Skip to main content

Pirot

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Pirot > Usevi ili zasadi
Preventivne mere u kontroli krompirovog moljca

U poslednjih nekoliko godina, najznačajnija štetočina u proizvodnji krompira je krompirov moljac (Phthorimaea operculella).

Razlog tome su globalne klimatske promene koje su prisutne i na našem području. Promenjeni uslovi u proizvodnji, dugi i topli periodi praćeni sušom, pogoduju razvoju ove štetočine.

Na području RC Pirot, u toku je priprema zemljišta za setvu krompira.

 

Poljoprivredne proizvođače podsećamo da hemijske mere zaštite u suzbijanju krompirovog moljca u toku vegetacije predstavljaju samo korektivne mere, a da postoji i niz agrotehničkih mera koje mogu doprineti suzbijanju ove štetočine ili njegovoj manjoj pojavi (preventivne mere). Dakle, preventivne mere su osnov za uspešnu zaštitu krompira od krompirovog moljca.

U kontroli ove štetočine, preporučuju se sledeće mere:

·      prilikom sadnje koristiti samo zdrave i neoštećene krtole,

·       sadnju obaviti na dubini 10-15 cm,

·       na polju je važna plodosmena sa biljkama koje nisu domaćini krompirovom moljcu,

·       formiranje visokih bankova prilikom sadnje i njihovo održavanje tokom vegetacije,

·       sadnja sorti kraćeg vegetacionog perioda koje su manje ugrožene,

·       preporučuje se navodnjavanje, jer u uslovima suše dolazi do povećanja brojnosti i štetnosti  moljca.