Skip to main content

Region Jagodina

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Jagodina
Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis - XIII nedelja
 
Na području delovanja RC Jagodina zasadi jabuka se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u različitim fazama razvoja ploda, plodovi dostigli dimenzije od 10 mm; opadanje plodova posle cvetanja, do plodovi veličine do 20 mm (BBCH 71-72).
 
Ovonedeljnim laboratorijskim pregledom pseudotecija iz opalog prezimelog lišća, sorte Zlatni Delišes, registrovana je dozrelost pseudotecija gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) od 86,06%. Ispražnjenost pseudotecija za ovu nedelju je 18,03%.
 
 
 
 
RC Jagodina nastavlja sa praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija ovog patogena.
Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis - XII nedelja praćenja
 
Na području delovanja RC Jagodina zasadi jabuka se nalaze u fazi plodovi dostigli dimenzije do 10 mm; opadanje plodova posle cvetanja (BBCH 71).
 
Ovonedeljnim laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) iz opalog, prezimelog lišća sorte Zlatni Delišes, registrovano je prisustvo zrelih askospora u askusima, kao i ispražnjene pseudotecije.
 
 
 
 
Dozrelost pseudotecija kod sorte Zlatni Delišes za ovu nedelju je 62,50%, a ispražnjenost pseudotecija je 7,14%.
 
RC Jagodina nastavlja sa praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija ovog patogena.
 
Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis-XI nedelja praćenja
Na području delovanja RC Jagodina zasadi jabuka se nalaze u fazi punog cvetanja: najmanje 50% cvetova otvoreno, prve latice opadaju (BBCH 65).
 
Ovonedeljnim laboratorijskim pregledom pseudotecija  prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) iz opalog prezimelog lišća jabuke,sa lokaliteta Šuljkovac, registrovano je prisustvo zrelih askospora.
 
 
 
  Zrele askospore
 
Kod sorte Zlatni Delišes, dozrelost pseudotecija za ovu nedelju je 44,23%.
 
RC Jagodina nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.
 
Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis -X nedelja praćenja
 
Na području delovanja RC Jagodina zasadi jabuka se zavisno od sortimenta, lokaliteta i ekspozicije terena nalaze u fazi cvetanja, od početak cvetanja: otvoreno 10 % cvetova do faze najmanje 30% cvetova otvoreno (BBCH 61-63).
 
Ovonedeljnim laboratorijskim pregledom pseudotecija sa opalog, prezimelog lišća, prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) sa lokaliteta Šuljkovac, registrovano je prisustvo zrelih askospora.
 
 
 
 Pseudotecija- kategorija IV
 
Dozrelost pseudotecija, kod sorte Zlatni Delišes, za ovu nedelju iznosi 31,48%
 
RC Jagodina nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.
Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis -IX nedelja praćenja
 
Na području delovanja RC Jagodina zasadi jabuka se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta, nalaze u fenofazi od crvenih pupoljaka do faze većina cvetova sa formiranim kruničnim laticama koje formiraju cvetnu ložu (BBCH 57-59).
 
 
 
    Ajdared i Zlatni Delišes
 
Ovonedeljnim laboratorijskim pregledom pseudotecija iz opalog prezimelog lišća, prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti ploda jabuke (Venturia inaequalis) sa lokaliteta Šuljkovac, registrovano je prisustvo zrelih askospora.
 
 
 
  Zrele askospore
 
Dozrelost pseudotecija kod sorte Zlatni Delišes, za ovu nedelju je 25,49%.
 
RC Jagodina nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.
 
 
Let šljivinih osa u regionu Jagodine
Na području delovanja RC Jagodina zasadi šljive se zavisno od sortimenta, lokaliteta i ekspozicije terena nalaze u različitim fazama cvetanja, od faze otvoreni prvi cvetovi, do faze puno cvetanje: otvoreno do 50% cvetova (BBCH 59-65).
 
 
Na postavljenim lepljivim klopkama registruju se prvi pojedinačni ulovi jedinki žute i crne šljivine ose (Hoplocampa flava/minuta).
 
