Skip to main content

Region Ruma

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Ruma
Sajt za objavljivanje priloga sa područja Regionalnog centra Ruma.
Polaganje jajnih legala II generacije kukuruznog plamenca

Na terenu RC Ruma, vizuelnim pregledom useva merkantilnog kukuruza (lokalitet Ljukovo) registrovana su prva jajna legla druge generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na 1 % biljaka.

 

velika slika 

 

U usevima kukuruza šećerca (lokalitet Dobrinci), i paprike (lokalitet Mali Radinci) za sada nije uočeno prisustvo jajnih legala ove štetočine.

 

S obzirom da je u pitanju sam početak polaganja jaja hemijske mere zaštite se za sada ne preporučuju.  

 

RC Ruma nastavlja sa praćenjem dinamike polaganja jaja kukuruznog plamenca i blagovremeno će obavestiti proizvođače o momentu tretmana.

Šturost klasa pšenice (Fusarium graminearum)

 

Vizuelnim pregledom useva pšenice registrovano je prisustvo simptoma fuzarioze (šturosti) klasova pšenice (prouzrokovač Fusarium graminearum).

 

 

 velika slika

 

Ostvarenju infekcije ovim patogenom i razvoju bolesti pogoduju česte padavine i visoka relativna vlažnost vazduha u periodu cvetanja, što je bio slučaj ove proizvodne godine. Česte i obilne padavine u ovom periodu su na velikom broju parcela onemogućili pravovremeno sprovođenje fungicidnog tretmana ili je tretman izostao, što je na takvim parcelama dovelo do intenzivnog prisustva ovog patogena.

 

Na pregledanim parcelama, na kojima je sproveden fungicidni tretman u fenofazi cvetanja, procenat napadnutih klasova se kreće od pojedinačno napadnutih klasova do 35% (zavisno od momenta tretmana, rasporeda i količine padavina), dok se na netretiranim parcelama beleži izuzetno visok procenat napadnutih klasova. Procenat zaražene površine klasa se kreće od 1 do 80%.

 

Fuzarioza klasa je ekonomski značajna bolest jer direktno utiče na smanjenje prinosa i kvalitet zrna. Zaražena zrna gube hektolitarsku masu i mogu da sadrže mikotoksine koji su veoma štetni po zdravlje ljudi i životinja.

 

Ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis- kraj primarnih infekcija!

 

Na terenu RC Ruma zasadi jabuke se nalaze u fenofazi prečnik ploda oko 40 mm (74 BBCH).

 

Laboratorijskim pregledom pseudotecija gljive prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) sa prezimelog lišća jabuke (lokalitet: Irig/Kudoš; sorta Ajdared) registrovana je ispražnjenost pseudotecija od 100 %, što ukazuje  da je završen period primarnih infekcija.

 

U  zasadima  u kojima su prisutni simptomi treba nastaviti sa zaštitom protiv ovog patogena u kišnim periodima, kako bi se sprečilo širenje sekundarnih zaraza konidijama ove gljive.

 

Polaganje jajnih legala prve generacije kukuruznog plamenca

 

Na terenu RC Ruma usevi kukuruza se zavisno od rokova setve  nalaze u različitim fazama razvoja: semenski i merkantilni kukuruz- 7 do 9 i više listova razvijeno (17-19 BBCH), kukuruz šećerac- 9 i više listova razvijeno do početka cvetanja (19-61 BBCH). 

 

U usevima kukuruza u toku je početak polaganja jaja prve generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis). Pregledom useva merkantilnog kukuruza i kukuruza šećerca registruje se prisustvo sveže položenih jajnih legala na do 2% pregledanih biljaka.  U usevima semenskog kukuruza za sada nije uočeno njihovo prisustvo.

 

 

 velika slika

 

 

Poljoprivrednim proizvođačima se u narednom periodu preporučuje redovan pregled useva  kukuruza na prisustvo jajnih legala ove štetočine. Najugroženija je proizvodnja kukuruza šećerca i semenskog kukuruza. Po postizanju praga štetnosti  (5% napadnutih biljaka kod semenskog kukuruza i kukuruza šećerca i 10% napadnutih biljaka kod merkantilnog kukuruza) i na početku piljenja larvi preporučuje se sprovođenje  insekticidnog tretmana. 

 

RC Ruma nastavlja sa praćenjem dinamike polaganja jaja kukuruznog plamenca i blagovremeno će obavestiti proizvođače o momentu tretmana.

 

Cercospora beticola u usevima šećerne repe

 

Na terenu RC Ruma usevi šećerne repe se nalaze u fenofazi zatvaranja redova (35-39 BBCH).

 

Vizuelnim pregledom useva na pojedinim parcelama je registrovano prisustvo  simptoma pegavosti lišća šećerne repe (Cercospora beticola) u vidu pojedinačnih pega. Procenat napadnutih biljaka se kreće do 2%.

 

velika slika

 

S obzirom na uslove u kojima se odvija proizvodnja šećerne repe (učestale padavine, visoka relativna vlaga, optimalne temperature) i da je u okviru pega došlo do sporulacije, u narednom periodu se očekuje dalje širenje simptoma.

 

RC Ruma  nastavlja sa praćenjem ovog patogena i blagovremeno će signalizirati momenat za tretman.

 

Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis

 

Na terenu RC Ruma zasadi jabuke se nalaze u fenofazi od drugog opadanja plodova do faze prečnik ploda do 40 mm (73-74 BBCH).

 

Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća jabuke (lokalitet: Irig/Kudoš, sorta: Ajdared) još uvek se registruje prisustvo zrelih askospora gljive prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

 

Dozrelost pseudotecija za ovu nedelju iznosi 100%, dok je procenat ispražnjenosti 88%.

 

RC Ruma nastavlja sa praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija ovog patogena.

 

Prisustvo cikade Scaphoideus titanus u zasadima vinove loze

Vizuelnim pregledom naličja listova vinove loze registrovano je prisustvo larvi prvog razvojnog stupnja cikade Scaphoideus titanus u niskom intenzitetu napada. U toku je početak piljenja larvi ove štetočine.

 

velika slika

 

Ova cikada je poznata kao vektor fitoplazme Flavescens doree koja prouzrokuje zlatasto žutilo vinove loze, najznačajniju i najdestruktivniju bolest vinove loze. Ova štetočina ima jednu generaciju godišnje. Larve prolaze kroz pet razvojnih stupnjeva, a tek od trećeg stupnja postaju infektivne, odnosno sposobne su da prenesu fitoplazmu sa zaraženih na zdrave čokote prilikom ishrane i tu sposobnost zadržavaju do kraja života.

 

Hemijske mere zaštite za ovo oboljenje ne postoje. Osnovne mere borbe podrazumevaju suzbijanje vektora i uništavanje zaraženih čokota.

 

S obzirom da je piljenje larvi tek otpočelo, hemijske mere zaštite se još ne preporučuju.

 

RC Ruma nastavlja sa praćenjem ove štetočine i blagovremeno će signalizirati pravi momenat za tretman.

 

Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis

Na terenu RC Ruma zasadi jabuke se nalaze u fenofazi drugo opadanje plodova (73 BBCH).

 

Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća jabuke (lokalitet: Irig/Kudoš, sorta: Ajdared) registruje se prisustvo zrelih askospora gljive prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

  

Dozrelost pseudotecija za ovu nedelju iznosi 100%, dok je procenat ispražnjenost 66%.

 

RC Ruma nastavlja sa nedeljnim praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija ovog patogena.

 

Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis

Na terenu RC Ruma zasadi jabuke se nalaze u fenofazi od plodovi dostigli dimenzije oko 20 mm do faze drugo opadanje plodova (72-73 BBCH).

 

Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća jabuke (lokalitet: Irig/Kudoš, sorta: Ajdared) registruje se prisustvo zrelih askospora gljive prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

  

Dozrelost pseudotecija za ovu nedelju iznosi 96,81%, dok je procenat ispražnjenost 54,54%.

 

RC Ruma nastavlja sa nedeljnim praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija ovog patogena.

Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis (X nedelja)

 

Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća jabuke (lokalitet: Irig/Kudoš, sorta: Ajdared, fenofaza:  plodovi dostigli dimenzije do 20 mm (72 BBCH)) registrovano je prisustvo zrelih askospora gljive prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

 

Od 55 pregledanih pseudotecija u 5 pseudotecija je registrovano do 50% zrelih askospora, u 15 do 75%  i u 35 do 100% zrelih askospora.

 

Dozrelost pseudotecija za ovu nedelju iznosi 88,63%, dok je procenat ispražnjenost 30,90%.

 

RC Ruma nastavlja sa nedeljnim praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija ovog patogena.

 

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima