Skip to main content

Region Senta

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Senta > Prilozi > Pamukova sovica ( Helicoverpa armigera )
Pamukova sovica ( Helicoverpa armigera )
Dinamika leta pamukove sovice na teritoriji rada RC Senta se prati feromonskim klopkama i svetlosnim lampama ( Terenski rezultati 2012. ). Prvi primerci sovice na svetlosnim lampama su ulovljeni 16.05., a na feromonskim klopkama 23.05. Od tada je ulov bio neredovan.

Pamukova sovica je polifagna štetočina koja pojedinih godina može naneti znatne štete. Suptropska je vrsta, u naše krajeve leptiri doleću sa područja Mediterana, ovde se dalje razmnožavaju i priključuju se malobrojnim lokalnim populacijama. Tokom godine razvija 2-3 generacije.

Leptiri se sreću od sredine maja pa sve do sredine septembra.

Gusenice su veoma polifagne,hrane se na oko 250 raznih gajenih i spontanih vrsta biljaka, a najveće štete nanose hraneći se na generativnim delovima biljaka.

Gusenica se najpre hrani lišćem, a kasnije se ubušuje u plodove, usput prljajući plod izmetom.

Biologija štetočine se prati i vizuelnim pregledima .

Pregledom useva kukuruza na osmatračkom punktu Čoka,10.06. registrovano je prisustvo jaja pamukove sovice sa indeksom napada od 1 %. Zbog veoma visokih temperatura i sušnih uslova nije došlo do masovne pojave pamukove sovice i šteta na usevima.

 

sveže jaje pamukove sovice na listu kukuruza

 

Na osmatračkom punktu Čoka RC Senta, 10.07. , uočena su prva položena jaja pamukove sovice na usevu industrijske paprika sa indeksom napada od 0,15 %.

U narednom periodu pratiće se dalji razvoj ove štetočine.

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite.

velika slika

jaje pamukove sovice

 

Comments

There are no comments yet for this post.