Skip to main content

Region Senta

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Senta > Prilozi > Pamukova sovica (Helicoverpa armigera)
Pamukova sovica (Helicoverpa armigera)

Pamukova sovica je štetočina toplijih predela sveta, a kao migratorna vrsta u našu zemlju doleće sa područja Mediterana. U našim proizvodnim uslovima, tokom godine razvija 2-3 generacije. Leptiri se sreću od sredine maja pa sve do sredine septembra.

 

Štete pričinjavaju larve koje se hrane na oko 250 raznih gajenih i spontanih vrsta biljaka, a najveće štete nanose hraneći se na generativnim delovima biljaka. Najpre se ishranjuju lišćem, a kasnije se ubušuju u plodove, usput prljajući plod izmetom i čineći ga neupotrebljivim. U našim uslovima, najveće štete nastaju u usevima paprike, paradajza, soje, boranije, kukuruza, duvana i drugih biljnih vrsta.

 

Dinamika leta i brojnost odraslih jedinki pamukove sovice na teritoriji rada RC Senta se prati feromonskim klopkama i svetlosnim lovnim lampama, na više lokaliteta. Svi značajni biološki događaji pamukove sovice (početak polaganja jaja, intenzivno polaganje jaja, početak piljenja larvi i dr.) se prate vizuelnim pregledima, a sve u cilju utvrđivanja momenta za pravovremenu primenu hemijskih mera zaštite i adekvatnog izbora insekticida. 

 

Vizuelnim pregledom useva tokom ove proizvodne sezone, prva jaja pamukove sovice su registrovana početkom jula i to na usevu soje. Od tada do danas u usevima se registruje različit nivo prisutnosti ove štetočine u zavisnosti od biljne vrste, primenjenih mera zaštite i atraktivnosti samog useva (navodnjavani i zakorovljeni usevi su favorizovani od strane ove štetočine jer larve za svoj optimalan razvoj zahtevaju veoma visoku relativnu vlagu).

Velika slika

larva na kukuruzu

 

gljiva Fusarium sp. i oštećenje od gusenica

 

RC Senta je tokom ove proizvodne sezone dao sledeće preporuke sa ciljem zaštite useva od pamukove sovice: link 1, link 2, link 3.

U proteklih nedelju dana, na svetlosnoj lovnoj lampi postavljenoj na lokalitetu Bogaraš, registruju se izuzetno visoke brojnosti odraslih jedinki pamukove sovice.

 

Trenutno su najugroženiji usevi iz postrnih rokova setve (kukuruzi šećerci iz kasnijih rokova setve, boranija, soja) kao i kupusi namenjeni za jesenju proizvodnju te se ovim proizvođačima upućuje poseban oprez. Ukoliko se registruje prisustvo jaja pamukove sovice, preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida, na početku piljenja larvi, uz obavezno poštovanje karence.

Comments

There are no comments yet for this post.