Skip to main content

Region Ruma

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Ruma
Sajt za objavljivanje priloga sa područja Regionalnog centra Ruma.
Početak polaganja jaja II generacije kukuruznog plamenca
 

Na terenu RC Ruma, vizuelnim pregledom useva paprike, merkantilnog i semenskog kukuruza registruje se prisustvo sveže položenih jajnih legala kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na 1 do 3% pregledanih biljaka. U toku je sam početak polaganja jaja druge generacije ove štetočine.

 

velika slika

 

Hemijske mere zaštite se za sada ne preporučuju.  RC Ruma nastavlja sa praćenjem dinamike polaganja jaja kukuruznog plamenca i blagovremeno će obavestiti proizvođače o momentu tretmana.

Praćenje ispražnjenosti pseudotecija Venturia inaequalis

Na terenu RC Ruma zasadi jabuke se nalaze u fazi plod oko polovine krajnje veličine (75 BBCH).

Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća (sorta Ajdared) registrovana je potpuna ispražnjenost pseudotecija od prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), što ukazuje  da je završen period primarnih infekcija.

U  zasadima  u kojima se registruje prisustvo simptoma, nastaviti sa zaštitom jabuke u kišnim periodima u cilju sprečavanja širenja sekundarnih zaraza konidijama ove gljive.

Pojava prvih pega Cercospora beticola

Na terenu RC Ruma usevi šećerne repe  se nalaze u fenofazi zatvaranja redova (33-39 BBCH).

 

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo pojedinačnih pega od prouzrokovača  pegavosti lišća šećerne repe (Cercospora beticola). Procenat napadnutih biljaka se kreće do 3%.

 

 

Cercospora beticola- simptom i konidije

velika slika

 

Hemijski tretman se za sada ne preporučuje.

 

RC Ruma  nastavlja sa praćenjem uslova  za infekciju i dalji razvoj ovog patogena.

 

Praćenje ispražnjenosti pseudotecija Venturia inaequalis

Na terenu RC Ruma zasadi jabuke se nalaze u fazi  prečnik ploda do 40 mm (74 BBCH).

Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća (sorta Ajdared) registrovana je ispražnjenost pseudotecija od prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) od 96,22%

RC Ruma nastavlja sa redovnim praćenjem ispražnjenosti pseudotecija.

Praćenje ispražnjenosti pseudotecija Venturia inaequalis

Na terenu RC Ruma zasadi jabuke se nalaze u fazi  prečnik ploda do 40 mm (74 BBCH).

Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća (sorta Ajdared) registrovana je ispražnjenost pseudotecija od prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) od 91,83%

RC Ruma nastavlja sa redovnim praćenjem ispražnjenosti pseudotecija.

Rđa pšenice

Na terenu RC Ruma usevi pšenice se nalaze u fazi mlečne zrelosti (73 do 77 BBCH).

 

Vizuelnim pregledom useva (lokaliteti: Irig, Ruma, Voganj, Stejanovci, Dobrinci, Putinci, Donji Petrovci) na pojedinim parcelama registruje se prisustvo simptoma rđe.

 

Na terenu je dominantno prisustvo simptoma prouzrokovača lisne rđe (Puccinia recondita f. sp. tritici), dok se žuta lisna rđa (Puccinia striiformis f. sp. tritici ) uočava samo sporadično. Simptomi su registrovani na listu zastavičaru kao i na prvom i drugom listu ispod zastavičara.

 

U zavisnosti od lokaliteta, osetljivosti sortimenta i prethodno sprovedenih mera zaštite, procenat zaraženih biljaka kreće se do 50%.

 

 

  Lisna rđa                         Žuta lisna rđa

 

velika slika

 

Praćenje ispražnjenosti pseudotecija Venturia inaequalis

Na terenu RC Ruma zasadi jabuke se nalaze u fazi prečnik ploda do 40 mm (74 BBCH).

Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća (sorta Ajdared) registrovana je ispražnjenost pseudotecija od prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) od 83,67%

RC Ruma nastavlja sa redovnim praćenjem ispražnjenosti pseudotecija.

Prva jajna legla kukuruznog plamenca
 

Vizuelnim pregledom useva merkantilnog kukuruza (lokalitet: Ruma/Fišer, faza: 8 do 9 listova razvijeno) i useva paprike (lokalitet: Buđanovci, faza: 9 i više listova na glavnom stablu razvijeno) registrovana su prva jajna legla prve generacje kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na 1% pregledanih biljaka.

 

velika slika

 

Za sada se ne preporučuju mere zaštite. RC Ruma nastavlja sa praćenjem ove štetočine.

 

Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis

Na terenu RC Ruma zasadi jabuke se nalaze u  fazi drugo opadanje plodova do prečnik ploda do 40 mm; plodovi uspravni (T-faza): donja strana plodova i peteljke formira T (73-74 BBCH).

Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća (sorta Ajdared) registrovana je dozrelost  pseudotecija  prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) od 100%  i ispražnjenost od 76,92%.

 

Sve pregledane pseudotecije se nalaze u kategoriji 4, od 76 do 100% zrelih askospora. Pregledom je registrovano 40 ispražnjenih pseudotecija.
 
RC Ruma nastavlja sa redovnim praćenjem ispražnjenosti pseudotecija.

Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis

Na terenu RC Ruma zasadi jabuke se nalaze u  fazi plodovi dostigli dimenzije 20-30 mm do drugo opadanje plodova  (72-73 BBCH).
Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća (sorta Ajdared) registrovana je dozrelost  pseudotecija  prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) od 94,90%  i ispražnjenost od 51,85%.

 

Od 54 pregledane pseudotecije u 2 pseudotecije je od 1 do 25% zrelih askospora, u 1 je od 26 do 50%, u 3 je od 51 do 75%, dok je u 48 pseudotecija od 76 do 100% zrelih askospora. Pregledom je registrovano 28 ispražnjenih pseudotecija.
 
RC Ruma nastavlja sa redovnim praćenjem dozrelosti pseudotecija.

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima