Skip to main content

Region Senta

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Senta > Usevi ili zasadi
Početak polaganja jaja druge generacije jabukovog smotavca

Na terenu RC Senta zasadi jabuke se nalaze u fenofazi plodovi veličine do 40 mm (74 BBCH).

 

Pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) utvrđena je njihova potpuna ispražnjenost, te je prestao rizik od primarnih infekcija od ovog patogena. U voćnjacima gde zaštita nije bila adekvatna i gde se registruju simptomi, u povoljnim uslovima može doći će do širenja zaraze konidijama. U takvim zasadima treba nastaviti zaštitu kontaktnim fungicidima pre najavljenih padavina.

 

Vizuelnim pregledom plodova (lokalitet Kanjiža)  registrovana su sveže položena jaja II generacije jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella), ali se još mogu naći i jaja prve generacije pred piljenje.

 

 sveže položeno jaje

 

jaje "crveni oreol" i jaje pred piljenje

 

RC Senta redovno daje preporuke za zaštitu jabuke.

 

Bakteriozna plamenjača jabučastog voća

Posle povoljnih uslova za infekciju prouzrokovačem bakteriozne plamenjače jabučastih voća (Erwinia amylovora), registruju se simptomi na terenu od ovog patogena.

 

Prouzrokovač bakteriozne plamenjače jabučastih voćaka vrši infekciju preko cvetova, ali i mehanička oštećenja i rane su ulaz za bakterije u biljku. Najčešći domaćini su jabuka, kruška, dunja, mušmula ali i ostale biljke iz familije Rosaceae.

Preporuka: Voćnjake treba redovno obilaziti. Ako se primete simptomi („pastirski štap“)  treba izvesti mehaničke mere zaštite. U cilju sprečavanju širenja patogena značajno je otklanjanje i spaljivanje obolelih mladara, grančica i grana, pa i celih obolelih voćaka, ako je to potrebno.

Orezivanje treba vršiti na oko 30 cm ili više ispod obolelih mesta.

Obavezna je dezinfekcija pribora za rad i ruke radnika pre svakog reza. Pribor za rad treba potapati kratko vreme u dezinfekciono sredstvo (u 90 % alkohol oko 5 sekundi).

Potrebna je i dezinfekcija preseka i povreda nastalih prilikom odstranjivanja obolelih delova voćaka, jer oni predstavljaju otvore za prodor bakterije u biljno tkivo i omogućavaju nastajanje novih infekcija. Za tu svrhu mogu se koristiti preparati na bazi bakra  (1%) .

Obolele delove nakon rezidbe treba pažljivo izneti iz voćnjaka i uništiti, kako ne bi predstavljali žarište za nove infekcije.

Stanje u zasadima jabuka
 
-Jabukin smotavac Carpocapsa pomonella
 
U zasadima jabuka u toku je period masovnog piljenja larvi jabukinog smotvca Carpocapsa pomonella. Pregledom zasada uočeno je povećanje procenta položenih jaja ove štetočine na plodovima jabuke.
 
 
 
 
U cilju kontrole piljenja larvi smotavca neophodno je sprovesti insekticidni tretman vidi preporuku.
 
- Čađava krastavost jabuke Venturia inaequalis 
 
Na teritoriji RC Senta u periodu od 22-25. maja palo je od 29 do 38mm padavina što je dovelo do ostvarivanja uslova za infekciju od strane prouzrokovača čađave krastavosti jabuke. S obzirom na intenzitet padavina,bez obzira na sprovedene mere pre njihovog početka,potrebno je primeniti fungicide sa najdužim povratnim kurativnim delovanjem vidi preporuku.
 
Stanje u zasadima jabuke
Venturia inaequalis:
 
Nedeljnim pregledom prezimelog lišća jabuke (Jonagold,71) ustanovljeno je da trenutna dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis iznosi 86,79%,dok je ispražnjenost 23,18%.
 

Datum

BBCH

% dozrelosti

% ispražnjenosti

11.02

00

-

-

18.02

00

0,8

-

25.02

00

1,4

-

04.03

00

6,25

-

11.03

00

7,95

-

17.03

01

22,22

-

25.03

03

24,25

-

01.04

11

35,38

-

08.04

56

44,59

2,63

15.04

59

56,64

5,88

23.04

65

69,84

11,26

30.04

69

75,69

17,24

08.05

71

86,79

23,18

 
Usled postojanja visokog infektivnog potencijala patogena u voćnjacima i najavljenih padavina u toku vikenda potrebno je izvršiti mere zaštite (vidi preporuku),u cilju sprečavanja nastanka infekcije od strane prouzrokovača čađave krastavosti jabuke.
 
Carpocapsa pomonella:
 
 
Na teritoriji RC Senta nastupa period intenzivnog polaganja jaja jabukinog smotavca Carpocapsa pomonella.Preporučuje se primena insekticida ovi-larvicidnog dejstva vidi preporuku
Vaši crvenih gala na jabukama

Pregledom zasada jabuka na terenu uočeno je povećanje brojnosti kolonija vaši crvenih gala ( Dysaphis devecta ) . U Senti je registrovan index napada od 4%. ( simptomi na 10% grana ).

simptomi na listovima

Dysaphis devecta je vrsta lisne vaši koja je prisutna na jabuci tokom cele vegetacije, ne migriraju na letnje domaćine. Prezimljavaju na jabuci kao jaje na jednogodišnjim izdancima. Kod napada vaši crvenih gala lišće se deformiše i dobije crvenu boju. Imaju više generacija godišnje ( preko 10 ).

Suzbijanje treba vršiti ako se ustanovi da je napadnuto više od 5 listova od pregledanih 100 listova.

-Actara 25 WG ( a.m. tiametoksam ) 0,012-0,02%

-Lannate 25 WP (a.m.metomil ) 0,15%

Pojava rutave bube

Zbog neobično toplog vremena ,ove nedelje su već primećene prve jedinke rutave bube.Ova štetočina  razvija jednu generaciju godišnje,prezimljava kao imago u zemljištu i termofilna je vrsta.

Vreme pojave,intenzitet i dužina leta uslovljeni su vremenskim prilikama pa do masovnije pojave dolazi u godinama kada je temperatura vazduha veća od višegodišnjeg proseka,kao što je tenutno slučaj.

U proleće prvi insekti se sreću na cvetovima maslačka a potom se sele na voćarske vrste,uljanu repicu, a hrane se i na klasovima pšenice.

Pri masovnoj brojnosti može naneti ozbiljne štete jer se prvenstveno hrani generativnim organima cvetova, a ponekad oštećuje i lisnu masu. Najaktivnija je u najtoplije delu dana između 10 i 16 h, izuzetno je dobar letač i brzo se seli.

I ove godine se očekuje jak napad i voćari treba na vreme da se pripreme za odbranu od rutave bube.

 

Opravdanost primene hemijskih mera zaštite dovodi se u pitanje zbog poklapanja pojave ove štetočine sa cvetanjem biljaka.  Primena većine insekticida dovela bi do uginjavanja korisnih insekata, prvenstveno pčela.

Kod nas za suzbijanje rutave bube je registrovan samo  preparat Mavrik EW 0,3 l/ha na bazi a.m. fluvinata ( insekticid koji nije otrovan za pčele ), ali primena ne daje zadovoljavajuće efekte.

Smanjenje brojnosti moguće je primenom integralnih mera zaštite. Brojnost rutave bube može se  smanjiti  postavljanjem  lovnih posuda svetlo plave ili bele boje u koje se dodaje atraktant (npr.anis, cimet, deterdžent voćnog mirisa..) ili postavljanjem feromonskih klopki.

 

ulov u plavoj posudi u 2013.godini

Venturia inaequalis dozrelost pseudotecija
Nedeljnim uzorkovanjem opalog lišća sa lisne stelje voćnjaka u Kanjiži (sorta Idared,fenološka faza po skali BBCH 10, faza "mišjih ušiju") i laboratorijskim pregledom izdvojenih pseudotecija ustanovljeno je da njihova dozrelost trenutno iznosi 25,4%.
 
 
 
Datum
Fenološka faza
Dozrelost(%)
19.02.
BBCH 00
        0
26.02.
BBCH 00
       3,4
05.03.
BBCH 03
       15,1
11.03.
BBCH 03
       20
18.03.
BBCH 10
       25,4
 
RC Senta će nastaviti sa praćenjen prouzrokovača čađave krastavosti jabuke.
 
