Skip to main content

Region Senta

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Senta
Sajt za objavljivanje priloga sa područja Regionalnog centra Senta.
Dozrelost  i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis

Na terenu RC Senta, sorta jabuke Zlatni delišes nalazi se u fenofazi veličina ploda do 20 mm  (BBCH 72).  

 

Laboratorijskim pregledom pseudotecija gljive prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), iz prezimelog lišća jabuke, sorta Zlatni Delišes, utvrđena je dozrelosti pseudotecija od 88,5% i ispražnjenost pseudotecija od 54%

 

RC Senta nastavlja sa praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija navedenog patogena.

Dozrelost  i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis

Na terenu RC Senta jabuka se nalazi u fenofazi : plodovi dostigli veličinu do 20 mm ; opadanje plodova posle cvetanja (BBCH 71-72).

 

Laboratorijskim pregledom pseudotecija gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), iz prezimelog lišća jabuke, sorta Zlatni Delišes, utvrđena je dozrelosti pseudotecija od 75% i ispražnjenost pseudotecija od 24%.

 

RC Senta nastavlja sa praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija navedenog patogena.

Dozrelost  i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis

Na terenu Senta, sorta jabuke Zlatni delišes nalazi se u fenofazi plodovi dostigli dimenzije do 10mm; opadanje plodova posle cvetanja (BBCH 71).  

 

Laboratorijskim pregledom pseudotecija gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), iz prezimelog lišća jabuke, sorta Zlatni Delišes, utvrđena je dozrelosti pseudotecija od 70% i ispražnjenost pseudotecija od 18%.

 

RC Senta nastavlja sa praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija navedenog patogena.

Dozrelost  i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis

Na terenu RC Senta zasadi jabuka se nalaze u fazi od crvenih pupoljaka do faze: prvi cvetovi otvoreni (64-65 BBCH).

  

Laboratorijskim pregledom pseudotecija gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), iz prezimelog lišća jabuke, sorta Zlatni Delišes, utvrđena je dozrelosti pseudotecija od 53% i ispražnjenost pseudotecija od 8%.

 

RC Senta nastavlja sa praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija navedenog patogena.

Aktivnost pipe repičine ljuske na uljanoj repici

Na terenu RC Senta usevi uljane repice se nalaze u fazi punog cvetanja (BBCH 65).

Vizuelnim pregledom parcela uljanih repica registrovano je prisustvo pipa repičine ljuske (Ceutorrhynchus assimilis), i to najveća brojnost na uvratinama. Ova štetočina prezimljava u stadijumu imaga u zemlji i ima jednu generaciju godišnje. Imaga nakon izlaska se dopunski hrane izgrizajući cvetne pupoljke, cvetove i mlade ljuske.

Jaja polažu u mlade ljuske. Larve pričinjavaju štete koje se hrane semenom unutar mahuna. Oštećenja na mahunama olakšavaju prodor sekundarnih patogena, kao i mušice kupusne ljuske (Dasyneura brassicae).  

 

U našoj zemlji nema registrovanih insekticida za suzbijanje pipe repičine ljuske. Prema EPPO standardu (PP 2/8 (1)), hemijske mere zaštite se preporučuju samo nakon formiranja prvih mahuna,po postizanju praga štetnosti koji iznosi od 0,5 do 2 imaga po biljci, u rubnom delu parcele.

Primena insekticida u fazama cvetanja je zabranjena!

Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis
Na teritoriji RC Senta zasadi jabuke se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u različitim fazama cvetanja (BBCH 60-65).
 
Nedeljnim pregledom pseudotecija gljive Venturia inaequalis-prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke, izdvojenih iz prezimelog lišća jabuke (Zlatni delišes BBCH 61, lokalitet Senta) ustanovljena je dozrelost od 52,88% i ispražnjenost od 5,45%.
 
RC Senta nastavlja sa nedeljnom dinamikom praćenja dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija Venturia inaequalis.
Dozrelost  i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis

Na terenu RC Senta zasadi jabuka se nalaze u fazi od crvenih pupoljaka do faze: prvi cvetovi otvoreni (57-60 BBCH).

  

Laboratorijskim pregledom pseudotecija gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), iz prezimelog lišća jabuke, sorta Zlatni Delišes, utvrđena je dozrelosti pseudotecija od 43,5% i ispražnjenost pseudotecija od 2%.

 

RC Senta nastavlja sa praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija navedenog patogena.

Zdravstveno stanje ozimih strnih žita

Ozima strna žita se zavisno od rokova setve nalaze od fenofaze prvog do faze trećeg kolenca  (31-33 BBCH skale).

 

Pregledom useva ječma su uočeni simptomi mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres), sočivaste pegavosti  ječma (Rhynchosprium secalis), pepelnice žita (Erysiphe graminis) i ramulariozne pegavosti lista ječma (Ramularia collo-cygni). Mrežasta pegavost ječma je prisutna na donjim listovima, dok ramulariozna pegavost  se pojavila na listovima iznad drugog kolenca. Pepelnica je registrovana na bujnijim usevima, na donjem delu stabla, ali i na listovima.

 pepelnica

pepelnica                            mrežasta pegavost listova

 

ramulariozna pegavost

 

Vizuelnim pregledom useva pšenice su registrovani simptomi sive i žuto-mrke pegavosti listova pšenice (Septoria tritici i Pyrenophora tritici-repentis), koji su locirani na donjim listovima i nije došlo do vertikalnog širenja patogena, te dosad nismo izdali signal za fungicidni tretman u usevima pšenice.  Simptomi pepelnice žita (Erysiphe graminis) i rđe (Puccinia spp.)  nisu uočeni.

 

 žuto-mrka pegavost           siva pegavost listova

 

Na teritoriji rada RC  Senta, u toku je polaganje jaja i početak piljenja larvi žitne pijavice (Lema melanopa). 

Imaga ove štetočine se pojavljuju  početkom proleća, zavisno od temperaturnih uslova. Posle parenja ženke polažu na listove žuta jaja u nizu. Period polaganja jaja zavisi od vremenskih uslova i može da traje i do sredine juna. Larveni stadijum traje oko tri nedelje.

Ekonomski značajne štete na biljkama pričinjavaju i odrasle jedinke  i larve. Prilikom ishrane uništavaju  lisnu masu između nerava. Oštečeno lišće dobija beličastu boju, a pri jačem napadu čitavo polje dobije takav izgled. U zavisnosti od jačine pojave imaga i larvi se izvode hemijske mere suzbijanja.

 

 

jaje žitne pijavice        imago

 

RC Senta nastavlja dalje da prati zdravstveno stanje useva pšenice.
Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis

Na terenu RCSenta, sorta jabuke Zlatni delišes nalazi se u fenofazi vidljivi cvetni pupoljci; još uvek zatvoreni  (55-56 BBCH ).

 

Laboratorijskim pregledom pseudotecija gljive prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) sa prezimelog lišća jabuke (lokalitet Senta, sorta Zlatni Delišes) registruju se prazne pseudotecije, pseudotecije sa formiranim askusima, kao i pseudotecije sa prisutnim zrelim askosporama. Procenat dozrelosti pseudotecija ove nedelje iznosi 24,4%.

 

RC Senta nastavlja sa nedeljnim praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis

Na terenu RC Senta zasadi jabuke se nalaze u fenofazi od zeleni listići oko 10 mm iznad ljušture pupoljaka do otvaranja otvaranja prvih listova (10-15 BBCH).

 

Velika slika

 

Laboratorijskim pregledom pseudotecija gljive prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) sa prezimelog lišća jabuke (lokalitet Senta, sorta Zlatni Delišes) registruju se prazne pseudotecije, pseudotecije sa formiranim askusima, kao i pseudotecije sa prisutnim zrelim askosporama. Procenat dozrelosti pseudotecija ove nedelje iznosi 14,6%.

 

 

pseudotecije sa askusima i askosporama

 

RC Senta nastavlja sa nedeljnim praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima