Skip to main content

Pirot

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Pirot
Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis XVI nedelja

Na lokalitetu Prisjansko naselje, vizuelnim pregledom zasada, utvrđeno je da se jabuke nalaze u fazi prečnik ploda je do 40mm; plodovi su uspravni (T-faza); donja strana plodova i peteljke formira T (74 BBCH).

Laboratorijskim pregledom pseudotecija gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) sa opalog lišća jabuke, za ovu nedelju, registrovana je dozrelost pseudotecija od 100% i kod sorte Zlatni Delišes i kod sorte Ajdared.

Procenat ispražnjenosti pseudotecija kod sorte Zlatni Delišes iznosi 92,15%, a kod sorte Ajdared 90,00%.

 

datum

(Ajdared)

(Zlatni Delišes)

% dozrelosti pseudotecija

% ispražnjenosti pseudotecija

% dozrelosti pseudotecija

% ispražnjenosti pseudotecija

13.02.2020.

0%

 

0%

 

20.02.2020.

0%

 

0%

 

26.02.2020.

0%

 

0%

 

03.03.2020.

0%

 

0%

 

11.03.2020.

3,36%

 

4,5%

 

19.03.2020.

4,24%

 

5,50%

 

26.03.2020.

10,37%

 

12,50%

 

02.04.2020.

12,27%

 

15,09%

 

08.04.2020.

18,42%

 

20,83%

 

16.04.2020.

44,09%. 

 

45,83% 

 

22.04.2020.

58,82%

5,88%

60,00%

8,00%

29.04.2020.

65,68%

7,84%

68,00%

10,00%

08.05.2020.

78,43%

35,29%.

82,35% 

39,21%

15.05.2020.

90,19%

50,00%

93,13% 

54,00%

22.05.2020.

100%

82,00%

100%

86,00%

29.05.2020.

100%

90,00%

100%

92,15%

 

RC Pirot nastavlja sa praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija navedenog patogena.

Malinina muva galica (Lasioptera rubi)

Na području delovanja RC Pirot zasadi maline se nalaze u fazi seme je jasno vidljivo na plodnici (BBCH 73). Vizuelnim pregledom zasada registrovano je prisustvo malinine muve galice (Lasioptera rubi).

 

Ženka polaže jaja na mlade izdanke. Larva nanosi štete tako što se ubušuje u izdanak i hraneći se formira zadebljanje – gale u kojima i prezimljava. Gala može biti po obliku izdužena ili ovalna što zavisi od sorte maline. Ona ubrzo po nastanku odrveni. Veličine je do 10 cm i u njoj se nalazi veći broj larvi. Napadnuti letorasti se u narednoj godini suše ili lome.

Suzbijanje ove štetočine vrši se primenom mehaničkih mera, odstranjivanjem zaraženih izdanaka na početku vegetacije, koje nakon rezidbe treba izneti iz voćnjaka i spaliti.

Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis XV nedelja

Na lokalitetu Prisjansko naselje, vizuelnim pregledom zasada, utvrđeno je da se jabuke nalaze u fazi veličina ploda je do 20cm (72 BBCH).

Laboratorijskim pregledom pseudotecija gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) sa opalog lišća jabuke, za ovu nedelju, registrovana je dozrelost pseudotecija za sortu Zlatni Delišes 100% i za sortu Ajdared 100%.

Procenat ispražnjenosti pseudotecija kod sorte Zlatni Delišes iznosi 86,00%, a kod sorte Ajdared  82,00%.

 

datum

(Ajdared)

(Zlatni Delišes)

% dozrelosti pseudotecija

% ispražnjenosti pseudotecija

% dozrelosti pseudotecija

% ispražnjenosti pseudotecija

13.02.2020.

0%

 

0%

 

20.02.2020.

0%

 

0%

 

26.02.2020.

0%

 

0%

 

03.03.2020.

0%

 

0%

 

11.03.2020.

3,36%

 

4,5%

 

19.03.2020.

4,24%

 

5,50%

 

26.03.2020.

10,37%

 

12,50%

 

02.04.2020.

12,27%

 

15,09%

 

08.04.2020.

18,42%

 

20,83%

 

16.04.2020.

44,09%. 

 

45,83% 

 

22.04.2020.

58,82%

5,88%

60,00%

8,00%

29.04.2020.

65,68%

7,84%

68,00%

10,00%

08.05.2020.

78,43%

35,29%.

82,35% 

39,21%

15.05.2020.

90,19%

50,00%

93,13% 

54,00%

22.05.2020.

100%

82,00%

100%

86,00%

 

RC Pirot nastavlja sa praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija navedenog patogena.

Praćenje dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija Venturia inaequalis XIV nedelja

Na lokalitetu Prisjansko naselje, vizuelnim pregledom zasada, utvrđeno je da se jabuke nalaze u fazi veličina ploda je do 20mm (72 BBCH).

Laboratorijskim pregledom pseudotecija gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) sa opalog lišća jabuke, za ovu nedelju, registrovana je dozrelost pseudotecija za sortu Zlatni Delišes 93,13% i za sortu Ajdared 90,19%.

Procenat ispražnjenosti pseudotecija kod sorte Zlatni Delišes iznosi 54,00%, a kod sorte Ajdared  50,00%.

 

datum

(Ajdared)

(Zlatni Delišes)

% dozrelosti pseudotecija

% ispražnjenosti pseudotecija

% dozrelosti pseudotecija

% ispražnjenosti pseudotecija

13.02.2020.

0%

 

0%

 

20.02.2020.

0%

 

0%

 

26.02.2020.

0%

 

0%

 

03.03.2020.

0%

 

0%

 

11.03.2020.

3,36%

 

4,5%

 

19.03.2020.

4,24%

 

5,50%

 

26.03.2020.

10,37%

 

12,50%

 

02.04.2020.

12,27%

 

15,09%

 

08.04.2020.

18,42%

 

20,83%

 

16.04.2020.

44,09%. 

 

45,83% 

 

22.04.2020.

58,82%

5,88%

60,00%

8,00%

29.04.2020.

65,68%

7,84%

68,00%

10,00%

08.05.2020.

78,43%

35,29%.

82,35% 

39,21%

15.05.2020.

90,19%

50,00%

93,13% 

54,00%

RC Pirot nastavlja sa praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija navedenog patogena.

Praćenje dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija Venturia inaequalis XIII nedelja

Na lokalitetu Prisjansko naselje, vizuelnim pregledom zasada, utvrđeno je da se jabuke nalaze u fazi veličina ploda je do 20cm ( 72 BBCH )

Laboratorijskim pregledom pseudotecija gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) sa opalog lišća jabuke, za ovu nedelju, registrovana je dozrelost pseudotecija za sortu Zlatni Delišes 82,35% i za sortu Ajdared 78,43%.

Procenat ispražnjenosti pseudotecija kod sorte Zlatni Delišes iznosi 39,21%, a kod sorte Ajdared  35,29%.

datum

(Ajdared)

(Zlatni Delišes)

% dozrelosti pseudotecija

% ispražnjenosti pseudotecija

% dozrelosti pseudotecija

% ispražnjenosti pseudotecija

13.02.2020.

0%

 

0%

 

20.02.2020.

0%

 

0%

 

26.02.2020.

0%

 

0%

 

03.03.2020.

0%

 

0%

 

11.03.2020.

3,36%

 

4,5%

 

19.03.2020.

4,24%

 

5,50%

 

26.03.2020.

10,37%

 

12,50%

 

02.04.2020.

12,27%

 

15,09%

 

08.04.2020.

18,42%

 

20,83%

 

16.04.2020.

44,09%. 

 

45,83% 

 

22.04.2020.

58,82%

5,88%

60,00%

8,00%

29.04.2020.

65,68%

7,84%

68,00%

10,00%

08.05.2020.

78,43%

35,29%.

82,35% 

39,21%

 

RC Pirot nastavlja sa praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija navedenog patogena.

 

Praćenje dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija Venturia inaequalis XII nedelja

Na lokalitetu Prisjansko naselje, vizuelnim pregledom zasada, utvrđeno je da se jabuke nalaze u fazi od kraja cvetanja do plodovi dostigli dimenzije do 10mm ( 69-71 BBCH )

Laboratorijskim pregledom pseudotecija gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) sa opalog lišća jabuke, za ovu nedelju, registrovana je dozrelost pseudotecija za sortu Zlatni Delišes 68,00% i za sortu Ajdared 65,68%.

Procenat ispražnjenosti pseudotecija kod sorte Zlatni Delišes iznosi 10,00%, a kod sorte Ajdared 7,84%.

datum

(Ajdared)

(Zlatni Delišes)

% dozrelosti pseudotecija

% ispražnjenosti pseudotecija

% dozrelosti pseudotecija

% ispražnjenosti pseudotecija

13.02.2020.

0%

 

0%

 

20.02.2020.

0%

 

0%

 

26.02.2020.

0%

 

0%

 

03.03.2020.

0%

 

0%

 

11.03.2020.

3,36%

 

4,5%

 

19.03.2020.

4,24%

 

5,50%

 

26.03.2020.

10,37%

 

12,50%

 

02.04.2020.

12,27%

 

15,09%

 

08.04.2020.

18,42%

 

20,83%

 

16.04.2020.

44,09%. 

 

45,83% 

 

22.04.2020.

58,82%

5,88%

60,00%

8,00%

29.04.2020.

65,68%

7,84%

68,00%

10,00%

 

RC Pirot nastavlja sa praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija navedenog patogena.

 

Praćenje dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija Venturia inaequalis XI nedelja

Na lokalitetu Prisjansko naselje, vizuelnim pregledom zasada, utvrđeno je da se jabuke nalaze u fazi cvetanja, oko 50% cvetova je otvoreno (65 BBCH).

Laboratorijskim pregledom pseudotecija gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) sa opalog lišća jabuke, za ovu nedelju, registrovana je dozrelost pseudotecija za sortu Zlatni Delišes 60,00% i za sortu Ajdared 58,82%.

Procenat ispražnjenosti pseudotecija kod sorte Zlatni Delišes iznosi 8%, a kod sorte Ajdared 5,88%.

datum

(Ajdared)

(Zlatni Delišes)

% dozrelosti pseudotecija

% ispražnjenosti pseudotecija

% dozrelosti pseudotecija

% ispražnjenosti pseudotecija

13.02.2020.

0%

 

0%

 

20.02.2020.

0%

 

0%

 

26.02.2020.

0%

 

0%

 

03.03.2020.

0%

 

0%

 

11.03.2020.

3,36%

 

4,5%

 

19.03.2020.

4,24%

 

5,50%

 

26.03.2020.

10,37%

 

12,50%

 

02.04.2020.

12,27%

 

15,09%

 

08.04.2020.

18,42%

 

20,83%

 

16.04.2020.

44,09%. 

 

45,83% 

 

22.04.2020.

58,82%

5,88%

60,00%

8,00%

 

RC Pirot nastavlja sa praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija navedenog patogena.

Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis X nedelja

Na lokalitetu Prisjansko naselje, vizuelnim pregledom zasada, utvrđeno je da se jabuke nalaze u fazi cvetanja, oko 30% cvetova je otvoreno (63 BBCH).

Laboratorijskim pregledom pseudotecija gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) sa opalog lišća jabuke, za ovu nedelju, registrovana je dozrelost pseudotecija za sortu Zlatni Delišes 45,83% i za sortu Ajdared 44,09%. 

 

datum

% dozrelosti pseudotecija

% dozrelosti pseudotecija

(Ajdared)

(Zlatni Delišes)

13.02.2020.

0%

0%

20.02.2020.

0%

0%

26.02.2020.

0%

0%

03.03.2020.

0%

0%

11.03.2020.

3,36%

4,5%

19.03.2020.

4,24%

5,50%

26.03.2020.

10,37%

12,50%

02.03.2020.

12,27%

15,09%

08.04.2020.

18,42%

20,83%

16.04.2020.

44,09%. 

45,83% 

 

 

RC Pirot nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija navedenog patogena.

Pojava šljivine ose

Na području delovanja RC Pirot, šljive se nalaze u fenofazi  većina cvetova sa krunicama, koje fromiraju beli balon do prvi cvetovi otvoreni (BBCH 59).

Na lepljivim klopkama postavljenim u zasadu šljive, u poslednjih pet dana se registruju ulovi imaga crne i žute šljivine ose (Hoplocampa minuta i Hoplocampa flava).

 

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite. Suzbijanje ovih štetočina sprovodi se u fazi precvetavanja šljive, kada pčele i drugi polonatori nisu više prisutni u zasadu.

RC Pirot nastavlja sa praćenjem fenofaza razvoja šljive i prisustva šljivinih osa u voćnjacima i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis IX nedelja

Na lokalitetu Prisjansko naselje, vizuelnim pregledom zasada, utvrđeno je da se jabuke nalaze u fazi crvenih pupoljaka: cvetne krunice su izdužene; cvetna loža je lagano otvorena; čašični listovi su jedva vidljivi (57 BBCH).

Laboratorijskim pregledom pseudotecija gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) sa opalog lišća jabuke, za ovu nedelju, registrovana je dozrelost pseudotecija za sortu Zlatni Delišes 20,83% i za sortu Ajdared 18,42%. 

 

datum

% dozrelosti pseudotecija

% dozrelosti pseudotecija

(Ajdared)

(Zlatni Delišes)

13.02.2020.

0%

0%

20.02.2020.

0%

0%

26.02.2020.

0%

0%

03.03.2020.

0%

0%

11.03.2020.

3,36%

4,5%

19.03.2020.

4,24%

5,50%

26.03.2020.

10,37%

12,50%

02.03.2020.

12,27%

15,09%

08.04.2020.

18,42%

20,83%

 

RC Pirot nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija navedenog patogena.

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima