Skip to main content

Region Senta

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Senta
Sajt za objavljivanje priloga sa područja Regionalnog centra Senta.
Pojava prvih simptoma pegavosti šećerne repe

Usevi  šećerne repe na terenu RC Senta se nalaze u fenofazi zatvaranja redova.

 

Vizuelnim pregledom useva šećerne repe, registrovane su prve pojedinačne pege od prouzrokovača pegavosti lišća šećerne repe (Cercospora beticola).

 

  pega sa konidijama

 

Procenat biljaka sa pegama zavisno od parcele kreće se do 5%. U prethodnim nedeljama bilo je povoljnih perioda za infekciju, te se ovih dana očekuje pojava simptoma na više biljaka. 

 

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite. RC Senta će dalje pratiti uslove povoljne za infekciju, kao i razvoj patogena i blagovremeno će upozoriti proizvođače o merama zaštite.

Izpražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis

Na terenu RC Senta jabuke se nalaze u fenofazi plodovi dostigli dimenzije do 40 mm (74 BBCH).

Pregledom listova jabuke  sakupljenih sa lisne stelje voćnjaka u Senti, 11.06.2020 i mikroskopiranjem pseudotecija, registrovana je ispražnjenost istih od 100%.

Završen je period primarnih infekcija od prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

Cikada Scaphoideus titanus

Na terenu  RC Senta vinova loza se nalazi u fenofazi od početak cvetanja do puno cvetanje (61-65 BBCH).

 

Tokom vizuelnih pregleda vinove loze utvrđeno je prisustvo larvi prvog razvojnog stupnja cikade Scaphoideus titanus  .

 

 

Ova vrsta cikada je vektor  fitoplazme Flavescence doree (FD), prouzrokovača zlatastog žutila vinove loze. 

 

Larve cikade Scaphoideus titanus imaju 5 stupnjeva razvoja, a fitoplazmu mogu da prenesu tek larve trećeg razvojnog stupnja.

 

Za sada se ne preporučuju mere suzbijanja, a RC Senta nastavlja sa praćenjem ove štetočine i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis

Na terenu RC Senta jabuke se nalaze u fenofazi, drugo opadanje plodova, plodovi dostigli dimenzije  do 40 mm (73-74 BBCH).

Pregledom listova jabuke  (Jonagold), sakupljenih sa lisne stelje voćnjaka u Senti, 04.06.2020, i mikroskopiranjem pseudotecija, registrovana je dozrelost od 100% i ispražnjenost istih od 96 %.

RC Senta nastavlja dalje da prati ispražnjenost pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti listova i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis

Na terenu RC Senta jabuke se nalaze u fenofazi, drugo opadanje plodova, plodovi dostigli dimenzije  do 40 mm (73-74 BBCH).

Pregledom listova jabuke  (Jonagold), sakupljenih sa lisne stelje voćnjaka u Senti, 27.05.2020, i mikroskopiranjem pseudotecija, registrovana je dozrelost od 100% i ispražnjenost istih od 88%.

RC Senta nastavlja dalje da prati ispražnjenost pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti listova i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis

Na terenu RC Senta jabuke se nalaze u fenofazi plodovi dostigli dimenzije do 20 mm, drugo opadanje plodova (72-73 BBCH).

Pregledom listova jabuke  (Jonagold), sakupljenih sa lisne stelje voćnjaka u Senti, 21.05.2020, i mikroskopiranjem pseudotecija, registrovana je dozrelost od 100% i ispražnjenost istih od 82%.

RC Senta nastavlja dalje da prati ispražnjenost pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti listova i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis

Na terenu RC Senta jabuka se nalazi u fenofazi plodovi veličine do 20 mm (72 BBCH ).

 

faza jabuke

 

Pregledom listova jabuke sakupljenih sa lisne stelje voćnjaka u Senti, 13.05.2020 i mikroskopiranjem pseudotecija, registrovana je dozrelost od 100%, kao i  ispražnjenost istih od 42%.

 

RC Senta nastavlja dalje  da prati dozrevanje pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti listova i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis

Na terenu RC Senta jabuka se nalazi u fenofazi plodovi veličine od 10-20 mm (71-72 BBCH ).

 

Pregledom listova jabuke sakupljenih sa lisne stelje voćnjaka u Senti, 06.05.2020 i mikroskopiranjem pseudotecija, registrovana je dozrelost od 79,5 %, kao i  ispražnjenost istih od 22%.

askusi sa askosporama

RC Senta nastavlja dalje  da prati dozrevanje pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti listova i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis

Na terenu RC Senta jabuka se nalazi u fenofazi plodovi su dostigli dimenzije do 10 mm,opadanje plodova posle cvetanja (71 BBCH). 

Pregledom listova jabuke sakupljenih sa lisne stelje voćnjaka u Senti, 30.04.2020 i mikroskopiranjem pseudotecija, registrovana je dozrelost od 71,5 %, kao i  ispražnjenost istih od 16%.

RC Senta nastavlja dalje  da prati dozrevanje pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti listova i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis

Na terenu RC Senta jabuka se nalazi u fenofazi od punog cvetanja do kraja cvetanja (65-67 BBCH ).

 

velika slika

Pregledom listova jabuke sakupljenih sa lisne stelje voćnjaka u Senti, 23.04.2020 i mikroskopiranjem pseudotecija, registrovana je dozrelost od 63 %, kao i  ispražnjenost istih od 6%.

RC Senta nastavlja dalje  da prati dozrevanje pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti listova i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima