Skip to main content

Region Ruma

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Ruma > Usevi ili zasadi
Repičine pipe
 

Na terenu RC Ruma usevi uljane repice se nalaze u fenofazi devet i više listova razvijeno (19 BBCH).

 

Pregledom useva registrovano je prisustvo imaga male repičine pipe (Ceuthorhynchus pallidactylus)  i velike repičine pipe (Ceuthorynchus napi), pri čemu preovlađuje prisustvo male repičine pipe. Trenutne brojnosti su niske i ispod praga štetnosti (prag: 1 imago na 5 biljaka).

 

Lokalitet

Broj pipa na 5 biljaka

Ruma

0,05

Irig/Kudoš

0,25

Rivica

0,30

 

Disekcijom tela ženki utvrđeni su tragovi dopunske ishrane  i prisustvo jaja u pojedinim primercima, dok na biljkama nisu uočeni tragovi polaganja jaja kao ni jaja unutar stabla i lisnih drški.

 

 

 Mužjak male repičine pipe

 

 

 Jaja u telu ženke male repičine pipe

 

Sa porastom temperature u narednom periodu  očekuje se intenzivnija pojava pipa i početak polaganja jaja (za 5 do 7 dana) kada bi trebalo i sprovesti hemijske mere suzbijanja kako bi se sprečio ovaj proces.

RC Ruma nastavlja sa praćenjem štetočina u usevima uljane repice i signaliziraće vreme za tretman.