Skip to main content

Region Senta

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Senta > Prilozi  

Prilozi

Modify settings and columns
Lista koja sadrži napisane priloge.
  
View: 
Zdravstveno stanje useva uljane repiceAndrea Babić2.12.2021 9:20uljana repica0
Simptomi uticaja fizičkih faktora na klijance pšeniceAndrea Babić22.11.2021 10:14Strna žita0
Zdravstveno stanje ozimih strnih žitaAndrea Babić18.11.2021 13:12Strna žita0
Pojava prezimljujućeg imaga obične kruškine buveAndrea Babić10.11.2021 8:36Kruškina buva0
Pamukova sovica (Helicoverpa armigera)Andrea Babić24.8.2021 13:13aktuelnosti0
Prisustvo običnog paučinara (Tetranychus urticae) na sojiAndrea Babić9.7.2021 10:39Grinje0
Prisustvo kukuruzne zlatice (Diabrotica virgifera v. virgifera) u usevima kukuruzaAndrea Babić8.7.2021 11:34kukuruz0
Prisustvo povrtne (zelene) stenice na regionu RC SentaAndrea Babić8.7.2021 11:08aktuelnosti0
Lisni vaši na suncokretuAndrea Babić14.6.2021 11:47aktuelnosti0
Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalisAndrea Babić10.6.2021 13:42Čađava krastavost jabuke ( Venturia inaequalis )0
Prisustvo pega od Cercospora beticola na šećernoj repiAndrea Babić10.6.2021 9:32Šećerna repa0
Početak polaganja jajnih legala kukuruznog plamencaAndrea Babić9.6.2021 11:59kukuruz0
Braon mramorasta stenica (Halyomorpha halys)Andrea Babić3.6.2021 14:17Jabuka0
Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalisAndrea Babić3.6.2021 14:15Čađava krastavost jabuke ( Venturia inaequalis )0
Pojava cikade Scaphoideus titanus u vinovoj loziAndrea Babić27.5.2021 14:17Vinova loza0
Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalisAndrea Babić27.5.2021 14:15Čađava krastavost jabuke ( Venturia inaequalis )0
Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalisAndrea Babić20.5.2021 7:41Čađava krastavost jabuke ( Venturia inaequalis )0
Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalisAndrea Babić13.5.2021 8:26Čađava krastavost jabuke ( Venturia inaequalis )0
Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalisAndrea Babić8.5.2021 13:22Čađava krastavost jabuke ( Venturia inaequalis )0
Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalisAndrea Babić29.4.2021 18:40Čađava krastavost jabuke ( Venturia inaequalis )0
Prisustvo tripsa u usevima lukaAndrea Babić22.4.2021 11:42luk0
Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalisAndrea Babić22.4.2021 11:23Čađava krastavost jabuke ( Venturia inaequalis )0
Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalisAndrea Babić16.4.2021 12:34Čađava krastavost jabuke ( Venturia inaequalis )0
Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalisAndrea Babić8.4.2021 12:41Čađava krastavost jabuke ( Venturia inaequalis )0
Dozrelost peseudotecija Venturia inequalisAndrea Babić1.4.2021 11:40Čađava krastavost jabuke ( Venturia inaequalis )0
Prisustvo imaga tripsa na lukuAndrea Babić31.3.2021 19:12luk0
Krvava vaš na jabukamaAndrea Babić31.3.2021 19:11Jabuka0
Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalisAndrea Babić25.3.2021 10:40Čađava krastavost jabuke ( Venturia inaequalis )0
Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalisAndrea Babić18.3.2021 8:56Čađava krastavost jabuke ( Venturia inaequalis )0
Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalisAndrea Babić11.3.2021 11:38Čađava krastavost jabuke ( Venturia inaequalis )0
Zdravstveno stanje strnih žitaAndrea Babić7.3.2021 19:51Strna žita0
Aktivnost obične kuškine buve (Cacopsylla pyri)Andrea Babić7.3.2021 11:03Kruškina buva0
Početak cvetanja kajsije i uticaj niskih temperaturaAndrea Babić5.3.2021 13:14aktuelnosti0
Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalisAndrea Babić4.3.2021 12:45Čađava krastavost jabuke ( Venturia inaequalis )0
Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalisAndrea Babić25.2.2021 14:22Čađava krastavost jabuke ( Venturia inaequalis )0
Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalisAndrea Babić19.2.2021 13:41Čađava krastavost jabuke ( Venturia inaequalis )0
Zdravstveno stanje ozimih strnih žitaAndrea Babić12.2.2021 11:38Strna žita0
Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalisAndrea Babić12.2.2021 11:33Čađava krastavost jabuke ( Venturia inaequalis )0
Aktivnost repičinih pipaAndrea Babić12.2.2021 11:28uljana repica0
Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalisAndrea Babić5.2.2021 11:03Čađava krastavost jabuke ( Venturia inaequalis )0
Zdravstveno stanje uljane repiceAndrea Babić4.2.2021 9:04uljana repica0
Zdravstveno stanje strnih žitaAndrea Babić24.12.2020 8:05Strna žita0
Braon mramorasta stenicaAndrea Babić17.8.2020 17:59aktuelnosti0
Pojava prvih simptoma pegavosti šećerne repeAndrea Babić11.6.2020 13:03Šećerna repa0
Izpražnjenost pseudotecija Venturia inaequalisAndrea Babić11.6.2020 11:04Čađava krastavost jabuke ( Venturia inaequalis )0
Cikada Scaphoideus titanusAndrea Babić6.6.2020 19:20Vinova loza0
Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalisAndrea Babić4.6.2020 20:41Čađava krastavost jabuke ( Venturia inaequalis )0
Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalisAndrea Babić27.5.2020 15:29Čađava krastavost jabuke ( Venturia inaequalis )0
Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalisAndrea Babić21.5.2020 10:04Čađava krastavost jabuke ( Venturia inaequalis )0
Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalisAndrea Babić21.5.2020 10:03Čađava krastavost jabuke ( Venturia inaequalis )0
Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalisAndrea Babić7.5.2020 10:00Čađava krastavost jabuke ( Venturia inaequalis )0
Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalisAndrea Babić30.4.2020 12:09Čađava krastavost jabuke ( Venturia inaequalis )0
Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalisAndrea Babić23.4.2020 19:36Čađava krastavost jabuke ( Venturia inaequalis )0
Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalisAndrea Babić15.4.2020 14:13Čađava krastavost jabuke ( Venturia inaequalis )0
Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalisAndrea Babić9.4.2020 9:06Čađava krastavost jabuke ( Venturia inaequalis )0
Dozrelost pseudotecija Venturia inaequailsAndrea Babić1.4.2020 12:54Čađava krastavost jabuke ( Venturia inaequalis )0
Repičin sjajnik Andrea Babić19.3.2020 18:57uljana repica0
Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalisAndrea Babić19.3.2020 7:52Čađava krastavost jabuke ( Venturia inaequalis )0
Siva repina pipa Andrea Babić18.3.2020 8:41Šećerna repa0
Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalisAndrea Babić13.3.2020 9:31Čađava krastavost jabuke ( Venturia inaequalis )0
Aktuelne mere u plastenicimaAndrea Babić13.3.2020 9:31aktuelnosti0
Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalisAndrea Babić6.3.2020 13:30Čađava krastavost jabuke ( Venturia inaequalis )0
Aktivnost repičinih pipaAndrea Babić27.2.2020 11:26uljana repica0
Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalisAndrea Babić26.2.2020 12:38Čađava krastavost jabuke ( Venturia inaequalis )0
Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalisAndrea Babić19.2.2020 15:28Čađava krastavost jabuke ( Venturia inaequalis )0
Zdravstveno stanje ozimih strnih žita Andrea Babić13.2.2020 11:28Strna žita0
Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalisAndrea Babić12.2.2020 8:02Čađava krastavost jabuke ( Venturia inaequalis )0
Pojava male repičine pipe na usevima uljane repiceAndrea Babić3.2.2020 13:48uljana repica0
Zdravstveno stanje strnih žitaAndrea Babić23.12.2019 9:01Strna žita0
Zdravstveno stanje strnih žitaAndrea Babić28.11.2019 9:16Strna žita0
Povrtna stenica ( Nezara viridula )Andrea Babić24.9.2019 11:12aktuelnosti0
Repičina lisna osaAndrea Babić20.9.2019 8:54uljana repica0
Braon mramorasta stenicaAndrea Babić14.8.2019 13:56aktuelnosti0
Polaganje jajnih legala II generacije kukuruznog plamencаAndrea Babić25.7.2019 14:11kukuruz0
Pojava plamenjače sojeAndrea Babić8.7.2019 11:44aktuelnosti0
Zdravstveno stanje pšeniceAndrea Babić18.6.2019 11:09Strna žita0
Širenje simptoma Cercospora beticolaAndrea Babić8.6.2019 20:35Šećerna repa0
Polaganje jajnih legala kukuruznog plamencaAndrea Babić8.6.2019 20:18kukuruz0
Ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalisAndrea Babić8.6.2019 20:16Čađava krastavost jabuke ( Venturia inaequalis )0
Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalisAndrea Babić30.5.2019 12:32Čađava krastavost jabuke ( Venturia inaequalis )0
Pojava prvih simptoma pegavosti lista šećerne repeAndrea Babić30.5.2019 12:32Šećerna repa0
Siva pegavost lišća suncokretaAndrea Babić30.5.2019 11:10aktuelnosti0
Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalisAndrea Babić16.5.2019 12:41Čađava krastavost jabuke ( Venturia inaequalis )0
Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalisAndrea Babić9.5.2019 11:34Čađava krastavost jabuke ( Venturia inaequalis )0
Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalisAndrea Babić3.5.2019 10:08Čađava krastavost jabuke ( Venturia inaequalis )0
Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalisAndrea Babić27.4.2019 20:23Čađava krastavost jabuke ( Venturia inaequalis )0
Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalisAndrea Babić18.4.2019 14:11Čađava krastavost jabuke ( Venturia inaequalis )0
Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalisAndrea Babić12.4.2019 8:40Čađava krastavost jabuke ( Venturia inaequalis )0
Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalisAndrea Babić4.4.2019 8:15Čađava krastavost jabuke ( Venturia inaequalis )0
Zdravstveno stanje pšeniceAndrea Babić2.4.2019 12:54Strna žita0
Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalisAndrea Babić29.3.2019 9:41Čađava krastavost jabuke ( Venturia inaequalis )0
Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalisAndrea Babić22.3.2019 8:05Čađava krastavost jabuke ( Venturia inaequalis )0
Aktivnost kruškine buveAndrea Babić20.3.2019 11:44Kruškina buva0
Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalisAndrea Babić14.3.2019 12:23Čađava krastavost jabuke ( Venturia inaequalis )0
Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalisAndrea Babić7.3.2019 9:12Čađava krastavost jabuke ( Venturia inaequalis )0
Zdravstveno stanje strnih žitaAndrea Babić6.3.2019 10:05Strna žita0
Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalisAndrea Babić28.2.2019 8:37Čađava krastavost jabuke ( Venturia inaequalis )0
Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalisAndrea Babić21.2.2019 8:41Čađava krastavost jabuke ( Venturia inaequalis )0
Pojava repičinih pipaAndrea Babić18.2.2019 15:12uljana repica0
Aktivnost kruškine buveAndrea Babić8.2.2019 8:55Kruškina buva0
1 - 100 Next