Skip to main content

Loznica

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Loznica
Crna i žuta šljivina osa

Na teritoriji RC Loznica šljiva se nalazi u fazama od prvi cvetovi otvoreni do puno cvetanje: najmanje 50% cvetova otvoreno, prve latice opadaju (BBCH 59-65).

 

Na lepljivim klopkama postavljenim u zasade šljiva, lokalitet Brštica, registruju se ulovi odraslih jedinki crne šljivine ose (Hoplocampa minuta) i žute šljivine ose (Hoplocampa flava).

 

feromonska klopka- Brštica

Lepljiva klopka - ulov šljivinih osa

 

Na teritoriji RC Loznica u prethodnim godinama zabeležene su značajne štete na plodovima šljive u zasadima gde nisu sprovodene adekvatne mere zaštite od ovih štetočina.

 

Hemijske mere zaštite od šljivinih osa sprovode se u periodu piljenja gusenica, pre njihovog ubušivanja u plodove, u fazi precvetavanja šljive, kada pčele i drugi polinatori nisu više prisutni u voćnjaku.

Primena insekticida u fazama cvetanja je zabranjena!

 

RC Loznica nastavlja se praćenjem navedenih štetočina i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma

Na području delovanja RC Loznica usevi ozime pšenice i ječma se nalaze u fazama od bokorenja do prvo kolence najmanje 1 cm iznad prvog (BBCH 26-31).

Biljne vaši

Biljne vaši (Aphididae)

Vizuelnim pregledom ozime pšenice i ječma na lokalitetu Lozničko Polje uočeno je prisustvo biljnih vaši (Aphididae). Procenat biljaka napadnut biljnim vašima iznosi oko 2%.

Kao i pre nedelju dana, simptomi sočivaste pegavosti ječma (Rhynchosporium secalis) su uočeni na  2% biljaka. Simptomi drugih patogena nisu uočeni.

RC Loznica nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice i ječma.

Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma

Na području delovanja RC Loznica usevi ozime pšenice i ječma se nalaze u fazama od bokorenja do početka rasta stabljike (BBCH 26-30). 

Vizuelnim pregledom useva ječma registrovani su simptomi sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis). Procenat biljaka sa simptomima sočivaste pegavosti lista ječma, na lokalitetu Lipnički Šor, se kreće do 2%. Na ovom lokalitetu nije uočeno prisustvo drugih patogena i štetočina.

Sočivasta pegavost lista ječma
Sočivaasta pegavost lista ječma

Vizuelnim pregledom useva pšenice, na lokalitetima Jelav i Lozničko polje, nije uočeno prisustvo simptoma biljnih bolesti, kao ni prisustvo štetočina niti glodara.

RC Loznica nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice i ječma.

Mere kontrole žičnjaka

Larve skočibuba (Žičnjaci, familija Elateridae, rod Agriotes) ubraraju se u grupu ekonomski najvažnijih štetočina podzemnih delova biljaka. Štete prave u toku čitave vegetacije tako što se ubušuju i prave hodnike u biljnom tkivu. Ovako oštećeni proizvodi teže se čuvaju i podložni su truljenju.

 

 krtola krompira

Štete na krtoli krompira od žičnjaka

 

Na teritoriji RC Loznica u prethodnim godinama zabeležena su značajna oštećenja na krtolama krompira tamo gde nisu  ispoštovane agrotehničke i hemijske mere borbe.

U preventivne mere kontrole žičnjaka spadaju: 

-plodored

-češća obrada zemljišta

-uništavanje korova

-brzo uklanjanje  i zaoravanje žetvenih ostataka.

 

Da bi se izbegle ili umanjile štete od žičnjaka potrebno je pre setve krompira izvršiti pregled zemljišta, kopanjem jama veličine 50x50x50cm. Ako se nakon pregleda nađe preko 1 larva žičnjaka po metru kvadratnom, potrebno je pristupiti hemijskim merama zaštite.

Tabla za pisanje i objavljivanje priloga!
Da bi napisali novi prilog , kliknite na Create a Post pod Upravljanje prilozima, sa desne strane.

Šta je prilog?

Prilog je tekst koji piše koordinator a odnosi se na monitoring štetnih organizama koji sprovodi po Programu za svoj region.

Prilozi se prikazuju u obrnutom hronološkom redu (najnoviji prilog prvi). Čitaocu priloga može se omogućiti da napiše komentar na pročitani prilog na koji zatim autor pročitanog priloga može da odgovori.

Za razliku od preporuka, koordinator u prilogu saopštava informacije o monitoringu štetnih organizama bez obzira što iz njih ne proizilazi akcija koju čitalac treba da preduzme. 

Poželjno je da prilog bude opremljen fotografijama i obrazloženjima koja proizilaze iz terenskih rezultata.

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima