Skip to main content

Region Senta

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Senta > Usevi ili zasadi
Zlatasto žutilo vinove loze

Zlatasto žutilo vinove loze je veoma destruktivno obolenje vinove loze koje prouzrokuje fitoplazma Flavescence doree.

 

Simptomi se najranije pojavljuju u drugoj godini po infekciji u vidu pupoljaka koji se slabo ili uopšte ne razvijaju, lastara koji zaostaju u porastu, pega na lišću (jun) koje se šire uz glavni nerv. Listovi su tamno ljubičaste do crvene ili zlatno žute boje, u zavisnosti od sorte. Vremenom dobijaju karakterističan trouglast oblik savijanjem ivica ka naličju. 

Lastari su kraćih internodija, pokriveni pustulama i teško odrvenjavaju. Kod ranih infekcija dolazi do sušenja cvetova, a kod kasnijih do smežuravanja i opadanja bobica.

c

simptom na listovima

 

Mere zaštite podrazumevaju: upotrebu zdravih kalemova, kontrolu brojnosti vektora, uklanjanje zaraženih čokota i krčenje zapuštenih vinograda kao potencijalnih izvora infekcije.

 

Cikada Scaphoideus titanus je vektor fitoplazme Flavescence doree (FD) koja prouzrokuje zlatasto žutilo vinove loze. Larve imaju pet larvenih stupnjeva razvoja,a tek larve trećeg stupnja su sposobne da prenesu fitoplazmu i tu sposobnost zadržavaju do kraja života.

 

v

imago S. titanus

 

Vizuelnim pregledima na naličju listova i dalje se registruje prisustvo larvi cikade Scaphoideus titanus. Na žutim lepljivim klopkama u vinogradima registuju se ulovi odraslih jedinki cikade.

Preporuku za suzbijanje cikade možete pogledati na linku.
Larve cikada Scphoideus titanus na vinovoj lozi

Na terenu RC Senta zasadi vinove loze se u zavisnosti od sortimenta nalaze od fazi bobice su veličine zrna pšenice do faze bobice veličine graška (73-75 BBCH)

 

Tokom vizuelnih pregleda vinove loze na prisustvo cikade Scaphoideus titanus, utvrđeno je da trenutno dominiraju larve drugog razvojnog stupnja.

 

 x

larva L2 S.titanus

 

Sledeće nedelje se očekuje dominantna pojava larvi trećeg razvojnog stupnja koje su sposobne da prenesu fitoplazmu Flavescence doree (FD), prouzrokovača  zlatastog žutila vinove loze. 

 

RC Senta nastavlja sa praćenjem ove štetočine i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Prisustvo imaga repičinog sjajnika u vinovoj lozi

Na terenu RC Senta vinova loza se nalazi u različitim fazama cvetanja.

U zasadima vinove loze je uočeno prisustvo odraslih jedinki repičinog sjajnika (Meligethes aeneus) na cvastima. Kao posledica ishrane ove štetočine polenom, dolazi do pojave proređenih grozdova.

 d

imaga na cvasti

Proizvođačima se preporučuje postavljanje žutih lepljivih ploča i žutih posuda sa vodom i deterdžentom za masovno izlovljavanje ove štetočine.

U fazi cvetanja zabranjena primena insekticida!

Prisustvo larvi cikade Scaphoideus titanus u vinogradima

Na terenu RC Senta zasadi vinove loze se u zavisnosti od sortimenta nalaze u različitim fazama cvetanja (61-68 BBCH). 

Tokom vizuelnih pregleda vinove loze na naličju listova utvrđeno je prisustvo larvi prvog razvojnog stupnja cikade Scaphoideus titanus.

 

g

Larva cikade

 

Ova vrsta cikada je vektor fitoplazme Flavescence doree (FD), prouzrokovača  zlatastog žutila vinove loze. 

Larve cikade Scaphoideus titanus imaju 5 stupnjeva razvoja, a fitoplazmu mogu da prenesu tek larve trećeg razvojnog stupnja, zato se za sada se ne preporučuje insekticidni tretman.

 

RC Senta nastavlja sa praćenjem ove štetočine i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Mere kontrole zlatastog žutila vinove loze

Na terenu RC Senta ima dosta zapuštenih vinograda, te je zlatasto žutilo vinove loze (prouzrokuje ga fitoplazma Flavescence doree) rašireno na celom terenu. Na zaraženim čokotima uočavaju se simptomi u vidu savijanja listova ka naličju u vidu trougla. Listovi su kruti, boja listova je različita u zavisnosti od sortimenta. Kod crnih sorti zaraženi listovi su tamnoljubičasti, a kod belih sorti zlatnožuti.

Glavni simptomi su :

  • žutilo ili crvenilo lišća koje se javlja početkom leta uz povijanje prema naličju i trouglast izgled liski,
  • liske opadaju, a ostaju lisne drške, venjenje i sušenje cvasti i grozdova,
  • smežuravanje i gorak ukus bobica što doprinosi smanjenju prinosa grožđa i pogoršanju kvaliteta vina,
  • nezdrvenjavanje lastara i njihovo izmrzavanje zimi,
  • prevremeno uginjavanje čokota.

 

simptomi na belim sortama            simptomi na crvenim sortama

 

U zasadima u kojima su sprovođene redovne mere suzbijanja vektora cikade Scaphoideus titanus, prisustvo simptoma zlatastog žutila vinove loze registruje se samo na pojedinačnm čokotima. Pregledom zapuštenih vinograda gde su hemijske mere zaštite izostale ili u vinogradima gde nisu adekvatno sprovedene, uočava se veći broj zaraženih čokota sa simptomima.

Na područjima pored reke Tise (vikend naselja, šuma pored reke), gde se masovno nalaze biljke domaćini ove bolesti, kao što su divlja loza, pavit i druge biljke, imaga cikade se u velikom broju izlovljavaju na žutim lepljivim klopkama.

 

 

imago Scaphoideus titanus

Mere kontrole zlatastog žutila vinove loze su: 

·       korišćenje sertifikovanih loznih kalemova,

·       uklanjanje zaraženih čokota, 

·      uništavanje divlje loze u okruženju proizvodnih zasada,

·       uništavanje korova,

·       krčenje napuštenih zasada vinove loze, 

·        suzbijanje cikada.

 

U ovom periodu, vinogradarima se preporučuju pregledi vinograda na prisustvo simptoma zlatastog žutila. U slučaju registrovanja ovih simptoma obavezno je uklanjanje zaraženih čokota!

Zlatasto žutilo vinove loze

Zlatasto žutilo vinove loze je veoma destruktivno obolenje vinove loze koje prouzrokuje fitoplazma Flavescence doree.

 

Simptomi se najranije pojavjavljaju u drugoj godini po infekciji u vidu pupoljaka koji se slabo ili uopšte ne razvijaju, lastara koji zaostaju u porastu, pega na lišću (jun) koje se šire uz glavni nerv. Listovi su tamno ljubičaste do crvene ili zlatno žute boje, u zavisnosti od sorte. Vremenom dobijaju karakterističan trouglast oblik savijanjem ivica ka naličju. 

 

simptom na listovima

 

Lastari su kraćih internodija, pokriveni pustulama i teško odrvenjavaju. Kod ranih infekcija dolazi do sušenja cvetova, a kod kasnijih do smežuravanja i opadanja bobica.

 

Mere zaštite podrazumevaju: upotrebu zdravih kalemova, kontrolu brojnosti vektora, uklanjanje zaraženih čokota i krčenje zapuštenih vinograda kao potencijalnih izvora infekcije.

 

Cikada Scaphoideus titanus je vektor fitoplazme Flavescence doree (FD) koja prouzrokuje zlatasto žutilo vinove loze. 

 

larva cikade

 

Ona ima jednu generaciju godišnje. Kao izraziti monofag jaja polaže ispod kore starijih lastara vinove loze. Larve se pojavljuju u toku maja, a prva imaga u toku juna ili jula meseca. Nakon ishrane na fitoplazmatičnim biljkama larve postaju vektori fitoplazme. Larve imaju pet larvenih stupnjeva razvoja,a tek larve trećeg stupnja su sposobne da prenesu fitoplazmu i tu sposobnost zadržavaju do kraja života.

 

RC Senta je dao dve preporuke za suzbijanje cikade Scaphoideus titanus sa ciljem onemogućavanja širenja fitoplazme, 14.6. (vidi preporuku) i 24.6. (vidi preporuku)

Prisustvo larvi cikade Scaphoideus titanus u vinogradima

Na terenu  RC Senta vinova loza se nalazi u fenofazi od cvast potpuno razvijena do faze početak cvetanja, 10% cvetnih kapica opalo (57-61 BBCH). 

 

Tokom vizuelnih pregleda vinove loze utvrđeno je prisustvo larvi prvog razvojnog stupnja cikade Scaphoideus titanus.

Ova vrsta cikada je vektor  fitoplazme Flavescence doree (FD), prouzrokovača  zlatastog žutila vinove loze. 

 velika slika

 

Larve cikade Scaphoideus titanus imaju 5 stupnjeva razvoja, a fitoplazmu mogu da prenesu tek larve trećeg razvojnog stupnja.

 

Za sada se ne preporučuju mere suzbijanja, a RC Senta nastavlja sa praćenjem ove štetočine i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Pojava cikade Scaphoideus titanus u vinovoj lozi

Na terenu  RC Senta vinova loza se nalazi u fenofazi od cvast nabubrela do cvast potpuno razvijena (55-57 BBCH). 

 

Tokom vizuelnih pregleda vinove loze utvrđeno je prisustvo larvi prvog razvojnog stupnja cikade Scaphoideus titanus.

Ova vrsta cikada je vektor  fitoplazme Flavescence doree (FD), prouzrokovača zlatastog žutila vinove loze. 

 

larva prvog stupnja

 

Larve cikade Scaphoideus titanus imaju 5 stupnjeva razvoja, a fitoplazmu mogu da prenesu tek larve trećeg razvojnog stupnja.

 

Za sada se ne preporučuju mere suzbijanja, a RC Senta nastavlja sa praćenjem ove štetočine i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Cikada Scaphoideus titanus

Na terenu  RC Senta vinova loza se nalazi u fenofazi od početak cvetanja do puno cvetanje (61-65 BBCH).

 

Tokom vizuelnih pregleda vinove loze utvrđeno je prisustvo larvi prvog razvojnog stupnja cikade Scaphoideus titanus  .

 

 

Ova vrsta cikada je vektor  fitoplazme Flavescence doree (FD), prouzrokovača zlatastog žutila vinove loze. 

 

Larve cikade Scaphoideus titanus imaju 5 stupnjeva razvoja, a fitoplazmu mogu da prenesu tek larve trećeg razvojnog stupnja.

 

Za sada se ne preporučuju mere suzbijanja, a RC Senta nastavlja sa praćenjem ove štetočine i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Pojava larvi cikada Scaphoideus titanus

Vinova loza se  nalazi u fenofazama od kraja cvetanja do početka formiranja plodova.

Tokom vizuelnih pregleda vinove loze utvrđeno je prisustvo larvi (L1 stadijuma) cikada Scaphoideus titanus  .

 

mlada larva

 

Ova vrsta cikada je vektor  fitoplazme Flavescence doreeprouzrokovača zlatastog žutila vinove loze. 

Larve imaju 5 stupnjeva razvoja, a fitoplazmu mogu da prenesu od  kraja trećeg stupnja.

Za sada se ne preporučuju mere suzbijanja .

1 - 10 Next