Skip to main content

Region Pančevo

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Pančevo
Sajt za objavljivanje priloga sa područja Regionalnog centra Pančevo.
Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis, XIV nedelja praćenja

Na teritoriji rada RC Pančevo, lokalitet Pančevo i Banatski Brestovac,  vizuelnim pregledom zasada jabuke je utvrđeno da se sorta Zlatni Delišes i sorta Ajdared nalaze u  fazi  plodovi dostigli dimenzije do 20 mm (BBCH 72).

 

Laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), sa opalog lišća jabuke, registrovano je prisustvo zrelih askospora u askusima.

Kod sorte Ajdared,  pregledom  50 pseudotecija registrovan je procenat dozrelosti od 74,5.

Kod sorte Zlatni Delišes kod  50 pregledanih pseudotecija registrovan je  procenat dozrelosti od 76,5.

Procenat ispražnjenosti pseudotecija kod  sorte Ajdared iznosi  28, a kod sorte Zlatni Delišes 34.

 

RC Pančevo nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija navedenog patogena.

Polaganje jaja krompirove zlatice

Na teritoriji RC Pančevo usevi krompira se nalaze u fazi od 4-6 lista razvijeno.

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo jajnih legala krompirove  zlatice (Leptinotarsa decemlineata). U narednim danima, sa prisustvom visokih temperatura, se očekuje početak piljenje larvi koje prave najveće štete na krompiru, hraneći se lišćem. Larve u većoj brojnosti mogu dovesti do golobrsta.

S obzirom da štete prave larve krompirove zlatice za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite.

RC Pančevo će nastaviti sa praćenjem krompirove zlatice i blagovremeno će obavestiti o momentu suzbijanja te štetočine.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis, XIII nedelja praćenja

Na teritoriji rada RC Pančevo, lokalitet Pančevo i Banatski Brestovac,  vizuelnim pregledom zasada jabuke je utvrđeno da se sorta Zlatni Delišes i sorta Ajdared nalaze u  fazi plodovi dostigli dimenzije do 10 mm, opadanje plodova posle cvetanja (BBCH 71) do plodovi dostigli dimenzije do 20 mm (BBCH 72).

 

Laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), sa opalog lišća jabuke, registrovano je prisustvo zrelih askospora u askusima.

Kod sorte Ajdared,  pregledom  50 pseudotecija registrovan je procenat dozrelosti od 69.

Kod sorte Zlatni Delišes kod  50 pregledanih pseudotecija registrovan je  procenat dozrelosti od 71.

Procenat ispražnjenosti pseudotecija kod  sorte Ajdared iznosi  22, a kod sorte Zlatni Delišes 30.

 

RC Pančevo nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija navedenog patogena.

Prisustvo pipe repičine ljuske u usevima uljane repic

Na teritoriji  RC Pančevo usevi uljane repice se, u zavisnosti od vremena setve,  nalaze u različitim  fazama cvetanja: 30 % cvetova glavne cvasti otvoreno do faze puno cvetanje: 50 % cvetova glavne cvasti otvoreno, starije latice otpadaju  (BBCH 63-65).

 

Vizuelnim pregledom useva uočeno je prisustvo pojedinačnih primeraka odraslih jedinki pipe repičine ljuske (Ceutorrynchus assimilis)

Pipa repičine ljuske prezimljava u stadium imaga i u proleće prelazi na cvetove uljane repice gde izgriza delove cveta i mlade ljuske. Najveće štete prave larve koje se hrane semenom unutar mahuna a zatim prave izlazne rupe na mahunama, koje predstavljaju otvore za prodor  sekundarnih patogena.

U našoj zemlji nema registrovanih insekticida za suzbijanje pipe repičine ljuske. Prema EPPO standardu (PP 2/8 (1)), hemijske mere zaštite se preporučuju samo nakon formiranja prvih mahuna, po postizanju praga štetnosti koji iznosi od 0,5 - 2 imaga/biljci, u rubnom delu parcele.

Primena insekticida u fazi cvetanja je zabranjena!

 

RC Pančevo  nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u usevima uljane repice.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis, XII nedelja praćenja

Na teritoriji RC Pančevo, lokalitet Pančevo i Banatski Brestovac,  vizuelnim pregledom zasada jabuke je utvrđeno da se sorta Zlatni Delišes i sorta Ajdared nalaze u fazi cvetovi venu:većina latica opada (BBCH 67).

 

Laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), sa opalog lišća jabuke, registrovano je prisustvo zrelih askospora u askusima.

Kod sorte Ajdared,  pregledom  50 pseudotecija registrovan je procenat dozrelosti 51,50.

Kod sorte Zlatni Delišes kod  50 pregledanih pseudotecija registrovan je  procenat dozrelosti 56.

Procenat ispražnjenosti pseudotecija kod  sorte Ajdared iznosi  6, a kod sorte Zlatni Delišes 10.

 

RC Pančevo nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija navedenog patogena.

Prisustvo tripsa u usevima ozimog crnog luka

Na teritoriji RC Pančevo, usevi ozimog crnog luka se nalaze u fazi 3-4 razvijena lista (BBCH 13-14).

Vizuelnim pregledom biljaka registrovano je pojedinačno prisustvo larvi duvanovog tripsa (Thrips tabaci).

Larve tripsa se nalaze u lisnim rukavcima na prelazu liski u lisno stablo.  Tripsi se hrane sisanjem biljnih sokova i oštećenja koje naprave predstavljaju i otvore za ulazak patogena u biljku.

Kako je registrovano prisusvo tripsa u brojnosti ispod praga štetnosti koji iznosi 1-2 larve tripsa po listu, za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite.

RC Pančevo će nastaviti sa praćenjem brojnosti duvanovog tripsa i blagovremeno signalizirati vreme za hemijsko suzbijanje.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis, XI nedelja praćenja

Na teritoriji RC Pančevo, lokalitet Pančevo i Banatski Brestovac,  vizuelnim pregledom zasada jabuke je utvrđeno da se sorta Zlatni Delišes  nalazi u fazi cvetanja : 10% cvetova otvoreno  (BBCH 61), a sorta Ajdared 30% cvetova otvoreno (BBCH 63).

 

Laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), sa opalog lišća jabuke, registrovano je prisustvo zrelih askospora u askusima.

Kod sorte Ajdared,  pregledom  50 pseudotecija registrovan je procenat dozrelosti 38,50.

Kod sorte Zlatni Delišes kod  50 pregledanih pseudotecija registrovan je  procenat dozrelosti 36.

 
   

 

RC Pančevo nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija navedenog patogena.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis, X nedelja praćenja

Na teritoriji RC Pančevo, lokalitet Pančevo i Banatski Brestovac,  vizuelnim pregledom zasada jabuke je utvrđeno da se sorta Zlatni Delišes  nalazi u fazi crvenih pupoljaka (BBCH 57), a sorta Ajdared u fazi cvetovi sa formiranim kruničnim listićima (BBCH 59).

 

Laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), sa opalog lišća jabuke, registrovano je prisustvo zrelih askospora u askusima.

Kod sorte Ajdared, od 54 pregledanih pseudotecija, u 16 pseudotecija nema formiranih askospora, u 18 je do 25%  formiranih askospora, u 13 pseudotecija je 25-50% formiranih askospora, u 5 pseudotecija je 50-75% formiranih askospora i u 2 pseudotecije je 75-100% formiranih askospora  te je procenat dozrelosti 31,10 %.

Kod sorte Zlatni Delišes od 51 pregledanih pseudotecija, u 16 pseudotecija nema formiranih askospora, u 17 je do 25% formiranih askospora,  u 10 pseudotecija je 25-50% formiranih askospora, u 6 pseudotecija je 50-75% formiranih askospora i u 1 pseudoteciji 75-100% formiranih askospora  te je procenat dozrelosti 28,92 %.

 
  

 

RC Pančevo nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija navedenog patogena.

Prisustvo šljivinih osa u zasadu šljiva

Na teritoriji RC Pančevo zasadi šljiva se, u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta, nalaze u fenofazi  od većina cvetova sa krunicama koje formiraju beli balon do faze prvi cvetovi otvoreni (BBCH 59-61). 

 

Na postavljenim lepljivim klopkama u zasadu šljive registrovani su ulovi imaga žute i crne šljivine ose (Hoplocampa flava i Hoplocampa minuta).

 

 

Ženke šljivinih osa polažu jaja u čašične listiće cvetova, a ispiljene larve se ubušuju u mlade plodove i izgrizaju tkivo ploda. Jedna larva može oštetiti 4-5 plodova i tako značajno uticati na prinos.

Zbog zabrane upotrebe insekticida u vreme cvetanja voća njihovo hemijsko suzbijanje je moguće tek u fazi precvetavanja, kada polinatori više nisu prisutni u voćnjaku, a kada dolazi do piljenja larvi šljivinih osa.

RC Pančevo će nastaviti sa praćenjem aktivnosti šljivinih osa i blagovremeno će obavestiti o momentu za njihovo suzbijanje.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis, IX nedelja praćenja

Na teritoriji RC Pančevo, lokalitet Pančevo i Banatski Brestovac,  vizuelnim pregledom zasada jabuke je utvrđeno da se sorta Zlatni Delišes  nalazi u fazi mišijih ušiju: zeleni listići oko 10 mm iznad ljušture pupoljaka (BBCH 54), a sorta Ajdared u fazi vidljivi cvetni pupoljci još uvek zatvoreni (BBCH 55).

Laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), sa opalog lišća jabuke, registrovano je prisustvo zrelih askospora u askusima.

Kod sorte Ajdared, od 52 pregledanih pseudotecija, u 32 pseudotecija nema formiranih askospora, u 15 je do 25%  formiranih askospora , u 3 pseudotecija je 25-50% formiranih askospora I u 3 pseudotecije je 50-75% formiranih askospora te je procenat dozrelosti 12,98 %.

Kod sorte Zlatni Delišes od 50 pregledanih pseudotecija, u 29 pseudotecija nema formiranih askospora, u 15 je do 25% formiranih askospora,  u 3 pseudotecija je 25-50% formiranih askospora I u 3 pseudotecije je 50-75% formiranih askospora te je procenat dozrelosti 16 %.

 
  

 

RC Pančevo nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija navedenog patogena.

 

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima