Skip to main content

Region Ruma

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Ruma
Sajt za objavljivanje priloga sa područja Regionalnog centra Ruma.
Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis (XIV nedelja)

 

Laboratorijskim pregledom pseudotecija gljive prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) sa prezimelog lišća jabuke (lokalitet: Irig/Kudoš, sorta: Ajdared, faza: plodovi veličine do 20 mm, 72 BBCH) za ovu nedelju je utvrđena dozrelost pseudotecija od 78,18%, dok njihova ispražnjenost iznosi 21,81%.

 

Dinamika dozrevanja pseudotecija:

 

 

Datum

(% dozrelosti)

(% ispražnjenosti)

1.

07.02.

1

 

2.

18.02.

1,25

 

3.

25.02.

5,45

 

4.

04.03.

6,57

 

5.

10.03.

8,57

 

6.

17.03.

11,16

 

7.

25.03.

13,36

 

8.

01.04.

15,41

 

9.

08.04.

20,75

 

10.

15.04.

29

 

11.

21.04.

40,50

 

12.

27.04.

54,24

3,77

13.

06.05.

62,50

14

14.

13.05.

78,18

21,81

 

RC Ruma nastavlja sa nedeljnim praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke.

Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis (XIII nedelja)

 

Laboratorijskim pregledom pseudotecija gljive prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) sa prezimelog lišća jabuke (lokalitet: Irig/Kudoš, sorta: Ajdared, faza: plodovi veličine do 10 mm, 71 BBCH) za ovu nedelju je utvrđena dozrelost pseudotecija od 62,50%, dok njihova ispražnjenost iznosi 14%.

 

Dinamika dozrevanja pseudotecija:

 

 

Datum

(% dozrelosti)

(% ispražnjenosti)

1.

07.02.

1

 

2.

18.02.

1,25

 

3.

25.02.

5,45

 

4.

04.03.

6,57

 

5.

10.03.

8,57

 

6.

17.03.

11,16

 

7.

25.03.

13,36

 

8.

01.04.

15,41

 

9.

08.04.

20,75

 

10.

15.04.

29

 

11.

21.04.

40,50

 

12.

27.04.

54,24

3,77

13.

06.05.

62,50

14

 

RC Ruma nastavlja sa nedeljnim praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke.

 

Piljenje larvi žitne pijavice (Lema melanopus)

 

Na terenu RC Ruma  vizuelnim pregledom useva ozimih  strnih žita registrovano je prisustvo imaga  žitne pijavice (Lema melanopus), jaja   u različitim fazama embrionalnog razvoja, kao i prve ispiljene larve. U narednom periodu, sa porastom dnevnih temperatura, očekuje se i intenzivnije piljenje larvi.

 

Ova štetočina ima jednu generaciju godišnje.  Štete pričinjavaju i imago i larva hraneći se listovima, ali su štete od ishrane larvi mnogo značajnije.  Štete nastaju usled progrizanja lista sa gornje strane u obliku uzdužnih pruga, pri čemu list dobija beličastu boju. Najveće štete nastaju kada je napadnut list zastavičar od koga zavisi nalivanje zrna.

 

Razvojni stadijumi žitne pijavice i oštećenja usled ishrane

velika slika

 

Hemijske mere borbe su najčešće usmerene protiv larvi žitne pijavice, a ređe protiv odraslih insekata (u slučaju prenamnoženja, kada mogu napraviti velike direktne štete i da bi se sprečilo masovno polaganje jaja).

 

Proizvođačima se preporučuje pregled useva na prisustvo ove štetočine. Ukoliko se registruje 0,5 do 1 larva po biljci ili 15 odraslih jedinki žitne pojavice po metru kvadratnom (EPPO standard PP 2/11 (1)), preporučuje se sprovođenje hemijskih mera zaštite primenom nekog od registrovanih insekticida.

Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis (XII nedelja)

 

Laboratorijskim pregledom pseudotecija gljive prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) sa prezimelog lišća jabuke (lokalitet: Irig/Kudoš, sorta: Ajdared, faza: kraj cvetanja- 69 BBCH) za ovu nedelju je utvrđena dozrelost pseudotecija od 54,24%dok njihova ispražnjenost iznosi 3,77%.

 

Od 53 pregledane pseudotecije u 9 nema formiranih askospora, u 10 pseudotecija je do 25%, u 9 od 26% do 50%, u 13 od 51% do 75% i u 12 od 76% do 100% zrelih askospora. Registrovano je 2 ispražnjene pseudotecije.

 

Dinamika dozrevanja pseudotecija:

 

Datum

(% dozrelosti)

(% ispražnjenosti)

1.

07.02.

1

 

2.

18.02.

1,25

 

3.

25.02.

5,45

 

4.

04.03.

6,57

 

5.

10.03.

8,57

 

6.

17.03.

11,16

 

7.

25.03.

13,36

 

8.

01.04.

15,41

 

9.

08.04.

20,75

 

10.

15.04.

29

 

11.

21.04.

40,50

 

12.

27.04.

54,24

3,77

 

RC Ruma nastavlja sa nedeljnim praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke.

 

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis (X nedelja)

 

Laboratorijskim pregledom pseudotecija gljive prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) sa prezimelog lišća jabuke (lokalitet: Irig/Kudoš, sorta: Ajdared, faza: 30% cvetova otvoreno (63 BBCH)) za ovu nedelju je utvrđena dozrelost pseudotecija od 29%.

 

Od 50 pregledanih pseudotecija u 21 nema formiranih askospora, u 12 pseudotecija je do 25%, u 9 od 26% do 50%, u 4 od 51% do 75% i u 4 od 76% do 100% zrelih askospora.

 

        Dinamika dozrevanja pseudotecija:

 

Datum

(% dozrelosti)

1.

07.02.

1

2.

18.02.

1,25

3.

25.02.

5,45

4.

04.03.

6,57

5.

10.03.

8,57

6.

17.03.

11,16

7.

25.03.

13,36

8.

01.04.

15,41

9.

08.04.

20,75

10.

15.04.

29

 

RC Ruma nastavlja sa nedeljnim praćenjem dozrelosti pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke.

 

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis (IX nedelja)

 

Laboratorijskim pregledom pseudotecija gljive prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) sa prezimelog lišća jabuke (lokalitet: Irig/Kudoš, sorta: Ajdared, faza crvenih pupoljaka (57 BBCH)) za ovu nedelju je utvrđena dozrelost pseudotecija od 20,75%.

 

Od 53 pregledane pseudotecije u 30 nema formiranih askospora, u 11 pseudotecija je do 25%, u 6 od 26% do 50%, u 3 od 51% do 75% i u 3 od 76% do 100% zrelih askospora. 

 

Dinamika dozrevanja pseudotecija:

Datum

(% dozrelosti)

07.02.

1

18.02.

1,25

25.02.

5,45

04.03.

6,57

10.03.

8,57

17.03.

11,16

25.03.

13,36

01.04.

15,41

08.04.

20,75

 

RC Ruma nastavlja sa nedeljnim praćenjem dozrelosti pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke.

 

Prisustvo šljivinih osa na klopkama

Na terenu RC Ruma, u zasadima šljiva, koji se nalaze u različitim fazama cvetanja (cvetna loža otvorena, krunični listići vidljivi, pojedinačni cvetovi bele boje, do punog cvetanja (57-65 BBCH)), registrovani su prvi ulovi crne šljivine ose (Hoplocampa minuta).

 

velika slika

 

 

Šljivine ose imaju jednu generaciju godišnje. U periodu cvetanja ženke ovih štetočina polažu jaja u čašične listiće cvetova. Larve se ubušuju u tek zametnute plodove, usled čega dolazi do njihovog prevremenog opadanja.

 

Hemijske mere zaštite se za sada ne preporučuju (sprovode se u fazi precvetavanja, u vreme piljenja larvi).

 

RC Ruma nastavlja sa praćenjem ovih štetočina i signaliziraće pravo vreme za tretman.

 

U fazama cvetanja primena insekticida je zabranjena!

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis (VIII nedelja)

 

Na terenu RC Ruma zasadi jabuke se nalaze u fenofazi od vidljivih cvetnih pupoljaka (još uvek zatvorenih) do faze crvenih pupoljaka (55-57 BBCH).

 

Ajdared (57 BBCH)

 

 

Laboratorijskim pregledom pseudotecija gljive prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) sa prezimelog lišća jabuke (lokalitet: Irig/Kudoš, sorta: Ajdared),  za ovu nedelju je utvrđena dozrelost pseudotecija od 15,41%.

 

Od 60 pregledanih pseudotecija u 31 nema formiranih askospora, u 22 pseudotecije je do 25%, u 6 do 50% i u 1 do 75% zrelih askospora. 

Dinamika dozrevanja pseudotecija:

Datum

% dozrelosti)

07.02.

1

18.02.

1,25

25.02.

5,45

04.03.

6,57

10.03.

8,57

17.03.

11,16

25.03.

13,36

01.04.

15,41

 

RC Ruma nastavlja sa nedeljnim praćenjem dozrelosti pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke.

 

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis (VII nedelja)

 

Laboratorijskim pregledom pseudotecija gljive prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) sa prezimelog lišća jabuke (lokalitet: Irig/Kudoš, sorta: Ajdared, faza: zeleni listići 10 mm iznad ljušture pupoljka;  “mišje uši” (10 BBCH)) za ovu nedelju je utvrđena dozrelost pseudotecija od 13,36%.

 

Od 58 pregledanih pseudotecija u 33 nema formiranih askospora, u 20 pseudotecija je do 25%, u 4 do 50% i u 1 do 75% zrelih askospora. 

 

                     velika slika

 

 

Dinamika dozrevanja pseudotecija:

Datum

(% dozrelosti)

07.02.

1

18.02.

1,25

25.02.

5,45

04.03.

6,57

10.03.

8,57

17.03.

11,16

25.03.

13,36

 

RC Ruma nastavlja sa nedeljnim praćenjem dozrelosti pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke.

 

Prisustvo repine pipe na starim repištima

RC Ruma u 2022. godini prati pojavu i kretanje repine pipe (Bothynoderes punctiventris) na lokalitetima Ruma i Ljukovo.

 

Porast temperature zemljišta i vazduha uslovio je izlazak repine pipe sa mesta prezimljavanja, pa se u feromonskim klopkama postavljenim na starim repištima registruje prisustvo imaga ove štetočine.

 

 

 Siva repina pipa (velika slika)

 

Sa daljim porastom temperature se očekuje masovniji izlazak imaga sa mesta prezimljavanja, a pri temperaturama vazduha preko 20°C i prelet sa starih na novozasejana repišta.

 

Na terenu RC Ruma setva šećerne repe je otpočela. Kao preventivne mere kontrole proizvođačima se preporučuje: gušća setva na uvratinama (tzv. lovni pojasevi), kopanje lovnih kanala oko starih repišta i redovan obilazak parcela u najtoplijem delu dana; pratiti prisustvo repine pipe na starim i novim repištima i početak nicanja useva.

 

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite, a RC Ruma nastavlja sa praćenjem ove štetočine na starim i novim repištima i na vreme će signalizirati vreme za primenu insekticida.

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima