Skip to main content

Region Jagodina

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Jagodina
Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis - XV nedelja
 
Na području RC Jagodina zasadi jabuka se zavisno od sortimenta i lokaliteta nalaze u fazi od drugo opadanje plodova do faze plodovi prečnika do 40 mm (BBCH 73-74).
 
Ovonedeljnim laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti ploda jabuke (Venturia inaequalis) iz opalog prezimelog lišća registruje se prisustvo zrelih askospora.
Dozrelost pseudotecija kod sorte Zlatni Delišes za ovu nedelju je 100%, a ispražnjenost pseudotecija je 82%.
RC Jagodina nastavlja sa praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija ovog patogena.
 
Početak polaganja jaja prve generacije kukuruznog plamenca u usevima kukuruza
 
Na području RC Jagodina usevi kukuruza se nalaze u fazi razvoja listova (BBCH 16-18).
 
Vizuelnim pregledom useva kukuruza na lokacijama monitoringa registrovana su jajna legla prve generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) u niskom intenzitetu napada. U narednom periodu može se očekivati intenzivnije polaganje jajnih legala ove štetočine.
 
 
  jajno leglo kukuruznog plamenca
 
U ovom periodu se ne preporučuje insekticidni tretman, a RC Jagodina nastavlja sa monitoringom i blagovremeno će signalizirati pravo vreme za primenu insekticida.
 
 
Prisustvo larvi cikade Scaphoideus titanus u vinovoj lozi
 
Na području RC Jagodina zasadi vinove loze se nalaze u različitim fazama razvoja cvasti (BBCH 55-57).
 
Vizuelnim pregledom u pojedinim zasadima vinove loze registrovano je prisustvo larvi prvog razvojnog stupnja cikade Scphaphoideus titanus na naličju listova. U toku je početak piljenja larvi ove štetočine.
Ova cikada je vektor fitoplazme Flavescens doree (FD) koja prouzrokuje zlatasto žutilo vinove loze, veoma destruktivno oboljenje.
 
 
Cikada prvog razvojnog stupnja
 
Ova cikada je monofagna štetočina, hrani se samo na vinovoj lozi. Ima jednu generaciju godišnje, a prezimljava u stadijumu jaja ispod kore lastara. Posle piljenja, u toku razvoja, larva prolazi kroz pet razvojnih stupnjeva. Prilikom ishrane usvaja i fitoplazmu iz zaraženih biljaka, postaje infektivna u trećem razvojnom stupnju i tu infektivnost zadržava tokom celog života.
U ovom periodu se ne preporučuju hemijske mere suzbijanja, zato što su larve tek od trećeg razvojnog stupnja i odrasle jedinke u mogućnosti da prenesu fitoplazmu.
 
RC Jagodina nastavlja sa monitoringom ove štetočine i blagovremeno će signalizirati vreme za hemijski tretman.
 
 
Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis - XIV nedelja praćenja
 
Na području RC Jagodina, zasadi jabuka se nalaze u fazi razvoja ploda: plodovi veličine 20 do 40 mm (BBCH 72-74).
 
Ovonedeljnim laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) iz opalog prezimelog lišća jabuke sorte Zlatni Delišes, registrovano je prisustvo zrelih askospora i ispražnjenih pseudotecija ovog patogena.
Dozrelost pseudotecija za ovu nedelju je 95,5%, a
ispražnjenost pseudotecija je 66%.
 
 
 
RC Jagodina nastavlja sa praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija ovog patogena.
 
Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis - XIII nedelja praćenja
Na području RC Jagodina zasadi jabuka se zavisno od sortimenta nalaze u fazi od plod veličine 20 mm do faze drugo opadanje plodova (BBCH 72-73).
 
Ovonedeljnim laboratorijskim pregledom pseudotecija iz opalog prezimelog lišća jabuke registrovano je prisustvo zrelih askospora prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).
Procenat dozrelosti pseudotecija kod sorte Zlatni Delišes za ovu nedelju je 91,98%, a procenat ispražnjenosti pseudotecija je 35,84%.
 
 
 
RC Jagodina nastavlja sa praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija ove fitopatogene gljive.
Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis - XII nedelja praćenja
Na području RC Jagodina zasadi jabuka se nalaze u fazi razvoja ploda, plodovi dostigli dimenzije do 10 mm. Opadanje plodova posle cvetanja (BBCH 70-71).
 
 
   faza razvoja
 
Ovonedeljnim laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), iz opalog prezimelog lišća sorte Zlatni Delišes, registrovana je dozrelost pseudotecija od 71,50%, a ispražnjenost pseudotecija od 22%.
 
 
    Ispražnjene pseudotecije
 
RC Jagodina nastavlja sa praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija navedenog patogena.
 
Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis XI nedelja
 
Na području RC Jagodina zasadi jabuka se zavisno od sortimenta i lokaliteta nalaze u fazi od kraj cvetanja: sve latice opale do faze početak razvoja ploda: opadanje plodova posle cvetanja (BBCH 69-71).
 
Laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), iz opalog prezimelog lišć sorte Zlatni Delišes, registrovana je dozrelost pseudotecija od 67,59%, a ispražnjenost pseudotecija je 20,37%.
 
 
 
 
RC Jagodina nastavlja sa praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija ovog patogena.
Polaganje jaja krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata)
Na području RC Jagodina, usev krompira se zavisno od rokova setve nalaze u fenofazi od nicanja do faze četvrti list na glavnoj stabljici razvijen (BBCH 9-14).
 
 
Vizuelnim pregledom useva krompira uočena je pojava prezimelih imaga krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata). U toku je dopunska ishrana imaga, kopulacija, kao i početak polaganja jaja.
 
 
 
 
U narednom periodu se očekuje intenzivnije polaganje jaja i piljenje larvi prve generacije ove štetočine.
Za sada se ne preporučuje hemijski tretman, a RC Jagodina nastavlja sa monitoringom razvoja ove štetočine i sa pojavom larvi daće blagovremeno preporuku za suzbijanje.
 
Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis - X nedelja praćenja
 
Na području RC Jagodina, zasadi jabuka zavisno od sortimenta, lokaliteta i ekspozicije terena, nalaze se u fenofazi od većina latica opada do sve latice opale (BBCH 67-69).
 
 
  faza razvoja
 
 
Ovonedeljnim laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) iz opalog prezimelog lišća, sorte Zlatni Delišes, registrovano je prisustvo zrelih askospora u pseudotecijama, kao i ispražnjene pseudotecije.
 
Dozrelost pseudotecija za ovu nedelju je 61,16%, a ispražnjenost pseudotecija 16,07%.
 
 
 
RC Jagodina nastavlja sa praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija navedenog patogena.
 
 
Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis- IX nedelja praćenja
 
Na području RC Jagodina zasadi jabuka zavisno od sortimenta i lokacija nalaze se u različitim fazama cvetanja, od faze prvih cvetova do faze otvoreno oko 10% cvetova (BBCH 60-61).
 
 
   Faza razvoja
 
Ovonedeljnim laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti ploda jabuke (Venturia inaequalis)z opalog prezimelog lišća, sorte Zlatni Delišes, registrovano je prisustvo zrelih askospora u pseudotecijama, kao i ispražnjene pseudotecije.
 
Dozrelost pseudotecija za ovu nedelju je 58,65%, a ispražnjenost pseudotecija 3,84% .
 
 
 
 
   Pseudotecija- IV kategorija         
 
 
RC Jagodina nastavlja sa monitoringom dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija navedenog patogena.
 
1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima