Skip to main content

Region Pančevo

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Pančevo > Usevi ili zasadi
Tripsi u usevu ozimog luka

Na teritoriji RC Pančevo na lokalitetima Pančevo, Crepaja i Jabuka, usevi ozimog luka se nalaze u fazi peti list jasno vidljiv (BBCH 15).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo odraslij jedinki i larvi duvanovog tripsa (Thrips tabaci) u sledećim indeksima napada:

·        Imago: 3

·        Larve 2,5

Blaga zima je uticala na visoku stopu preživljavanja ovih štetnih insekata i uskoro se očekuje  postizanje pragova štetnosti.

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite, a RC Pančevo nastavlja sa praćenjem i signaliziraće vreme za tretman.

Tripsi u usevu belog luka

Na lokalitetu Pančevo, usevi ozimog belog luka se nalaze u fazi od 3 do 5 listova razvijeno (BBCH 13-15) u proizvodnji na otvorenom polju i od 7 do 9 razvijenih listova (BBCH 17-19) u proizvodnji u zaštićenom prostoru.

 

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo imaga i larvi tripsa (Thrips tabaci).

Indeks napada za imaga iznosi 2,27, a za larve 5.

 

 

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite, a RC Pančevo nastavlja sa praćenjem ove štetočine.

Pojava imaga tripsa na luku

Na lokalitetu Pančevo, usevi ozimog belog luka u zastićenom prostoru se nalaze u fazi  5 do 7 potpuno razvijenih listova BBCH 15-17.

Vizuelnim pregledom biljaka registrovano je prisustvo imaga lukovog tripsa (Thrips tabaci).

 

Na luku nisu uočene  larve  tako da za sada nije ispunjen prag za tretman koji iznosi 1 do 2 larve po listu luka, pa se hemijske mere zaštite ne preporučuju.

RC Pančevo nastavlja praćenje pojave tripsa na luku i signaliziraće pravi momenat za tretman.

Pojava imaga tripsa na luku

Na lokalitetu Pančevo, usevi ozimog crnog luka se nalaze u fazi  4 do 5 listova razvijeno.

Vizuelnim pregledom biljaka luka registrovano je prisustvo imaga tripsa (Thrips tabaci).

 

Na luku nisu uočene  larve  tako da za sada nije ispunjen prag za tretman koji iznosi 1 do 2 larve po listu luka, te se hemijske mere zaštite ne preporučuju.

RC Pančevo nastavlja praćenje pojave tripsa na luku i signaliziraće pravi momenat za tretman.