Skip to main content

Region Senta

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Senta
Sajt za objavljivanje priloga sa područja Regionalnog centra Senta.
Pojava repičinih pipa

Uljana repica se na terenu RC Senta nalazi u različitim fenofazama zavisno od vremena setve (od faze 9 i više listova do početka rasta stabla; 19-30 BBCH skale).

 

faza BBCH 19

 

Vizuelnim pregledom useva registrovana su pojedinačna imaga male repičine pipe (Ceuthorrynchus quadridens) i velike repičine pipe (Ceuthorrynchus napi) u indeksu napada do 2,5, a nađene su imaga i na lepljivim žutim klopkama kao i u Merikovoj posudi.

 

mala repičina pipa

 

velika repičina pipa

 

Larve repičine pipe bušeći hodnike u stablu uljane repice dovode do usporavanja razvoja biljaka iznad napadnutog mesta, što kasnije dovodi do deformacije cvetnog stabla i njegovog povijanja, kao i do pucanja tkiva.

 

RC Senta i dalje prati razvoj i širenje štetnih organizama na uljanoj repici i blagovremeno će izdati signal o potrebi hemijske zaštite useva.

Aktivnost kruškine buve

Pregledom zasada krušaka na lokalitetu Horgoš, utvrđeno je da se kruške nalaze u fenofazi mirovanja (00- BBCH).

 

Pregledom od 07.02.2019.godine, registrovano je prisustvo  imaga obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u indeksu napada od 8,5.

 

imago kruškine buve

 

Nije registrovano prisustvo jaja ove štetočine.

 

RCSenta nastavlja sa praćenjem obične kruškine buve.

Zdravstveno stanje ozimog ječma

Na terenu RC Senta, pregledom useva ozimog ječma utvrđeno je da se usevi nalaze u fenofazi od 2 lista do faze bokorenja (12-23 BBCH). Ima parcela gde su biljke još u fazi nicanja zbog kasne setve.

   

Vizuelnim pregledom useva ječma zavisno od parcela, registrovano je prisustvo simptoma  mrežaste pegavosti lista ječma  (Pyrenophora teres) na do  30%  biljaka  i simptoma pepelnice žita (Erysiphae graminis) na do 40 % biljaka.

 

 

simptomi mrežaste pegavosti na ječmu

 

simptomi pepelnice na ječmu

       

RC Senta u narednom periodu nastavlja da prati zdravstveno stanje useva.

Zdravstveno stanje ozimih strnih žita

Na terenu RC Senta vremenski uslovi u prethodna tri meseca (suša) nisu pogodovali ni pripremi zemljišta a ni setvi ozimih useva. Kod posejanih pšenica i ječmova nicanje je veoma otežano, pa su usevi neujednačeni. Biljke se nalaze u fazi od nicanja do 2 lista. Veliki deo ozimih strnih žita još nije ni posejan.

Vizuelnim pregledom izniklih useva registrovan je početak naseljavanja lisnih vaši (Aphididae) i cikada (Cicadellidae) na parcele, koje predstavljaju značajne vektore virusa.

 

lisna vaš

 

Pošto je prisustvo štetnih organizama registrovano na vrlo malom procentu pregledanih biljaka, hemijski tretman se za sada ne preporučuje.

Hemijsko suzbijanje lisnih vaši ne treba sprovoditi sve do postizanja praga štetnosti koji iznosi 10% napadnutih biljaka pšenice.

RC Senta će nastaviti sa praćenjem ozimih useva strnih žita.
Braon mramorasta stenica

Na području rada RC Senta (lokalitet Kanjiža) registrovana je pojava braon mramoraste stenice (Halyomorpha halys).

 

imago

 

Ova stenica je poreklom iz Istočne Azije, koja je u našoj zemlji prvi put uočena 2015. godine.

 

Odrasle jedinke su smeđe boje, 12-17 mm dužine, a mogu se prepoznati po bledožutim prstenovima na 4. i 5. članku antena.

 

 

izgled antenna

 

Jaja su buretasta, svetle boje i polaže ih u grupicama po 20-30 komada.  

 

Štete nanose odrasle jedinke i larve sisanjem biljnih sokova, usled čega na biljnim delovima nastaju nekrotične tačke i udubljenja. Izrazito je polifagna štetočina, dosad je registrovana na preko 100 biljnih vrsta, a najveće štete u svetu registrovane su na paradajzu, paprici, jabukama, kruškama, breskvama, krastavcima, kukuruzu, pasulju, soji i drugim kulturama.

 

U jesen migrira u naselja radi prezimljavanja.

 

Uočena brojnost ne predstavlja trenutno visok rizik od nastanka ekonomski značajnih šteta, ali bi u narednim godinama mogla predstavljati veliki problem u proizvodnji voća i povrća.

šimširov plamenac

Na teritoriji RC Senta na svetlosnim lampama se registruje povećan broj imaga šimširovog plamenca (Cydalima perspectalis).

Štetu pričinjavaju larve hraneći se lišćem koje upredaju u paučinu. Prilikom jačeg napada dolazi do golobrsta.

Za mere kontrole pogledati na  Na sajtu Ministarstva poljoprivrede

Početak polaganja jaja druge generacije jabukovog smotavca

Na terenu RC Senta zasadi jabuke se nalaze u fenofazi plodovi veličine do 40 mm (74 BBCH).

 

Pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) utvrđena je njihova potpuna ispražnjenost, te je prestao rizik od primarnih infekcija od ovog patogena. U voćnjacima gde zaštita nije bila adekvatna i gde se registruju simptomi, u povoljnim uslovima može doći će do širenja zaraze konidijama. U takvim zasadima treba nastaviti zaštitu kontaktnim fungicidima pre najavljenih padavina.

 

Vizuelnim pregledom plodova (lokalitet Kanjiža)  registrovana su sveže položena jaja II generacije jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella), ali se još mogu naći i jaja prve generacije pred piljenje.

 

 sveže položeno jaje

 

jaje "crveni oreol" i jaje pred piljenje

 

RC Senta redovno daje preporuke za zaštitu jabuke.

 

Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis

Na lokalitetu Kanjiža, jabuka (sorta Idared) se nalazi u fazi do veličine ploda od 40mm (74 BBCH).

 

Nedeljnim pregledom opalog  lišća uzetog  iz voćnjaka i posmatranjem izdvojenih pseudotecija prourokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) pod mikroskopom, utvrđena  je njihova dozrelost  od 100% i ispražnjenost pseudotecija od 100 %.

 

Dinamika dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija prikazana je u tabeli:

 

Datum

Fenofaza jabuke

Dozrelost pseudotecija (%)

Ispražnjenost pseudotecija ( %)

14.03.

01 BBCH

1,5

0

21.03.

03 BBCH

2,5

0

28.03.

03 BBCH

31

0

04.04.

10 BBCH

35,5

0

11.04.

15 BBCH

71

0

18.04.

50 BBCH

95,5

0

25.04.

69 BBCH

95,5

4

02.05.

71 BBCH

97

6

10.05.

72 BBCH

97,5

20

16.05.

73 BBCH

100

34

23.05

74 BBCH

100

48

30.05.

74 BBCH

100

84

07.06.

74 BBCH

100

100

Pojava prvih pega od Cercospora beticola na šećernoj repi

Usevi  šećerne repe na terenu RC Senta se nalaze u fenofazi zatvaranja redova.

 

Vizuelnim pregledom useva šećerne repe, registrovane su prve pojedinačne pege od prouzrokovača pegavosti lišća šećerne repe (Cercospora beticola).

 

 

konidija

 

Procenat biljaka sa pegama zavisno od parcele kreće se do 2%. U prethodnim nedeljama bilo je povoljnih perioda za infekciju, te se ovih dana očekuje pojava simptoma na više biljaka. 

 

 

Za sada nema potrebe za hemijskim tretmanom. RC Senta će dalje pratiti uslove povoljne za infekciju, kao i razvoj patogena i blagovremeno će upozoriti proizvođače o merama zaštite.

Pojava larvi cikada Scaphoideus titanus

Vinova loza se  nalazi u fenofazama od kraja cvetanja do početka formiranja plodova.

Tokom vizuelnih pregleda vinove loze utvrđeno je prisustvo larvi (L1 stadijuma) cikada Scaphoideus titanus  .

 

mlada larva

 

Ova vrsta cikada je vektor  fitoplazme Flavescence doreeprouzrokovača zlatastog žutila vinove loze. 

Larve imaju 5 stupnjeva razvoja, a fitoplazmu mogu da prenesu od  kraja trećeg stupnja.

Za sada se ne preporučuju mere suzbijanja .

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima