Skip to main content

Region Senta

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Senta
Sajt za objavljivanje priloga sa područja Regionalnog centra Senta.
Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis

Na terenu RC Senta jabuke se nalaze u fazi cvetanja; puno cvetanje najmanje 50% cvetova otvoreno, prve latice opadaju i cvetovi venu (65-67 BBCH).

 

Pregledom listova jabuke (sorta Idared) sakupljenih sa lisne stelje voćnjaka u Kanjiži, 17.04.2019 i mikroskopiranjem pseudotecija, registrovana je dozrelost od 14,5 %.

RC Senta nastavlja dalje  da prati dozrevanje pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti listova i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis

Na terenu RC Senta jabuka se nalazi u fenofazi: 10-50% cvetova otvoreno (61-65 BBCH ).

 

Pregledom listova jabuke (sorta Idared) sakupljenih sa lisne stelje voćnjaka u Kanjiži, 11.04.2019 i mikroskopiranjem pseudotecija, registrovana je dozrelost 10,5 %.

RC Senta nastavlja dalje  da prati dozrevanje pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti listova i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis

Na terenu RC Senta jabuka se nalazi u fenofazi: pojedinačni cvetovi se odvajaju do prvi cvetovi otvoreni (56-60 BBCH ).

 

Pregledom listova jabuke (sorta Idared) sakupljenih sa lisne stelje voćnjaka u Kanjiži, 04.04.2019 i mikroskopiranjem pseudotecija, registrovana je dozrelost od  6,5 %.

askusi sa askosporama

RC Senta nastavlja dalje  da prati dozrevanje pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti listova i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

Zdravstveno stanje pšenice

Na terenu RC Senta usevi ozime pšenice se nalaze u fazi od bokorenja do početka rasta stabla

(23-30 BBCH skale). Simptomi bolesti se javljaju u različitom intenzitetu u zavisnosti od sortimenta i razvijenosti useva.

 

Vizuelnim pregledom  useva ozime pšenice od 01. i 02.04.2019, registrovano je prisustvo simptoma bolesti: pepelnica žita (Erysiphe graminis ) na 0-65% biljaka i rđa (Puccinia spp.) na 0-3% biljaka.

 pepelnica na listu

 

rđa na listu

 

RC Senta nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva.

Hemijske mere zaštite se ne preporučuju.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis

Na terenu RC Senta jabuka se nalazi u fenofazi: vidljivi cvetni pupoljci do pojedinačni cvetovi se odvajaju ( 55-56 BBCH ).

 

Pregledom listova jabuke (sorta Idared) sakupljenih sa lisne stelje voćnjaka u Kanjiži, 28.03.2019 i mikroskopiranjem pseudotecija, registrovana je dozrelost od 4,5%.

RC Senta nastavlja dalje  da prati dozrevanje pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti listova i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis

Na terenu RC Senta jabuka se nalazi u fenofazi: vidljivi prvi zeleni listići do vidljivi cvetni pupoljci (još uvek zatvoreni ; 7-55 BBCH ).

 

Pregledom listova jabuke (sorta Idared) sakupljenih sa lisne stelje voćnjaka u Kanjiži, 21.03.2019 i mikroskopiranjem pseudotecija, registrovana je dozrelost od 2,5%.

RC Senta nastavlja dalje  da prati dozrevanje pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti listova i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

Aktivnost kruškine buve

Na terenu RC Senta zasadi krušaka se nalaze u fenofazi kraja bubrenja lisnih pupoljaka (03 BBCH).

 

Pregledom stabala krušaka, lokalitet  Horgoš,  registrovano je prisustvo jaja u indeksu napada 22 i početak piljenja larvi.

 

larva kruškine buve

 

Sa povećanjem temperature, očekuje se povećana aktivnost imaga i masovnije piljenje larvi.
 
RC Senta nastavlja sa praćenjem ove štetočine i na vreme će obavestiti proizvođače o primeni hemijskih mera zaštite.
Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis

Jabuka se nalazi u fenofazi od kraja bubrenja pupoljaka do faze : vidljivi prvi zeleni listići (BBCH 03-07 )

Pregledom listova jabuke (sorta Idared) sakupljenih sa lisne stelje voćnjaka u Kanjiži, 13.02.2019 i mikroskopiranjem pseudotecija, registrovana je dozrelost od 1,5%.

RC Senta nastavlja dalje  da prati dozrevanje pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti listova i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis

Jabuka se nalazi u fenofazi mirovanja do početka bubrenja pupoljaka (00-01 BBCH skale).

Pregledom listova jabuke (sorta Idared) sakupljenih sa lisne stelje voćnjaka u Kanjiži, 06.02.2019 i mikroskopiranjem pseudotecija, registrovana je dozrelost od 0,5%.

 

RC Senta nastavlja dalje  da prati dozrevanje pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti listova i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

Zdravstveno stanje strnih žita

Na terenu RC Senta usevi ozimog ječma se, u zavisnosti od vremena setve, sortimenta, lokaliteta i primenjenih agrotehničkih mera, nalaze u fenofazi od 4 lista razvijeno do faze bokorenja, četvrto stablo vidljivo (14-24 BBCH).

   

Vizuelnim pregledom useva ječma registrovano je prisustvo simptoma  mrežaste pegavosti lista ječma  (Pyrenophora teres) na do  53%  biljaka  i simptoma pepelnice žita (Erysiphae graminis) na do 91 % biljaka.

 

 

 mrežasta pegavost lista ječma

 

pepelnica na listu

 

Usevi pšenice se nalaze u fazi 3-5 listova razvijeno (13-15 BBCH). Vizuelnim pregledom useva nisu registrovani simptomi bolesti.

 

RC Senta nastavlja sa redovnim praćenjem zdravstvenog stanja ozimog ječma i pšenice.

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima