Skip to main content

Pirot

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Pirot
Šljivina lisna osa (Putoniella pruni)

Vizuelnim pregledom zasada šljiva, na lokalitetu Izvor-Rakovica, na 3% biljaka uočeno je nekoliko listova sa deformacijama sa naličja lista i promena boje na lisnom tkivu. Ovakve deformitete izaziva šljivina lisna mušica (Putoniella pruni).

 

Simptomi su lako prepoznatljivi, u vidu oteklina, žuto-crvene boje, i nalaze se uz glavni nerv. Larve su žuto-narandžaste boje i nalaze se unutar gala. Imago ove štetočine se javlja u aprilu i maju. Prezimljavaju larve u zemljuštu.

Ova štetočina ne spada u ekonomski značajne. Štete se ogledaju u deformaciji lista što dovodi do smanjenja procesa fotosinteze. Hemijske mere zaštite sa ciljem suzbijanja te štetočine se ne sprovode, jer se i broj stabala sa simptomima oštećenja svodi na jako mali broj, svega po par stabala u zasadu.

Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis XII nedelja

Na području delovanja RC Pirot, zasadi jabuka se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u različitim fazama razvoja ploda; od faze plodovi dostigli dimenzije 10mm, opadanje plodova posle cvetanja, do veličine ploda do 20cm (BBCH 71-72).

 

Ovonedeljnim laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lista i plodova jabuke (Venturia inaequalis) iz opalog prezimelog lišća, sorte Zlatni delišes, utvrđeno je prisustvo zrelih askospora.

Dozrelost pseudotecija a ovu nedelju iznosi 70,50%

Procenat ispražnjenosti pseudotecija za ovu nedelju je 28%

RC Pirot nastavlja sa praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija ovog patogena.

Cigaraš (Byctiscus betulae) u kruškama

Vizuelnim pregledom zasada kruške, na lokalitetu Petrovački put, oučeno je prisustvo cigaraša (Byctiscus betulae).

 

Uočeno je tipično uvijanje lišća u obliku cigare. Unutar uvijenog lista ova štetočina polaže jaja. Ispiljene larve se u smotuljku hrane i razvijaju. Uvijeno lišće je najpre zelene boje, ali kasnije poprima smeđu boju. Štete se ogledaju u uništavanju lisne mase tokom ishrane i uvijanju lišća za polaganje jaja.

Preporuka proizvođačima je da obiđu zasade, i ukoliko uoče prisustvo smotuljka, mehaničkim putem isti uklone. Uklanjanjem uvijenih listova, sa jajima, smanjuje se brojnost ove štetočine u sledećoj godini.

Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis XI nedelja

Na području delovanja RC Pirot, zasadi jabuka se nalaze u fazi od kraj cvetanja, sve latice su opale do faze plodovi su dostigli dimenzije do 10 mm; opadanje plodova posle cvetanja (BBCH 69-71).

Ovonedeljnim laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) iz opalog prezimelog lišća, sorte Zlatni delišes, utvrđeno je prisustvo zrelih askospora.

 

Dozrelost pseudotecija za ovu nedelju iznosi 66 %.

Procenat ispražnjenosti pseudotecija za ovu nedelju je 24%.

 

RC Pirot nastavlja sa praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija ovog patogena.

Prisustvo rutave bube u zasadima borovnice

Na području delovanja RC Pirot borovnica se nalazi u fenofazi cvetanja, prvi cvetovi otvoreni (BBCH 60). Vizuelnim pregledom zasada registrovano je prisustvo imaga rutave bube (Tropinota hirta). Na većini lokaliteta koštičavo i jabučasto voće je u fazi precvetavanja ili je precvetalo, pa odrasle jedinke ove štetočine migriraju na borovnicu koja kreće sa cvetanjem.

(velika slika)

Ova polifagna štetočina ima jednu generaciju godišnje. Prezimljava imago u zemljištu na dubini od oko 5 cm. Rano u proleće hrani se korovskom vegetacijom, a kasnije prelazi na gajene kulture. Hrani se prašnicima, tučkom i kruničnim listićima čime u potpunosti uništi cvetove i spreči donošenje roda.

