Skip to main content

Region Senta

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Senta > Usevi ili zasadi
Prisustvo jaja pamukove sovice na paprici

Vizuelnim pregledom industrijske i konzumne paprike na terenu RC Senta, tokom prošle nedelje, registrovana su položena jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera) na pojedinačnim biljkama.

 

jaje na listu

 

Pamukova sovica je polifagna štetočina koja pojedinih godina može naneti znatne štete. Suptropska je vrsta, a u naše krajeve leptiri doleću sa područja Mediterana, ovde se dalje razmnožavaju i priključuju se malobrojnim lokalnim populacijama. Tokom godine razvija 2-3 generacije.

 

Leptiri se sreću od sredine maja pa sve do sredine septembra.

Gusenice su veoma polifagne i hrane se na oko 250 raznih gajenih i spontanih vrsta biljaka, a najveće štete nanose hraneći se na generativnim delovima biljaka. Najpre se hrani lišćem, a kasnije se ubušuje u plodove, usput prljajući plod izmetom.

 

RC Senta nastavlja sa praćenjem ove štetočine i blagovremeno će dati signal za sprovođenje hemijskih mera zaštite.

Prva položena jaja pamukove sovice
Vizuelnim pregledom industrijske paprike (HS-6,BBCH 110) na lokalitetu Čoka ustanovljeno je prisustvo prvih položenih jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera) sa indeksom napada od 2,5%.
 
 
RC Senta nastaviće sa praćenjem ove štetočine i blagovremeno dati signal za tretiranje.
Pamukova sovica ( Helicoverpa armigera )

Na području delovanja RC Senta, na lokalitetima Kanjiža, Čoka i Mol  na feromonskim klopkama od početka avgusta su registrovani povećani ulovi pamukove sovice. U Bogarašu povećani ulovi su beleženi već od treće dekade jula. Na svetlosnim lampama u Senti i Bogarašu je slična situacija.

Broj ulovljenih imaga na feromonskim klopkama postavljenim u Molu, Čoki i Kanjiži se smanjuje  od druge dekade avgusta, dok se u Bogarašu i dalje registruje masovan let pamukove sovice.

Na lokalitetu Čoka 09.08. vizuelnim pregledom industrijske paprike su nađena novopoložena jaja pamukove sovice , kao i siva jaja pred piljenje. Indeks napada na pregledanoj parceli je iznosio 5,5 %, što je veći nego u proteklom periodu. Pregledom iste parcele 16.08. su još uvek nađena novopoložena  jaja. Indeks napada je iznosio 7,2 %.

 

jaje na listu paprike

velika slika

 

jaje na plodu paprike

velika slika

 

Proizvođačima koji u prethodnom periodu nisu uradili insekticidni tretman se preporučuje da to urade sa nekim od sledećih insekticida :

  • Avaunt 15 - SC (a.m.indoksakarb) 0,2-0,25 l/ha
  • Coragen 20 -SC (a.m. hlorantraniliprol ) 0,14 -0,2 l/ha
Pamukova sovica ( Helicoverpa armigera )
Dinamika leta pamukove sovice na teritoriji rada RC Senta se prati feromonskim klopkama i svetlosnim lampama ( Terenski rezultati 2012. ). Prvi primerci sovice na svetlosnim lampama su ulovljeni 16.05., a na feromonskim klopkama 23.05. Od tada je ulov bio neredovan.

Pamukova sovica je polifagna štetočina koja pojedinih godina može naneti znatne štete. Suptropska je vrsta, u naše krajeve leptiri doleću sa područja Mediterana, ovde se dalje razmnožavaju i priključuju se malobrojnim lokalnim populacijama. Tokom godine razvija 2-3 generacije.

Leptiri se sreću od sredine maja pa sve do sredine septembra.

Gusenice su veoma polifagne,hrane se na oko 250 raznih gajenih i spontanih vrsta biljaka, a najveće štete nanose hraneći se na generativnim delovima biljaka.

Gusenica se najpre hrani lišćem, a kasnije se ubušuje u plodove, usput prljajući plod izmetom.

Biologija štetočine se prati i vizuelnim pregledima .

Pregledom useva kukuruza na osmatračkom punktu Čoka,10.06. registrovano je prisustvo jaja pamukove sovice sa indeksom napada od 1 %. Zbog veoma visokih temperatura i sušnih uslova nije došlo do masovne pojave pamukove sovice i šteta na usevima.

 

sveže jaje pamukove sovice na listu kukuruza

 

Na osmatračkom punktu Čoka RC Senta, 10.07. , uočena su prva položena jaja pamukove sovice na usevu industrijske paprika sa indeksom napada od 0,15 %.

U narednom periodu pratiće se dalji razvoj ove štetočine.

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite.

velika slika

jaje pamukove sovice