Skip to main content

Region Senta

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Senta > Prilozi > Prisustvo povrtne (zelene) stenice na regionu RC Senta
Prisustvo povrtne (zelene) stenice na regionu RC Senta

Na terenu RC Senta, registrovano je prisustvo jajna legla, larvi i imaga povrtne  stenice (Nezara viridula ) na usevima paradajza, soje i vinove loze, kao i na raznom povrću i voću, plastenicima i baštama.

larva na plodu paradajza

larva na vinovoj lozi

Suvo i toplo vreme, koje trenutno vlada u proizvodnji, pogoduje razvoju povrtne stenice. Ova štetočina je izuzetno polifagna i hrani se velikim brojem različitih vrsta gajenih i kulturnih biljaka (korovi, cveće, pre svega povrtarskim i voćarskim usevima).

Imaga povrtne stenice su u obliku štita, zelene boje. Mužjaci su nešto manji oko 12 mm, a ženke su 13 mm dužine. Ženke polažu jaja tri do četiri nedelje posle izletanja u grupama od 30 do 130. Jaja polaže na naličju listova, na gornjem delu useva. Larve imaju 5 stadijuma razvoja, a pile se otvaranjem poklopca na jajima kao i većina stenica.

Povrtna stenica ima usni aparat za bodenje i sisanje. Na mestu ishrane ubacuje tečnost proteinskog porekla iz pljuvačnih žlezda, koji menja ukus plodova. Stenice se hrane svim delovima biljaka ali primarno plodovima i time smanjuje njihovu tržišnu vrednost. Simptomi ishrane na plodovima su sitni, okrugli ubodi koji kasnije prerastaju u nekrotične pege.

Najveću efikasnost prilikom suzbijanja pokazali su insekticidi iz grupe piretroida. Prilikom njihove primene posebnu pažnju treba obratiti na karencu insekticida i visoke temperature u predstojećem vremenskom periodu.

Comments

There are no comments yet for this post.