Skip to main content

Region Ruma

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Ruma > Usevi ili zasadi
Prisustvo cikade Scaphoideus titanus u zasadima vinove loze

Vizuelnim pregledom naličja listova vinove loze registrovano je prisustvo larvi prvog razvojnog stupnja cikade Scaphoideus titanus u niskom intenzitetu napada. U toku je početak piljenja larvi ove štetočine.

 

velika slika

 

Ova cikada je poznata kao vektor fitoplazme Flavescens doree koja prouzrokuje zlatasto žutilo vinove loze, najznačajniju i najdestruktivniju bolest vinove loze. Ova štetočina ima jednu generaciju godišnje. Larve prolaze kroz pet razvojnih stupnjeva, a tek od trećeg stupnja postaju infektivne, odnosno sposobne su da prenesu fitoplazmu sa zaraženih na zdrave čokote prilikom ishrane i tu sposobnost zadržavaju do kraja života.

 

Hemijske mere zaštite za ovo oboljenje ne postoje. Osnovne mere borbe podrazumevaju suzbijanje vektora i uništavanje zaraženih čokota.

 

S obzirom da je piljenje larvi tek otpočelo, hemijske mere zaštite se još ne preporučuju.

 

RC Ruma nastavlja sa praćenjem ove štetočine i blagovremeno će signalizirati pravi momenat za tretman.

 

Prisustvo cikade Scaphoideus titanus u zasadima vinove loze

 

Na terenu RC Ruma zasadi vinove loze se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u  fenofazi od cvast nabubrela, cvetovi zatvoreni zajedno spojeni, pa do početka cvetanja  (57-61 BBCH).  

 

Vizuelnim pregledom zasada vinove loze, na naličju listova, registrovano je prisustvo larvi prvog razvojnog stupnja cikade Scaphoideus titanusU toku je početak piljenja larvi ove štetočine.

 

velika slika

 

Ova cikada je vektor fitoplazme Flavescens doree koja prouzrokuje zlatasto žutilo vinove loze. Ima jednu generaciju godišnje. Larve prolaze kroz pet razvojnih stupnjeva, a tek od trećeg stupnja postaju infektivne. Tu sposobnost zadržavaju do kraja života i prenose fitoplazmu hraneći se na zdravim čokotima.

 

S obzirom da je piljenje larvi tek otpočelo, hemijske mere zaštite se još ne preporučuju. 

 

RC Ruma nastavlja sa praćenjem ove štetočine i blagovremeno će signalizirati pravi momenat za tretman.

 

Pojava larvi cikade Scaphoideus titanus

Na terenu RC Ruma zasadi  vinove loze se nalaze u fenofazi cvasti potpuno razvijene, cvetovi odvojeni (57 BBCH).

 

Vizuelnim pregledom zasada registrovano je prisustvo larvi prvog razvojnog stupnja cikade Scaphoideus titanus, na naličju listova. U toku je početak piljenja larvi ove štetočine.

 

 

 velika slika

 

Ova cikada je vektor fitoplazme Flavescens doree koja prouzrokuje zlatasto žutilo vinove loze. Larve ove štetočine prolaze kroz pet razvojnih stupnjeva i tek su od trećeg stupnja sposobne da prenesu fitoplazmu, stoga se hemijske mere suzbijanja još ne preporučuju.

 

RC Ruma nastavlja sa praćenjem ove cikade i blagovremeno će signalizirati pravi momenat za tretman.

 

Početak leta pepeljastog grožđanog moljca

Na terenu RC Ruma na feromonskim klopkama u zasadima vinove loze, na lokalitetima: Novi Slankamen, Krčedin i Rivica, registruju se prvi ulovi pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana).

 

Štetočina prezimljava pod korom čokota u fazi lutke. Larve pričinjavaju štete ubušujući se u pupoljke, cvetove, tek zametnute plodove i bobice.

 

velika slika

 

Hemijske mere zaštite se ne preporučuju. RC Ruma nastavlja sa praćenjem ove štetočine i pravovremeno će signalizirati vreme za tretman.

Pojava larvi cikade Scaphoideus titanus

 

Vizuelnim pregledom zasada vinove loze, na naličju listova, registrovano je prisustvo larvi prvog razvojnog stupnja cikade Scaphoideus titanus . U toku je početak piljenja larvi ove štetočine.

 

Larva prvog razvojnog stupnja

 

Ova cikada je vektor fitoplazme Flavescens doree koja prouzrokuje zlatasto žutilo vinove loze. 

 

Hemijske mere suzbijanja se za sada ne preporučuju, jer su tek su larve trećeg stupnja sposobne da prenesu fitoplazmu.

 

RC Ruma nastavlja sa praćenjem ove cikade i blagovremeno će signalizirati pravi momenat za tretman.

 

Pojava larvi cikade Scaphoideus titanus

Na terenu RC Ruma zasadi  vinove loze se nalaze u fenofazi cvasti potpuno razvijene, cvetovi odvojeni  do početka cvetanja (57-61 BBCH).

 

Vizuelnim pregledom zasada vinove loze, na naličju listova, registrovano je prisustvo larvi prvog razvojnog stupnja cikade Scaphoideus titanus . U toku je početak piljenja larvi ove štetočine.

 

Larve prvog razvojnog stupnja

 

Ova cikada je vektor fitoplazme Flavescens doree koja prouzrokuje zlatasto žutilo vinove loze. Da bi postala infektivna, ckada se mora nekoliko sati ishranjivati na zaraženim čokotima, a zatim mora da prođe inkubacioni period (21 dan) da bi mogla preneti fitoplazmu na drugu biljku.

 

Hemijske mere suzbijanja se za sada ne preporučuju, jer su tek su larve trećeg stupnja sposobne da prenesu fitoplazmu.

 

RC Ruma nastavlja sa praćenjem ove cikade i blagovremeno će signalizirati pravi momenat za tretman.