Skip to main content

Region Senta

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Senta > Usevi ili zasadi
Dozrelost  i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis

Na terenu RC Senta, sorta jabuke Zlatni delišes nalazi se u fenofazi drugo opadanje plodova  (BBCH 73).  

 

Laboratorijskim pregledom pseudotecija gljive prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), iz prezimelog lišća jabuke, sorta Zlatni Delišes, utvrđena je dozrelosti pseudotecija od 100% i ispražnjenost pseudotecija od 74%

 RC Senta nastavlja sa praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija navedenog patogena.

Dozrelost  i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis

Na terenu RC Senta, sorta jabuke Zlatni delišes nalazi se u fenofazi veličina ploda do 20 mm  (BBCH 72).  

 

Laboratorijskim pregledom pseudotecija gljive prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), iz prezimelog lišća jabuke, sorta Zlatni Delišes, utvrđena je dozrelosti pseudotecija od 88,5% i ispražnjenost pseudotecija od 54%

 

RC Senta nastavlja sa praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija navedenog patogena.

Braon mramorasta stenica (Halyomorpha halys)

Na terenu RC Senta u zasadu jabuke registrovano je prisustvo pojedinačnih primeraka odraslih jedinki braon mramoraste stenice (Halyomorpha halys), a očekuje se pojava i na drugim kulturama.

 

Odrasle jedinke su smeđe boje, 12-17 mm dužine, a mogu se prepoznati po bledožutim prstenovima na 4. i 5. članku antena. Jaja su buretasta i polaže ih u grupicama od 28 komada na naličje lista. Larve prolaze kroz pet razvojnih stupnjeva. Noge, glava i grudi su im crni, a boja tela varira u zavisnosti od uzrasta larve, od crvene do smeđe sa bakarno-crvenim pegama.

 

Ova invazivna vrsta stenice je izrazito polifagna, dosad je registrovana na preko 120 biljnih vrsta, a najveće štete u svetu registrovane su na paradajzu, paprici, jabukama, kruškama, breskvama, krastavcima, kukuruzu, pasulju, soji.

 

Štete pričinjavaju odrasle jedinke i larve sisanjem biljnih sokova iz svih nadzemnih delova biljaka. Simptomi ishrane na plodovima su sitni, okrugli ubodi koji kasnije prerastaju u nekrotične pege. Napadnuti plodovi gube tržišnu vrednost, a u slučaju jačeg napada može doći do opadanja plodova i potpunog gubitka prinosa. Takođe, mesta uboda pedstavljaju ulazne otvore za patogene prouzrokovače različitih vrsta truleži.

U jesen migriraju u naselja radi prezimljavanja.

Ukoliko se uoči njihovo prisustvo, sa ciljem sprečavanja polaganja jaja i daljeg  razvoja stenica, preporučuje se primena insekticida iz grupe piretroida na bazi aktivnih materija cipermetrin ili deltametrin.

 

Krvava vaš na jabukama

Vizuelnim pregledom zasada jabuke na terenu RC Senta, u nekim voćnjacima su uočene kolonije krvave vaši (Eriosoma lanigerum) na donjem delu stabala i na izdancima. 

 

 

kolonija krvave vaši

 

Krvava vaš se hrani biljnim sokovima, a kao posledica ishrane dolazi do obrazovanja rak rana. Najveće štete prouzrukuje u mladim zasadima. Prezimljavaju mlađi larveni stadijumi oko korenovog vrata jabuke. Sa kretanjem vegetacije počinje vertikalna migracija dela populacije vaši na grane. Uglavnom naseljavaju rane od rezidbe, gde se dalje razmnožavaju. Godišnje razvijaju oko 10 generacija. 

Kolonije krvave vaši prekrivene su belom, gustom voštanom prevlakom, ispod koje se nalaze sivo-crne vaši. Ukoliko se vaši zgnječe, one ispuštaju crvenu tečnost, po kojoj je štetočina dobila ime. 

Preventivne mere kontrole: izbor manje bujnih podloga, kvalitetna rezidba.

Hemijske mere zaštite tokom vegetacije se izvode kad se pojave migratorne forme na granama na 5% biljaka: Movento 100 SC (spirotetramat) u koncentraciji od 0,15% ili Teppeki ( flonikamid) u dozi od 0,08-0,14 kg /ha.

Početak polaganja jaja druge generacije jabukovog smotavca

Na terenu RC Senta zasadi jabuke se nalaze u fenofazi plodovi veličine do 40 mm (74 BBCH).

 

Pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) utvrđena je njihova potpuna ispražnjenost, te je prestao rizik od primarnih infekcija od ovog patogena. U voćnjacima gde zaštita nije bila adekvatna i gde se registruju simptomi, u povoljnim uslovima može doći će do širenja zaraze konidijama. U takvim zasadima treba nastaviti zaštitu kontaktnim fungicidima pre najavljenih padavina.

 

Vizuelnim pregledom plodova (lokalitet Kanjiža)  registrovana su sveže položena jaja II generacije jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella), ali se još mogu naći i jaja prve generacije pred piljenje.

 

 sveže položeno jaje

 

jaje "crveni oreol" i jaje pred piljenje

 

RC Senta redovno daje preporuke za zaštitu jabuke.

 

Bakteriozna plamenjača jabučastog voća

Posle povoljnih uslova za infekciju prouzrokovačem bakteriozne plamenjače jabučastih voća (Erwinia amylovora), registruju se simptomi na terenu od ovog patogena.

 

Prouzrokovač bakteriozne plamenjače jabučastih voćaka vrši infekciju preko cvetova, ali i mehanička oštećenja i rane su ulaz za bakterije u biljku. Najčešći domaćini su jabuka, kruška, dunja, mušmula ali i ostale biljke iz familije Rosaceae.

Preporuka: Voćnjake treba redovno obilaziti. Ako se primete simptomi („pastirski štap“)  treba izvesti mehaničke mere zaštite. U cilju sprečavanju širenja patogena značajno je otklanjanje i spaljivanje obolelih mladara, grančica i grana, pa i celih obolelih voćaka, ako je to potrebno.

Orezivanje treba vršiti na oko 30 cm ili više ispod obolelih mesta.

Obavezna je dezinfekcija pribora za rad i ruke radnika pre svakog reza. Pribor za rad treba potapati kratko vreme u dezinfekciono sredstvo (u 90 % alkohol oko 5 sekundi).

Potrebna je i dezinfekcija preseka i povreda nastalih prilikom odstranjivanja obolelih delova voćaka, jer oni predstavljaju otvore za prodor bakterije u biljno tkivo i omogućavaju nastajanje novih infekcija. Za tu svrhu mogu se koristiti preparati na bazi bakra  (1%) .

Obolele delove nakon rezidbe treba pažljivo izneti iz voćnjaka i uništiti, kako ne bi predstavljali žarište za nove infekcije.

Stanje u zasadima jabuka
 
-Jabukin smotavac Carpocapsa pomonella
 
U zasadima jabuka u toku je period masovnog piljenja larvi jabukinog smotvca Carpocapsa pomonella. Pregledom zasada uočeno je povećanje procenta položenih jaja ove štetočine na plodovima jabuke.
 
 
 
 
U cilju kontrole piljenja larvi smotavca neophodno je sprovesti insekticidni tretman vidi preporuku.
 
- Čađava krastavost jabuke Venturia inaequalis 
 
Na teritoriji RC Senta u periodu od 22-25. maja palo je od 29 do 38mm padavina što je dovelo do ostvarivanja uslova za infekciju od strane prouzrokovača čađave krastavosti jabuke. S obzirom na intenzitet padavina,bez obzira na sprovedene mere pre njihovog početka,potrebno je primeniti fungicide sa najdužim povratnim kurativnim delovanjem vidi preporuku.
 
Stanje u zasadima jabuke
Venturia inaequalis:
 
Nedeljnim pregledom prezimelog lišća jabuke (Jonagold,71) ustanovljeno je da trenutna dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis iznosi 86,79%,dok je ispražnjenost 23,18%.
 