S obzirom da je primena isekticida u fazama cvetanja zabranjena, preporuka proizvođačima je da primene sve preventivne mere u cilju zaštite od ove štetočine:

  • odlaganje uništavanja korovske vegetacije, jer se na cvetovima korova hrani rutava buba, čime se smanjuje njena aktivnost na cvetovima voća,
  • postavljanje belih ili plavih posuda sa vodom uz dodatak mirisnog atraktanta (negro bombona, kap deterdženta, anis, cimet, ...). Posude treba postaviti u što većem broju po obodu, a manji broj rasporediti i u samom zasadu.
Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis X nedelja

Na području delovanja RC Pirot,  zasadi jabuke se nalaze u fazi cvetanja: od faze najmanje 50% cvetova otvoreno do faze cvetovi venu: većina latica opala (BBCH 65-67).

Laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) sa opalog lišča, sorte Zlatni delišes, registrovano je prisustvo zrelih askospora u askusima.

Od 50 pregledanih pseudotecija u 7 nije bilo formiranih askospora, u 11 je do 25% formiranih askospora, u 9 je 25-50% formiranih askospora, u 13 je 50-75% formiranih askospora, dok je u 10 od 75-100% formiranih askospora.

Procenat dozrelosti pseudotecija za ovu nedelju iznosi 54%, a procenat ispražnjenosti pseudotecija je 6%.

RC Pirot nastavlja sa praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija navedenog patogena.

Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma

Na teritoriji delovanja RC Pirot, usevi ozime pšenice i ječma se u zavisnosti od vremena setve i sortimenta nalaze u različitim fazama: od faze 8-9 stabla vidljivo do faze prvo kolence najmanje 1 cm iznad kolenca bokorenja (BBCH 28-31).

 

Vizuelnim pregledom u usevima pšenice nisu registrovani simptomi bolesti dok su kod ječma prisutni simptoni mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na 8% biljaka i sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis) na 6% biljaka.

Takođe, pregledom je kod oba useva registrovano prisustvo biljnih vaši (Aphididae) u niskom intenzitetu napada kao i prisustvo imaga žitne pijavice (Lema melanopus) i položenih jaja u različitim fazama embrionalnog razvoja.

Hemijske mere zaštite se za sada ne preporučuju.

RC Pirot nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimog ječma i pšenice.

Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis IX nedelja

Na području delovanja RC Pirot jabuke se, u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta, nalaze u različitim fazama razvoja, od faze prvi cvetovi otvoreni do početak cvetanja: oko 20% cvetova otvoreno (BBCH 60-62).

 

 

Velika slika

 

Sa sakupljenog prezimelog lišća iz jabučnjaka, sorte Zlatni Delišes, laboratorijski je pregledano 51 pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis). Od ukupno pregledane 51 pseudotecije, u 15 nema formiranih askospora, u 14 je do 25% formiranih askospora, u 12 je 25-50% formiranih askospora, u 8 je od 50-75% formiranih askospora, dok je u 2 od 75-100% formiranih askospora. Procenat dozrelosti pseudotecija za ovu nedelju iznosi 33,33%.

 

RC Pirot nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija navedenog patogena.

Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis VIII nedelja

Na području delovanja RC Pirot jabuke se u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta nalaze u različitim fazama početka cvetanja (BBCH 56-59).

 

(velika slika)

Laboratorijski je pregledano 50 pseudotecija prouzrokovača pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), sa sakupljenog prezimelog lišća sorte Zlatni delišes. Od 50 pregledanih pseudotecija, u 18 pseudotecija nema formiranih askospora, u 17 je do 25 % formiranih askospora, u 9 pseudotecija je 25-50% formiranih askospora a u 6 pseudotecija je 50-75% formiranih askospora, te je procenat dozrelosti za ovu nedelju 26,50%.

Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis VII nedelja

Na teritoriji RC Pirot, zasadi jabuke se u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta nalaze u različitim fazama razvoja. Od faze prvi listovi otvoreni do faze vidljivi cvetni pupoljci, još uvek zatvoreni (BBCH 11-55).

 

(velika slika)

Laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), sa opalog lišća jabuke, registrovano je prisustvo zrelih askospora u askusima.

Kod sorte Zlatni Delišes od 50 pregledanih pseudotecija, u 32 pseudotecija nema formiranih askospora, u 8 je do 25% formiranih askospora, a u 10 pseudotecija je 25-50% formiranih askospora, te je procenat dozrelosti 14 %.

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima