Skip to main content

Region Senta

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Senta > Prilozi > Jabukin smotavac Carpocapsa pomonella
Jabukin smotavac Carpocapsa pomonella
RC Senta beleži prvi ulov Carpocapsa pomonella na još dve,od ukupno četri lokacije na kojima se vrši monitoring jabukinog smotavca. Ulovi su registrovani na osmatračkim punktovima Kanjiža i Senta pri temperaturnim akumulacijama od 78,89 i 81,79 CDD.
 
 

Godina:

Banatski Monoštor

Kanjiža

Horgoš

Senta

Datum:

CDD

Datum:

CDD

Datum:

CDD

Datum:

CDD

2014.

9.05

148.78

13.04

60,75

13.04

60,75

28.04

120,93

2015.

-

-

29.04

78.89

22.04

46

29.04

81,79

 
 

Carpocapsa pomonella

 

 

 

 

Comments

There are no comments yet for this post.