Skip to main content

Region Senta

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Senta > Prilozi > Pamukova sovica ( Helicoverpa armigera )
Pamukova sovica ( Helicoverpa armigera )

Na području delovanja RC Senta, na lokalitetima Kanjiža, Čoka i Mol  na feromonskim klopkama od početka avgusta su registrovani povećani ulovi pamukove sovice. U Bogarašu povećani ulovi su beleženi već od treće dekade jula. Na svetlosnim lampama u Senti i Bogarašu je slična situacija.

Broj ulovljenih imaga na feromonskim klopkama postavljenim u Molu, Čoki i Kanjiži se smanjuje  od druge dekade avgusta, dok se u Bogarašu i dalje registruje masovan let pamukove sovice.

Na lokalitetu Čoka 09.08. vizuelnim pregledom industrijske paprike su nađena novopoložena jaja pamukove sovice , kao i siva jaja pred piljenje. Indeks napada na pregledanoj parceli je iznosio 5,5 %, što je veći nego u proteklom periodu. Pregledom iste parcele 16.08. su još uvek nađena novopoložena  jaja. Indeks napada je iznosio 7,2 %.

 

jaje na listu paprike

velika slika

 

jaje na plodu paprike

velika slika

 

Proizvođačima koji u prethodnom periodu nisu uradili insekticidni tretman se preporučuje da to urade sa nekim od sledećih insekticida :

  • Avaunt 15 - SC (a.m.indoksakarb) 0,2-0,25 l/ha
  • Coragen 20 -SC (a.m. hlorantraniliprol ) 0,14 -0,2 l/ha

Comments

There are no comments yet for this post.