Skip to main content

Region Pančevo

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Pančevo
Sajt za objavljivanje priloga sa područja Regionalnog centra Pančevo.
Praćenje Cecrocospora beticola u usevu šećerne repe

Na teritoriji RC Pančevo usevi šećerne repe se nalaze u fazi potpuno zatvorenih redova (BBCH 39).

Vizuelnim pregledom proizvodnih useva, registrovano je prisustvo  simptoma pegavosti lišća šećerne repe (Cercospora beticola). Na listovima se registruju pojedinačne pege na do 13% biljaka.

RC Pančevo nastavlja sa praćenjem ovog patogena jer se u narednih nekoliko dana s obzirom na vremenske uslove očekuje dostizanje epidemijskog praga (50% biljaka sa makar jednom pegom).

 

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite, a  RC Pančevo će blagovremeno dati signal za sprovođenje hemijskih mera zaštite.

Prisustvo bakterioza u voćaraskim zasadima

Na teritoriji RC Pančevo u voćarskim zasadima registruje se prisustvo bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora). Simptome smo uočili u zasadima jabuke i dunje.

Imajući u vidu da su mere zaštite protiv ove bolesti veoma teške, proizvođačima se preporučuje  mehaničko uklanjanje zaraženih biljnih delova. U mehaničkom uklanjanju neophodno je koristiti dezinfikovani alat a zaražene biljne delove iseći tako da se zahvati 30-40 cm naizgled zdravog biljnog materijala. Isečene delove izneti iz voćnjaka i spaliti. 

 

Uklanjanje zaraženih delova, mora se izvršiti samo u vreme toplog i suvog vremena. Sečenje se ne sme obavljati u periodu vlažnih uslova, da ne bi došlo do širenja infekcije ovom bakterijom.

 

Nakon izvršenog odsecanja zaraženih delova, obavezno uraditi hemijski tretman preparatima na bazi bakra u koncentraciji od 0,05%. Primeniti preparate na bazi bakarhidroksida.

Štetočine u usevu kukuruza

Na teritoriji RC Pančevo usevi kukuruza se u zavisnosti od roka setve  nalaze u fenofazi od pocetka rasta stabljike  do fenofaze početak pojave metlice, BBCH 30-51.

Vizuelnim pregledom useva kukuruza, registrovano je prisustvo cikade Reptalus panzeri. koja je  vektor Stolbur fitoplazme koja prouzrokuje bolest crvenilo kukuruza .

 

U toku avgusta, ova štetočina polaze jaja na koren kukuruza gde se ispiljene larve hrane.

Setvom pšenice nakon kukuruza, štetočina nastavlja neometano da se razvija.

Osnovna mera borbe je pravilan plodored. Ne preporučuje se setva pšenice nakon kukuruza.

Jedna od mera borbe je i suzbijanje korova u i oko parcela.

Hemijski tretmani se ne preporučuju.

 

U usevima gde nisu sprovedene hemijske mere zaštite, registrujemo   oštećenja od prve generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis).

RC Pančevo nastavlja sa prećenjem štetočina u kukuruzu.

Dozrelost pseudotecija (Venturia inaequalis)

Na teritoriji RC Pančevo  zasadi jabuka se nalaze u fenofazi plodovi su dostigli oko polovinu krajnje veličine (75 BBCH).

Ovonedeljnim laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), sa prezimelog lišća jabuke, sorte Ajdared i Red Jonaprince,  ustanovljena je ispražnjenost pseudotecija od 100%.

Završen je period primarnih infekcija ovog patogena.

Pojava prvih pega Cercospora beticola

Na teritoriji RC Pančevo usevi šećerne repe se nalaze u fazi potpuno zatvorenih redova (BBCH 39).

Vizuelnim pregledom proizvodnih useva, registrovano je prisustvo  simptoma pegavosti lišća šećerne repe (Cercospora beticola). Na listovima se registruju pojedinačne pege na do 5% biljaka.

 Za sada nisu potrebne hemijske mere zastite.

RC Pančevo nastavlja sa praćenjem ovog patogena.

Dozrelost pseudotecija (Venturia inaequalis)

Na teritoriji RC Pančevo  zasadi jabuka se nalaze u fenofazi razvoja ploda (BBCH 74 – prečnik ploda do 40 mm).

Laboratorijskim pregledom opalog lišća u pregledanim pseudotecijama prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) registrovano je sledeće:

Kod sorte Ajdared i sorte Red Jonaprince utvrđena je dozrelost pseudotecija od 100 % .

Ispražnjenost pseudotecija kod sorte:

-Red Jonaprince iznosi 78%. Od ukupno pregledanih 50 pseudotecija, 39je ispražnjeno.

-Ajdared ispražnjenost iznosi 88%, od ukupno pregledanih 50 pseudotecija, 44 je ispražnjeno.

 

RC Pančevo nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija.

Prisustvo krvave vaši (Eriosoma lanigerum )

Obilaskom jabučnjaka na teritoriji RC Pančevo, punkt Banatski Brestovac, uočeno je prisustvo kolonija krvave vaši (Eriosoma lanigerum ) na ramenim  granama  ali i na mladim letorastima.

U zasadima gde se registruje prisustvo ove štetočine, preporučuje se primena insekticida:

 

Movento 100 SC ( a.m. spirotetramat) 0,15%.

Dozrelost pseudotecija (Venturia inaequalis)

Na teritoriji RC Pančevo  zasadi jabuka se nalaze u fenofazi razvoja ploda (BBCH 74 – prečnik ploda do 40 mm).

Laboratorijskim pregledom opalog lišća u pregledanim pseudotecijama prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) registrovano je sledeće:

Kod sorte Ajdared i sorte Red Jonaprince utvrđena je dozrelost pseudotecija od 100 % .

Ispražnjenost pseudotecija kod sorte:

-Red Jonaprince iznosi 57%. Od ukupno pregledanih 50 pseudotecija,28 je ispražnjeno.

-Ajdared ispražnjenost iznosi 65%, od ukupno pregledanih 50 pseudotecija 33 je ispražnjeno.

 

 

RC Pančevo nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija.

Prva jajna legla kukuruznog plamenca

Na terenu RCPancevo, usevi kukuruza se u zavisnosti od roka setve nalaze u fenofazi 9 i više formiranih listova (BBCH 19).

 

Jajno leglo kukuruznog plamenca

 

Na svetlosnim lampama se beleže visoki ulovi kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis)  a vizuelnim pregledom useva kukuruza, registrovana su sveže položena jajna legla na 1% biljaka.

Proizvođačima kukuruza se preporučuje obilazak useva i pregled na prisustvo jajnih legala.

Prag štetnosti za kukuruznog plamenca je 10% biljaka sa položenim jajnim leglima kod merkantilnog kukuruza i 5% biljaka sa položenim jajnim leglima kod semenskog i kukuruza šećerca.

Insekticidni tretman se u ovom momentu ne preporučuje, s obzirom da je ovo sam početak polaganja jaja.

RCPančevo nastavlja sa praćenjem ove štetočine.

Dozrelost pseudotecija (Venturia inaequalis), Xll nedelja praćenja

Laboratorijskim pregledom opalog lišća u pregledanim pseudotecijama prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) registrovano je sledeće:

Kod sorte Ajdared, od pregledanih 50 pseudotecija,u 4 je do 25%  formiranih askospora,  u 6 je  od 25 do 50% formiranih askospora, u 15 pseudotecija je od 51 do 75% formiranih askospora i u 24 je od 75-100% formiranih askospora.Procenat dozrelosti iznosi 78,50 %.

Kod sorte Red Jonaprince, od 50 pregledanih pseudotecija, u 6  je do 25%  formiranih askospora, u 6 pseudotecija je od 25 do 50% formiranih askospora , u 9 pseudotecija je od 51-75% formiranih askospora i u 29 pseudotecija je od 75-100% formiranih askospora.  Procenat dozrelosti iznosi 80,50%

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima