Skip to main content

Region Senta

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Senta > Prilozi > Prisustvo larvi cikade Scaphoideus titanus u vinogradima
Prisustvo larvi cikade Scaphoideus titanus u vinogradima

Na terenu  RC Senta vinova loza se nalazi u fenofazi od cvast potpuno razvijena do faze početak cvetanja, 10% cvetnih kapica opalo (57-61 BBCH). 

 

Tokom vizuelnih pregleda vinove loze utvrđeno je prisustvo larvi prvog razvojnog stupnja cikade Scaphoideus titanus.

Ova vrsta cikada je vektor  fitoplazme Flavescence doree (FD), prouzrokovača  zlatastog žutila vinove loze. 

 velika slika

 

Larve cikade Scaphoideus titanus imaju 5 stupnjeva razvoja, a fitoplazmu mogu da prenesu tek larve trećeg razvojnog stupnja.

 

Za sada se ne preporučuju mere suzbijanja, a RC Senta nastavlja sa praćenjem ove štetočine i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Comments

There are no comments yet for this post.