Skip to main content

Region Senta

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Senta > Usevi ili zasadi
Pojava male repičine pipe

Na terenu RC Senta usevi uljane repice se nalaze u fazi razvoja lista, 9 i više listova razvijeno (19 BBCH).

 

Na lokalitetu Senta, vizuelnim pregledom useva uljane repice registrovano je prisustvo odraslih jedinki male repičine pipe (Ceutorhynchus pallidactylus). Na 100 biljaka registrovano je prisustvo 6 odraslih jedinki ove štetočine.  U toku je dopunska ishrana odraslih jedinki repičinih pipa.

 

 

RC Senta nastavlja sa praćenjem repičinih pipa i pravovremeno će signalizirati momenat za njihovo suzbijanje.

Zdravstveno stanje uljane repice

Na području RC Senta usevi uljane repice se, u zavisnosti od rokova setve, nalaze u različitim fazama razvoja listova (BBCH 17-19).

Vizuelnim pregledom useva uljane repice registrovani su simptomi suve truleži uljane repice (Phoma lingam) na do 30% biljaka i to na starijim listovima.

 

pega na listu

Hemijske mere zaštite se u ovom periodu ne preporučuju.

RC Senta nastavlja sa monitoringom useva uljane repice.

Repičine pipe prisutne u uljanoj repici

Na terenu RC Senta usevi uljane repice se nalaze u fazi razvoja lista, 9 i više listova razvijeno (19 BBCH).

 

Na lokalitetu Senta, vizuelnim pregledom useva uljane repice registrovano je prisustvo odraslih jedinki repičinih pipa. Na 100 biljaka registrovano je prisustvo 5 odraslih jedinki male repičine pipe (Ceutorhynchus pallidactylus) i 2 odrasle jedinke velike repičine pipe (Ceutorhynchus napi).  U toku je dopunska ishrana odraslih jedinki repičinih pipa.

 

Visoke temperature u zimskom periodu su dovele do ranije aktivnosti navedenih štetočina u odnosu na prošle godine.

 

imago male repičine pipe

imago velike repičine pipe

 

RC Senta nastavlja sa praćenjem repičinih pipa i pravovremeno će signalizirati momenat njihovog suzbijanja.

Prisustvo kupusovog moljaca u uljanoj repici

Na terenu  RC Senta usevi uljane repice se  nalaze u fenofazi od 7 do 9 i više listova ( 17-19 BBCH ).

 

Toplo vreme do sredine novembra pogodovalo je aktivnosti raznih štetočina. U usevima uljane repice uočeno je prisustvo gusenica kupusovog moljca (Plutella xylostela) na do 70 % biljaka i oštečenja na listovima usled njihove ishrane.

 

 

štete od ishrane larvi

 

Ova štetočina napada biljke iz porodice krstašica, a najveće štete prouzrokuje u usevima kupusa i karfiola.

 

 

lutka                                    imago

 

larva

 

Kupusov moljac prezimljava u stadijumu lutke, a prvi leptiri počinju da lete krajem aprila. Ženke polažu jaja pojedinačno ili u grupcama od 2 do 8 komada na naličju lišća duž glavnog nerva. Gusenice prave oštećenja na lišću u vidu malih "prozorčića", a pri jačem napadu na listovima ostaju samo glavni nervi. Gusenice se nakon 2 do 4 nedelje ulutkavaju. Lutka je zelene boje i nalazi se u vretenastom mrežastom kokonu. Nakon 1 do 2 nedelje pojavljuju se leptiri nove generacije.

 

Trenutno se ne preporučuju hemijske mere zaštite, jer se najveći deo populacije kupusovog moljca nalazi u stadijumu lutke i navedena štetočina polako ulazi u zimsku dijapauzu.

Suva trulež u uljanoj repici

Na terenu  RC Senta, usevi uljane repice se u zavisnosti od datuma setve, nalaze u fenofazi od dva do devet i više listova razvijeno (12-19 BBCH). Usevi koji su posejani krajem avgusta su u fazi devet i više listova razvijeno i na tim usevima je uočeno prisustvo simptoma suve truleži uljane repice (Phoma lingam) na do čak 50% biljaka. Simptomi se uočavaju  na najstarijim listovima u vidu pepeljastih pega u okviru kojih se nalaze piknidi sa piknosporama.

 

 

Ovaj patogen može ostvariti infekcije lista već u jesenjem periodu. U povoljnim uslovima i kako odmiču faze razvoja biljke, zaraza se može proširiti i na stabljiku gde patogen prouzrokuje rak stabljike. Suva trulež može da umanji prinos i do 50%, utiče na razvoj semena i dovodi do poleganja useva. Značajnije se javlja na parcelama gde se ne poštuje plodored.

 

U regionu Sente, nije uočeno prisustvo simptoma na stablu, ali se konstatuje povećanje prisustva simptoma u jesenjem periodu kako zbog rane setve, tako i zbog povećanja površina i gajenja uljane repice i u monokulturi i u neposrednoj blizini prošlogodišnjih repičišta.

 

Prag štetnosti prema EPPO standardu PP 2/8(1) iznosi 35-40% zaraženih biljaka.

 

Zbog uznapredovale faze biljaka za ovo doba godine, mnogi proizvođači uljane repice se odlučuju na primenu regulatora rasta iz grupe triazola (tebukonazol) koji deluju i na prouzrokovača suve truleži tako da se može preporučiti primena nekog od registrovanih preparata pogotovo u razvijenim usevima i gde se konstatuje preko 40% biljaka sa simptomima suve truleži:

 

Folicur 250 EW (tebukonazol) 0,5 l/ha

Orius 25 EW (tebukonazol) 0,5-0,75 l/ha

Score toprex (difenokonazol+paklobutrazol) 0,35 l/ha

Aktivnost pipe repičine ljuske na uljanoj repici

Na terenu RC Senta usevi uljane repice se nalaze u fazi punog cvetanja (BBCH 65).

Vizuelnim pregledom parcela uljanih repica registrovano je prisustvo pipa repičine ljuske (Ceutorrhynchus assimilis), i to najveća brojnost na uvratinama. Ova štetočina prezimljava u stadijumu imaga u zemlji i ima jednu generaciju godišnje. Imaga nakon izlaska se dopunski hrane izgrizajući cvetne pupoljke, cvetove i mlade ljuske.

Jaja polažu u mlade ljuske. Larve pričinjavaju štete koje se hrane semenom unutar mahuna. Oštećenja na mahunama olakšavaju prodor sekundarnih patogena, kao i mušice kupusne ljuske (Dasyneura brassicae).  

 

U našoj zemlji nema registrovanih insekticida za suzbijanje pipe repičine ljuske. Prema EPPO standardu (PP 2/8 (1)), hemijske mere zaštite se preporučuju samo nakon formiranja prvih mahuna,po postizanju praga štetnosti koji iznosi od 0,5 do 2 imaga po biljci, u rubnom delu parcele.

Primena insekticida u fazama cvetanja je zabranjena!

Aktivnost repičinih pipa

Na terenu RC Senta usevi uljane repice se nalaze u fazi razvoja lista, od 6 do 9 i više listova razvijeno (16-19 BBCH).

 

Na lokalitetu Senta, vizuelnim pregledom useva uljane repice i u lovnim klopkama (Merikove posude) registrovano je prisustvo imaga male repičine pipe (Ceutorhynchus pallidactylus)- na 100 biljaka 11 imaga i velike repičine pipe (Ceutorhynchus napi )- na 100 biljaka 2 imaga. U toku je dopunska ishrana i kopulacija odraslih jedinki. Najavljene temperature vazduha  će povećati njihovu aktivnost.

male repičine pipe u Merikovoj posudi

 kopulacija imaga

mala repičina pipa

velika repičina pipa

RC Senta nastavlja sa praćenjem repičinih pipa i pravovremeno će signalizirati momenat njihovog suzbijanja.

Zdravstveno stanje uljane repice

Na terenu RC Senta usevi uljane repice se nalaze u fazi od 6 do 9 i više listova razvijeno (16-19 BBCH).

 

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma suve truleži uljane repice (Phoma lingam). Simptomi su prisutne na donjim  listovima u vidu sivih okruglih pega u okviru kojih se formiraju piknidi. U zavisnosti od parcele pege su prisutne na do 40% biljaka.

 

 

Ovaj patogen napada usev već u jesenjem periodu kada se simptomi ispoljavaju na lišću. U povoljnim uslovima za razvoj bolesti, patogen se može proširiti i na stablo i prouzrokovati rak stabljike. Ova fitopatogena gljiva može da umanji prinos i do 50%. Utiče na razvoj semena i dovodi do poleganja useva. Značajnije se javlja na parcelama gde se ne poštuje plodored.

 

U ovom momentu ne preporučuju se mere zaštite, a RC Senta nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja uljane repice i na vreme će signalizirati momenat za tretman.

 

Prisustvo štetočina nije registrovano, ali u narednim danima sa prognoziranim porastom temperature i sa sunčanim periodima očekuje se izlazak repičinih pipa (Ceutorhynchus sp.) sa mesta prezimljavanja.

 

RC Senta nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u usevima uljane repice.

Zdravstveno stanje useva uljane repice

Na terenu RC Senta usevi uljane repice se zavisno od vremena setve nalaze u fenofazi od 6 do 9 i više listova razvijeno (16-19 BBCH).

 

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma suve truleži uljane repice (Phoma lingam) na do 20% biljaka. Simptomi se uočavaju  na najstarijim listovima u vidu pepeljastih pega u okviru kojih se nalaze piknidi sa piknosporama, koje se dalje šire unutar useva, te zaražavaju i mlađe listove.

 

 

 

Ovaj patogen može ostvariti infekcije lista već u jesenjem periodu. U povoljnim uslovima i kako odmiču faze razvoja biljke, zaraza se širi i na stabljiku gde patogen prouzrokuje rak stabljike. Suva trulež može da umanji prinos i do 50%, utiče na razvoj semena i dovodi do poleganja useva. Značajnije se javlja na parcelama gde se ne poštuje plodored.

 

Za sada nije postignut prag štetnosti, koji prema EPPO standardu PP 2/8(1) iznosi 35-40% zaraženih biljaka, te se i mere zaštite ne preporučuju.

 

RC Senta nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u usevima uljane repice.

Aktivnost repičinih pipa

Na terenu RC Senta usevi uljane repice se nalaze u fazi razvoja lista, od 6 do 9 i više listova razvijeno (16-19 BBCH).

 

usev uljane repice

Na lokalitetu Senta, vizuelnim pregledom useva uljane repice i u lovnim klopkama (Merikove posude) registrovano je prisustvo imaga male repičine pipe (Ceutorhynchus pallidactylus). Najavljene niske temperature vazduha umanjiće njihovu aktivnost.

 

 male repičine pipe u Merikovoj posudi

 

RC Senta nastavlja sa praćenjem repičinih pipa i pravovremeno će signalizirati momenat njihovog suzbijanja.

1 - 10 Next