Skip to main content

Region Senta

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Senta > Usevi ili zasadi
Repičin sjajnik

Vizuelnim pregledom useva uljane repice u Senti ustanovljeno je da se usevi nalaze u fenofazi pojave cvetnih pupoljaka, koji su još zatvoreni lišćem (50 BBCH skale) .

 

Pregledom biljaka registrovano je pojedinačna pojava repičinog sjajnika (Meligaethes aeneus) na cvetnim pupoljcima na do 5% biljaka.

 

 

Sa rastom uljane repice i temperature, očekuje se masovnija pojava ove vrste.  

Sjajnik se hrani polenom i do šteta dolazi samo kada su cvetovi u fazi pupoljka, jer sa otvaranjem cveta i pristup do polena  je olakšan.

 

RC Senta prati aktivnost repičinog sjajnika i kad brojnost dostigne prag štetnosti, izdaće signal za tretman.

Aktivnost repičinih pipa

Na terenu RC Senta usevi uljane repice se nalaze u fenofazi devet i više listova razvijeno do početka rasta stabla (19-30 BBCH).

 

Pregledom useva registrovano je prisustvo imaga male repičine pipe (Ceuthorhynchus pallidactylus)  i velike repičine pipe (Ceuthorynchus napi).

Pregledom 100 biljaka na parceli uljane repice u Senti, koja se nalazi u fazi početka rasta stabla, registrovano je prisustvo 22 imaga male repičine pipe i 10 imaga velike repičine pipe. Na ovoj parceli je prisutno 1,6 imaga na 5 biljaka tako da je dostignit prag štetnosti  (1 imago na 5 biljaka).

 

 

Disekcijom tela ženki utvrđeni su tragovi dopunske ishrane  i prisustvo jaja u 4,5% odraslih jedinki, dok na biljkama nisu uočeni tragovi polaganja jaja .

 

 

legalica male repičine pipe

 

mužjak male repičine pipe

 

Sa porastom temperature u narednom periodu (za 5 do 7 dana) očekuje se intenzivnija pojava pipa i početak polaganja jaja kada bi trebalo i sprovesti hemijske mere suzbijanja .

 

RC Senta nastavlja sa praćenjem štetočina u usevima uljane repice i signaliziraće vreme za tretman.

Pojava male repičine pipe na usevima  uljane repice

Uljana repica se na terenu RC Senta nalazi u različitim fenofazama zavisno od vremena setve (od faze 9 i više listova do početka rasta stabla; 19-30 BBCH skale).

  

Vizuelnim pregledom useva registrovana su pojedinačna imaga male repičine pipe (Ceuthorrynchus quadridens) na do 3% biljaka. Toplo vreme tokom vikenda je dovelo do njihove aktivnosti. 

 

 

mala repičina pipa

 

Larve repičine pipe bušeći hodnike u stablu uljane repice dovode do usporavanja razvoja biljaka iznad napadnutog mesta, što kasnije dovodi do deformacije cvetnog stabla i njegovog povijanja, kao i do pucanja tkiva.

 

RC Senta i dalje prati razvoj i širenje štetnih organizama na uljanoj repici i blagovremeno će izdati signal o potrebi hemijske zaštite useva.

Repičina lisna osa

Na teritoriji RC Senta setva uljane repice se polako završava. Ranije posejani usevi se nalaze u razvojnoj fazi od kotiledona do 2-4 pravih listova.

Pregledom useva uljane repice na lokalitetu Tornjoš koja je u fazi BBCH 11 (razvijen prvi par listova), registrovano je prisustvo tek ispiljenih pagusenica repičine lisne ose (Athalia rosae) na 2% biljaka, kao i  prisustvo buvača ( Phyllotreta spp.) u indeksu napada od 2,2.

Ove štetočine na  mladim biljkama mogu da pričine značajne štete za veoma kratko vreme.

 

 imago repičine lisne ose

 

pagusenica

 

U toku je polaganje jaja i početak piljenja pagusenica repičine ose.

 

Prag štetnosti u usevima uljane repice je 1 pagusenica  po biljci ili 50 pagusenica na m2.

RC Senta će nastaviti praćenje razvoja štetočina u usevima uljane repice i blagovremeno će signalizirati vreme za tretman. 

Pojava repičinih pipa

Uljana repica se na terenu RC Senta nalazi u različitim fenofazama zavisno od vremena setve (od faze 9 i više listova do početka rasta stabla; 19-30 BBCH skale).

 

faza BBCH 19

 

Vizuelnim pregledom useva registrovana su pojedinačna imaga male repičine pipe (Ceuthorrynchus quadridens) i velike repičine pipe (Ceuthorrynchus napi) u indeksu napada do 2,5, a nađene su imaga i na lepljivim žutim klopkama kao i u Merikovoj posudi.

 

mala repičina pipa

 

velika repičina pipa

 

Larve repičine pipe bušeći hodnike u stablu uljane repice dovode do usporavanja razvoja biljaka iznad napadnutog mesta, što kasnije dovodi do deformacije cvetnog stabla i njegovog povijanja, kao i do pucanja tkiva.

 

RC Senta i dalje prati razvoj i širenje štetnih organizama na uljanoj repici i blagovremeno će izdati signal o potrebi hemijske zaštite useva.

Zdravstveno stanje uljane repice

Usevi uljane repice na terenu RC Senta se nalaze u fenofazi 9 i više listova.

Vizuelnim pregledom registovani su simptomi suve truleži (Phoma lingam) na starijim listovima. U zavisnosti od parcele simptomi su prisutni na 10 do 30% biljaka . Prisustvo štetočina nije registrovano.

 

 

Hemijske mere se ne preporučuju.

RC Senta nastavlja sa vizuelnim pregledima useva uljane repice.

Pojava repičinog sjajnika

Vizuelnim pregledom useva uljane repice u Senti ustanovljeno je da se usevi zavisno od rokova setve nalaze u fenofazi od 9 i više listova do fenofaze pojava cvetnih pupoljaka, koji su još zatvoreni lišćem (19-50 BBCH skale) .

Pregledom biljaka registrovano je pojava repičinog sjajnika (Meligaethes aeneus) na cvetnim pupoljcima u indeksu  napada od 0,25%, kao i na žutim lovnim klopkama. 

Sa rastom uljane repice i temperature, očekuje se masovnija pojava ove vrste. Kritičan broj za primenu insekticida je 0,5-1 imago/biljci, koji još nije postignut.  

imago

 

Sjajnik se hrani polenom i do šteta dolazi samo kada su cvetovi u fazi pupoljka, jer sa otvaranjem cveta i pristup do polena  je olaksan.

 

sjajnik na cvetnom pupoljku

 

RC Senta prati aktivnost repičinog sjajnika i kad brojnost dostigne prag štetnosti, izdaće signal za tretman.

Stanje useva uljane repice

Uljana repica se na terenu RCSenta nalazi u različitim fenofazama zavisno od vremena setve ( od faze 9 i više listova do početka rasta stabla; 19-30 BBCH skale) Vizuelnim pregledom useva registrovana su pojedinačna imaga male repičine pipe (Ceuthorrynchus quadridens) i velike repičine pipe (Ceuthorrynchus napi) u indeksu napada do 3,7 % .

Larve repičine pipe bušeći hodnike u stablu uljane repice dovode do usporavanja razvoja biljaka iznad napadnutog mesta, što kasnije dovodi do deformacije cvetnog stabla i njegovog povijanja, kao i do pucanja tkiva.

 

Simptomi suve truleži( Phoma lingam) se još uglavnom nalaze na donjim listovima, ali se postepeno šire i na mlađe listove.

Ovaj patogen napada usev već u jesenjem periodu sa simptomima na lišću, koji se u povoljnim uslovima  premeštaju na stabljiku i uzrok su  raka stabljike. Phoma može da umanji prinos i do 50% . Utiče na razvoj semena i dovodi do poleganja useva. Značajnije se javlja na parcelama gde se ne poštuje plodored.

 

RCSenta i dalje prati razvoj i širenje štetnih organizama na uljanoj repici i blagovremeno će izdati signal o potrebi hemijske zaštite useva.

Prisustvo buvača na uljanoj repici

Pregledom useva uljane repice ( faza kotiledona) u Senti, registrovano je prisustvo buvača Phyllotreta spp . i oštećenja na listovima 5-15 %.

Štete nanosi imago koji gricka list , te tako  stvara veliki broj rupa po listu ,a  u slučaju jačeg  intenziteta napada list može da izgleda kao sito.

Za sada se preporučuje obilazak parcela i pregled useva. Dalje štete će se zavisiti od vremenskih uslova. U uslovima suvog ,toplog vremena buvači pričinjavaju veće štete. U jesenjem periodu moguć je i napad repičine lisne ose, čije prisustvo još nismo registrovali.

 
Stanje useva uljane repice

Vizuelnim pregledom useva uljane repice u Senti ustanovljeno je povećanje brojnosti repičinog sjajnika (Meligaethes aeneus), u proseku 1-3 jedinke na napadnutim cvastima (indeks napada je 11 %), što je ispod praga štetnosti, koji iznosi 8 imaga po cvasti.

 

repičin sjajnik

 

Sjajnik se hrani polenom i do šteta dolazi samo u stadijumu pupoljka, jer u toku cvetanja pristup do polena mu je otvoren, tako da sa primenom insekticida treba prestati na početku cvetanja,jer tada počinje i dolet pčela.

Uljana repica se trenutno nalazi u fenofazi 60  po BBCH skali  (prvi cvetovi otvoreni).

Na uvratinama, gde je ranije krenulo cvetanje,  registruje se početak napada rutave bube ( Tropinota hirta) koja će se sa cvetanjem intenzivirati. Tu će ova štetočina praviti veće štete, ali repica dosta dobro toleriše napad, i kasnije će doći  do formiranja bočnih grana i ponovnog cvetanja na ovim delovima.

 

rutava buba