Skip to main content

Region Ruma

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Ruma > Usevi ili zasadi
RC Ruma-monitoring kasnih hibrida merkantilnog kukuruza

 

U okviru  monitoringa  merkantilnog kukuruza pred berbu izvršen je vizuelni pregled kasnih hibrida na 10 različitih lokaliteta. Pregled useva je izvršen u cilju utvrđivanja prisustva oštećenja od insekata (Ostrinia nubilalisHelicoverpa armigera) koji svojom ishranom, pored direktnih šteta, otvaraju put za infekciju gljivama prouzrokovačima plesnivosti klipa: Fusarium spp., Aspergillus spp., Penicillium spp., Cladosporium spp.. Ove gljive imaju sposobnost sinteze mikotoksina koji mogu biti veoma štetni po zdravlje ljudi i životinja.

 

Tabelarni prikaz infestiranih klipova (na 100 pregledanih klipova):

 

Lokalitet

BS

I

F

A

P

C

Kraljevci

21

72

31

26

6

6

Dobrinci

37

58

25

29

0

0

Grabovci

17

81

33

2

2

3

Donji Petrovci

70

27

11

0

3

0

Mali Radinci

64

23

19

0

0

0

Ruma

15

73

57

20

17

9

Buđanovci

83

11

9

0

0

0

Šatrinci

67

18

18

2

1

0

Dobrodol

47

44

31

0

4

0

Rivica

68

21

22

1

1

0

 

BS -  klipovi bez simptoma: 15 - 83%

I- klipovi oštećeni samo od insekata: 11 - 81%

F- klipovi sa simptomima Fusarium spp. 9 - 57%

A- klipovi sa simptomima Aspergillus spp. 0 - 29%

P- klipovi sa simptomima Penicillium spp.: 0 - 17%

C- klipovi sa simptomima Cladosporium spp.: 0 - 9%

 

Procenat infestiranih klipova se kreće od 17 do 85%. U najvećoj meri su evidentirana oštećenja samo od insekata, kombinovana oštećenja od insekata i Fusarium spp. i samo od Fusarium spp. Na pojedinim parcelama je u značajnijoj meri uočeno prisustvo Aspergillus spp. u kombinaciji sa oštećenjima od insekata i Fusarium spp.

 

 velika slika

 

S obzirom na značajan nivo prisustva gljiva iz roda Fusarium spp., a na nekim parcelama i gljiva iz roda  Aspergillus spp., koje u povoljnim uslovima nastavljaju svoj razvoj i u skladištu, veoma je važno pravilno rukovanje i skladištenje kukuruza kako ne bi i u toku skladištenja došlo do sinteze mikotoksina.

 

RC Ruma-monitoring ranih i srednje ranih hibrida merkantilnog kukuruza


 

Na teritoriji RC Ruma berba kukuruza je otpočela protekle nedelje, ali je odložena  zbog učestalih i obilnih padavina.

 

U okviru  monitoringa zdravstvenog stanja useva merkantilnog kukuruza pred berbu, izvršen je vizuelni pregled hibrida iz ranih i srednje ranih grupa zrenja  na 10 različitih lokaliteta. Pregled je izvršen u cilju utvrđivanja prisustva oštećenja od insekata (Ostrinia nubilalis, Helicoverpa armigera), kao i simptoma prisustva gljiva prouzrokovača plesnivosti klipa (Fusarium spp., Aspergillus spp., Penicillium spp. i Cladosporium spp.).

 

Tabelarni prikaz infestiranih klipova (na 100 pregledanih klipova):

 

Lokalitet

BS

I

F

A

P

C

Kraljevci

58

35

23

2

0

1

Dobrinci

35

59

29

15

3

0

Voganj

43

42

28

4

2

2

Putinci

72

21

10

3

3

0

Pavlovci

37

28

52

9

0

3

Platičevo

53

44

16

4

1

0

Neradin

26

32

61

12

3

0

Maradik

5

49

79

30

4

4

Ljukovo

17

69

34

15

0

0

Novi Slankamen

74

10

22

1

0

0

 

BS -  klipovi bez simptoma: 5 - 72%

I- klipovi oštećeni samo od insekata: 10 - 69%

F- klipovi sa simptomima Fusarium spp. 10 - 79%

A- klipovi sa simptomima Aspergillus spp. 1 - 30%

P- klipovi sa simptomima Penicillium spp.: 0 - 4%

C- klipovi sa simptomima Cladosporium spp.: 0 - 4%

 

Procenat infestiranih klipova se kreće od 28 do 95% i u zavisnosti je od zastupljenog hibrida, primenjene agrotehnike i proizvodnih uslova. U najvećoj meri su evidentirana oštećenja samo od insekata, samo od Fusarium spp. i kombinovana oštećenja od insekata i Fusarium spp. Na pojedinim parcelama je u značajnijoj meri uočeno prisustvo Aspergillus spp. u kombinaciji sa oštećenjima od insekata i Fusarium spp., dok su simptomi od gljiva iz rodova  Cladosporium  i  Penicillium  registrovani na malom broju klipova.

 

velika slika

 

Crna trulež kupusnjača

 

Na terenu RC Ruma usevi kupusa za jesenju proizvodnju se nalaze u završnim fazama razvoja glavice.

 

Vizuelnim pregledom pojedinih useva uočeno je prisustvo simptoma crne truleži kupusnjača koju prouzrokuje bakterija  Xanthomonas campestris pv. campestris.

 

Ovo je ekonomski najznačajnije oboljenje biljaka iz porodice kupusnjača (fam. Brassicaceae). Najčešće se sreće na kupusu, kelerabi i karfiolu. Može pričiniti štete u svim fazama razvoja. U slučaju jakog napada dolazi do drastičnog smanjenja prinosa i smanjene tržišne vrednosti glavica, a može doći i do potpunog propadanja useva.

 

Infekcija se može ostvariti tokom cele vegetacije, ali i tokom transporta i čuvanja glavica. Izvor primarne zaraze mogu biti zaraženo seme i zaraženi biljni ostaci u zemljištu. U zemljištu se bakterija zadržava do 3 godine, ako je u njemu prisutan infektivni biljni materijal. Sekundarne infekcije i dalje širenje zaraze se ostvaruju kišnim kapima, vetrom, kroz  prirodne otvore, povrede nanete insektima, puževima, preko sistema za navodnjavanje itd. Razvoju i širenju bolesti pogoduju vlažno i toplo vreme, odnosno topli dani i prohladne noći.

 

Rana pojava bolesti na biljkama iz zaraženog semena prouzrokuje odumiranje kotiledonih listića, a posle i cele biljke. Zaraženi rasad uvene, a inficirane mlade biljke smekšaju i trule. Na listovima starijih biljaka prvi simptomi su u vidu nepravilnih hlorotičnih pega duž ivice listova, koje se  zatim klinasto šire prema glavnom nervu, dobijajući karakterističan oblik latiničnog slova “V”. Tkivo u okviru pega poprima smeđu boju, suši se i odumire, a nervi dobijaju tamno-braon do crnu boju.

 

 velika slika

 

Bakterija se širi sprovodnim sudovima prouzrokujući trulež sprovodnog tkiva koja se može uočiti na uzdužnom preseku nerava, kao i na poprečnom preseku glavice, stabla i korena (mrka ili crna boja sudova uz prisustvo bakterijskog eksudata). Kao posledica truleži sprovodnog tkiva zaražene biljke zaostaju u razvoju, zakržljale su i često ne formiraju glavicu. Ukoliko dođe do formiranja glavice, razvoj bolesti se može nastaviti i tokom skladištenja. Zaražene biljke su podložne napadu sekundarnih patogena, prouzrokovača vlažne truleži (Erwinia carotovora i Pseudomonas marginalis), te dolazi do njihovog potpunog propadanja (glavice se pretvaraju u sluzavu crnu masu neugodnog mirisa).

 

U zaštiti od ovog oboljenja ključne su preventivne mere kontrole:

 

- korišćenje zdravstveno ispravnog semena i rasada;

-dezinfekcija semena toplom vodom (50°C – 25 min. za seme kupusa, 15 min. za ostale) ili hemijski tretman semena (natrijum-hipohlorit, vodonik peroksid);

-dezinfekcija supstrata u toplim lejama;

-poštovanje plodoreda (najmanje trogodišnji);

-gajenje otpornih sorti ili hibrida;

-uklanjanje i uništavanje zaraženih biljaka, biljnih ostataka i korovskih biljaka (prvenstveno iz familije Brassicaceae);

-suzbijanje insekata i puževa kao vektora ovog patogena;

-pravilna primena kalijumovih i fosfornih đubriva (doprinosi povećanju otpornosti).

