Skip to main content

Pirot

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Pirot
Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis XI nedelja

Na lokalitetu Prisjansko naselje, vizuelnim pregledom zasada, utvrđeno je da se jabuke nalaze u fazi crvenih pupoljaka: cvetne krunice izdužene:cvetna loža lagano otvorena, čašični listovi jedva vidljivi do prvi cvetovi otvoreni (BBCH 57-60).

 

Laboratorijskim pregledom pseudotecija sa opalog lišća jabuke za ovu nedelju, registruje se dozrelost pseudotecija gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) od 53,00% za sortu Zlatni Delišes i 48,97% za sortu Ajadred, i ispražnjenost pseudotecija od 12,00% za sortu Zlatni Delišes i 8,16% za sortu Ajadred.

datum

(Ajdared)

(Zlatni Delišes)

% dozrelosti pseudotecija

% ispražnjenosti pseudotecija

% dozrelosti pseudotecija

% ispražnjenosti pseudotecija

04.02.2021.

0%

2,72%

-

11.02.2021.

0%

3,24%

-

19.02.2021.

0,49%

-

3,77%

-

26.02.2021.

0,5%

-

4,24%

-

04.03.2021.

1,5%

-

6,01%

-

11.03.2021.

4,08%

-

11,81%

-

18.03.2021.

10,50%

-

17,78%

-

25.03.2021.

11,5 %

-

20,19%

-

01.04.2021.

22,95%

-

28,92%

-

08.04.2021.

44,50%

4,00%

49,51%

7,69%

16.04.2021.

48,97%

8,16%

53,00%

12,00%

 

RC Pirot nastavlja sa praćenjem fenofaza razvoja jabuke, dozrelost i ispražnjenost pseudotecija ovog patogena.

Praćenje dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija Venturia inaequalis X nedelja

Na lokalitetu Prisjansko naselje, vizuelnim pregledom zasada, utvrđeno je da se jabuke nalaze u fazi mišjih ušiju: zeleni listići 10 mm iznad ljušture pupoljaka: prvi listovi se odvajaju do vidljivi cvetni pupoljci (još uvek zatvoreni) (BBCH 54-55).

Laboratorijskim pregledom pseudotecija sa opalog lišća jabuke za ovu nedelju, registruje se dozrelost pseudotecija gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) od 49,51% za sortu Zlatni Delišes i 44,50% za sortu Ajadred, i ispražnjenost pseudotecija od 7,69% za sortu Zlatni Delišes i 4,0% za sortu Ajadred.

datum

(Ajdared)

(Zlatni Delišes)

% dozrelosti pseudotecija

% ispražnjenosti pseudotecija

% dozrelosti pseudotecija

% ispražnjenosti pseudotecija

04.02.2021.

0%

2,72%

-

11.02.2021.

0%

3,24%

-

19.02.2021.

0,49%

-

3,77%

-

26.02.2021.

0,5%

-

4,24%

-

04.03.2021.

1,5%

-

6,01%

-

11.03.2021.

4,08%

-

11,81%

-

18.03.2021.

10,50%

-

17,78%

-

25.03.2021.

11,5 %

-

20,19%

-

01.04.2021.

22,95%

-

28,92%

-

08.04.2021.

44,50%

4,0%

49,51%

7,69%

 

RC Pirot nastavlja sa praćenjem fenofaza razvoja jabuke i dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

Prisustvo šljivinih osa u zasadima šljive

Na teritoriji RC Pirot šljiva se nalazi u fazama većina cvetova sa krunicama, koje formiraju beli balon do prvi cvetovi otvoreni (BBCH 57-59).

 

Na lepljivim klopkama postavljenim u zasade šljiva, lokalitet „Izvor-Rakovica“ i „Bela Palanka Nad breg“, registruju se ulovi odraslih jedinki crne šljivine ose (Hoplocampa minuta) i žute šljivine ose (Hoplocampa flava).

 

 

 

Šljivine ose imaju jednu generaciju godišnje. Tokom cvetanja ženke ovih štetočina polažu jaja u čašične listiće cvetova. Larve se ubušuju u tek zametnute plodove, usled čega dolazi do njihovog opadanja.

 

Hemijske mere zaštite se za sada ne preporučuju (sprovode se u periodu piljenja gusenica, pre njihovog ubušivanja u plodove, u fazi precvetavanja šljive).

 

RC Pirot nastavlja sa praćenjem ovih štetočina i signaliziraće pravo vreme za tretman.

 

Primena insekticida u fazama cvetanja je zabranjena!

Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis IX nedelja

Na lokalitetu Prisjansko naselje, vizuelnim pregledom zasada, utvrđeno je da se jabuke nalaze u fenofazi zeleni listići 10 mm iznad ljušture pupoljaka: prvi listovi se odvajaju (faza mišjih ušiju) do prvi listovi otvoreni (drugi još uvijeni) (BBCH 10-11).

Laboratorijskim pregledom pseudotecija sa opalog lišća jabuke za ovu nedelju, registruje se dozrelost pseudotecija gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) od 28,92% za sortu Zlatni Delišes i 22,95% za sortu Ajadred.

datum

(Ajdared)

(Zlatni Delišes)

% dozrelosti pseudotecija

% ispražnjenosti pseudotecija

% dozrelosti pseudotecija

% ispražnjenosti pseudotecija

04.02.2021.

0%

2,72%

-

11.02.2021.

0%

3,24%

-

19.02.2021.

0,49%

-

3,77%

-

26.02.2021.

0,5%

-

4,24%

-

04.03.2021.

1,5%

-

6,01%

-

11.03.2021.

4,08%

-

11,81%

-

18.03.2021.

10,50%

-

17,78%

-

25.03.2021.

11,5 %

-

20,19%

-

01.04.2021.

22,95%

-

28,92%

-

 

RC Pirot nastavlja sa praćenjem fenofaza razvoja jabuke i dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

 

Zdravstveno stanje ozimih useva (pšenice i ječma)

Na terenu RC Pirot usevi ozimih strnih žita se nalaze u različitim fazama bokorenja, u zavisnosti od rokova setve, lokacije, sortimenta koji je posejan. Takođe i nedavni mrazevi koji su bili prisutni su doveli do zaostatka u porastu ozimih useva.

 

Pšenice su u fazi od četiri do pet sekundarnih stabala vidljivo (BBCH 24-25). Ozimi ječam se nalazi u fazi od pet do šest sekundarnih stabala vidljivo (BBCH 25-26).

 

 

Vizuelnim pregledom ozime pšenice utvrđeno je prisustvo simptoma sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na 2-3% biljaka.

Na ozimom ječmu registrovani su simptomi mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na 3-5% biljaka, dok je sočivasta pegavost (Rhynchosporium secalis) prisutna na 1-2% biljaka.

 

Rezultati vizuelnih pregleda pšenice prikazani su u tabeli:

Lokalitet

Faza BBCH/usev

Procenat biljaka sa simptomima sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici)

Procenat biljaka sa simptomima rđe (Puccinia spp.)

Procenat biljaka sa simptomima

pepelnice žita  (Erysiphe graminis)

Barje 1

24-25/pšenica

3,0%

0

0

Izvor-lug

24-25/pšenica

2,0%

0

0

 

Rezultati vizuelnih pregleda ječma prikazani su u tabeli:

Lokalitet

Faza BBCH/usev

Procenat biljaka sa simptomima rđe (Puccina hordei)

Procenat biljaka sa simptomima pepelnice žita(Erysiphe graminis)

Procenat biljaka sa simptomima mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres)

Procenat biljaka sa simptomima sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis)

Procenat biljaka sa simptomima ramulariozne pegavosti lista ječma (Ramularia collo-cyngi)

Barje 1

25-26/ječam

0

0

3,0%

2,0%

0

Izvor-Svinjarica

25-26/ječam

0

0

5,0%

1,0%

0

 

Nije registrovano prisustvo biljnih vaši ni na pšenici, ni na ječmu, ali jesu oštećenja lista od dopunske ishrane imaga žitne pijavice (Lema melanopus).

 

RC Pirot nastavlja sa monitoringom zdravstvenog stanja ozimih strnih žita i blagovremeno će signalizirati vreme za sprovođenje hemijskih mera zaštite.

Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis VIII nedelja

Na lokalitetu Prisjansko naselje, vizuelnim pregledom zasada, utvrđeno je da se jabuke nalaze u fenofazi početak pucanja pupoljaka: vidljivi prvi zeleni listići (BBCH 07).

Laboratorijskim pregledom pseudotecija sa opalog lišća jabuke za ovu nedelju, registruje se dozrelost pseudotecija gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) od 20,19% za sortu Zlatni Delišes i 11,50% za sortu Ajadred.

datum

(Ajdared)

(Zlatni Delišes)

% dozrelosti pseudotecija

% ispražnjenosti pseudotecija

% dozrelosti pseudotecija

% ispražnjenosti pseudotecija

04.02.2021.

0%

2,72%

-

11.02.2021.

0%

3,24%

-

19.02.2021.

0,49%

-

3,77%

-

26.02.2021.

0,5%

-

4,24%

-

04.03.2021.

1,5%

-

6,01%

-

11.03.2021.

4,08%

-

11,81%

-

18.03.2021.

10,50%

-

17,78%

-

25.03.2021.

