Skip to main content

Region Senta

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Senta > Prilozi > Pojava larvi cikada Scaphoideus titanus
Pojava larvi cikada Scaphoideus titanus

Vinova loza se  nalazi u fenofazama od kraja cvetanja do početka formiranja plodova.

Tokom vizuelnih pregleda vinove loze utvrđeno je prisustvo larvi (L1 stadijuma) cikada Scaphoideus titanus  .

 

mlada larva

 

Ova vrsta cikada je vektor  fitoplazme Flavescence doreeprouzrokovača zlatastog žutila vinove loze. 

Larve imaju 5 stupnjeva razvoja, a fitoplazmu mogu da prenesu od  kraja trećeg stupnja.

Za sada se ne preporučuju mere suzbijanja .

Comments

There are no comments yet for this post.