Skip to main content

Region Senta

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Senta > Usevi ili zasadi
Početak cvetanja kajsije i uticaj niskih temperatura

Na terenu RC Senta zasadi kajsije ranog sortimenta se nalaze na početku faze cvetanja; pupoljci zatvoreni,vidljive svetlobraon ljuspice (51 BBCH).

 

faza kajsije

Tokom narednih par dana predviđaju se jutarnji mrazevi, koji mogu naneti štetu cvetovima. Cvetovi kajsije mogu podneti temperature do -2°C, ali po prognozi vremena očekuju se niže temperature tokom ranih jutarnjih časova.

Kako bi se ublažile posledice mraza, preporuka je  pred najavljeni mraz ili neposredno posle mraza, primena sledećih biostimulatora:

  • Aleox (a.m.dihidrokvercetin) 250-400 ml/ha ili
  • Epin extra (a.m.epibrasinolid) 0,150 l/ha
Braon mramorasta stenica

Na terenu RC Senta u usevima soje, paprike, kukuruza,paradajza, kao i u svetlosnim lovnim lampama registrovano je prisustvo pojedinačnih primeraka odraslih jedinki i larvi braon mramoraste stenice (Halyomorpha halys).

 

Odrasle jedinke su smeđe boje, 12-17 mm dužine, a mogu se prepoznati po bledožutim prstenovima na 4. i 5. članku antena. Jaja su buretasta i polaže ih u grupicama od 28 komada na naličje lista. Larve prolaze kroz pet razvojnih stupnjeva. Noge, glava i grudi su im crni, a boja tela varira u zavisnosti od uzrasta larve, od crvene do smeđe sa bakarno-crvenim pegama.

 

 

 imago na soji

larva

 

Ova invazivna vrsta stenice je izrazito polifagna, dosad je registrovana na preko 120 biljnih vrsta, a najveće štete u svetu registrovane su na paradajzu, paprici, jabukama, kruškama, breskvama, krastavcima, kukuruzu, pasulju, soji.

 

Štete pričinjavaju odrasle jedinke i larve sisanjem biljnih sokova iz svih nadzemnih delova biljaka. Simptomi ishrane na plodovima su sitni, okrugli ubodi koji kasnije prerastaju u nekrotične pege. Napadnuti plodovi gube tržišnu vrednost, a u slučaju jačeg napada može doći do opadanja plodova i potpunog gubitka prinosa. Takođe, mesta uboda pedstavljaju ulazne otvore za patogene prouzrokovače različitih vrsta truleži.

U jesen migriraju u naselja radi prezimljavanja.

U našoj zemlji za sada, nema registrovanih insekticida za suzbijanje ove štetočine. Na manjim površinama moguće je mehaničko skupljanje i uništavanje larvi i odraslih jedinki.
Aktuelne mere u plastenicima

Na terenu RC Senta zastupljena je plastenička proizvodnja povrća, kao i proizvodnja rasada povrća za proizvodnju na otvorenom.   

 

 

keleraba

 

paprika

 

tikvice

  

Poljoprivrednim proizvođačima koji se bave ovom vrstom proizvodnje, preporučuje se sprovođenje preventivnih mera kontrole koje su osnova za uspešnu proizvodnju povrća.

 

U cilju kontrole najznačajnijih štetnih organizama u proizvodnji rasada i dobijanja zdravog sadnog materijala, preporuka je da se preduzimaju sve raspoložive mere:

-                 Redovno provetravanje zaštićenog prostora

-                Održavanje temperature na optimalnom nivou

-                Korišćenje zasenčenja po potrebi

-                Dopunsko osvetljavanje

-                Uništavanje biljaka sa simptomima poleganja rasada

-                 Uništavanje korovskih biljaka (rezervoari su virusa, lisnih vaši, tripsa...)

-                Postavljanje  mreža na ulazima u zaštićen prostor

-                Dezinfekcija ruku i alata

-                Suzbijanje vektora virusa

Povrtna stenica ( Nezara viridula )

Na terenu RC Senta, registrovano je prisustvo larvi i imaga povrtne  stenice (Nezara viridula) na usevima paprike, paradajza, kukuruza na otvorenom, kao i na raznom povrću u plastenicima i baštama. Na pregledanim usevima indeks napada odraslih jedinki i larvi kretal se do 4,75.

 

 

 larve na zrelom plodu paradajsa

 

imago i larva na plodu paradajsa

 

štete od ishrane na nezrelom plodu

 

larve stenice na paprici

 

Povrtna stenica je polifagna štetočina. Štete pričinjavaju larve i odrasle jedinke koje se hrane sisajući sokove iz biljnog tkiva. Na mestima ishrane dolazi do promene boje na pokožici, plodovi dobijaju gorak ukus, i gube tržišnu vrednost.

 

Odrasle jedinke su zelene boje, a larve su tamne uz prisustvo belih tačkica po telu. 

 

Tokom jeseni, odrasle jedinke nalaze skloništa da prezime, pa ih često možemo sresti i u urbanim sredinama, kućama i stanovima. U kontaktu sa ljudima, u cilju odbrane, ispuštaju nelagodan miris koji nije opasan za čoveka i ne ugrožava zdravlje ljudi.

 

Na terenu RC Senta brojnost stenica na pomenutim usevima se povećala sredinom septembra, kad se već zbog berbe hemijska zaštita ne preporučuje.

Braon mramorasta stenica
Na terenu RC Senta u usevima soje, paprike, kukuruza i u zasadima jabuke, kao i u svetlosnim lovnim lampama registrovano je prisustvo pojedinačnih primeraka braon mramoraste stenice (Halyomorpha halys). Za sada, ova stenica se uočava u baštama i u blizini naseljenih mesta. 

 

jaja i larve na listu jabuke

 

imago na paprici

 

Ova stenica je poreklom iz Istočne Azije. U našoj zemlji prvi put je uočena 2015. godine.  Odrasle jedinke su smeđe boje, 12-17 mm dužine, a mogu se prepoznati po bledožutim prstenovima na 4. i 5. članku antena. Jaja su buretasta i polaže ih u grupicama po 20-30 komada.

 

Ova invazivna vrsta stenice je izraziti polifag, dosad je registrovana na preko 120 biljnih vrsta, a najveće štete u svetu registrovane su na paradajzu, paprici, jabukama, kruškama, breskvama, krastavcima, kukuruzu, pasulju, soji.

Štete pričinjavaju odrasle jedinke i larve sisanjem biljnih sokova iz svih nadzemnih delova biljaka. Simptomi ishrane na plodovima su sitni, okrugli ubodi koji kasnije prerastaju u nekrotične pege. Napadnuti plodovi gube tržišnu vrednost, a u slučaju jačeg napada može doći do opadanja plodova i potpunog gubitka prinosa. Takođe, mesta uboda pedstavljaju ulazne otvore za patogene prouzrokovače različitih vrsta truleži.

U jesen migriraju u naselja radi prezimljavanja.

U našoj zemlji nema registrovanih insekticida za suzbijanje ove štetočine. Na manjim površinama moguće je mehaničko skupljanje i uništavanje larvi i odraslih jedinki.

Pojava plamenjače soje

Na terenu RC Senta usevi soje se nalaze u fazi otvoreni cvetovi na trećini cvasti biljke (63 BBCH).

 

Na pojedinim parcelama soje, vizuelnim pregledom je registrovano prisustvo simptoma plamenjače soje (Peronospora manshurica) na 5% biljaka.

Simptomi plamenjače se ispoljavaju na licu lista u vidu  svetlozelenih, žućkastih nepravilnih pega. U okviru pega, na naličju zaraženog lišća, obrazuje se sivkasta navlaka od konidiofora i konidija gljive.

 

 

Izgled zaraženog lista soje sa naličja

 

Mere zaštite soje od navedenog patogena su: Agrotehničke mere:

-         Plodored

-         Proizvodnja zdravog semenskog materijala

-         Otpornije sorte

-         Zaoravanje biljnih ostataka posle žetve

Hemijske mere zaštite se na našem području obično ne sprovode jer ovaj patogen za sada ne predstavlja limitirajući faktor u proizvodnji soje.

Siva pegavost lišća suncokreta

Na terenu RC Senta usevi suncokreta se nalaze u fazi razvoja listova i rasta stabla (14-30 BBCH). Pregledom useva na donjim listovima se registruju simptomi od  prouzrokovača sive pegavosti lišća suncokreta (Septoria helianthi), koje su posledice veoma povoljnih uslova za infekciju i širenje(prohladno i vlažno vreme).  

Bolest uglavnom zahvata list, ređe se javlja na stablu i glavicama suncokreta. Zaraženi listovi će odumreti tokom rasta, te se hemijske mere zaštite ne preporučuju..

piknidi sa sporama

piknospore

Braon mramorasta stenica

Na području rada RC Senta (lokalitet Kanjiža) registrovana je pojava braon mramoraste stenice (Halyomorpha halys).

 

imago

 

Ova stenica je poreklom iz Istočne Azije, koja je u našoj zemlji prvi put uočena 2015. godine.

 

Odrasle jedinke su smeđe boje, 12-17 mm dužine, a mogu se prepoznati po bledožutim prstenovima na 4. i 5. članku antena.

 

 

izgled antenna

 

Jaja su buretasta, svetle boje i polaže ih u grupicama po 20-30 komada.  

 

Štete nanose odrasle jedinke i larve sisanjem biljnih sokova, usled čega na biljnim delovima nastaju nekrotične tačke i udubljenja. Izrazito je polifagna štetočina, dosad je registrovana na preko 100 biljnih vrsta, a najveće štete u svetu registrovane su na paradajzu, paprici, jabukama, kruškama, breskvama, krastavcima, kukuruzu, pasulju, soji i drugim kulturama.

 

U jesen migrira u naselja radi prezimljavanja.

 

Uočena brojnost ne predstavlja trenutno visok rizik od nastanka ekonomski značajnih šteta, ali bi u narednim godinama mogla predstavljati veliki problem u proizvodnji voća i povrća.