Skip to main content

Region Senta

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Senta
Sajt za objavljivanje priloga sa područja Regionalnog centra Senta.
Repičine pipe prisutne u uljanoj repici

Na terenu RC Senta usevi uljane repice se nalaze u fazi razvoja lista, 9 i više listova razvijeno (19 BBCH).

 

Na lokalitetu Senta, vizuelnim pregledom useva uljane repice registrovano je prisustvo odraslih jedinki repičinih pipa. Na 100 biljaka registrovano je prisustvo 5 odraslih jedinki male repičine pipe (Ceutorhynchus pallidactylus) i 2 odrasle jedinke velike repičine pipe (Ceutorhynchus napi).  U toku je dopunska ishrana odraslih jedinki repičinih pipa.

 

Visoke temperature u zimskom periodu su dovele do ranije aktivnosti navedenih štetočina u odnosu na prošle godine.

 

imago male repičine pipe

imago velike repičine pipe

 

RC Senta nastavlja sa praćenjem repičinih pipa i pravovremeno će signalizirati momenat njihovog suzbijanja.

Početak polaganja jaja obične kruškine buve

Na terenu RC Senta zasadi kruške se nalaze u fazi mirovanja (00 BBCH).

Vizuelnim pregledom zasada registrovano je prisustvo imaga prezimljujuće generacije obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u indeksu napada 5. Počelo je polaganje jaja ove štetočine. Jaja su registrovana u indeksu napada 11.

 

imago

položena jaja

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite, a RC Senta nastavlja sa praćenjem obične kruškine buve i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Zdravstveno stanje ozime pšenice

Na terenu RC Senta usevi ozime pšenice se zavisno od rokova setve i primenjene agrotehnike nalaze u različitim fazama razvoja listova ili bokorenja (14-24 BBCH).

 

Toplo i vlažno vreme pogodovalo je ne samo rastu biljaka, nego i širenju bolesti. Na usevima iz ranijih rokova setve registrovano je pojava širenje simptoma bolesti u odnosu na ranije preglede.

 

usevima pšenice sada se registruje prisustvo simptoma pepelnice žita (Erysiphe graminis) na do 15% biljaka i sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na do 5% biljaka.

 

 

 pepelnica i siva pegavost

 

RC Senta nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u usevima ozime pšenice.

Prisustvo kupusovog moljaca u uljanoj repici

Na terenu  RC Senta usevi uljane repice se  nalaze u fenofazi od 7 do 9 i više listova ( 17-19 BBCH ).

 

Toplo vreme do sredine novembra pogodovalo je aktivnosti raznih štetočina. U usevima uljane repice uočeno je prisustvo gusenica kupusovog moljca (Plutella xylostela) na do 70 % biljaka i oštečenja na listovima usled njihove ishrane.

 

 

štete od ishrane larvi

 

Ova štetočina napada biljke iz porodice krstašica, a najveće štete prouzrokuje u usevima kupusa i karfiola.

 

 

lutka                                    imago

 

larva

 

Kupusov moljac prezimljava u stadijumu lutke, a prvi leptiri počinju da lete krajem aprila. Ženke polažu jaja pojedinačno ili u grupcama od 2 do 8 komada na naličju lišća duž glavnog nerva. Gusenice prave oštećenja na lišću u vidu malih "prozorčića", a pri jačem napadu na listovima ostaju samo glavni nervi. Gusenice se nakon 2 do 4 nedelje ulutkavaju. Lutka je zelene boje i nalazi se u vretenastom mrežastom kokonu. Nakon 1 do 2 nedelje pojavljuju se leptiri nove generacije.

 

Trenutno se ne preporučuju hemijske mere zaštite, jer se najveći deo populacije kupusovog moljca nalazi u stadijumu lutke i navedena štetočina polako ulazi u zimsku dijapauzu.

Zdravstveno stanje strnih žita

Na terenu RC Senta, pregledom useva ozime pšenice i ječma utvrđeno je da se usevi, u zavisnosti od roka setve, nalaze u fenofazi od razvijena 2 lista do faze početka bokorenja (12 -21 BBCH). Na parcelama iz kasnijih rokova setve usevi pšenice se nalaze u fazi nicanja.

 

Vizuelnim pregledom useva pšenice nije registrovano prisustvo simptoma bolesti.

 

Vizuelnim pregledom useva ječma koji se nalaze u fazama bokorenja je registrovano prisustvo simptoma  mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na nekim parcelama na čak do 80% biljaka.

Razlog ovako visokog intenziteta prisustva simptoma bolesti su rana setva, povoljni meteorološki uslovi u proteklom periodu, setva nedeklarisanog semena (ovaj patogen se prenosi semenom) i činjenica da je ove godine bila izražena pojava samoniklih useva strnih žita zbog čega je infektivni potencijal bio prisutan u velikoj meri u polju.

 

 

mrežasta pegavost listova

 

Od štetočina je uočeno prisustvo lisni vaši (Aphididae) i cikada (Cicadellidae)  na do 15% biljaka.

Pogledati preporuku od 25.10.2022.

 

RC Senta u narednom periodu nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice i ječma.

Prisustvo prezimljujuće forme imaga obične kruškine buve

Na terenu RC Senta zasadi kruške se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u različitim fenofazama obezbojavanja i opadanja lišća.

Vizuelnim pregledom zasada kruške evidentirano je prisustvo prezimljujućih jedinki obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u indeksu napada do 5.

imago obične kruškine buve

Kod običnu kruškine buve letnje forme imaga su sitnije i svetlije, dok su zimske forme odraslih jedinki krupnije, tamnije boje i otpornije na niske zimske temperature.

RC Senta nastavlja sa praćenjem ove štetočine.

Suva trulež u uljanoj repici

Na terenu  RC Senta, usevi uljane repice se u zavisnosti od datuma setve, nalaze u fenofazi od dva do devet i više listova razvijeno (12-19 BBCH). Usevi koji su posejani krajem avgusta su u fazi devet i više listova razvijeno i na tim usevima je uočeno prisustvo simptoma suve truleži uljane repice (Phoma lingam) na do čak 50% biljaka. Simptomi se uočavaju  na najstarijim listovima u vidu pepeljastih pega u okviru kojih se nalaze piknidi sa piknosporama.

 

 

Ovaj patogen može ostvariti infekcije lista već u jesenjem periodu. U povoljnim uslovima i kako odmiču faze razvoja biljke, zaraza se može proširiti i na stabljiku gde patogen prouzrokuje rak stabljike. Suva trulež može da umanji prinos i do 50%, utiče na razvoj semena i dovodi do poleganja useva. Značajnije se javlja na parcelama gde se ne poštuje plodored.

 

U regionu Sente, nije uočeno prisustvo simptoma na stablu, ali se konstatuje povećanje prisustva simptoma u jesenjem periodu kako zbog rane setve, tako i zbog povećanja površina i gajenja uljane repice i u monokulturi i u neposrednoj blizini prošlogodišnjih repičišta.

 

Prag štetnosti prema EPPO standardu PP 2/8(1) iznosi 35-40% zaraženih biljaka.

 

Zbog uznapredovale faze biljaka za ovo doba godine, mnogi proizvođači uljane repice se odlučuju na primenu regulatora rasta iz grupe triazola (tebukonazol) koji deluju i na prouzrokovača suve truleži tako da se može preporučiti primena nekog od registrovanih preparata pogotovo u razvijenim usevima i gde se konstatuje preko 40% biljaka sa simptomima suve truleži:

 

Folicur 250 EW (tebukonazol) 0,5 l/ha

Orius 25 EW (tebukonazol) 0,5-0,75 l/ha

Score toprex (difenokonazol+paklobutrazol) 0,35 l/ha

Zdravstveno stanje kukuruza pred berbu

Na terenu RC Senta izvršen je monitoring zdravstvenog stanja hibrida kukuruza  ranih, srednjih i kasnih grupa zrenja na 20 parcela.  

 

Vizuelnim pregledom klipova kukuruza pre berbe uočeno je prisustvo štetnih organizama:

- štete od insekata: kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) i kukuruzne sovice (Helicoverpa armigera) i

- fitopatogenih gljiva: Fusarium spp., Aspergillus spp., Penicillium spp., Cladosporium spp.

 

Na našem terenu dominantno je prisustvo gljiva Aspergillus spp. i Fusarium spp., kao i štete od insekata.

Rezultati vizuelnih pregleda klipova hibrida merkantilnog kukuruza (100 klipova po parceli) prikazani su u tabeli:

 

Vrsta oštećenja na klipu merkantilnog kukuruza

% ošećenih klipova

Insekti

50-98

Fusarium spp.

30-91

Aspergillus spp.

6-92

Cladosporium spp.

0-45

Penicillium spp.

0-36

 
Kako je na pojedinim parcelama konsatovano intenzivno prisustvo klipova sa simptomima fitopatogenih gljiva koje u specifičnim uslovima imaju sposobnost sinteze mikotoksina, preporuka je da se jako zaražene parcele ne koriste za ishranu stoke (pogotovo ne u mlečnom govedarstvu).
 
 
 
Mere kontrole zlatastog žutila vinove loze

Na terenu RC Senta ima dosta zapuštenih vinograda, te je zlatasto žutilo vinove loze (prouzrokuje ga fitoplazma Flavescence doree) rašireno na celom terenu. Na zaraženim čokotima uočavaju se simptomi u vidu savijanja listova ka naličju u vidu trougla. Listovi su kruti, boja listova je različita u zavisnosti od sortimenta. Kod crnih sorti zaraženi listovi su tamnoljubičasti, a kod belih sorti zlatnožuti.

Glavni simptomi su :

  • žutilo ili crvenilo lišća koje se javlja početkom leta uz povijanje prema naličju i trouglast izgled liski,
  • liske opadaju, a ostaju lisne drške, venjenje i sušenje cvasti i grozdova,
  • smežuravanje i gorak ukus bobica što doprinosi smanjenju prinosa grožđa i pogoršanju kvaliteta vina,
  • nezdrvenjavanje lastara i njihovo izmrzavanje zimi,
  • prevremeno uginjavanje čokota.

 

simptomi na belim sortama            simptomi na crvenim sortama

 

U zasadima u kojima su sprovođene redovne mere suzbijanja vektora cikade Scaphoideus titanus, prisustvo simptoma zlatastog žutila vinove loze registruje se samo na pojedinačnm čokotima. Pregledom zapuštenih vinograda gde su hemijske mere zaštite izostale ili u vinogradima gde nisu adekvatno sprovedene, uočava se veći broj zaraženih čokota sa simptomima.

Na područjima pored reke Tise (vikend naselja, šuma pored reke), gde se masovno nalaze biljke domaćini ove bolesti, kao što su divlja loza, pavit i druge biljke, imaga cikade se u velikom broju izlovljavaju na žutim lepljivim klopkama.

 

 

imago Scaphoideus titanus

Mere kontrole zlatastog žutila vinove loze su: 

·       korišćenje sertifikovanih loznih kalemova,

·       uklanjanje zaraženih čokota, 

·      uništavanje divlje loze u okruženju proizvodnih zasada,

·       uništavanje korova,

·       krčenje napuštenih zasada vinove loze, 

·        suzbijanje cikada.

 

U ovom periodu, vinogradarima se preporučuju pregledi vinograda na prisustvo simptoma zlatastog žutila. U slučaju registrovanja ovih simptoma obavezno je uklanjanje zaraženih čokota!

Prisustvo jaja pamukove sovice na paprici

Vizuelnim pregledom industrijske i konzumne paprike na terenu RC Senta, tokom prošle nedelje, registrovana su položena jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera) na pojedinačnim biljkama.

 

jaje na listu

 

Pamukova sovica je polifagna štetočina koja pojedinih godina može naneti znatne štete. Suptropska je vrsta, a u naše krajeve leptiri doleću sa područja Mediterana, ovde se dalje razmnožavaju i priključuju se malobrojnim lokalnim populacijama. Tokom godine razvija 2-3 generacije.

 

Leptiri se sreću od sredine maja pa sve do sredine septembra.

Gusenice su veoma polifagne i hrane se na oko 250 raznih gajenih i spontanih vrsta biljaka, a najveće štete nanose hraneći se na generativnim delovima biljaka. Najpre se hrani lišćem, a kasnije se ubušuje u plodove, usput prljajući plod izmetom.

 

RC Senta nastavlja sa praćenjem ove štetočine i blagovremeno će dati signal za sprovođenje hemijskih mera zaštite.

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima