Skip to main content

Region Senta

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Senta > Usevi ili zasadi
Početak leta jabukinog smotavca

Na osmatračkom punktu Kanjiža u feromonskim klopkama postavljenim u zasadu jabuke (Idared,BBCH 55) registrovan je prvi ulov jabukinog smotavca Carpocapsa pomonella.

 

jabukin smotavac

RC Senta dalje prati dinamiku leta i aktivnost jabukinog smotavca.

Početak polaganja jaja jabukovog smotavca

Na listovima jabuke u Kanjiži i Senti  registrovana su prva jaja jabukovog smotavca ( Carpocapsa pomonella ) na 58 i 77 CDD  od biofiksa.

 

 

RC Senta i dalje će pratiti razvoj jabukinog smotavca i signaliziraće momenat tretiranja.

Početak leta jabukovog smotavca

Na osmatračkom punktu Senta na feromonskim klopkama registrovan je početak leta jabukovog smotavca ( Carpocapsa pomonella ) na 79 CDD ( stepen dana ), od 1. januara. Uskoro se očekuje početak polaganja jaja.

Jabukin smotavac Carpocapsa pomonella
RC Senta beleži prvi ulov Carpocapsa pomonella na još dve,od ukupno četri lokacije na kojima se vrši monitoring jabukinog smotavca. Ulovi su registrovani na osmatračkim punktovima Kanjiža i Senta pri temperaturnim akumulacijama od 78,89 i 81,79 CDD.
 
 

Godina:

Banatski Monoštor

Kanjiža

Horgoš

Senta

Datum:

CDD

Datum:

CDD

Datum:

CDD

Datum:

CDD

2014.

9.05

148.78

13.04

60,75

13.04

60,75

28.04

120,93

2015.

-

-

29.04

78.89

22.04

46

29.04

81,79

 
 

Carpocapsa pomonella

 

 

 

 

Jabukin smotavac Crpocapsa pomonella
Na osmatračkom punktu Horgoš u feromonskim klopkama postavljenim u zasadu jabuke (Mucu,BBCH 65) registrovan je prvi ulov jabukinog smotavca Carpocapsa pomonella,pri temperaturnoj akumulaciji od 46 CDD.
 
Jabukov smotavac i lisni mineri

Trenutna temperaturna akumulacija od biofixa za jabukinog smotavca iznosi 409 CDD (Knjiža, Horgoš), Trenutno se nalazimo na preko 90% piljenja I generacije.

 

Vizuelnim pregledom zasada jabuke ( lokalitet Kanjiža )uočavaju se pretežno jaja sa “crvenim oreolom” 

Pregledom zasada su registrovani i simptomi od lisnih minera u indexu napada od 7,5 %

miner tačkastih mina ( Lithocolletis bancardella)

miner belih mina ( Lithocolletis corylifoliella )

Počeo polaganje jaja jabukovog smotavca

Na listovima jabuke u Horgošu su registrovana prva jaja jabukovog smotavca na 97 CDD od 01. Januara ili 38,2 CDD od biofiksa.

 

jaje jabukovog smotavca

 

RC Senta i dalje će pratiti razvoj jabukinog smotavca i signaliziraće momenat tretiranja

Očekuje se polaganje jaja jabukovog smotavca
Na osnovu temperaturnih akumulacija na teritoriji RC Senta narednih dana se očekuje početak polaganja jaja jabukinog smotavca (Kanjiža - trenutna akumulacija temperature je 82 CDD od 1. januara ili 23 CDD od biofiksa).
Regionalni centar Senta će pratiti ovipoziciju i signaliziraće mere zaštite.
Prvi ulovi jabukinog i šljivinog smotavca

Na punktovima Horgoš i Kanjiža, 13.04., na feromonskim klopkama su registrovani  prvi ulovi jabukovog  smotavca ( Carpocapsa pomonella). Temperaturna akumulacija od 1. januara iznosi 61 CDD .

jabukin smotavac

 

U Banatskom Monoštoru , 11.04., je registrovan prvi ulov šljivinog smotavca ( Grapholita funebrana ) na 53,3 CDD od 01.januara.

RCSenta dalje prati dinamiku leta ovih štetočina , kao i polaganje jaja i signaliziraće prave momente za tretiranje.

Početak piljenja jabukovog smotavca
Prema temperaturnim akumulacijama na teritoriji RC Senta, ovih dana počinje piljenje larvi jabukovog smotavca.
(Horgoš-143 CDD, Kanjiža- 122 CDD, Senta-125 CDD  od biofixa ).
Preporuka je da proizvođači koji dosad nisu, da izvrše tretman dat u preporuci od 09.05.2013. vidi preporuku
1 - 10 Next