Skip to main content

Region Pančevo

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Pančevo > Usevi ili zasadi
Repičin sjajnik

Na teritoriji RC Pančevo, usevi uljane repice se nalaze u fenofazi glavna cvast vidljiva odozgo u sredini najviših listova (BBCH 51).

 

 

Vizuelnim pregledom useva i pregledom Merikovih posuda, registrovano je prisustvo imaga repičinog sjajnika (Melighetes aeneus), ali za  sada su brojnosti ispod praga štetnosti od 0,8 do 1 imaga po cvasti.

 

Repičin sjajnik ima jednu generaciju godišnje i prezimljava u stadijumu imaga. Ova štetočina se hrani  polenom, ali kada se fenofaza cvetnih pupoljaka produži, zbog niskih temperature ili opšteg stanja useva, može da nanese veće štete. Repičin sjajnik se u potrazi za polenom hrani pupoljcima, koje buši i izgriza sa unutrašnje strane. Napadnuti pupoljci se ne otvaraju, suše se i otpadaju, što dovodi smanjenja prinosa.

 

U ovom momentu je aktivnost repičinog sjajnika zbog padavina i niskih dnevnih tempertura umanjena. U narednom periodu najavljuje se povećanje temeperatura što će uticati na povećanje aktivnosti ove štetočine.

 

Hemijske mere zaštite se za sada ne preporučuju, a  RC Pančevo nastavlja sa redovnim praćenjem ove štetočine i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Pojava male repičine pipe

Na teritoriji RC Pančevo, usevi uljane repice se nalaze u fazi razvoja lista, od 8 do 9 listova razvijeno (BBCH 18-19).

 

U žutim klopkama (Merikovim sudovima) koje su postavljene na lokalitetima Ogledno polje i Kačarevo, registrovano je prisustvo odraslih jedinki male repičine pipe (Ceutorhynchus pallidactylus).

 

 

RC Pančevo nastavlja  sa praćenjem repičinih pipa u usevima uljane repice i na vreme će signalizirati pravo vreme za njihovo suzbijanje.

Zdravstveno stanje uljane repice

Na teritoriji RC Pančevo, usevi uljane repice se nalaze u fazi razvoja lista, od 5 - 7 listova razvijeno (BBCH 15-17). 

Vizuelnim pregledom useva uljane repice, registrovani su simptomi suve truleži uljane repice, Phoma lingam, na najstarijem lišću, na 20-30% biljaka. Simptomi nisu uočeni na mlađim listovima i na stablu.

 

Takođe,vizuelnim pregledom parcela registrovane su i aktivne rupe od glodara. Preporučuje se obilazak parcela i ukoliko se registruje preko 10 aktivnih rupa po hektaru treba izvršiti njihovo suzbijanje primenom rodenticida. U tu svrhu mogu se koristiti gotovi mamci nakon čijeg postavljanja treba zatrpati rupe kako ne bi došlo do trovanja divljači.

RC Pančevo nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja uljane repice.

Prisustvo repičinog sjajnika u uljanoj repici

Na teritoriji RC Pančevo, usevi uljane repice se nalaze u fenofazi cvast upravo vidljiva  izmedju mladih listova prisutni cvetni pupoljci zatvoreni lišćem (BBCH 50).

Vizuelnim pregledom useva i pregledom Merikovih posuda, registrovano je prisustvo imaga repičinog sjajnika (Melighetes aeneus). Za sada su brojnosti ispod praga štetnosti.

 

Hemijske mere zaštite za sada se ne preporučuju, a RC Pančevo nastavlja sa praćenjem ove štetočine.

Pojava male repičine pipe

U usevima uljane repice koji se nalaze u fazi razvoja lista, od 5 - 7 listova razvijeno (BBCH 15-17), na lokalitetima Ogledno polje i Kačarevo, registrovano je prisustvo odraslih jedinki male repičine pipe (Ceutorhynchus pallidactylus).

 

 

Trenutne brojnosti su ispod pragova štetnosti, a registrovan je još uvek mali broj ženki koje kasnije izlaze sa mesta prezimljavnja.

 

Nastavlja se sa praćenjem biologije male repičine pipe, a RC Pančevo će na vreme signalizirati pravo vreme za suzbijanje ove štetočine.

Zaštita uljane repice

Na teritoriji RC Pančevo, usevi uljane repice se nalaze u fenofazi glavna cvast slobodna,na istoj visini kao i najviši listovi (BBCH 52).

 

Vizuelnim pregledom useva svakodnevno se registruju visoke brojnosti imaga repičinog sjajnika (Melighetes aenus). Usev se nalazi u fazi u kojoj ova štetočina može dovesti do značajnog smanjenja prinosa oštećujući cvetne pupoljke dok su još zatvoreni.

 

 

Proizvođačima koji nisu sproveli tretman po preporuci od  21.3.2019. preporučujemo da obiđu useve i utvrde brojnost repičinog sjajnika. Ukoliko se u ovoj fazi razvoja registruje 1 do 2 sjajnika po cvasti preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida:

 

Nurelle D, Konzul (a.m. hlorpirifos+cipermetrin) 0,75-1 l/ha

Fobos EC, Bifenicus (a.m. bifentrin) 0,15 l/ha

Decis 2,5 EC (a.m. deltametrin) 0,2-0,3 l/ha

 

Primena insekticida u fazi cvetanja je zabranjena!

Prilikom primene pesticida, obavezno se treba pridržavati uputstva za upotrebu i preduzeti sve mere u cilju zaštite oprašivača.

Pojava repičinog sjajnika u usevu uljane repice

Na teritoriji RC Pančevo, usevi uljane repice se nalaze u fenofazi cvast upravo vidljiva  izmedju mladih listova prisutni cvetni pupoljci zatvoreni lišćem (BBCH 50).

Vizuelnim pregledom useva i pregledom Merikovih posuda, registrovana je pojava imaga repičinog sjajnika (Melighetes aeneus). Brojnosti ove štetočine su velike tako da se ulaskom uljane repice u osetljivu fazu, fazu sa formiranim cvetnim pupoljcima, očekuju i štete na usevima.

Hemijske mere zaštite za sada se ne preporučuju, a RC Pančevo nastavlja sa praćenjem ove štetočine.

Stanje u usevu uljane repice

Na teritoriji RC Pančevo usevi uljane repice se nalaze u fenofazi 9 i više razvijenih listova (BBCH  19).

Prilikom vizuelnog pregleda registrovano je prisustvo simptoma suve truleži (Phoma lingam). Simptomi su prisutni na donjim listovima i zabeleženi  su na 8% biljaka. Prisustvo štetočina nije uočeno.

Slika 1.Simptomi od prouzrokovača suve truleži (Phoma lingam)

RC Pančevo će nastaviti da prati i obaveštava o zdravstvenom stanju u useva i  u narednom periodu.

Štetočine u usevu uljane repice

Na teritoriji RC Pančevo vizuelnim pregledom useva uljane repice ustanovljeno je prisustvo repičinog sjajnika (Meligethes aeneus) i rutave bube (Tropinota hirta).

 

Uljana repica se, u zavisnosti od sorte, nalazi u fenofazi od prvi cvetovi otvoreni do 30% cvetova glavne cvasti otvoreno (BBCH 60-63).

 

Repičin sjajnik (Melighetes aeneus) u početku pravi kratke letove i grupiše se na cvetove okolnih biljaka, a zatim po lepom i suvom vremenu doleće na polja pod uljanom repicom. Imago se hrani polenom i veoma je proždrljiv i može ošteti veliki broj cvetnih pupoljaka. U potrazi za polenom, imaga oštećuju cvetne pupoljk, pri čemu bivaju oštećeni i prašnici koji su još uvek nežni, što dovovdi do pojave sterilnosti i preranog opadanja pupoljkaka (slika 1).

 

Slika 1: Imago repičinog sjajnika

 

Kod veće brojnosti, prema EPPO standardu PP2/8(1) 8 imaga/biljci, mogu se koristiti insekticidi u cilju suzbijanja repičinog sjajnika:

·         Nurelle-D  (hlorpirifos + cipermetrin)  0,75-1l/ha

·         Talstar (bifentrin) 0,1-0,2 l/ha

·         Fastac (alfacipermetrin) 0,1 l/ha

 

Za sada mere zaštite ne treba preduzimati, jer trenutna brojnost repičinog sjajnika (1-4 imaga/biljci) ne prelazi prag štetnosti.

Po obodima parcele, registruje se početak napada rutave bube (Tropinota hirta) koja će se sa cvetanjem intenzivirati. Štete nanose samo odrasli insekti u periodu dopunske ishrane  (slika 2).

Slika 2: Rutave bube

Suzbijanje rutave bube je otežano s obzirom da je njena aktivnost najveća u vreme cvetanja biljaka, što se podudara sa aktivnošću pčela i brojnih drugih polinatora.