Skip to main content

Pirot

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Pirot
Masovna pojava Ružinog gundelja u kruškama

Kako je na teritoriji Pirota berba trešnje završena, Ružin gudelj se preselio na prve zrele plodove kruške, Junsku lepoticu.

 

(napadnuti plodovi kruške)

(potpuno pojedeni plodovi trešnje)

Ove proizvodne godine imamo do sada nezapamćenu masovnu pojavu ove štetočine koja pričinjava izuzetno velike, ekonomski značajne štete. Apelujemo na proizvođače, da obiđu svoje zasade i ukoliko uoče prisustvo ove štetočine preduzmu preporučene mere. Ružin gundelj prelazi sa ploda na plod, kako koji dozreva i tako redom sve do kraja avgusta.

Opširnije o štetočini i načinu njenog suzbijanja na link-u.

Video materijal o simptomima oštećenja na plodovima trešnje od ishrane ružinog gundelja (Cetonia aurata) možete pogledati na YouTube kanalu PIS-a na ovom linku.

Kraj primarnih infekcija Venturia inaequalis

Na području delovanja RC Pirot, zasadi jabuka se nalaze u fenofazi plodovi dostigli polovinu krajnje veličine (BBCH 75).

Laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), sa opalog lišća, registrovana je njihova ispražnjenost od 100%. Pregledima nije registrovano prisustvo askospora što znači da je period primarnih infekcija završen.

U zasadima gde su prisutni simptomi primarnih infekcija treba nastaviti sa hemijskom zaštitom kako bi se sprečilo širenje sekundarnih zaraza konidijama ovog patogena.

Visoka brojnost ružinog gundelja (Cetonia aurata)

Na području delovanja RC Pirot u toku je berba trešnje. Vizuelnim pregledom zasada uočen je izuzetno visok napada ružinog gundelja (Cetonia aurata).

 

(velika slika)

(velika slika)

Zadnjih godina se brojnost ružinog gundelja povećala i ova štetočina dobija na sve većem značaju. Ove godine je na teritoriji Pirota već pričinila značajne štete. Napada meke i sočne plodove, tako da očekujemo njenu aktivnostii i u narednom periodu. Preporuka proizvođačima je da redovno obilaze svoje zasade i da na vreme reaguju ukoliko primete pojavu ružinog gundelja. Opširnije o ovoj štetočini i načinu njenog suzbijanja, RC Pirot je u toku ove proizvodne godine napisao prilog na link-u.

Praćenje dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija Venturia inaequalis XVI nedelja

Na području delovanja RC Pirot, vizuelnim pregledom zasada jabuke, utvrđeno je da se one u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta nalaze u različitim fazama razvoja; od faze plodovi dostigli dimenzije 40 mm do plodovi oko polovine krajnje veličine (BBCH 74-75).

Laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), sa opalog lišća., registrovano je prisustvo zrelih askospora u askusima. Pregledano je 50 pseudotecija.

  • Procenat dozrelosti pseudotecija za ovu nedelju iznosi 100%
  • Procenat ispražnjenosti pseudotecija iznosi 82%
RC Pirot nastavlja sa praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija navedenog patogena
Malinina muva galica (Lasioptera rubi)

Vizuelnim pregledom zasada maline na lokalitetu Suračevo, opština Babušnica, uočeno je prisustvo simptoma oštećenja od malinine muve galice (Lasioptera rubi).

 

(gale malinine mušice galice)

Ova štetočina ima jednu generaciju godišnje. U galama na izdancima prezimljavaju larve. Odrasli insekti se mogu javiti od maja do avgusta. Ženka na izdancima polaže jaja, u grupama. Kasnije ispiljene larve se ubušuju u unutrašnjost izdanaka i tom prilikom dolazi do stvaranja gala (guka, kvržica). Guke su nepravilnog oblika, različite veličine i jako brzo odrvene. Na mestu nastanka gala dolazi do prekida sprovodnih sudova. Kao posledica javljaju se slabije razvijeni izdanci koji se lako lome ili dolazi do njihovog sušenja.

Suzbijanje ove štetočine je jako otežano jer je odrastao insekt aktivan u vreme cvetanja maline i kupine, tako da je insekticidni tretman u cilju suzbijanja potrebno obaviti pre početka cvetanja. Zaštitu treba bazirati na mehaničkim merama koje podrazumevaju uklanjanje iz zasada i uništavanje zaraženih izdanaka.

Kako prepoznati infestirane mladare sa larvama malinine muve galice možete pogledati na Youtube kanalu PIS-a na link-u.

Prisustvo larvi pšeničnog tripsa u usevima ozime pšenice

Vizuelnim  pregledom pšenice, uočeno je prisustvo larvi pšeničnog tripsa (Haplotrips tritici). Prepoznavanje larve je jako lako zato što po izleganju dobije karakterističnu jarko crvenu boju.

 

(Larve tripsa)

Štete nanose larve i odrasle jedinke. Masovna pojava ove štetočine uočava se u vreme klasanja. Toplo i suvo vreme pogoduje većoj brojnosti pšeničnog tripsa. Imaga se pre klasanja hrane na listovima što kasnije dovodi do zakržljalosti klasa. Ženke nakon dopunske ishrane polažu jaja između plevica zrna. Larve iz plevica sišu sokove što kasnije remeti klijavost, javljaju se šturi klasovi ili zrna gube na težini. Prepoznatljiv simptom je uvijenost čitavog vršnog dela klasa.

Insekticidni tretmani protiv tripsa se ne preporučuju zbog nemogućnosti poštovanja karence. Mere suzbijanja se svode na agrotehničke mere, koje smanjuju brojnosti pšeničnog tripsa:

  • plodored i blagovremena setva,
  • odgovarajuće đubrenje i navodnjavanje i
  • ljuštenje strnjike i letnje duboko oranje. 
Praćenje dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija Venturia inaequalis XV nedelja

Na području delovanja RC Pirot, vizuelnim pregledom zasada jabuke, utvrđeno je da se one na većini lokaliteta nalaze u fazama razvoja plodovi dostigli dimenzije 40 mm; plodovi su uspravni (T-faza): donja strana plodova i peteljke formira T (BBCH 74).

Laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), sa opalog lišća, registrovano je prisustvo zrelih askospora u askusima. Pregledano je 50 pseudotecija.

Procenat dozrelosti pseudotecija za ovu nedelju iznosi 92,50

Procenat ispražnjenosti pseudotecija iznosi 54.

Pojava fuzarioze klasa pšenice i ječma

Na području delovanja RC Pirot, u usevima ozime pšenice i ječma, na više lokaliteta, vizuelnim pregledom registrovano je prisustvo simptoma fuzarioze klasa (Fusarium graminearum). Procenat zaraženih klasova kreće se do 5%.

(velika slika)

Do infekcije klasa ovom glivom dolazi usled velike vlažnosti vazduha u vreme cvetanja pšenice i ječma. U mlečnoj fazi zrenja zaraženi klasovi se lako uočavaju. Za razliku od zdravih klasova koji su zeleni i povijeni od težine zrna, klasovi zaraženi fuzariozom su uspravni i slamasto žute boje, na čijim plevicama se može videti narandžasta prevlaka. Zaraženi mogu biti pojedini klasići, deo klasa ili ceo klas.

Zaraženi klasovi imaju slabu nalivenost zrna pa samim tim smanjuje se prinos i hektolitarska težina. Osim navedenih šteta, značaj ovog patogena je u njegovoj sposobnosti da na obolelim zrnima sintetiše mikotoksine koji su veoma štetni po zdravlje ljudi i životinja.

Ružin gundelj (Cetonia aurata) u zasadima vinove loze

Na području delovanja RC Pirot, pregledom zasada vinove loze na lokalitetu Prčevac-vinogradi, registrovana je visoka brojnost Ružinog gundelja (Cetonia aurata).

 

(jak napad ružinog gundelja)

Ova štetočina hrani se cvetovima, nektarom a uglavnom mekim i sočnim plodovima. Zadnjih godina se brojnost Ružinog gundelja povećava, pa ova štetočina postaje ekonomski značajna. Poznata je pod nazivom Buba Zlata ili Zlatna mara. Prisustvo ove štetočine možemo uočiti od početka cvetanja pa sve do berbe, tj. u proleće i tokom leta, sve do kraja avgusta. Najaktivnija je u najtoplijem delu dana, a kada se jave u većem broju izazivaju izuzetno velike štete.

Dobre rezultate u kontroli ovih štetočina daje mehaničko suzbijanje, postavljanjem plavih,belih ili žutih posuda za izlovljavanje. Posude je potrebno napuniti vodom i deterdžentom i nekim slatkim napitkom (najmanje 15 klopki po hektaru). Takođe, dobre rezultate daje ručno sakupljanje i uništavanje imaga.

Polaganje jaja kukuruznog plamenca i pojava lisnih vaši na kukuruzu

Na području delovanja RC Pirot, usevi kukuruza se nalaze u različitim fazama, od faze 5 lista razvijeno do faze 8 lista razvijeno (BBCH 15-18).

(fenofaza razvoja)

Vizuelnim pregledom useva kukuruza na 3% biljaka uočeno je prisustvo sveže položenih jajnih legala kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis).

(sveže položena jaja kukuruznog plamenca)

Prag štetnosti za merkantilni kukuruz iznosi 10% biljaka sa janim leglima, dok je za semenski kukuruz i kukuruz šećerac prag štetnosti 5% biljaka sa jajnim leglima. Kako je trenutna brojnost jajnih legala ispod praga štetnosti, insekticidni tretman se u ovom momentu ne preporučuje.

Pregledom je utvrđeno i prisustvo pojedinačnih krilatih jedinki lisnih vaši (Aphididae) na oko 5% biljaka.

(lisne vaši)

Lisne vaši direkte štete nanose ishranom sisajući sokove, čime dovode do raznih deformacija, zaostajanja u porastu i smanjenju prinosa. Indirektne štete se ogledaju u tome što su vaši prenosioci mnogobrojnih biljnih virusa. Jedan od njih je i virus mozaične kržljavosti kukuruza (Maize dwarf mosaic virus, MDMV). Ekonomska štetnost MDMV ogleda se u smanjenju prinosa, lošijem kvalitetu zrna i lošijem kvalitetu lista kod silažnog kukuruza.

Osnovne mere kontrole protiv ovog virusa su:

  • Uništavanje divljeg sirka koji predstavlja osnovni izvor zaraze
  • Pomeranje roka setve u cilju izbegavanja preleta vaši sa korova na kukuruz
  • Setva otpornijih i tolerantnijih hibrida
  • Rano uklanjanje bolesnih biljaka, naročito kod semenskih useva
  • Suzbijanje lisnih vaši (ne sprečava zarazu već samo smanjuje njen intenzitet).
1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima