Skip to main content

Region Pančevo

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Pančevo > Usevi ili zasadi
Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis, IX nedelja praćenja

 

Na teritoriji RC Pančevo zasadi jabuka se, u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta, nalaze  u fazi  od puno cvetanje do faze cvetovi venu, većina latica opada  BBCH 65- 67. 

Pregledom pseudotecija sa opalog lišća jabuke registrovano je prisustvo zrelih askospora čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

Kod sorte Ajdared od 52 pregledanih pseudotecija, u 8 nema formiranih askospora, 20 je u kategoriji od 0 do 25% formiranih askospora, 6 je u kategoriji od 25 do 50% formiranih askospora , 7 su u kategoriji od 50 do 75%  formiranih askospora i 11 u kategoriji od 75% do 100%.

Procenat dozrelosti za ovu nedelju kod sorte Ajdared iznosi 46,63%. 

Kod sorte Zlatni delišes od pregledanih 53 pseudotecija, u 6 nema formiranih askospora, 18 su u kategoriji od 0 do 25% formiraih askosopra  u 7 pseudotecija askospore su u kategoriji od 25 do 50% formiranih askospora, i u 9 pseudotecija askospore su u kategoriji 50-75%.

Procenat dozrelosti za ovu nedelju kod sorte Zlatni delišes iznosi 52,35%

RC Pančevo nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis, Vlll nedelja praćenja

Na teritoriji RC Pančevo zasadi jabuka se, u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta, nalaze u različitim fenofazama, od  faze crvenih pupoljaka do faze 50% cvetova otvoreno (BBCH 57-65). 

 

Pregledom pseudotecija sa opalog lišća jabuke registrovano je prisustvo zrelih askospora čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

Kod sorte Ajdared od 48 pregledanih pseudotecija, u 10 nema formiranih askospora, 4 je u kategoriji od 0 do 25% formiranih askospora, 9 je u kategoriji od 25 do 50% formiranih askospora i 5 su u kategoriji od 50 do 75% formiranih askospora.

Procenat dozrelosti za ovu nedelju kod sorte Ajdared iznosi 29,68%. 

Kod sorte Zlatni delišes od pregledanih 51 pseudotecija, u 9 nema formiranih askospora, 25 su u kategoriji od 0 do 25% formiraih askosopra  u 12 pseudotecija askospore su u kategoriji od 25 do 50% formiranih askospora, i u 5 pseudotecija askospore su u kategoriji 50-75%.

Procenat dozrelosti za ovu nedelju kod sorte Zlatni delišes iznosi 31,37%.

 

Velika slika

 

RC Pančevo nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis, Vll nedelja praćenja

Na teritoriji RC Pančevo zasadi jabuka se, u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta, nalaze u različitim fenofazama, od  faze crvenih pupoljaka do faze 10% cvetova otvoreno (BBCH 57-61). 

Pregledom pseudotecija sa opalog lišća jabuke registrovano je prisustvo zrelih askospora čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis). Kod sorte Ajdared od 38 pregledanih pseudotecija, u 5 nema formiranih askospora, 21 je u kategoriji od 0 do 25% formiranih askospora, 10 je u kategoriji od 25 do 50% formiranih askospora i 2 su u kategoriji od 50 do 75% formiranih askospora.

Procenat dozrelosti za ovu nedelju kod sorte Ajdared iznosi 34,18%. 

Kod sorte Zlatni delišes od pregledanih 49 pseudotecija, u 4 nema formiranih askospora, 29 su u kategoriji od 0 do 25% formiraih askosopra  u 10 pseudotecija askospore su u kategoriji od 25 do 50% formiranih askospora, i u 6 pseudotecija askospore su u kategoriji 50-75%.

Procenat dozrelosti za ovu nedelju kod sorte Zlatni delišes iznosi 30,92%.

RC Pančevo nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis, Vl nedelja praćenja

Na teritoriji RC Pančevo zasadi jabuka se, u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta, nalaze u različitim fenofazama, od  faze prvi listovi potpuno razvijeni do faze crvenih pupoljaka, cvetne krunice izdužene, cvetna loža lagano otvorena (BBCH 19-57). 

 

Pregledom pseudotecija sa opalog lišća jabuke registrovano je prisustvo zrelih askospora čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis). Kod sorte Zlatni Deliseš od 48 pregledanih pseudotecija, u 30 nema formiranih askospora, 9 je u kategoriji od 0 do 25% formiranih askospora, 7 je u kategoriji od 25 do 50% formiranih askospora i 2 su u kategoriji od 50 do 75% formiranih askospora.

Procenat dozrelosti za ovu nedelju kod sorte Zlatni Delišes iznosi 15,10%. 

Kod sorte Ajdared od pregledanih 49 pseudotecija, u 32 nema formiranih askospora, 13 su u kategoriji od 0 do 25% formiraih askosopra i u 4 pseudotecije askospore su u kategoriji od 25 do 50% formiranih askospora.

Procenat dozrelosti za ovu nedelju kod sorte Ajdared iznosi 10,71%.

 

Velika slika

 

RC Pančevo nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

Aktivnost kruškine buve

Na teritoriji RC Pančevo, zasadi kruške se u zavisnosti od sortimentna nalaze u fazi od kraj bubrenja lisnih  pupoljaka do zeleni listici oko 5mm iznad ljusture pupoljaka BBCH 03 -09.

 

Vizuelnim pregledom zasada kruške sorte Abbate Fetel, uočeno je prisustvo položenih jaja obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u indeksu napada 16,66. 

 

RC Pančevo nastavlja sa praćenjem ove štetočine i signaliziraće pravi momenat za tretman.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis, V nedelja praćenja

Na teritoriji RC Pančevo zasadi jabuka se, u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta, nalaze u različitim fenofazama, od početka pucanja pupoljaka do faze zeleni listići oko 5 mm iznad ljušture pupoljka (BBCH 03-09).

 

Pregledom pseudotecija sa opalog lišća jabuke registrovano je prisustvo zrelih askospora čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis). Kod sorte Ajdared od 48 pregledanih pseudotecija u 41 nema formiranih askospora, a 7 je u kategoriji od 0 - 25% formiranih askospora. Procenat dozrelosti iznosi 3,64%. Kod sorate Zlatni Delises od  pregledanih 53 pseudotecija u 48 nema formiranih askospora,   4 su u kategoriji od 0 - 25% formiraih askosopra,  a u jednoj su askospore u kategoriji od 25-50%. Procenat dozrelosti iznosi 2,83%.

 

RC Pančevo nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis, III nedelja praćenja

Na teritoriji RC Pančevo, zasadi jabuka se nalaze u fazi od lisni pupoljci i zadebljali cvetni pupoljci zatvoreni i pokriveni ljuspicama kore (BBCH 00 -sorte: Red Jonaprince, Granny Smith, Zlatni delišes) do početka bubrenja lisnih pupoljaka (BBCH 01 -  sorta Ajdared).

Sakupljanjem opalog lišća jabuke i laboratorijskim regledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) registrovan je početak procesa formiranja askusa. Prisustvo zrelih askospora u askusima nije utvrđeno, tako da trenutna dozrelost pseudotecija iznosi 0%.

 

RC Pančevo nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis, II nedelja praćenja

Na teritoriji RC Pančevo, zasadi jabuke se nalaze u fenofazi početak bubrenja lisnih pupoljaka, pupoljci vidljivo nabubreli, ljuspice pupoljaka izdužene (BBCH 01).

Sakupljanjem opalog lišća jabuke i laboratorijskim regledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) registrovan je početak procesa formiranja askusa. Prisustvo askospora u askusima nije utvrđeno, tako da trenutna dozrelost pseudotecija iznosi 0%.

 

 

RC Pančevo nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis (l nedelja praćenja)

Na teritoriji RC Pančevo, lokalitet Pančevo i B.Brestovac,  vizuelnim pregledom zasada,utvrđeno je da se jabuke nalaze u fenofazi mirovanja, lisni pupoljci i zadebljali cvetni pupoljci zatvoreni i pokriveni ljuspicama kore (00 BBCH).

 

Sakupljanjem i pregledom opalog lišća jabuke, ustanovljeno je da nije došlo do formiranja askusa i askospora u pseudotecijama prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

RC Pančevo nastavlja da i u narednom periodu prati proces dozrevanja pseudotecija.

Prisustvo bakterioza u voćaraskim zasadima

Na teritoriji RC Pančevo u voćarskim zasadima registruje se prisustvo bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora). Simptome smo uočili u zasadima jabuke i dunje.

Imajući u vidu da su mere zaštite protiv ove bolesti veoma teške, proizvođačima se preporučuje  mehaničko uklanjanje zaraženih biljnih delova. U mehaničkom uklanjanju neophodno je koristiti dezinfikovani alat a zaražene biljne delove iseći tako da se zahvati 30-40 cm naizgled zdravog biljnog materijala. Isečene delove izneti iz voćnjaka i spaliti. 

 

Uklanjanje zaraženih delova, mora se izvršiti samo u vreme toplog i suvog vremena. Sečenje se ne sme obavljati u periodu vlažnih uslova, da ne bi došlo do širenja infekcije ovom bakterijom.

 

Nakon izvršenog odsecanja zaraženih delova, obavezno uraditi hemijski tretman preparatima na bazi bakra u koncentraciji od 0,05%. Primeniti preparate na bazi bakarhidroksida.

1 - 10 Next