11,5 %

-

20,19%

-

 

RC Pirot nastavlja sa praćenjem fenofaza razvoja jabuke i dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis VII nedelja

Na lokalitetu Prisjansko naselje, vizuelnim pregledom zasada, utvrđeno je da se jabuke nalaze u različitim fenofazama, od kraj bubrenja lisnih pupoljaka: ljuspice pupoljaka svetlo obojene, a neki delovi su prekriveni gustim dlačicama (BBCH 03) do fenofaze početak pucanja pupoljaka: vidljivi prvi zeleni listići (BBCH 07) 

Laboratorijskim pregledom pseudotecija sa opalog lišća jabuke za ovu nedelju, registruje se dozrelost pseudotecija gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) od 17,78% za sortu Zlatni Delišes i 10,50% za sortu Ajadred.

datum

(Ajdared)

(Zlatni Delišes)

% dozrelosti pseudotecija

% ispražnjenosti pseudotecija

% dozrelosti pseudotecija

% ispražnjenosti pseudotecija

04.02.2021.

0%

2,72%

-

11.02.2021.

0%

3,24%

-

19.02.2021.

0,49%

-

3,77%

-

26.02.2021.

0,5%

-

4,24%

-

04.03.2021.

1,5%

-

6,01%

-

11.03.2021.

4,08%

-

11,81%

-

18.03.2021.

10,50%

-

17,78%

-

 

RC Pirot nastavlja sa praćenjem fenofaza razvoja jabuke i dozrelosti pseudotecija ovog patogena

Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis VI nedelja

Na lokalitetu Prisjansko naselje, vizuelnim pregledom zasada, utvrđeno je da se jabuke nalaze u različitim fenofazama, od kraj bubrenja lisnih pupoljaka: ljuspice pupoljaka svetlo obojene, a neki delovi su prekriveni gustim dlačicama (BBCH 03) do fenofaze početak pucanja pupoljaka: vidljivi prvi zeleni listići (BBCH 07) 

Laboratorijskim pregledom pseudotecija sa opalog lišća jabuke za ovu nedelju, registruje se dozrelost pseudotecija gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) od 11,81% za sortu Zlatni Delišes i 4,08% za sortu Ajadred.

datum

(Ajdared)

(Zlatni Delišes)

% dozrelosti pseudotecija

% ispražnjenosti pseudotecija

% dozrelosti pseudotecija

% ispražnjenosti pseudotecija

04.02.2021.

0%

2,72%

-

11.02.2021.

0%

3,24%

-

19.02.2021.

0,49%

-

3,77%

-

26.02.2021.

0,5%

-

4,24%

-

04.03.2021.

1,5%

-

6,01%

-

11.03.2021.

4,08%

-

11,81%

-

 

RC Pirot nastavlja sa praćenjem fenofaza razvoja jabuke i dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis V nedelja

Na lokalitetu Prisjansko naselje, vizuelnim pregledom zasada, utvrđeno je da se jabuke nalaze u fenofazi početak bubrenja lisnih pupoljaka: pupoljci vidljivo nabubreli, ljuspice pupoljaka izdužene, sa svetlo obojenim mrljama (BBCH 01) do fenofaze kraj bubrenja lisnih pupoljaka: ljuspice pupoljaka svetlo obojene, a neki delovi su prekriveni gustim dlačicama (BBCH 03) 

Laboratorijskim pregledom pseudotecija sa opalog lišća jabuke za ovu nedelju, registruje se dozrelost pseudotecija gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) od 6,01% za sortu Zlatni Delišes, dok je dozrelost pseudotecija kod sorte Ajdared 1,5%.

datum

(Ajdared)

(Zlatni Delišes)

% dozrelosti pseudotecija

% ispražnjenosti pseudotecija

% dozrelosti pseudotecija

% ispražnjenosti pseudotecija

04.02.2021.

0%

2,72%

-

11.02.2021.

0%

3,24%

-

19.02.2021.

0,49%

-

3,77%

-

26.02.2021.

0,5%

-

4,24%

-

04.03.2021.

1,5%

-

6,01%

-

 

RC Pirot nastavlja sa praćenjem fenofaza razvoja jabuke i dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis IV nedelja

Na lokalitetu Prisjansko naselje, vizuelnim pregledom zasada, utvrđeno je da se jabuke nalaze u fenofazi mirovanja, lisni pupoljci i zadebljali cvetni pupoljci zatvoreni i pokriveni ljuspicama kore (00 BBCH).

Laboratorijskim pregledom pseudotecija sa opalog lišća jabuke za ovu nedelju, registruje se dozrelost pseudotecija gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) od 4,24% za sortu Zlatni Delišes, dok je dozrelost pseudotecija kod sorte Ajdared 0,5%.

datum

(Ajdared)

(Zlatni Delišes)

% dozrelosti pseudotecija

% ispražnjenosti pseudotecija

% dozrelosti pseudotecija

% ispražnjenosti pseudotecija

04.02.2021.

0%

2,72%

-

11.02.2021.

0%

3,24%

-

19.02.2021.

0,49%

-

3,77%

-

26.02.2021.

0,5%

-

4,24%

-

 

RC Pirot nastavlja sa praćenjem fenofaza razvoja jabuke i dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima