Skip to main content

Region Ruma

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Ruma > Usevi ili zasadi
Zdravstveno stanje kukuruza u regionu Rume

 

Na teritoriji RC Ruma (opštine: Ruma, Irig, Inđija) u okviru  monitoringa useva merkantilnog kukuruza izvršen je vizuelni pregled hibrida iz ranih i kasnih grupa zrenja pred berbu, na 20 proizvodnih parcela na lokalitetima: Ruma, Voganj, Erem, Stejanovci, Pavlovci, Dobrinci, Kraljevci, Žarkovac, Putinci, Ljukovo, Stari Slankamen, Slankamenački Vinogradi, Krčedin, Neradin, Irig, Rivica, Vrdnik.

 

Pregled je vršen u cilju utvrđivanja zdravstvenog stanja, prisustva oštećenja od insekata (Ostrinia nubilalis i Helicoverpa armigera), kao i simptoma prisustva gljiva prouzrokovača plesnivosti klipa (Fusarium spp.,  Aspergillus spp.Penicillium spp., Cladosporium spp.).

 

Tabelarni prikaz napadnutih klipova (na 100 pregledanih klipova):

 

opština

lokacija

BS

I

F

P

A

C

Ruma

20

71

25

1

0

2

Voganj

46

40

17

0

0

14

Erem

43

52

20

0

0

2

Stejanovci

42

52

20

2

0

1

Pavlovci

34

49

35

0

0

4

Dobrinci

67

22

15

0

0

0

Kraljevci

58

21

23

3

0

0

Kraljevci

14

76

47

1

0

0

Žarkovac

18

78

22

4

1

0

Žarkovac

29

70

15

0

0

1

Putinci

14

79

71

2

0

0

Irig

Irig

27

72

8

0

0

3

Irig

7

91

25

2

1

1

Rivica

14

85

26

2

0

1

Vrdnik

22

55

41

0

0

3

Neradin

36

62

13

1

0

0

Inđija

Ljukovo

14

71

54

6

0

0

Krčedin

34

51

26

2

0

0

Stari Slankamen

41

34

36

1

0

1

Slankamenački Vinogradi

55

36

16

0

0

1

 

Procentualna zastupljenost:

BS -  klipovi bez simptoma: 7 - 67%

I- klipovi oštećeni samo od insekata: 21 - 91%

F- klipovi sa simptomima Fusarium spp. 8 - 71%

P- klipovi sa simptomima Penicillium spp.: 0 - 6%

A- klipovi sa simptomima Aspergillus spp. 0 - 1%

C- klipovi sa simptomima Cladosporium spp.: 0 - 14%

 

Procenat infestiranih klipova se kreće od 33 do 93% i u zavisnosti je od zastupljenog hibrida, primenjene agrotehnike i proizvodnih uslova. U najvećoj meri su evidentirana oštećenja samo od insekata, samo od Fusarium spp. i kombinovana oštećenja od insekata i Fusarium spp., dok su simptomi od gljiva iz rodova  Cladosporium,  Penicillium i Aspergillus  registrovani na malom broju klipova. S obzirom da su prikazani procenti infestiranih klipova u granicama uobičajenih vrednosti za region Rume, može se zaključiti da je zdravstveno stanje merkantilnog kukuruza u redu i da se ne očekuje prisustvo mikotoksina u zrnu kukuruza iznad zakonom dozvoljenih vrednosti. S obzirom da su laboratorijska ispitivanja u toku, RC Ruma će u narednom periodu izvestiti o zdravstvenoj bezbednosti merkantilnog kukuruza u svom regionu.

 

Simptomi (velika slika)

 

Monitoring merkantilnog kukuruza pred berbu

 

U okviru monitoringa useva merkantilnog kukuruza na terenu RC Ruma   izvršen je vizuelni pregled hibrida iz ranih i kasnih grupa zrenja pred berbu.

 

 

U cilju utvrđivanja zdravstvenog stanja, prisustva oštećenja od insekata (Ostrinia nubilalis i Helicoverpa armigera) i simptoma prisustva gljiva prouzrokovača plesnivosti klipa (Fusarium spp.,  Aspergillus spp.Penicillium spp., Cladosporium spp.), izvršen je pregled 20 hibrida na lokalitetima: Ruma, Voganj, Erem, Dobrinci, Mali Radinci, Žarkovac, Inđija, Ljukovo, Stari Slankamen, Novi Slankamen, Krčedin, Maradik, Irig, Rivica, Vrdnik, Krušedol Selo, Neradin.

 

 Rezultati vizuelnih pregleda prikazani su u tabeli:

 

 

hibridi iz ranih grupa zrenja

hibridi iz kasnih grupa zrenja

klipovi bez simptoma

26-60%

32-74%

klipovi sa oštećenjima od insekata

39-71%

26-59%

klipovi sa simptomima Fusarium spp.

13-37%

4-34%

klipovi sa simptomima Aspergillus spp.

/

0-2%

klipovi sa simptomima Penicillium spp.

0-2%

0-3%

klipovi sa simptomima Cladosporium spp.

1 do 18%

0-4%

 

Pregledom ranih i kasnih hibrida kukuruza u najvećoj meri je evidentirano prisustvo oštećenja samo od insekata  i kombinovana oštećenja od insekata i gljiva iz roda Fusarium, dok su simptomi od gljiva iz rodova  Cladosporium,  Penicillium i Aspergillus  registrovani na malom broju klipova.

 

Insekti i Fusarium spp.

 

 

Pojava repičinog sjajnika

 

Na terenu RC Ruma usevi uljane repice se nalaze u početnim fazama rasta stabla (30-31 BBCH).

 

Pregledom useva i Merikovih posuda registrovano je prisustvo imaga repičinog sjajnika (Melighetes aeneus), najvažnije štetočine uljane repice koja može dovesti do značajnog smanjenja prinosa oštećujući cvetne pupoljke dok su još zatvoreni.

 

Repičin sjajnik

 

Hemijske mere zaštite za sada se ne preporučuju, a RC Ruma nastavlja sa praćenjem ove štetočine i signaliziraće pravi momenat za tretman.

 

Makroogled hibrida kukuruza 2016. - zdravstveno stanje
 

Na oglednom polju RC Ruma (Fišer) ocenjeno je zdravstveno stanje hibrida merkantilnog kukuruza pred berbu. Pregledom je obuhvaćen 81 hibrid iz različitih grupa zrenja (100 biljaka po hibridu) u cilju utvrđivanja prisustva oštećenja od insekata (Ostrinia nubilalis i Helicoverpa armigera) kao i   gljiva prouzrokovača plesnivosti klipa (Fusarium spp.,  Aspergillus spp., Penicillium spp. i Cladosporium spp.).

 

Rezultati očitavanja su  prikazani u tabeli, i to ukupna procentualna zastupljenost pojedinačnih simptoma za svaki hibrid i procentualna zastupljenost različitih kombinacija simptoma koji su registrovani (BS- bez simptoma; I- insekti; F- Fusarium spp; P- Penicillium spp; C -Cladosporium spp.; A- Aspergilus spp.).

 

Sorta br.

Semenska kuća

Hibrid

FAO

Procentualna zastupljenost pojedinačnih simptoma

Procentualna zastupljenost različitih kombinacija simptoma

Ukupno insekti (I) %

Ukupno Fusarium (F) %

Ukupno Aspergillus (A) %

Ukupno Penicillium (P) %

Ukupno Cladosporium (C) %

BS

I

F

P

C

I_F

I_C

I_P

F_C

I_F_A

I_F_P

I_F_C

I_F_A_P

I_F_P_C

1

ZP hibridi

ZP 341

300

79

5

0

0

3

20

72

0

0

1

5

2

0

0

0

0

0

0

0

2

ZP hibridi

ZP 366

300

87

6

0

1

2

11

80

1

0

1

5

1

1

0

0

0

0

0

0

3

ZP hibridi

ZP 388

300

75

7

0

0

0

23

70

2

0

0

5

0

0

0

0

0

0

0

0

4

ZP hibridi

ZP 427

400

79

6

0

0

0

17

77

4

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

5

ZP hibridi

ZP 434

400

72

5

0

0

1

28

66

0

0

0

5

1

0

0

0

0

0

0

0

6

ZP hibridi

ZP 548

500

76

15

0

1

5

13

66

9

0

2

6

3

1

0

0

0

0

0

0

7

ZP hibridi

ZP 555

500

81

12

0

1

1

16

70

2

0

1

10

0

1

0

0

0

0

0

0

8

ZP hibridi

ZP 560

500

88

5

0

3

1

12

81

0

0

0

3

0

2

0

0

1

1

0

0

9

ZP hibridi

ZP 600

600

70

18

0

1

1

23

58

7

0

0

10

0

1

0

0

0

1

0

0

10

ZP hibridi

ZP 606

600

83

28

0

0

0

13

59

4

0

0

24

0

0

0

0

0

0

0

0

11

ZP hibridi

ZP 666

600

83

18

0

0

3

16

64

1

0

0

16

2

0

0

0

0

1

0

0

12

Agris

AGS 4

400

69

18

0

0

0

31

51

0

0

0

18

0

0

0

0

0

0

0

0

13

Agris

AGS 500

500

76

29

0

1

0

23

47

1

0

0

28

0

1

0

0

0

0

0

0

14

Agris

Mono

500

90

49

0

1

1

9

42

1

0

0

46

0

0

0

0

1

1

0

0

15

Agris

AGS 730

600

78

42

0

1

0

22

36

0

0

0

41

0

0

0

0

1

0

0

0

16

Agris

AGS 83

600

73

27

0

1

2

27

45

0

0

0

25

0

1

0

0

0

2

0

0

17

NS hibridi

NS 3022

300

75

21

0

5

5

24

53

0

0

1

14

0

1

0

0

3

3

0

1

18

NS hibridi

NS 3023

300

73

30

0

1

1

24

46

3

0

0

25

0

0

0

0

1

1

0

0

19

NS hibridi

NS 4001

400

82

32

0

1

0

13

55

5

0

0

26

0

0

0

0

1

0

0

0

20

NS hibridi

NS 4023

400

84

51

0

1

6

14

32

2

0

0

45

2

1

0

0

0

4

0

0

21

NS hibridi

NS 4030

400

74

23

0

0

2

25

50

1

0

0

22

2

0

0

0

0

0

0

0

22

NS hibridi

NS 4051

400

79

32

0

1

3

19

47

2

0

0

28

2

0

0

0

1

1

0

0

23

NS hibridi

NS 5051

500

80

21

0

2

1

20

56

0

0

0

21

1

2

0

0

0

0

0

0

24

NS hibridi

NS 5052

500

81

19

0

2

1

17

63

2

0

0

15

0

1

0

0

1

1

0

0

25

NS hibridi

NS 5083

500

72

22

0

0

4

27

50

0

0

0

19

1

0

1

0

0

2

0

0

26

NS hibridi

NS 5211

500

84

28

0

0

5

15

55

1

0

0

24

2

0

0

0

0

3

0

0

27

NS hibridi

NS 6010

600

57

28

0

0

4

41

31

2

0

0

22

0

0

0

0

0

4

0

0

28

NS hibridi

NS 6030

600

73

27

0

2

1

22

51

5

0

0

19

0

0

0

0

2

1

0

0

29

NS hibridi

NS 6102

600

89

5

0

5

1

11

79

0

0

0

4

1

4

0

0

1

0

0

0

30

NS hibridi

NS 6140

600

88

30

0

10

3

12

53

0

0

0

22

1

4

0

0

6

2

0

0

31

NS hibridi

NS 7020

700

86

30

0

2

1

14

55

0

0

0

28

0

1

0

0

1

1

0

0

32

KWS

KWS 2370

290

61

14

0

0

0

35

51

4

0

0

10

0

0

0

0

0

0

0

0

33

KWS

Kamparis

370

55

14

0

0

0

36

50

9

0

0

5

0

0

0

0

0

0

0

0

34

KWS

KWS 5050

550

38

3

0

1

0

61

35

1

0

0

2

0

1

0

0

0

0

0

0

35

KWS

KWS4484

410

52

13

0

0

1

45

41

3

0

0

10

1

0

0

0

0

0

0

0

36

KWS

KWS 3381

390

59

2

0

0

0

41

57

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

37

KWS

Konfites

430

56

20

0

1

1

36

42

8

0

0

12

1

1

0

0

0

0

0

0

38

KWS

Balasco

440

65

23

0

0

1

30

46

5

0

0

18

1

0

0

0

0

0

0

0

39

KWS

Kirgis

420

56

20

0

0

0

35

45

9

0

0

11

0

0

0

0

0

0

0

0

40

KWS

Kolumbaris

460

57

18

0

0

1

39

42

4

0

0

14

1

0

0

0

0

0

0

0

41

KWS

Kalimnos

470

67

6

0

1

0

31

62

2

0

0

4

0

1

0

0

0

0

0

0

42

KWS

Kathedralis (3484)

470

47

10

0

0

0

48

42

5

0

0

5

0

0

0

0

0

0

0

0

43

KWS

Kerbanis

540

43

16

0

0

0

49

35

8

0

0

8

0

0

0

0

0

0

0

0

44

KWS

Mikado

550

56

10

0

0

0

35

55

9

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

45

KWS

Korimbos

600

71

7

0

1

0

24

68

4

1

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

46

KWS

Konsens

600

89

47

0

1

4

11

41

0

0

0

43

1

0

0

0

1

3

0

0

47

KWS

Kontigos

550

79

24

1

1

1

21

54

0

0

0

22

1

0

0

1

1

0

0

0

48

Dekalb

DKC 3623

250

61

24

0

1

1

39

35

0

0

0

24

1

1

0

0

0

0

0

0

49

Dekalb

DKC 4717

380

95

38

0

2

2

5

56

0

0

0

35

0

1

0

0

1

2

0

0

50

Dekalb

DKC 4943

410

82

28

0

0

0

18

54

0

0

0

28

0

0

0

0

0

0

0

0

51

Dekalb

DKC 5830

570

67

20

0

1

0

33

46

0

0

0

20

0

1

0

0

0

0

0

0

52

Dekalb

DKC 5632

590

92

50

0

1

1

8

41

0

0

0

49

0

1

0

0

0

1

0

0

53

Osijek

OS 398

390

78

22

0

0

0

19

59

3

0

0

19

0

0

0

0

0

0

0

0

54

Osijek

Drava 404

420

65

14

0

0

1

33

52

2

0

0

12

1

0

0

0

0

0

0

0

55

Osijek

OSSK 515

520

77

22

0

1

0

23

54

0

0

0

22

0

1

0

0

0

0

0

0

56

Osijek

OSSK 602

620

76

32

0

0

1

24

44

0

0

0

31

0

0

0

0

0

1

0

0

57

AS hibridi

AS 334

380

81

26

0

1

2

16

56

3

0

0

22

1

1

0

0

0

1

0

0

58

AS hibridi

AS 54

450

77

15

0

0

1

23

61

0

0

0

15

1

0

0

0

0

0

0

0

59

AS hibridi

AS 534

520

76

21

0

0

0

22

57

2

0

0

19

0

0

0

0

0

0

0

0

60

AS hibridi

AS 507

570

89

24

0

3

1

11

62

0

0

0

23

0

3

0

0

0

1

0

0

61

AS hibridi

AS 603

600

90

34

0

1

3

10

55

0

0

0

31

0

1

0

0

0

3

0

0

62

AS hibridi

AS 72

640

71

29

0

0

1

29

41

0

0

0

29

1

0

0

0

0

0

0

0

63

AS hibridi

NVP 1451

580

90

26

1

2

0

10

63

0

0

0

25

0

1

0

0

0

0

1

0

64

AS hibridi

NVP 1465

620

80

37

0

2

1

17

46

3

0

0

31

0

0

0

0

2

1

0

0

65

AS hibridi

NVP1452

520

89

39

0

6

2

11

47

0

0

0

34

1

2

0

0

4

1

0

0

66

Raiffeisen Agro

Axxys

310

87

51

0

1

4

13

35

0

0

0

47

0

1

0

0

0

4

0

0

67

Raiffeisen Agro

Midixx

380

61

13

0

0

0

38

49

1

0

0

12

0

0

0

0

0

0

0

0

68

Raiffeisen Agro

Askaban 1303

400

87

38

0

3

4

9

47

1

0

3

36

0

3

0

0

0

1

0

0

69

Raiffeisen Agro

Chapalu

350

91

35

0

1

2

9

56

0

0

0

32

0

0

0

0

1

2

0

0

70

Raiffeisen Agro

Pincki CS

430

52

40

0

4

0

35

24

13

0

0

24

0

1

0

0

3

0

0

0

71

Raiffeisen Agro

Ulyxxe

450

82

38

0

1

2

18

44

0

0

0

35

0

0

0

0

1

2

0

0

72

Raiffeisen Agro

Lexxtour

480

92

47

0

0

3

8

45

0

0

0

44

0

0

0

0

0

3

0

0

73

Raiffeisen Agro

Cadixxio

480

68

19

0

0

1

31

50

1

0

0

17

0

0

0

0

0

1

0

0

74

Raiffeisen Agro

Leonidas 412

400

67

39

0

0

5

31

28

2

0

0

34

2

0

0

0

0

3

0

0

75

Raiffeisen Agro

RWGK 12O2

300

82

27

0

0

2

18

53

0

0

0

27

2

0

0

0

0

0

0

0

76

Raiffeisen Agro

Akinom 6005

500

79

30

0

1

0

21

48

0

0

0

30

0

1

0

0

0

0

0

0

77

Raiffeisen Agro

Initio

300

85

43

0

0

3

15

41

0

0

0

41

1

0

0

0

0

2

0

0

78

Raiffeisen Agro

Gasti CS

530

82

31

0

1

0

18

50

0

0

0

31

0

1

0

0

0

0

0

0

79

Euralis

ES Sensor

390

66

29

0

0

2

31

39

3

0

0

25

1

0

0

0

0

1

0

0

80

Euralis

ES Antalya

490

94

53

0

2

4

6

40

0

0

0

48

0

1

0

0

1

4

0

0

81

Euralis

ES Zlatan

550

85

29

0

0

8

12

55

0

0

2

25

2

0

1

0

0

3

0

0

 

 

simptomi

ukupna procentualna zastupljenost

 bez simptoma (BS)

5-61%

oštećenja od insekata (I)

38-95%

Fusarium spp. (F)

2-53%

Aspergillus spp. (A)

0-1%

Penicillium spp. (P)

0-10%

Cladosporium spp. (C)

0-8%

 

 Procenat napadnutih klipova se kreće od 39 do 95%. U najvećoj meri su registrovana oštećenja od insekata, a zatim i kombinovana oštećenja od insekata i Fusarium spp. Cladosporium spp. i Penicillium spp. Aspergillus spp. registrovan samo na pojedinačnim biljkama.

Zdravstveno stanje hibrida kukuruza pred berbu (makroogled)

 

Na oglednom polju RC Ruma (Fišer) urađen je vizuelni pregled hibrida kukuruza iz različitih grupa zrenja. Pregledom je obuhvaćeno 84 hibrida. Na svakom hibridu pregledano je po 100 klipova kukuruza u cilju utvrđivanja prisustva oštećenja od insekata (Ostrinia nubilalis i Helicoverpa armigera) kao i  prisustva gljiva prouzrokovača plesnivosti klipa (Fusarium spp.,  Aspergillus spp., Penicillium spp. i Cladosporium spp.).

 

Rezultati očitavanja prikazani su tabelarno, i to procentualna zastupljenost različitih kombinacija simptoma i ukupna procentualna zastupljenost pojedinačnih simptoma (BS- bez simptoma; I- insekti; F- Fusarium spp; P- Penicllium spp; C -Cladosporium spp.; A- Aspergilus spp.).

 

<
  Procentualna zastupljenost različitih kombinacija simptoma Procentualna zastupljenost pojedinačnih simptoma 
Sorta br. Semenska kuća Hibrid FAO BS I F A P C I_F I_A F_A F_P F_C A_C I_P I_F_A I_F_P I_F_C I_A_C I_P_C I_F_A_P I_F_A_C Ukupno   I Ukupno   F Ukupno    A Ukupno  P Ukupno  C
1 ZP hibridi ZP 341 300 20 22 1 0 1 2 41 1 0 0 1 0 2 1 2 6 0 0 0 0 75 52 2 5 9
2 ZP hibridi ZP 366 300 29 22 4 0 0 7 27 0 0 0 1 0 1 1 5 3 0 0 0 0 59 41 1 6 11
3 ZP hibridi ZP 388 300 31 31 0 0 0 3 30 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 66 35 0 4 4
4 ZP hibridi ZP 427 400 28 25 0 0 0 2 23 0 0 0 0 0 1 0 10 10 0 1 0 0 70 43 0 12 13
5 ZP hibridi ZP 434 400 30 27 1 0 0 3 27 0 0 0 0 0 2 1 3 6 0 0 0 0 66 38 1 5 9
6 ZP hibridi ZP 555 500 59 14 1 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 40 27 0 1 0
7 ZP hibridi ZP 560 500 53 8 4 0 0 0 24 0 0 0 2 0 2 1 5 1 0 0 0 0 41 37 1 7 3
8 ZP hibridi ZP 600 600 16 6 2 0 0 0 61 0 0 0 0 0 2 3 10 0 0 0 0 0 82 76 3 12 0
9 ZP hibridi ZP 606 600 15 8 2 0 0 2 59 1 0 1 1 0 1 0 5 3 0 1 0 1 79 72 2 8 8
10 ZP hibridi ZP 666 600 25 14 3 0 0 1 41 0 0 1 0 0 1 1 11 2 0 0 0 0 70 59 1 13 3
11 Agris AGS 4 400 41 16 3 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0 56 43 0 5 2
12 Agris AGS 500 500 38 10 3 0 1 1 42 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 57 49 2 4 1
13 Agris Mono 500 40 11 2 1 1 2 31 1 0 0 0 0 1 2 4 2 0 2 0 0 54 41 4 8 6
14 Agris AGS 730 600 22 26 11 0 0 0 30 0 0 2 0 0 2 1 5 0 0 0 1 0 65 50 2 10 0
15 Agris AGS 83 600 43 7 8 0 0 0 34 0 0 0 0 0 1 0 5 2 0 0 0 0 49 49 0 6 2
16 NS hibridi NS 3022 300 31 37 5 0 0 5 17 1 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 59 26 2 1 7
17 NS hibridi NS 4023 400 48 37 3 0 0 0 8 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 49 13 1 2 1
18 NS hibridi NS 4030 400 72 20 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 24 8 0 1 1
19 NS hibridi NS 4051 400 34 34 7 1 0 8 10 0 0 0 1 0 1 0 2 2 0 0 0 0 49 22 1 3 11
20 NS hibridi NS 5051 500 38 29 3 1 0 0 20 0 0 1 1 0 3 2 1 1 0 0 0 0 56 29 3 5 2
21 NS hibridi NS 5052 500 53 35 2 0 0 1 6 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 44 10 0 2 2
22 NS hibridi NS 5083 500 20 22 3 0 0 13 21 0 1 1 2 0 0 1 3 13 0 0 0 0 60 45 2 4 28
23 NS hibridi NS 6010 600 27 29 8 0 1 0 29 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 64 43 0 5 2
24 NS hibridi NS 6030 600 42 22 11 0 0 1 17 0 0 0 0 0 2 1 2 2 0 0 0 0 46 33 1 4 3
25 NS hibridi NS 6102 600 45 45 3 0 0 2 2 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 50 6 1 1 3
26 NS hibridi NS 6140 600 47 19 4 0 0 1 20 1 0 1 1 1 0 1 2 1 0 1 0 0 45 30 3 4 5
27 NS hibridi NS 7020 700 39 19 11 0 0 0 27 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 49 40 0 2 2
28 KWS KWS 2370 290 62 18 9 0 0 3 2 0 0 0 2 0 0 1 1 2 0 0 0 0 24 17 1 1 7
29 KWS Kamparis 370 34 45 3 0 0 1 8 1 0 0 1 0 3 0 0 0 0 4 0 0 61 12 1 7 6
30 KWS KWS 5050 550 59 32 2 0 0 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 7 1 0 1
31 KWS Krabas 300 44 41 2 0 0 5 6 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 48 10 0 0 7
32 KWS KWS 3381 390 39 37 4 0 0 4 13 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 53 17 1 2 4
33 KWS Konfites 430 38 30 4 0 0 7 18 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 50 25 0 0 10
34 KWS Balasco 440 34 29 6 0 0 9 18 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 50 28 0 0 13
35 KWS Krebs 450 46 33 4 0 0 4 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 46 16 0 1 5
36 KWS Kolumbaris 460 40 30 5 0 0 2 21 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 53 27 1 1 2
37 KWS Kalimnos 470 34 42 2 0 0 0 19 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 64 22 3 0 0
38 KWS Kitty 490 47 28 2 2 1 0 5 7 1 0 0 0 1 4 2 0 0 0 0 0 47 14 14 4 0
39 KWS Kerbanis 540 40 47 3 2 0 0 6 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 55 10 3 1 0
40 KWS Mikado 550 31 36 4 2 1 0 19 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 62 25 9 1 0
41 KWS Korimbos 600 40 43 6 0 2 0 5 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 52 12 4 2 0
42 KWS Konsens 600 47 32 11 1 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 17 4 0 0
43 KWS Kermess 600 39 36 9 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 52 25 1 0 0
44 KWS Kopias 700 47 40 0 1 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 12 1 0 0
45 RAGT Rivoxx 330 22 68 2 0 0 0 5 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 76 7 2 1 0
46 RAGT Pixxtol 490 25 59 1 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 16 0 0 0
47 RAGT Axxo 430 49 42 1 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 9 0 0 0
48 RAGT Exxupery 560 69 22 2 0 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 7 0 0 2
49 Dekalb DKC 3623 250