 

Od hemijskih mera, u toku vegetacije preporučuje se preventivna zaštita useva preparatima na bazi bakra.

 

Zeleno verticiliozno uvenuće u usevima paprike

 

Na terenu RC Ruma tokom vegetacije u pojedinim usevima paprike na otvorenom i u plastenicima  je registrovano prisustvo pojedinačnih biljaka sa početnim simptomima uvenuća koji su ukazivali na zeleno/verticiliozno uvenuće (prouzrokovač gljive Verticillium albo-atrum i Verticillium dahliae). Pred kraj vegetacije na nekim parcelama uočeno je širenje ovog oboljenja. Do jače pojave je došlo jer nisu preduzete sve neophodne mere u proizvodnji rasada, niti je ispoštovan plodored. Zeleno uvenuće može dovesti do značajnog gubitka roda.

 

Navedeni patogeni imaju širok krug domaćina (preko 200 vrsta zeljastih i drvenastih biljaka). Od gajenih biljaka napadaju paradajz, papriku, plavi patlidžan, krompir, krastavac, dinju, lubenicu, suncokret, jagodu, koštičavo voće (kajsija, šljiva), ali i mnoge ukrasne, šumske i korovske vrste.

 

U našoj zemlji ovo oboljenje može prouzrokovati značajne štete u povrtarskoj proizvodnji, prvenstveno  na vrstama iz familije Solanaceae (paradajz, paprika, plavi patlidžan, krompir). Tamo gde se ove biljke dugo gaje, posebno u monokulturi, može doći do potpunog propadanja useva. Zeleno uvenuće se češće javlja u zaštićenom prostoru zbog nemogućnosti primene plodoreda i veoma povoljnih edafskih uslova. Intenzitet prisustva bolesti i gubitka roda zavise od nivoa inokuluma u zemljištu, uslova spoljašnje sredine i osetljivosti sortimenta. U većim razmerama se javlja na zemljištu na kojem se više godina uzastopno gaje osetljive biljne vrste.

 

Ovi patogeni se održavaju u zemljištu i zaraženim biljnim ostacima (V. albo-atrum trajnom micelijom, V. dahliae mikrosklerocijama). Infekcija se ostvaruje preko korenovih dlačica ili povreda. Usled prodora patogena u sprovodne sudove stabla dolazi do njihovog  začepljenja, snabdevanje biljke vodom i hranljivim materijama je otežano, što izaziva postepeno uvenuće i sušenje biljke. U uslovima visokih temperatura i visoke relativne vlažnosti vazduha dolazi do sporulacije gljive. Micelija se iz sudovnog dela probija na površinu lista, obrazujući konidiofore sa konidijama duž lisnih nerava. Konidije se kišnim kapima spiraju u zemljište i u dodiru sa korenom klijaju i vrše sekundarne zaraze. U tkivu zaraženih biljaka gljivica razvija organe koji ponovo dospevaju u zemljište putem zaoravanja biljnih ostataka. Parazit se u prirodi širi vetrom, površinskom vodom, zemljištem, zaraženim biljnim ostacima i zaraženim semenom.

 

Prvi simptomi se ispoljavaju u vidu blagog uvenuća na donjem lišću zaraženih biljaka samo u najtoplijem delu dana. Posle kiše ili navodnjavanja dolazi do prividnog poboljšanja. Lišće omekšava počev od ivice liske prema njenom središnjem delu i klone ali i dalje zadržava zelenu boju. U početku je pojava bolesti usporena i lokalna. Sa razvojem oboljenja, lišće sve više gubi turgor, javljaju se nepravilne hlorotične pege, koje potom postaju nekrotične i na kraju se lišće suši i otpada. Osim lišća mogu biti zahvaćene pojedine grane, pa i cele biljke. Na uzdužnom preseku korena i prizemnog dela stabla zapaža se braonkasta boja (nekroza) sprovodnog tkiva.

 

Do zaraze može doći u svim fazama razvoja paprike. Kod ranih infekcija osetljivih sorti mlade biljke i sejanci mogu propasti veoma brzo nakon ostvarene infekcije. Ranije zaražene biljke usled skraćivanja internodija ostaju kržljave, imaju žbunast izgled i ne formiraju plodove. Međutim, zaraze se mnogo češće javljaju kasnije u vegetaciji. Kod kasnih zaraza plodovi pre vremena pocrvene, smežuraju se i isuše.

 

 

 velika slika

 

U cilju suzbijanja ove bolesti moraju se ispoštovati preventivne mere borbe:

 

·         višegodišnji plodored (bar petogodišnji); gajiti kulture koje nisu domaćini ovom patogenu (žitarice, kukuruz, soja, šećerna repa, pasulj, boranija, grašak, kupus),

·         izbor otpornih sorti,

·         proizvodnja zdravog rasada,

·         termička ili hemijska dezinfekcija supstrata pri proizvodnji rasada,

·         umereno đubrenje, pogotovo azotnim đubrivima (negativno delovanje na otpornost biljke),

·         uklanjanje i uništavanje zaraženih biljaka i korovskih biljaka koje su domaćini patogena.

 

Hemijske mere nemaju direktan uticaj na suzbijanje ove bolesti, već predstavljaju samo dopunu preventivnim merama (potapanje korena pre rasađivanja ili njegovo zalivanje rastvorom propamokarb-hidrohlorida ili propamokarb-hidrohlorid + fosetil-aluminijum).

Nedostatak kalcijuma na paradajzu

Na terenu RC Ruma usevi paradajza se nalaze u različitim fazama razvoja i sazrevanja ploda.

Na pojedinim parcelama, vizuelnim pregledom se uočavaju simptomi vršne truleži ploda.

Ovo je tipičan simptom nedostatka kalcijuma ili nemogućnost usvajanja ovog elementa od strane biljke usled visokih temperatura i nedostatka vlage u dužem vremenskom periodu.

 

vršna trulež ploda 

 

Kalcijum doprinosi strukturi ćelijskih membrana i daje strukturnu čvrstoću plodova i same biljke.

 

Simptomi nedostatka ovog elementa su u vidu:

§  vršne truleži ploda

§  žućenja rubova mladog lišća, kasnije naličje dobija ljubičasto-bronzanu boju i propada

§  zadebljanje i odrvenjavanje stabljike

 

Tokom vegetacije, nedostatak kalcijuma može delimično da se nadoknadi folijarnom prihranom kao i redovnim zalivanjem koje pomaže boljem usvajanju ovog elementa.

 

Krompirova zlatica

Na terenu RC Ruma usevi krompira se nalaze u fazi od prvi listovi počinju da rastu do devet i više listova razvijeno (10-19 BBCH).

 

Vizuelnim pregledom useva uočava se prisustvo imaga i sveže položenih jajnih legala krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata). Jajna legla su prisutna u niskom intezitetu. U narednom periodu se očekuje masovnije polaganje jaja i početak piljenja larvi.

 

 

krompirova zlatica             jajno leglo 

 

Hemijske mere zaštite se za sada ne preporučuju. RC Ruma nastavlja sa praćenjem ove štetočine i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Zdravstveno stanje kukuruza u regionu Rume

 

Na teritoriji RC Ruma (opštine: Ruma, Irig, Inđija) u okviru  monitoringa useva merkantilnog kukuruza izvršen je vizuelni pregled hibrida iz ranih i kasnih grupa zrenja pred berbu, na 20 proizvodnih parcela na lokalitetima: Ruma, Voganj, Erem, Stejanovci, Pavlovci, Dobrinci, Kraljevci, Žarkovac, Putinci, Ljukovo, Stari Slankamen, Slankamenački Vinogradi, Krčedin, Neradin, Irig, Rivica, Vrdnik.

 

Pregled je vršen u cilju utvrđivanja zdravstvenog stanja, prisustva oštećenja od insekata (Ostrinia nubilalis i Helicoverpa armigera), kao i simptoma prisustva gljiva prouzrokovača plesnivosti klipa (Fusarium spp.,  Aspergillus spp.Penicillium spp., Cladosporium spp.).

 

Tabelarni prikaz napadnutih klipova (na 100 pregledanih klipova):

 

opština

lokacija

BS

I

F

P

A

C

Ruma

20

71

25

1

0

2

Voganj

46

40

17

0

0

14

Erem

43

52

20

0

0

2

Stejanovci

42

52

20

2

0

1

Pavlovci

34

49

35

0

0

4

Dobrinci

67

22

15

0

0

0

Kraljevci

58

21

23

3

0

0

Kraljevci

14

76

47

1

0

0

Žarkovac

18

78

22

4

1

0

Žarkovac

29

70

15

0

0

1

Putinci

14

79

71

2

0

0

Irig

Irig

27

72

8

0

0

3

Irig

7

91

25

2

1

1

Rivica

14

85

26

2

0

1

Vrdnik

22

55

41

0

0

3

Neradin

36

62

13

1

0

0

Inđija

Ljukovo

14

71

54

6

0

0

Krčedin

34

51

26

2

0

0

Stari Slankamen

41

34

36

1

0

1

Slankamenački Vinogradi

55

36

16

0

0

1

 

Procentualna zastupljenost:

BS -  klipovi bez simptoma: 7 - 67%

I- klipovi oštećeni samo od insekata: 21 - 91%

F- klipovi sa simptomima Fusarium spp. 8 - 71%

P- klipovi sa simptomima Penicillium spp.: 0 - 6%

A- klipovi sa simptomima Aspergillus spp. 0 - 1%

C- klipovi sa simptomima Cladosporium spp.: 0 - 14%

 

Procenat infestiranih klipova se kreće od 33 do 93% i u zavisnosti je od zastupljenog hibrida, primenjene agrotehnike i proizvodnih uslova. U najvećoj meri su evidentirana oštećenja samo od insekata, samo od Fusarium spp. i kombinovana oštećenja od insekata i Fusarium spp., dok su simptomi od gljiva iz rodova  Cladosporium,  Penicillium i Aspergillus  registrovani na malom broju klipova. S obzirom da su prikazani procenti infestiranih klipova u granicama uobičajenih vrednosti za region Rume, može se zaključiti da je zdravstveno stanje merkantilnog kukuruza u redu i da se ne očekuje prisustvo mikotoksina u zrnu kukuruza iznad zakonom dozvoljenih vrednosti. S obzirom da su laboratorijska ispitivanja u toku, RC Ruma će u narednom periodu izvestiti o zdravstvenoj bezbednosti merkantilnog kukuruza u svom regionu.

 

Simptomi (velika slika)

 

Monitoring merkantilnog kukuruza pred berbu

 

U okviru monitoringa useva merkantilnog kukuruza na terenu RC Ruma   izvršen je vizuelni pregled hibrida iz ranih i kasnih grupa zrenja pred berbu.

 

 

U cilju utvrđivanja zdravstvenog stanja, prisustva oštećenja od insekata (Ostrinia nubilalis i Helicoverpa armigera) i simptoma prisustva gljiva prouzrokovača plesnivosti klipa (Fusarium spp.,  Aspergillus spp.Penicillium spp., Cladosporium spp.), izvršen je pregled 20 hibrida na lokalitetima: Ruma, Voganj, Erem, Dobrinci, Mali Radinci, Žarkovac, Inđija, Ljukovo, Stari Slankamen, Novi Slankamen, Krčedin, Maradik, Irig, Rivica, Vrdnik, Krušedol Selo, Neradin.

 

 Rezultati vizuelnih pregleda prikazani su u tabeli:

 

 

hibridi iz ranih grupa zrenja

hibridi iz kasnih grupa zrenja

klipovi bez simptoma

26-60%

32-74%

klipovi sa oštećenjima od insekata

39-71%

26-59%

klipovi sa simptomima Fusarium spp.

13-37%

4-34%

klipovi sa simptomima Aspergillus spp.

/

0-2%

klipovi sa simptomima Penicillium spp.

0-2%

0-3%

klipovi sa simptomima Cladosporium spp.

1 do 18%

0-4%

 

Pregledom ranih i kasnih hibrida kukuruza u najvećoj meri je evidentirano prisustvo oštećenja samo od insekata  i kombinovana oštećenja od insekata i gljiva iz roda Fusarium, dok su simptomi od gljiva iz rodova  Cladosporium,  Penicillium i Aspergillus  registrovani na malom broju klipova.

 

Insekti i Fusarium spp.

 

 

Pojava repičinog sjajnika

 

Na terenu RC Ruma usevi uljane repice se nalaze u početnim fazama rasta stabla (30-31 BBCH).

 

Pregledom useva i Merikovih posuda registrovano je prisustvo imaga repičinog sjajnika (Melighetes aeneus), najvažnije štetočine uljane repice koja može dovesti do značajnog smanjenja prinosa oštećujući cvetne pupoljke dok su još zatvoreni.

 

Repičin sjajnik

 

Hemijske mere zaštite za sada se ne preporučuju, a RC Ruma nastavlja sa praćenjem ove štetočine i signaliziraće pravi momenat za tretman.