Vaši i grinje na jabukama

Pregledom zasada jabuka na terenu registrovane su kolonije zelene jabukine vaši ( Aphis pomi ) i vaši crvenih gala ( Dysaphis devecta ) .

Aphis pomi i Dysaphis devecta su vrste lisnih vašiju koje su prisutne na jabuci tokom cele vegetacije, ne migriraju na letnje domaćine. Prezimljavaju na jabuci kao jaje na jednogodišnjim izdancima.  Kod zelene jabukine vaši napadnuto lišće se deformiše , ali ne menja boju, dok kod napada vaši crvenih gala lišće se deformiše i dobije crvenu boju. Imaju više generacija godišnje ( preko 10 ).

Suzbijanje treba vršiti ako se ustanovi da je naseljeno 15 % izdanaka sa Aphis pomi. Dysaphis devecta  se suzbija ako je napadnuto 5 % stabala.

-Actara 25 WG ( a.m. tiametoksam ) 0,012-0,02%

-Lannate 25 WP (a.m.metomil ) 0,15%

 

simptomi od zelene jabukine vaši

 

crvene gale na listovima

 

Obilaskom terena uočena je i pojava rđaste grinje jabuke (Aculus schlechtendali), zato je preporuka proizvođačima da pregledaju svoje zasade. Ukoliko se primeti da se list uzdužno uvija prema licu i ostaje sitan, a na licu lista se pojavljuje rđasta boja , potrebno je izvršiti tretman.

-Vertimec 018 EC ( a.m. abamektin ) 0,15 % uz dodatak mineralnog ulja

 

simptomi na jabuci od rđaste grinje

Bakterijska plamenjača jabuke

Na osmatračkom punktu Kanjiža, od 26.04.2013. su povoljni  uslovi za infekciju ovim patogenom. ( DIV 400 ). Prvi simptomi bakterijske plamenjače su primećeni 07.05.

Prouzrokovač bakterijske plamenjače jabučastih voćaka inficira preko cvetova, ali i mehanička oštećenja i rane su ulaz za bakterije u biljku..

Preporuka: Voćnjake treba redovno obilaziti. Ako se primete simptomi ( „ pastirski štap“ )  treba izvesti mehaničke mere zaštite.U sprečavanju širenja patogena značajno je otklanjanje i spaljivanje obolelih mladara, grančica i grana, pa i celih obolelih voćaka, ako je to potrebno.

Orezivanje treba vršiti na oko 30 cm ili više ispod obolelih mesta.

Obavezna je dezinfekcija pribora za rad i ruke radnika pre svakog reza. Pribor za rad treba potapati kratko vreme u dezinfekciono sredstvo ( u 90 % alkohol oko 5 sekundi ).

Potrebna je i dezinfekcija preseka i povreda nastalih prilikom odstranjivanja obolelih delova voćaka, jer oni predstavljaju otvore za prodor bakterije u biljno tkivo i omogućavaju nastajanje novih infekcija. Za tu svrhu mogu se koristiti preparati na bazi bakra  (1%) .

Obolele delove nakon rezidbe treba pažljivo izneti iz voćnjaka i uništiti, kako ne bi predstavljali žarište za nove infekcije.

Jabukov smotavac ( Carpocapsa pomonella )

Na osmatračkom punktu Knjiža RC Senta, u zasadu jabuke prati se dinamika leta jabučnog smotavca (Carpocapsa pomonella).

Sveže položena jaja su registrovana 04.05. na licu lista jabuke (92,5 DD od biofixa), u toku je intenzivno polaganje jaja. Piljenje lavi počinje na oko 138 DD od biofixa. Do 16.05.2012. je akumulirano 161 DD (stepen dana ) od biofixa, tako da je počelo piljenje larvi.

Jabuka se zavisno od sorti  nalazi u fenofazi veličine plodova oko 10-20 mm (BBCH 71-72).

Preporuka: u ovom period se preporučuje tretman preparatom Coragen 20-SC ( hlorantraniliprol) 0,16 l/ha + Mospilan ( acetamiprid ) 0,025 %

 

Velika slika

jaja jabukovog smotavca na licu lista

1 - 10 Next