Skip to main content

Region Pančevo

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Pančevo > Usevi ili zasadi
Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis, X nedelja praćenja

Na teritoriji RC Pančevo zasadi jabuka se, u zavisnosti od sortimenta, nalaze u fazi od vidljivi cvetni pupoljci još uvek zatvoreni do faze crvenih pupoljaka (BBCH 55-57). 

 

Laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), sa opalog lišća jabuke, registrovano je prisustvo zrelih askospora u askusima.

Kod sorte Ajdared, od 50 pregledanih pseudotecija, u 2 pseudotecija nema formiranih askospora,  u 15 je do 25% formiranih askospora, u 10 je od 26% do 50% formiranih askospora, u 12 je od 51% do 75% formiranih askospora i u 10 je od 76% do 100%  te je dozrelosti pseudotecija za ovu nedelju 55,5%.

 

Kod sorte Zlatni Delišes od 52 pregledane pseudotecije, u 2 nema formiranih askospora,  u 9 je do 25% formiranih askospora,  u 8 je od 26% do 50% formiranih askospora, u 17 je od 51% do 75% formiranih askospora i u 16 je od 76% do 100% formiranih askospora, te je dozrelost pseudotecija za ovu nedelju 67,30%.

 

RC Pančevo nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija navedenog patogena.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis, VIII nedelja praćenja

Na teritoriji RC Pančevo zasadi jabuke se, u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta, nalaze u fazi od mišjih ušiju do većina listova otvoreno ali ne u punoj veličini (BBCH 10-19). 

Laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), sa opalog lišća jabuke, registrovano je prisustvo zrelih askospora u askusima.

 

 Kod sorte Ajdared, od 50 pregledanih pseudotecija, u10 pseudotecija nema formiranih askospora,  u 28 je do 25% formiranih askospora, u 7 je od 26% do 50% formiranih askospora i u 5 je od 51% do 75% formiranih askospora, te je dozrelosti pseudotecija za ovu nedelju 28,5%.

 

Kod sorte Zlatni Delišes od 50 pregledanih pseudotecija, u 13 nema formiranih askospora,  u 16 je do 25% formiranih askospora,  u 8 je od 26% do 50% formiranih askospora, u 10 je od 51% do 75% formiranih askospora i u 3 je od 76% do 100% formiranih askospora, te je dozrelosti pseudotecija za ovu nedelju 37%.

 

RC Pančevo nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija navedenog patogena.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis, VI nedelja praćenja

Na teritoriji RC Pančevo zasadi jabuke se, u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta, nalaze u fazi od kraj bubrenja lisnih pupoljaka do faze zeleni listići 10 mm iznad ljušture pupoljka, faza mišijih ušiju (BBCH 03-10).

 

Laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), sa opalog lišća jabuke, registrovano je prisustvo zrelih askospora u askusima.

 

Kod sorte Ajdared, od 50 pregledanih pseudotecija, u 36 pseudotecije nema formiranih askospora,  u 3 je do 25% zrelih askospora, u 6 je od 26% do 50% , u 4 je od 51% do 75% i u 1 je od 76% do 100% zrelih askospora, te je dozrelosti pseudotecija za ovu nedelju 17,5%.

 

Kod sorte Zlatni Delišes od 50 pregledanih pseudotecija, u 26 nema formiranih askospora,  u 13 je do 25%,  u 9  je od 26% do 50% , u 1 je od 51% do 75% i u 1 je od 76% do 100% zrelih askospora, te je dozrelosti pseudotecija za ovu nedelju 19%.

 

RC Pančevo nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija navedenog patogena.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis, V nedelja praćenja

Na teritoriji RC Pančevo, zasadi jabuka se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u različitim fenofazama, od početak pucanja pupoljaka  do faze zeleni listići oko 5 mm iznad ljušture pupoljka (BBCH 01- 09).

Laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), sa opalog lišća jabuke, registrovano je prisustvo zrelih askospora u askusima.

Kod sorte Ajdared, od 50 pregledanih pseudotecija, u 35 pseudotecije nema formiranih askospora,  u 10 je do 25% zrelih askospora, u dve je od 25-50% i u tri je 50-70%  zrelih askospora, te je procenat dozrelosti 11,5%.

Kod sorte Zlatni Delišes od 50 pregledanih pseudotecija, u 24 nema formiranih askospora,  u 20 je do 25%,  u tri  je od 25-50%  i u tri oje d 50-70% zrelih askospora, te je dozrelost pseudotecija za ovu nedelju 17,5%.

 

 

RC Pančevo nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija navedenog patogena.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis, IV nedelja praćenja

Na teritoriji RC Pančevo, lokalitet Pančevo i Banatski Brestovac,  vizuelnim pregledom zasada je utvrđeno da se jabuke, sorta Zlatni Delišes,  nalaze u fazi početak bubrenja lisnih pupoljaka (BBCH 01), dok je sorta Ajdared u fazi od početak pucanja pupoljaka  do faze zeleni listići oko 5 mm iznad ljušture pupoljka (BBCH 01- 09).

Laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), sa opalog lišća jabuke, registrovano je prisustvo zrelih askospora u askusima.

Kod sorte Ajdared, od 50 pregledanih pseudotecija, u 39 pseudotecije nema formiranih askospora, a u 9 je do 25% a u dve je od 25-50% formiranih askospora, te je procenat dozrelosti 6,5%.

Kod sorte Zlatni Delišes od 50 pregledanih pseudotecija, u 38 nema formiranih askospora,  u 10 je do 25%, a u dve  je od 25-50% formiranih askospora, te je dozrelost pseudotecija za ovu nedelju 7%.

 

 RC Pančevo nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija navedenog patogena.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis, II nedelja praćenja

Na teritoriji RC Pančevo, lokalitet Pančevo i Banatski Brestovac,  vizuelnim pregledom zasada je utvrđeno da se jabuke nalaze u fenofazi mirovanja, lisni pupoljci i zadebljali cvetni pupoljci zatvoreni i pokriveni ljuspicama kore (00 BBCH).

Laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), sa opalog lišća jabuke, registrovano je prisustvo zrelih askospora u askusima. Kod sorte Ajdared, od 50 pregledanih pseudotecija, u 49 pseudotecija nema formiranih askospora, a u jednoj je do 25% formiranih askospora, te je procenat dozrelosti 0,5%. Kod sorte Zlatni Delišes od 50 pregledanih pseudotecija, u 47 nema formiranih askospora, a u 3 je do 25% formiranih askospora, te je dozrelost pseudotecija za ovu nedelju 1,5%.

RC Pančevo nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija navedenog patogena.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis, I nedelja praćenja

Na teritoriji RC Pančevo, lokalitet Pančevo i Banatski Brestovac,  vizuelnim pregledom zasada je utvrđeno da se jabuke nalaze u fenofazi mirovanja, lisni pupoljci i zadebljali cvetni pupoljci zatvoreni i pokriveni ljuspicama kore (00 BBCH).

Laboratorijskim pregledom pseudotecija sa opalog lišća jabuke registrovano je prisustvo formiranih askusa gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) ali bez formiranih askospora, te je dozrelost pseudotecija 0%.

RC Pančevo nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija navedenog patogena.

Sprovođenje fitosanitarnih mera u voćnjaku

Na teritoriji RC Pančevo aktuelna je zimska (zrela) rezidba jabučastog voća, dok je preporuka proizvođačima koštičavog voća da rezidbu sprovedu kasnije, zbog toga što kod ovih voćnih vrsta  može doći do problema sa izmrzavanjem.

 

Sada je pravi trenutak da se preduzmu sve preventivne mere koje možemo da sprovedemo  u kontroli štetnih organizama.

Preporuka je pre svega da se izvrši dezinfekcija alata i pribora za orezivanje potapanjem u rastvor varikine  ili 96% alkohola, zbog toga što se prouzrokovači bolesti prenose i alatom prilikom rezidbe.

U preventivne mere spada i orezivanje zaraženih delova stabla sa patogenima (Erwinia amylovora, Pseudomonas syringe pv.syringe, Nectria galigena).

Takođe, prilikom rezidbe treba da se uklone svi zaostali plodovi iz prethodne godine, sasušeni biljni delovi pa ako je potrebno i da se uklone  čitava stabla, ukoliko su simptomi prisutni na deblu, zbog toga sto oni  u predstojećoj vegetaciji predstavljaju izvor infektivnog materijala za dalje širenje i razvoj štetnih organizama.

Zaražene biljne delove potrebno je izneti iz voćnjaka i zapaliti.

U voćnjacima koji su u toku vegetacije bili zaraežni  gljivama prouzrokovačem čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inequalis), čađave krastavosti kruške (Venturia pirina), plamenjače šljive (Polystigma rubrum) u cilju razgradnje lisne mase i smanjenja infektivnog potencijala ovih patogena, preporuka je da se izvrši tretman opalog lišća sa 5% rastvorom uree.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis, XVII nedelja praćenja

Na teritoriji RC Pančevo, zasadi jabuka se nalaze u fenofazi prečnik ploda do 40 mm, pa do polovine krajnje veličine (74-75 BBCH). 

 

Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća, utvrđena je ispražnjenost pseudotecija od 100 % na sorti Zlatni Delišes i na sorti Ajdared.

U pregledanim pseudotecijama nije registrovano prisustvo askospora.

Završen je period primarnih infekcija od prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis, XVI nedelja praćenja

Na teritoriji RC Pančevo, zasadi jabuke se nalaze u fazi razvoja ploda, od faze drugo opadanje plodova  do faze prečnik ploda do 40 mm (BBCH 73-74).

 

Pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) utvrđena je ispražnjenost od  92% kod sorte Ajdared  i 94% kod sorte Zlatni Delišes.

 

RC Pančevo nastavlja sa praćenjem ispražnjenosti pseudotecija ovog patogena.

1 - 10 Next