 

Makroogled hibrida kukuruza 2016. - zdravstveno stanje
 

Na oglednom polju RC Ruma (Fišer) ocenjeno je zdravstveno stanje hibrida merkantilnog kukuruza pred berbu. Pregledom je obuhvaćen 81 hibrid iz različitih grupa zrenja (100 biljaka po hibridu) u cilju utvrđivanja prisustva oštećenja od insekata (Ostrinia nubilalis i Helicoverpa armigera) kao i   gljiva prouzrokovača plesnivosti klipa (Fusarium spp.,  Aspergillus spp., Penicillium spp. i Cladosporium spp.).

 

Rezultati očitavanja su  prikazani u tabeli, i to ukupna procentualna zastupljenost pojedinačnih simptoma za svaki hibrid i procentualna zastupljenost različitih kombinacija simptoma koji su registrovani (BS- bez simptoma; I- insekti; F- Fusarium spp; P- Penicillium spp; C -Cladosporium spp.; A- Aspergilus spp.).

 

Sorta br.

Semenska kuća

Hibrid

FAO

Procentualna zastupljenost pojedinačnih simptoma

Procentualna zastupljenost različitih kombinacija simptoma

Ukupno insekti (I) %

Ukupno Fusarium (F) %

Ukupno Aspergillus (A) %

Ukupno Penicillium (P) %

Ukupno Cladosporium (C) %

BS

I

F

P

C

I_F

I_C

I_P

F_C

I_F_A

I_F_P

I_F_C

I_F_A_P

I_F_P_C

1

ZP hibridi

ZP 341

300

79

5

0

0

3

20

72

0

0

1

5

2

0

0

0

0

0

0

0

2

ZP hibridi

ZP 366

300

87

6

0

1

2

11

80

1

0

1

5

1

1

0

0

0

0

0

0

3

ZP hibridi

ZP 388

300

75

7

0

0

0

23

70

2

0

0

5

0

0

0

0

0

0

0

0

4

ZP hibridi

ZP 427

400

79

6

0

0

0

17

77

4

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

5

ZP hibridi

ZP 434

400

72

5

0

0

1

28

66

0

0

0

5

1

0

0

0

0

0

0

0

6

ZP hibridi

ZP 548

500

76

15

0

1

5

13

66

9

0

2

6

3

1

0

0

0

0

0

0

7

ZP hibridi

ZP 555

500

81

12

0

1

1

16

70

2

0

1

10

0

1

0

0

0

0

0

0

8

ZP hibridi

ZP 560

500

88

5

0

3

1

12

81

0

0

0

3

0

2

0

0

1

1

0

0

9

ZP hibridi

ZP 600

600

70

18

0

1

1

23

58

7

0

0

10

0

1

0

0

0

1

0

0

10

ZP hibridi

ZP 606

600

83

28

0

0

0

13

59

4

0

0

24

0

0

0

0

0

0

0

0

11

ZP hibridi

ZP 666

600

83

18

0

0

3

16

64

1

0

0

16

2

0

0

0

0

1

0

0

12

Agris

AGS 4

400

69

18

0

0

0

31

51

0

0

0

18

0

0

0

0

0

0

0

0

13

Agris

AGS 500

500

76

29

0

1

0

23

47

1

0

0

28

0

1

0

0

0

0

0

0

14

Agris

Mono

500

90

49

0

1

1

9

42

1

0

0

46

0

0

0

0

1

1

0

0

15

Agris

AGS 730

600

78

42

0

1

0

22

36

0

0

0

41

0

0

0

0

1

0

0

0

16

Agris

AGS 83

600

73

27

0

1

2

27

45

0

0

0

25

0

1

0

0

0

2

0

0

17

NS hibridi

NS 3022

300

75

21

0

5

5

24

53

0

0

1

14

0

1

0

0

3

3

0

1

18

NS hibridi

NS 3023

300

73

30

0

1

1

24

46

3

0

0

25

0

0

0

0

1

1

0

0

19

NS hibridi

NS 4001

400

82

32

0

1

0

13

55

5

0

0

26

0

0

0

0

1

0

0

0

20

NS hibridi

NS 4023

400

84

51

0

1

6

14

32

2

0

0

45

2

1

0

0

0

4

0

0

21

NS hibridi

NS 4030

400

74

23

0

0

2

25

50

1

0

0

22

2

0

0

0

0

0

0

0

22

NS hibridi

NS 4051

400

79

32

0

1

3

19

47

2

0

0

28

2

0

0

0

1

1

0

0

23

NS hibridi

NS 5051

500

80

21

0

2

1

20

56

0

0

0

21

1

2

0

0

0

0

0

0

24

NS hibridi

NS 5052

500

81

19

0

2

1

17

63

2

0

0

15

0

1

0

0

1

1

0

0

25

NS hibridi

NS 5083

500

72

22

0

0

4

27

50

0

0

0

19

1

0

1

0

0

2

0

0

26

NS hibridi

NS 5211

500

84

28

0

0

5

15

55

1

0

0

24

2

0

0

0

0

3

0

0

27

NS hibridi

NS 6010

600

57

28

0

0

4

41

31

2

0

0

22

0

0

0

0

0

4

0

0

28

NS hibridi

NS 6030

600

73

27

0

2

1

22

51

5

0

0

19

0

0

0

0

2

1

0

0

29

NS hibridi

NS 6102

600

89

5

0

5

1

11

79

0

0

0

4

1

4

0

0

1

0

0

0

30

NS hibridi

NS 6140

600

88

30

0

10

3

12

53

0

0

0

22

1

4

0

0

6

2

0

0

31

NS hibridi

NS 7020

700

86

30

0

2

1

14

55

0

0

0

28

0

1

0

0

1

1

0

0

32

KWS

KWS 2370

290

61

14

0

0

0

35

51

4

0

0

10

0

0

0

0

0

0

0

0

33

KWS

Kamparis

370

55

14

0

0

0

36

50

9

0

0

5

0

0

0

0

0

0

0

0

34

KWS

KWS 5050

550

38

3

0

1

0

61

35

1

0

0

2

0

1

0

0

0

0

0

0

35

KWS

KWS4484

410

52

13

0

0

1

45

41

3

0

0

10

1

0

0

0

0

0

0

0

36

KWS

KWS 3381

390

59

2

0

0

0

41

57

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

37

KWS

Konfites

430

56

20

0

1

1

36

42

8

0

0

12

1

1

0

0

0

0

0

0

38

KWS

Balasco

440

65

23

0

0

1

30

46

5

0

0

18

1

0

0

0

0

0

0

0

39

KWS

Kirgis

420

56

20

0

0

0

35

45

9

0

0

11

0

0

0

0

0

0

0

0

40

KWS

Kolumbaris

460

57

18

0

0

1

39

42

4

0

0

14

1

0

0

0

0

0

0

0

41

KWS

Kalimnos

470

67

6

0

1

0

31

62

2

0

0

4

0

1

0

0

0

0

0

0

42

KWS

Kathedralis (3484)

470

47

10

0

0

0

48

42

5

0

0

5

0

0

0

0

0

0

0

0

43

KWS

Kerbanis

540

43

16

0

0

0

49

35

8

0

0

8

0

0

0

0

0

0

0

0

44

KWS

Mikado

550

56

10

0

0

0

35

55

9

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

45

KWS

Korimbos

600

71

7

0

1

0

24

68

4

1

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

46

KWS

Konsens

600

89

47

0

1

4

11

41

0

0

0

43

1

0

0

0

1

3

0

0

47

KWS

Kontigos

550

79

24

1

1

1

21

54

0

0

0

22

1

0

0

1

1

0

0

0

48

Dekalb

DKC 3623

250

61

24

0

1

1

39

35

0

0

0

24

1

1

0

0

0

0

0

0

49

Dekalb

DKC 4717

380

95

38

0

2

2

5

56

0

0

0

35

0

1

0

0

1

2

0

0

50

Dekalb

DKC 4943

410

82

28

0

0

0

18

54

0

0

0

28

0

0

0

0

0

0

0

0

51

Dekalb

DKC 5830

570

67

20

0

1

0

33

46

0

0

0

20

0

1

0

0

0

0

0

0

52

Dekalb

DKC 5632

590

92

50

0

1

1

8

41

0

0

0

49

0

1

0

0

0

1

0

0

53

Osijek

OS 398

390

78

22

0

0

0

19

59

3

0

0

19

0

0

0

0

0

0

0

0

54

Osijek

Drava 404

420

65

14

0

0

1

33

52

2

0

0

12

1

0

0

0

0

0

0

0

55

Osijek

OSSK 515

520

77

22

0

1

0

23

54

0

0

0

22

0

1

0

0

0

0

0

0

56

Osijek

OSSK 602

620

76

32

0

0

1

24

44

0

0

0

31

0

0

0

0

0

1

0

0

57

AS hibridi

AS 334

380

81

26

0

1

2

16

56

3

0

0

22

1

1

0

0

0

1

0

0

58

AS hibridi

AS 54

450

77

15

0

0

1

23

61

0

0

0

15

1

0

0

0

0

0

0

0

59

AS hibridi

AS 534

520

76

21

0

0

0

22

57

2

0

0

19

0

0

0

0

0

0

0

0

60

AS hibridi

AS 507

570

89

24

0

3

1

11

62

0

0

0

23

0

3

0

0

0

1

0

0

61

AS hibridi

AS 603

600

90

34

0

1

3

10

55

0

0

0

31

0

1

0

0

0

3

0

0

62

AS hibridi

AS 72

640

71

29

0

0

1

29

41

0

0

0

29

1

0

0

0

0

0

0

0

63

AS hibridi

NVP 1451

580

90

26

1

2

0

10

63

0

0

0

25

0

1

0

0

0

0

1

0

64

AS hibridi

NVP 1465

620

80

37

0

2

1

17

46

3

0

0

31

0

0

0

0

2

1

0

0

65

AS hibridi

NVP1452

520

89

39

0

6

2

11

47

0

0

0

34

1

2

0

0

4

1

0

0

66

Raiffeisen Agro

Axxys

310

87

51

0

1

4

13

35

0

0

0

47

0

1

0

0

0

4

0

0

67

Raiffeisen Agro

Midixx

380

61

13

0

0

0

38

49

1

0

0

12

0

0

0

0

0

0

0

0

68

Raiffeisen Agro

Askaban 1303

400

87

38

0

3

4

9

47

1

0

3

36

0

3

0

0

0

1

0

0

69

Raiffeisen Agro

Chapalu

350

91

35

0

1

2

9

56

0

0

0

32

0

0

0

0

1

2

0

0

70

Raiffeisen Agro

Pincki CS

430

52

40

0

4

0

35

24

13

0

0

24

0

1

0

0

3

0

0

0

71

Raiffeisen Agro

Ulyxxe

450

82

38

0

1

2

18

44

0

0

0

35

0

0

0

0

1

2

0

0

72

Raiffeisen Agro

Lexxtour

480

92

47

0

0

3

8

45

0

0

0

44

0

0

0

0

0

3

0

0

73

Raiffeisen Agro

Cadixxio

480

68

19

0

0

1

31

50

1

0

0

17

0

0

0

0

0

1

0

0

74

Raiffeisen Agro

Leonidas 412

400

67

39

0

0

5

31

28

2

0

0

34

2

0

0

0

0

3

0

0

75

Raiffeisen Agro

RWGK 12O2

300

82

27

0

0

2

18

53

0

0

0

27

2

0

0

0

0

0

0

0

76

Raiffeisen Agro

Akinom 6005

500

79

30

0

1

0

21

48

0

0

0

30

0

1

0

0

0

0

0

0

77

Raiffeisen Agro

Initio

300

85

43

0

0

3

15

41

0

0

0

41

1

0

0

0

0

2

0

0

78

Raiffeisen Agro

Gasti CS

530

82

31

0

1

0

18

50

0

0

0

31

0

1

0

0

0

0

0

0

79

Euralis

ES Sensor

390

66

29

0

0

2

31

39

3

0

0

25

1

0

0

0

0

1

0

0

80

Euralis

ES Antalya

490

94

53

0

2

4

6

40

0

0

0

48

0

1

0

0

1

4

0

0

81

Euralis

ES Zlatan

550

85

29

0

0

8

12

55

0

0

2

25

2

0

1

0

0

3

0

0

 

 

simptomi

ukupna procentualna zastupljenost

 bez simptoma (BS)

5-61%

oštećenja od insekata (I)

38-95%

Fusarium spp. (F)

2-53%

Aspergillus spp. (A)

0-1%

Penicillium spp. (P)

0-10%

Cladosporium spp. (C)

0-8%

 

 Procenat napadnutih klipova se kreće od 39 do 95%. U najvećoj meri su registrovana oštećenja od insekata, a zatim i kombinovana oštećenja od insekata i Fusarium spp. Cladosporium spp. i Penicillium spp. Aspergillus spp. registrovan samo na pojedinačnim biljkama.

1 - 10 Next