 
 
   Šljivina osa
 
Šljivine ose ima jednu generaciju godišnje. Ženke polažu jaja u čašične listiće cvetova. Štete prave larve koje se ubušuju u tek zametnute plodove usled čega dolazi do njihovog opadanja. Suzbijanje šljivinih osa se sprovodi u periodu piljenja gusenica, pre njihovog ubušivanja u plodove, u vreme precvetavanja šljive kada polinatori nisu prisutni u voćnjacima.
 
Primena insekticida je zabranjena u vreme cvetanja voćaka!
 
RC Jagodina nastavlja sa praćenjem aktivnosti šljivine ose kao i fenofaze razvoja šljive i blagovremeno će dati preporuku za suzbijanje ovih štetočina.
Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis - VIII nedelja praćenja
 
Na području delovanja RC Jagodina zasadi jabuka se u zavisnosti od sortimenta, lokaliteta i ekspozicije terena nalaze u fenofazi prvi listovi otvoreni do faze vidljivi cvetni pupoljci, još uvek zatvoreni (BBCH 11-55).
 
 
 
Ovonedeljnim laboratorijskim pregledom pseudotecija iz opalog prezimelog lišća jabuke sorte Zlatni Delišes, na lokaciji Šuljkovac, registrovano je prisustvo zrelih askospora gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti ploda jabuke (Venturia inaequalis).
 
Dozrelost pseudotecija za ovu nedelju je 18,13 %.
 
RC Jagodina nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.
 
Prisustvo žitne pijavice u usevima ozimih žita
Na području delovanja RC Jagodina usevi ozimih strnih žita se u zavisnosti od rokova setve nalaze u različitim fazama razvoja, od bokorenja do faze početak rasta stabljike, vidljivo od prvo kolence (BBCH 28-31).
 
Vizuelnim pregledom useva pšenice, na pojedinim lokacijama, registrovano je prisustvo imaga žitne pijavice (Lema melanopus).
 
 Odrasla jedinka žitne pijavice
 
Žitna pijavica ima jednu generaciju godišnje, a prezimljavaju odrasle jedinke. Štete prave odrasle jedinke i larve izgrizajući listove u vidu uzdužnih pruga.
 
Na usevima se registruje nizak intenzitet napada odraslih jedinki žitne pijavice. U toku je dopunska ishrana odraslih jedinki, a u narednom periodu očekuje se početak polaganja jaja.
 
RC Jagodina nastavlja sa praćenjem štetočina ozimih useva i pravovremeno će signalizirati momenat za sprovođenje mera zaštite.
Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis - VII nedelja praćenja
Na području delovanja RC Jagodina zasadi jabuka u zavisnosti od sortimenta, lokaliteta i ekspozicije terena nalaze se u fenofazi zeleni listići oko 5 mm (BBCH 09) do faze zeleni listići 10 mm iznad ljušture pupoljaka, faza mišjih ušiju (BBCH 10).
 
 
  Zlatni Delišes           Ajdared
 
Ovonedeljnim laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) iz opalog prezimelog lišća sorte Zlatni Delišes, na lokaciji Šuljkovac, registrovano je prisustvo zrelih askospora.
 
 
  Pseudotecija - kategorija 1
 
Dozrelost pseudotecija za ovu nedelju je 11,16%.
 
RC Jagodina nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.
Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis - VI nedelja praćenja
Na području delovanja RC Jagodina zasadi jabuka se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u različitim fenofazama, od bubrenja pupoljaka do faze početak pucanja pupoljaka: vidljivi prvi zeleni listići (BBCH 03-07).
 
 
   faza razvoja
 
Ovonedeljnim laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti ploda jabuke (Venturia inaequalis) iz opalog prezimelog lišća sa lokaliteta Šuljkovac, sorte Zlatni Delišes, registrovano je prisustvo zrelih askospora.
 
 
 
   Askusi i askospore
 
Dozrelost pseudotecija za ovu nedelju kod sorte Zlatni Delišes je 9,09%.
 
RC Jagodina nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.
 
1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima