Skip to main content

Region Senta

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Senta
Sajt za objavljivanje priloga sa područja Regionalnog centra Senta.
Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis

Na lokalitetu Senta, sorta jabuke Zlatni Delišes se nalazi u fenofazi lisni pupoljci i zadebljali cvetni pupoljci zatvoreni i pokriveni ljuspicama kore (00 BBCH).

 

4. nedelja pregleda

 

Laboratorijskim pregledom pseudotecija sa prezimelog lišća iz voćnjaka registrovano je prisustvo zrelih askospora gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

 

Procenat dozrelosti pseudotecija za ovu nedelju iznosi 7,6%.

 

 

RC Senta i u narednom periodu nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija navedenog patogena.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis

Na lokalitetu Senta, sorta jabuke Zlatni Delišes se nalazi u fenofazi lisni pupoljci i zadebljali cvetni pupoljci zatvoreni i pokriveni ljuspicama kore (00 BBCH).

 

3. nedelja pregleda

 

Laboratorijskim pregledom pseudotecija sa prezimelog lišća iz voćnjaka registrovano je prisustvo zrelih askospora gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

 

Procenat dozrelosti pseudotecija za ovu nedelju iznosi 6,25%.

 

RC Senta i u narednom periodu nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija navedenog patogena.

Zdravstveno stanje ozimih strnih žita

Na terenu RC Senta usevi ozime pšenice i ječma se, u zavisnosti od vremena setve, nalaze u fazi od početka bokorenja do faze 4 stablo vidljivo (21-24 BBCH).

 

Vizuelnim pregledom useva pšenice registrovano je prisustvo simptoma rđe (Puccinia spp.) na do 3% biljaka u vidu pojedinačnih pustula i siva pegavost lista pšenice (Septoria tritici) na do 2% biljaka.

 

 

Vizuelnim pregledom useva ječma registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na do 85% biljaka.

 

 

Visok procenat biljaka sa prisutnim simptomima mrežaste pegavosti lista ječma rezultat je povoljnih uslova za razvoj ovog patogena koji su vladali u predhodnom periodu, pa je preporuka redovan obilazak parcela i praćenje zdravstveno stanje useva ječma.

 

Mraz i jak vetar u proteklim danima ostavili su posledice na usevima u vidu nekroze na vrhovima listova, naročito na usevima ječma.

 

RC Senta nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice i ječma.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis

Na lokalitetu Senta, sorta jabuke Zlatni Delišes, se nalazi u fenofazi lisni pupoljci i zadebljali cvetni pupoljci zatvoreni i pokriveni ljuspicama kore  (00 BBCH).

 

2. nedelja pregleda

 

Laboratorijskim pregledom pseudotecija sa prezimelog lišća iz voćnjaka registrovano je prisustvo zrelih askospora gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

 

Procenat dozrelosti pseudotecija za ovu nedelju iznosi 2,5%.

 

 pseudotecije u opalom lišću

 

RC Senta i u narednom periodu nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija navedenog patogena.

Aktivnost repičinih pipa

Na terenu RC Senta usevi uljane repice se nalaze u fazi razvoja lista, od 6 do 9 i više listova razvijeno (16-19 BBCH).

 

usev uljane repice

Na lokalitetu Senta, vizuelnim pregledom useva uljane repice i u lovnim klopkama (Merikove posude) registrovano je prisustvo imaga male repičine pipe (Ceutorhynchus pallidactylus). Najavljene niske temperature vazduha umanjiće njihovu aktivnost.

 

 male repičine pipe u Merikovoj posudi

 

RC Senta nastavlja sa praćenjem repičinih pipa i pravovremeno će signalizirati momenat njihovog suzbijanja.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis

Na lokalitetu Senta, sorta jabuke Zlatni delišes se nalazi u fenofazi lisni pupoljci i zadebljali cvetni pupoljci zatvoreni i pokriveni ljuspicama kore  (00 BBCH). 

Pregledom pseudotecija iz prezimelog lišća iz voćnjaka registrovano je prisustvo zrelih askospora prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis). Procenat dozrelosti pseudotecija za ovu nedelju iznosi 1%.

 

askusi sa askosporama

RC Senta i u narednom periodu nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija.

Zdravstveno stanje uljane repice

Na terenu RC Senta usevi uljane repice se nalaze u fazi od 6 do 9 i više listova razvijeno (16-19 BBCH).

 

faza uljane repice 19 BBCH 

 

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma suve truleži uljane repice (Phoma lingam). U zavisnosti od parcele simptomi su prisutni na 10 do 40% biljaka. Simptomi su prisutni na donjim  listovima u vidu sivih okruglih pega u okviru kojih se formiraju piknidi.

 

 simptomi suve truleži na listovima

 

Ovaj patogen napada usev već u jesenjem periodu kada se simptomi ispoljavaju na lišću. U povoljnim uslovima za razvoj bolesti, patogen se može proširiti i na stablo i prouzrokovati rak stabljike. Ova fitopatogena gljiva može da umanji prinos i do 50%. Utiče na razvoj semena i dovodi do poleganja useva. Značajnije se javlja na parcelama gde se ne poštuje plodored.

 

RC Senta nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u usevima uljane repice i signaliziraće  vreme ukoliko bude bilo potrebe za suzbijanje ovog patogena.

 

Prisustvo štetočina još nije registrovano, ali za par dana sa sunčanim periodima i višom temperaturom se očekuje izlazak repičinih pipa.

Zdravstveno stanje strnih žita

Na terenu RC Senta  ozimi usevi strnih žita se, zavisno od vremena setve i primenjene agrotehnike, nalaze u različitim fazama razvoja; od tri listova razvijeno do različitih faza bokorenja (13-23 BBCH).

  

Vizuelnim pregledom useva ječma  registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na od 3% do 75% biljaka i lisnih vaši (Aphididae) na do 5% biljaka.

 

 

 

Vizuelnim pregledom useva pšenice nije registrovano prisustvo simptoma biljnih bolesti i štetočina.

  

RC Senta nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimih strnih žita.

Braon mramorasta stenica

Na terenu RC Senta u usevima soje, paprike, kukuruza,paradajza, kao i u svetlosnim lovnim lampama registrovano je prisustvo pojedinačnih primeraka odraslih jedinki i larvi braon mramoraste stenice (Halyomorpha halys).

 

Odrasle jedinke su smeđe boje, 12-17 mm dužine, a mogu se prepoznati po bledožutim prstenovima na 4. i 5. članku antena. Jaja su buretasta i polaže ih u grupicama od 28 komada na naličje lista. Larve prolaze kroz pet razvojnih stupnjeva. Noge, glava i grudi su im crni, a boja tela varira u zavisnosti od uzrasta larve, od crvene do smeđe sa bakarno-crvenim pegama.

 

 

 imago na soji

larva

 

Ova invazivna vrsta stenice je izrazito polifagna, dosad je registrovana na preko 120 biljnih vrsta, a najveće štete u svetu registrovane su na paradajzu, paprici, jabukama, kruškama, breskvama, krastavcima, kukuruzu, pasulju, soji.

 

Štete pričinjavaju odrasle jedinke i larve sisanjem biljnih sokova iz svih nadzemnih delova biljaka. Simptomi ishrane na plodovima su sitni, okrugli ubodi koji kasnije prerastaju u nekrotične pege. Napadnuti plodovi gube tržišnu vrednost, a u slučaju jačeg napada može doći do opadanja plodova i potpunog gubitka prinosa. Takođe, mesta uboda pedstavljaju ulazne otvore za patogene prouzrokovače različitih vrsta truleži.

U jesen migriraju u naselja radi prezimljavanja.

U našoj zemlji za sada, nema registrovanih insekticida za suzbijanje ove štetočine. Na manjim površinama moguće je mehaničko skupljanje i uništavanje larvi i odraslih jedinki.
Pojava prvih simptoma pegavosti šećerne repe

Usevi  šećerne repe na terenu RC Senta se nalaze u fenofazi zatvaranja redova.

 

Vizuelnim pregledom useva šećerne repe, registrovane su prve pojedinačne pege od prouzrokovača pegavosti lišća šećerne repe (Cercospora beticola).

 

  pega sa konidijama

 

Procenat biljaka sa pegama zavisno od parcele kreće se do 5%. U prethodnim nedeljama bilo je povoljnih perioda za infekciju, te se ovih dana očekuje pojava simptoma na više biljaka. 

 

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite. RC Senta će dalje pratiti uslove povoljne za infekciju, kao i razvoj patogena i blagovremeno će upozoriti proizvođače o merama zaštite.

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima