Skip to main content

Region Senta

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Senta > Usevi ili zasadi
Cuscuta spp.
Na teritoriji RC Senta uočeno je značajno prisustvo viline kosice u pojedinim usevima.Vilina kosica (Cuscuta spp.) je jednogodišnja biljka,nema koren i listove i spada u parazitne cvetnice.Parazitira: lucerku, detelinu, šećernu repu, krompir,paradajz, papriku,...
 
 
 
 
Vilina kosica crpi hranjive materije iz gajenih biljaka , pri čemu biljke slabe i zaostaju u razvoju. Ukoliko se na vreme ne suzbije dolazi do smanjenja prinosa,a ponekad gajenje pojedinih useva postaje nerentabilno. Cveta od V-VIII, plod je čaura, jedna biljka proizvede  oko 3000 semenki. Ova parazitna cvetnica širi se semenom i delovima končastog stabla koje se raznosi prilikom košenja. Seme u zemljištu zadržava klijavost i do 10 godina. Vilina kosica se održava i u semenu lucerke i crvene deteline. Može da prođe kroz probavni trakt životinja i putem stajnjaka se i dalje širi. Vilina kosica može da se raznese i oruđima i mašinama za rad, kao i transportnim sredstvima.
Osnovna mera koja doprinosi njenom suzbijanju je setva deklarisanog semena lucerke i crvene deteline. Ove useve treba zasnivati na zemljištu gde tokom 10 i više godina nije bilo ove parazitne cvetnice. Neophodno je ne dozvoliti da vilina kosica uđe u parcelu, zato je bitno njeno suzbijanje na uvratinama njiva i nepoljoprivrednim površinama odakle se takođe širi.Ukoliko se vilina kosica ipak pojavila u usevu ne treba dozvoliti da formira seme  jer je tada znatno teže suzbiti. Zahvaćena mesta treba pokositi za 1 metar šire od centru oaze. Pokošene biljke izneti sa parcele. Ukoliko je usev zahvaćen u velikom procentu i propada treba ga razorati i i na toj parceli ne gajiti lucerku  i crvenu detelinu bar 10 godina.
Herbicidi se primenjuju na početku kretanja vegetacije i posle prvog otkosa.