Skip to main content

Region Pančevo

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Pančevo
Sajt za objavljivanje priloga sa područja Regionalnog centra Pančevo.
Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis, XX nedelja praćenja

Na teritoriji  RC Pančevo, zasadi jabuke se nalaze u fenofazi prečnik ploda oko 40 mm do plodovi dostigli oko polovinu krajnje veličine (74-75 BBCH). 

 

Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća, registrovana je ispražnjenost pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lista  i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) od 100% na sorti Ajdared i sorti Zlatni Delišes. U pregledanim pseudotecijama nije registrovano prisustvo askospora, čime je završen period primarnih infekcija ovog patogena.

 

Prisustvo pega Cercospora beticola u usevima šećerne repe

Na teritoriji  RC Pančevo, šećerna repa se nalazi u fenofazi od 30% biljaka zatvorilo redove do potpuno zatvaranje redova: oko 90% biljaka zatvorilo red (BBCH 33-39).

Vizuelnim pregledima useva šećerne repe registrovano je prisustvo pojedinačnih  pega  od strane prouzrokovača pegavosti lista šećerne repe Cercospora beticola na 2%  biljaka.

U narednom periodu se očekuje širenje simptoma I infekcija ovim patogenom.

RC Pančevo će nastaviti sa monitoringom šećerne repe i blagovremeno signalizirati  momenat za hemijski tretman.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis, XIX nedelja praćenja

Na teritoriji rada RC Pančevo, lokalitet Pančevo i Banatski Brestovac,  vizuelnim pregledom zasada jabuke je utvrđeno da se sorta Zlatni Delišes i sorta Ajdared nalaze u fazi  plodovi dostigli dimenzije 40 mm do plodovi oko polovine krajnje veličine  (BBCH 74 - 75).

 

Laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), sa opalog lišća jabuke, registrovano je prisustvo zrelih askospora u askusima.

Kod sorte Ajdared i Zlatni Delišes,  pregledom  50 pseudotecija registrovan je procenat dozrelosti od 100 %.

Procenat ispražnjenosti pseudotecija kod sorte Ajdared iznosi  92, a kod sorte Zlatni Delišes 86.

 

 

RC Pančevo nastavlja sa praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija navedenog patogena.

Prisustvo jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera) u usevu kukuruza šećerca

Na teritoriji RC Pančevo, usevi kukuruza šećerca se nalaze u različitim fazama razvoja, od faze početak odbacivanja polena, do faze vidljiva svila razvoja ploda, BBCH 63-73.

Vizuelnim pregledom useva kukuruza šećerca  registrovano je prisustvo jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera)  na listovima na do 2% biljaka.

Pamukova sovica je migratorna štetočina koja dolazi iz mediteranskih krajeva. Izrazito je  polofagna vrsta i pričinjava štete  u usevima kukuruza, paprike, paradajza, soje, suncokreta i dr.

Leptir pamukove sovice je aktivan od maja do oktobra meseca. Ženka polaže jaja na listove i klipove kukuruza. Na listovima polaže jaja na licu i  najčešće pojedinačno ili u grupi od 2-3. Sveže položena jaja su bele boje sa uzdužnim rebrima. U toku embrionalnog razvoja, koje traje od svega par dana do nedelju dana, menjaju boju u žućkastu do braon boje pred piljenje. Nakon piljenja larve počinju da se hrane listovima i plodovima. Najveće štete pravi gusenica svojim ubušivanjem u plodove koji gube tržišnu vrednost i kojim stvara otvore za infekcije patogenima prouzrokovačima truleži.

U cilju zaštite useva od pamukove sovice od velikog značaja su  vizuelni pregledi biljaka i utvrđivanje položenih jaja, kao i praćenje njihovog embrionalnog razvoja. Hemijske mere zaštite se preporučuju na početku piljenja larvi nekim od registrovanih insekticida.

Rc Pančevo će nastaviti sa praćenjem pojave i razvoja pamukove sovice.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis, XVIII nedelja praćenja

Na teritoriji rada RC Pančevo, lokalitet Pančevo i Banatski Brestovac,  vizuelnim pregledom zasada jabuke je utvrđeno da se sorta Zlatni Delišes i sorta Ajdared nalaze u fazi  plodovi dostigli dimenzije 40 mm (BBCH 74).

 

Laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), sa opalog lišća jabuke, registrovano je prisustvo zrelih askospora u askusima.

Kod sorte Ajdared I Zlatni Delišes,  pregledom  50 pseudotecija registrovan je procenat dozrelosti od 100 %.

Procenat ispražnjenosti pseudotecija kod sorte Ajdared iznosi  58, a kod sorte Zlatni Delišes 52.

 

 

RC Pančevo nastavlja sa praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija navedenog patogena.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis, XVII nedelja praćenja

Na teritoriji rada RC Pančevo, lokalitet Pančevo i Banatski Brestovac,  vizuelnim pregledom zasada jabuke je utvrđeno da se sorta Zlatni Delišes i sorta Ajdared nalaze u fazi drugo opadanje plodova do faze plodovi dostigli dimenzije 40 mm (BBCH 73-74).

 

Laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), sa opalog lišća jabuke, registrovano je prisustvo zrelih askospora u askusima.

Kod sorte Ajdared,  pregledom  50 pseudotecija registrovan je procenat dozrelosti od 95.

Kod sorte Zlatni Delišes kod  50 pregledanih pseudotecija registrovan je  procenat dozrelosti od 92,5.

Procenat ispražnjenosti pseudotecija kod sorte Ajdared iznosi  50, a kod sorte Zlatni Delišes 46.

 

 

RC Pančevo nastavlja sa praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija navedenog patogena.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis, XVI nedelja praćenja

Na teritoriji rada RC Pančevo, lokalitet Pančevo i Banatski Brestovac,  vizuelnim pregledom zasada jabuke je utvrđeno da se sorta Zlatni Delišes i sorta Ajdared nalaze u fazi drugo opadanje plodova do faze plodovi dostigli dimenzije 40 mm (BBCH 73-74).

 

Laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), sa opalog lišća jabuke, registrovano je prisustvo zrelih askospora u askusima.

Kod sorte Ajdared,  pregledom  50 pseudotecija registrovan je procenat dozrelosti od 88.

Kod sorte Zlatni Delišes kod  50 pregledanih pseudotecija registrovan je  procenat dozrelosti od 84,5.

Procenat ispražnjenosti pseudotecija kod sorte Ajdared iznosi  44, a kod sorte Zlatni Delišes 40.

 

RC Pančevo nastavlja sa praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija navedenog patogena.

Prisustvo crne repine vaši u usevu šećerne repe

Na teritoriji RC Pančevo usevi šećerne repe se nalaze u fenofazi 9 i više listova razvijeno (BBCH 19).

 

Vizuelnim pregledom useva šećerne repe registruje se prisustvo crne repine vaši (Aphis fabae), na do 7% biljaka i to uglavnom na rubnim delovima parcela.

 

Crna repina vaš (Aphis fabae) na šećernoj repi stvara oštećenja svojom ishranom. One na listovima isisavaju sokove pri čemu dolazi do kovrdžanja i sušenja listova. Pored ovih direktnih šteta ona je i prenosioc fitopatogenih virusa i na taj način pravi i indirektne štete. Suvo vreme sa visokim temperaturama jako  pogoduje razvoju ovog štetnog organizma.

 

S obzirom da je prisustvo ove štetočine registrovano u brojnosti ispod praga štetnosti (prisustvo kolonija crne repine vaši na 20-30% biljaka na ivičnim delovima parcele) za sada se ne preporučuje primena hemijskih mere zaštite.

 

RC Pančevo nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u usevima šećerne repe.

Prisustvo položenih jajnih legala kukuruznog plamenca

Na terirotiji RC Pančevo, usevi kukuruza se nalaze u fazi od 6 do 8  listova razvijeno (BBCH 16-18).

Vizuelnim pregledom useva kukuruza registrovano je prisustvo  položenih jajnih legla kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na naličju listova na 1% biljaka. U toku je polaganje jaja prve generacije kukuruznog plamenca.

Za sada se proizvođačima  ne preporučuje insekticidni tretman. RC Pančevo će nastaviti  sa praćenjem ove štetočine i pravovremeno će signalizirati momenat  sprovođenja hemijskih mera zaštite.

Prisustvo žitnog pivaca u usevu pšenice

Na teritoriji RC Pančevo, pšenica se nalazi u fenofazi puno cvetanje: zrelo 50% polenovih kesica do faze nalivanje vode, prvo seme je dostiglo polovinu krajnje veličine (BBCH 65-71).

 

Vizuelnim pregledom, na pojedinim parcelama je registrovano pojedinačno prisustvo žitnog pivca (Anisoplia sp.) . Njegovo prisustvo je uočeno na rubnim delovima parcela.

 

 

Štete pravi imago žitnog pivca svojom ishranom. On se hrani zrnima pšenice u fazama mlečne i voštane zrelosti na klasu.

 

S obzirom da nije dostignut prag štetnosti od 3 do 5 imaga po metru kvadratnom u doba voštane zrelosti i da se ne očekuje dostizanje ovog praga primena hemijskih mera zaštite se ne preporučuje.

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima