Skip to main content

Region Senta

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Senta > Usevi ili zasadi
Cuscuta spp.
Na teritoriji RC Senta uočeno je značajno prisustvo viline kosice u pojedinim usevima.Vilina kosica (Cuscuta spp.) je jednogodišnja biljka,nema koren i listove i spada u parazitne cvetnice.Parazitira: lucerku, detelinu, šećernu repu, krompir,paradajz, papriku,...
 
 
 
 
Vilina kosica crpi hranjive materije iz gajenih biljaka , pri čemu biljke slabe i zaostaju u razvoju. Ukoliko se na vreme ne suzbije dolazi do smanjenja prinosa,a ponekad gajenje pojedinih useva postaje nerentabilno. Cveta od V-VIII, plod je čaura, jedna biljka proizvede  oko 3000 semenki. Ova parazitna cvetnica širi se semenom i delovima končastog stabla koje se raznosi prilikom košenja. Seme u zemljištu zadržava klijavost i do 10 godina. Vilina kosica se održava i u semenu lucerke i crvene deteline. Može da prođe kroz probavni trakt životinja i putem stajnjaka se i dalje širi. Vilina kosica može da se raznese i oruđima i mašinama za rad, kao i transportnim sredstvima.
Osnovna mera koja doprinosi njenom suzbijanju je setva deklarisanog semena lucerke i crvene deteline. Ove useve treba zasnivati na zemljištu gde tokom 10 i više godina nije bilo ove parazitne cvetnice. Neophodno je ne dozvoliti da vilina kosica uđe u parcelu, zato je bitno njeno suzbijanje na uvratinama njiva i nepoljoprivrednim površinama odakle se takođe širi.Ukoliko se vilina kosica ipak pojavila u usevu ne treba dozvoliti da formira seme  jer je tada znatno teže suzbiti. Zahvaćena mesta treba pokositi za 1 metar šire od centru oaze. Pokošene biljke izneti sa parcele. Ukoliko je usev zahvaćen u velikom procentu i propada treba ga razorati i i na toj parceli ne gajiti lucerku  i crvenu detelinu bar 10 godina.
Herbicidi se primenjuju na početku kretanja vegetacije i posle prvog otkosa.