Skip to main content

Pirot

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Pirot > Usevi ili zasadi
Utvrđeno prisustvo Cicadetta montana complex u zasadima kupine

Na području delovanja RC Pirot, lokalitet Gorčinci, zasadi kupine se nalaze u fazi seme je jasno vidljivo na plodnici do početak sazrevanja ploda, većina plodova bele boje (BBCH 73-81).

Vizuelnim pregledom zasada registrovano je prisustvo imaga cikade (Cicadetta montana complex) u veoma niskim brojnostima. 

(Velika slika)

Takođe, uočena su oštećenja u vidu zareza na kori, na pojedinačnim rodnim grančicama, nastala kao posledica prisustva i aktivnosti cikada.

Ženka cikade u zarezima koje pravi, polaže jaja izduženog oblika, naslagana jedno na drugo. Na jednoj grani može biti više zareza. Oštećene rodne grančice podložne su lomljenju i dolazi do njihovog sušenja.

Proizvođačima se preporučuje pregled zasada kupine. Ukoliko se uoče odrasle jedinke cikada i simptomi oštećenja na grančicama, preporučuje se njihovo mehaničko uklanjanje i uništavanje.