Datum

BBCH

% dozrelosti

% ispražnjenosti

11.02

00

-

-

18.02

00

0,8

-

25.02

00

1,4

-

04.03

00

6,25

-

11.03

00

7,95

-

17.03

01

22,22

-

25.03

03

24,25

-

01.04

11

35,38

-

08.04

56

44,59

2,63

15.04

59

56,64

5,88

23.04

65

69,84

11,26

30.04

69

75,69

17,24

08.05

71

86,79

23,18

 
Usled postojanja visokog infektivnog potencijala patogena u voćnjacima i najavljenih padavina u toku vikenda potrebno je izvršiti mere zaštite (vidi preporuku),u cilju sprečavanja nastanka infekcije od strane prouzrokovača čađave krastavosti jabuke.
 
Carpocapsa pomonella:
 
 
Na teritoriji RC Senta nastupa period intenzivnog polaganja jaja jabukinog smotavca Carpocapsa pomonella.Preporučuje se primena insekticida ovi-larvicidnog dejstva vidi preporuku
Vaši crvenih gala na jabukama

Pregledom zasada jabuka na terenu uočeno je povećanje brojnosti kolonija vaši crvenih gala ( Dysaphis devecta ) . U Senti je registrovan index napada od 4%. ( simptomi na 10% grana ).

simptomi na listovima

Dysaphis devecta je vrsta lisne vaši koja je prisutna na jabuci tokom cele vegetacije, ne migriraju na letnje domaćine. Prezimljavaju na jabuci kao jaje na jednogodišnjim izdancima. Kod napada vaši crvenih gala lišće se deformiše i dobije crvenu boju. Imaju više generacija godišnje ( preko 10 ).

Suzbijanje treba vršiti ako se ustanovi da je napadnuto više od 5 listova od pregledanih 100 listova.

-Actara 25 WG ( a.m. tiametoksam ) 0,012-0,02%

-Lannate 25 WP (a.m.metomil ) 0,15%

Pojava rutave bube

Zbog neobično toplog vremena ,ove nedelje su već primećene prve jedinke rutave bube.Ova štetočina  razvija jednu generaciju godišnje,prezimljava kao imago u zemljištu i termofilna je vrsta.

Vreme pojave,intenzitet i dužina leta uslovljeni su vremenskim prilikama pa do masovnije pojave dolazi u godinama kada je temperatura vazduha veća od višegodišnjeg proseka,kao što je tenutno slučaj.

U proleće prvi insekti se sreću na cvetovima maslačka a potom se sele na voćarske vrste,uljanu repicu, a hrane se i na klasovima pšenice.

Pri masovnoj brojnosti može naneti ozbiljne štete jer se prvenstveno hrani generativnim organima cvetova, a ponekad oštećuje i lisnu masu. Najaktivnija je u najtoplije delu dana između 10 i 16 h, izuzetno je dobar letač i brzo se seli.

I ove godine se očekuje jak napad i voćari treba na vreme da se pripreme za odbranu od rutave bube.

 

Opravdanost primene hemijskih mera zaštite dovodi se u pitanje zbog poklapanja pojave ove štetočine sa cvetanjem biljaka.  Primena većine insekticida dovela bi do uginjavanja korisnih insekata, prvenstveno pčela.

Kod nas za suzbijanje rutave bube je registrovan samo  preparat Mavrik EW 0,3 l/ha na bazi a.m. fluvinata ( insekticid koji nije otrovan za pčele ), ali primena ne daje zadovoljavajuće efekte.

Smanjenje brojnosti moguće je primenom integralnih mera zaštite. Brojnost rutave bube može se  smanjiti  postavljanjem  lovnih posuda svetlo plave ili bele boje u koje se dodaje atraktant (npr.anis, cimet, deterdžent voćnog mirisa..) ili postavljanjem feromonskih klopki.

 

ulov u plavoj posudi u 2013.godini

1 - 10 Next