Skip to main content

Loznica

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Loznica > Prilozi > Uticaj niskih temperatura u zasadima maline na području rada RC Loznica
Uticaj niskih temperatura u zasadima maline na području rada RC Loznica

Na području rada RC Loznica zasadi maline se nalaze u različitim fazama listanja od: prvi list razvijen do četiri lista razvijeno (BBCH 10-14).

 

Velika slika


Niske temperature od 04.04 na našem terenu doveli su do oštećenja i izmrzavanja lista, na lokalitetima koji se nalaze na preko 400m nadmorske visine.

Vizuelnim pregledom je utvrđeno da je hladan talas (najniža zabeležena temperetura na području rada RC Loznice u noći između 05.04 – 06.04. bila je -7°C na lokalitetima Rujevac, Selanac, Kržava, Tomanj, Šljivova, Planina) doveo do oštećenja na mladim listovima maline na do 8% listova.

Proizvođačima se preporučuje da u zasadima koji su pretrpeli štete od mraza, sprovode redovne agrotehničke i hemijske mere zaštite u cilju očuvanja rodnog potencijala i zdravstvenog stanja zasada maline.

Comments

There are no comments yet for this post.