti klasa- fuzarioze (Fusarium graminearum). 

U usevima pšenice uočeni su simptomi na do 9% biljaka, na kojima je zahvaćeno do 10% površine klasa, dok je u usevima ječma uočeno prisustvo simptoma na do 13% biljaka na kojima je zahvaćeno do 25% površine klasa.

 

 

velika slika                            velika slika

Do infekcije ovim patogenom dolazi u fazama cvetanja pšenice i ječma. Za ostvarenje infekcije ovim patogenom je potrebno vlažno i kišovito vreme u periodu cvetanja. U usevima u kojima hemijske mere zaštite nisu blagovremeno sprovedene cvetovi predstavljaju „ulazna vrata“ za prodor ove fitopatogene gljive.  Nakon ostvarene infekcije, vlažno i toplo vreme pogoduje razvoju i širenju ovog patogena.

Na zaraženim biljkama prvi simptomi se uočavaju na klasićima koji gube normalnu zelenu boju i postaju bledi i žućkasti. Ova bolest može zahvatiti pojedinačne klasiće, delove klasa ili čitav klas. Zaražena zrna su nenalivena, štura i lošeg kvaliteta, što za posledicu ima i smanjenje prinosa.

Takođe, zaražena zrna mogu da sadrže mikotoksine koji su veoma štetni za ishranu ljudi i životinja.

Sada više ne postoje mere koje mogu zaustaviti razvoj bolesti. Preporuka je da se prilikom žetve podese kombajni tako da se izbace štura zrna.

 

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima