Skip to main content

Region Beograd

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Beograd
Polaganje jaja prve generacije kukuruznog plamenaca (Ostrinia nubilalis)

Na području delovanja RC Beograd, lokalitet Padinska Skela, vizuelnim pregledom konstatovano je:

  • da se kukuruz nalazi, u zavisnosti od rokova setve, u fazi razvoja lista sa razvijenih 3-7 listova (BBCH 13-17).
  • na naličju listova kukuruza detektovano je prisustvo sveže položenih jajnih legala kukuruznog plamenca Ostrinia nubilalis u indeksu 0,25, odnosno 1% biljaka sa jajnim leglima.

Slika 1. Sveže položeno jajno leglo O. nubilalis.

Prag štetnosti u proizvodnji semenskog kukuruza i kukuruza šećerca je 5% biljaka sa položenim jajnim leglima, odnosno 10% biljaka sa jajnim leglima kod merkantilnog kukuruza.

RC Beograd nastavlja da prati fenofaze u razvoju useva kukuruza, uslove spoljne sredine, dalji razvoj kukuruznog plamenca i signaliziraće vreme za tretman.

Praćenje dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija Venturia inaequalis

Na teritoriji RC Beograd, lokalitet Padinska Skela, fenofaza jabuke je:

·          Kod sorte Ajdared po skali BBCH 72

·          Kod sorte Zlatni Delišes po skali BBCH 72

 

Laboratorijskim pregledom opalog lišća iz proizvodnog zasada jabuke konstatovali smo sledeće:

 Dozrelost pseudotecija od 67% za sortu Ajdared i 69.60% za sortu Zlatni Delišes.

Tabela 1.Dozrelost pseudotecija

Ajdared/50 pseudotecija

Zlatni Delišes/51 pseudotecije

Kategorija 0

0

Kategorija 0

0

Kategorija 1

11

Kategorija 1

8

Kategorija 2

9

Kategorija 2

11

Kategorija 3

15

Kategorija 3

16

Kategorija 4

15

Kategorija 4

16

 

 

 

 

 

 

Procenat ispražnjenosti pseudotecija iznosi 14% za sortu Ajdared i 9,8% za sortu Zlatni Delišes.

RC Beograd nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis, VI nedelja praćenja

Na teritoriji RC Beograd, lokalitet Padinska Skela, laboratorijskim pregledom opalog lišća iz proizvodnog zasada jabuke konstatovali smo sledeće:

 Dozrelost pseudotecija od 26% za sortu Ajdared i 33,33% za sortu Zlatni Delišes

Tabela 1.Dozrelost pseudotecija

Ajdared/50 pseudotecija

Zlatni Delišes/51 pseudotecije

Kategorija 0

17

Kategorija 0

15

Kategorija 1

19

Kategorija 1

13

Kategorija 2

9

Kategorija 2

15

Kategorija 3

5

Kategorija 3

7

Kategorija 4

0

Kategorija 4

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fenofaza jabuke je:

Kod sorte Ajdared po skali BBCH 65 (puno cvetanje)

Kod sorte Zlatni Delišes po skali BBCH 65 (puno cvetanje)

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis, V nedelja praćenja

Na teritoriji RC Beograd, lokalitet Padinska Skela, laboratorijskim pregledom opalog lišća iz proizvodnog zasada jabuke konstatovali smo sledeće:

·         Dozrelost pseudotecija od 12,5% za sortu Ajdared i 15,38% za sortu Zlatni Delišes

Tabela 1.Dozrelost pseudotecija

Ajdared/50 pseudotecija

Zlatni Delišes/52 pseudotecije

Kategorija 0

31

Kategorija 0

31

Kategorija 1

13

Kategorija 1

12

Kategorija 2

6

Kategorija 2

7

Kategorija 3

0

Kategorija 3

2

Kategorija 4

0

Kategorija 4

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fenofaza jabuke je:

·         Kod sorte Ajdared po skali BBCH 11 (prvi listovi otvoreni)

·         Kod sorte Zlatni Delišes po skali BBCH 09 (zeleni listići oko 5 mm iznad ljušture pupoljka)

Slika 1. Fenofaza kod Ajdareda

 
Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis, IV nedelja praćenja

Na teritoriji RC Beograd, lokalitet Padinska Skela, jabuke se nalaze u fenofazi BBCH 03-07 (početak pucanja pupoljaka) sorta Ajdared i BBCH 03 (kraj bubrenja lisnih pupoljaka) sorta Zlatni Delišes.

Laboratorijskim pregledom pseudotecija sa opalog lišća jabuke registrovano je prisustvo zrelih askospora gljive Venturia inaequalis, prouzrokovača  čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke.

Kod sorte Ajdared od pregledanih 50 pseudotecija u 41 nije uočeno prisustvo formiranih askospora, dok je u 9 pseudotecija formirano od 0-25% askospora. Dozrlost pseudotecija je 4.5%.

Kod sorte Zlatni Delišes od pregledanih 50 pseudotecija u 38 nije uočeno prisustvo formiranih askospora, u 11 pseudotecija formirano od 0-25% askospora a u 1 pseudotecije je formirano 26-50% askospora. Dozrlost pseudotecija je 6.5%.

Slika 1. Pseudotecije sa formiranim askosporama

 

RC Beograd nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija.
Zdravstveno stanje ozimih žita na području RC Beograd

Vizuelnim pregledom useva pšenice na lokalitetu Padinska Skela, konstatovano je da se pšenica nalazi u fenofazi bokorenja, BBCH 24-25. Na pregledanim biljkama uočeno je prisustvo simptoma pepelnice žita- Erysiphae graminis na 25% pregledanih biljaka i sive pegavosti lista pšenice - Septoria tritici na 4% pregledanih biljaka.

Slika1. Usev pšenice

Vizuelnim pregledom useva ječma, na lokalitetu Padinska Skela, konstatovano je da se isti nalaze u fenofazi bokorenja, BBCH 28-29. Registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na 78% biljaka  i pepelnice žita (Erysiphae graminis) na 36% biljaka.
 
Slika 2. Usev ječma
 
RC Beograd nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja pšenice i ječma.
Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis – Treća nedelja posmatranja (14.03.2018)

Na teritoriji RC Beograd, lokalitet Padinska skela, jabuke se nalaze u fenofazi početak bubrenja lisnih pupoljaka - sorta Zlatni Delišes (01 BBCH) do faze kraj bubrenja lisnih pupoljaka - sorta Ajdared (03 BBCH).

Laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis)  sa prezimelog lišća jabuke nisu registrovane zrele askospore. Dozrelost pseudotecija kod obe sorte je 0%.

Slika 1. sorta Ajdared

 

RC Beograd nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis-Druga nedelja posmatranja (05.03.2018)

RC Beograd-punkt Padinska Skela

Laboratorijskim pregledom opalog lišća iz proizvodnog zasada jabuke konstatovali smo:

·         dozrelost pseudotecija od 0% za sorte Ajdared i Zlatni delišes.

 

Fenofaza jabuke je:

·         kod sorte Ajdared po skali BBCH 01( početak bubrenja pupoljaka)

·         po skali BBCH 00 (fenofaza mirovanja) kod Zlatnog delišesa;

 

Slika 1. sorta Ajdared

 

Slika 2. sorta Zlatni delišes

 

RC Beograd nastaviće da prati fazu razvoja jabuke i dozrelost pseudotecija.

 

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis-Prva nedelja posmatranja (22.02.2018)

RC Beograd-punkt Padinska Skela

Laboratorijskim pregledom opalog lišća iz proizvodnog zasada jabuke konstatovali smo:

·         dozrelost pseudotecija od 0% za sorte Ajdared i Zlatni delišes.

Jabuka sorte Ajdared i Zlatni delišes se nalazi u fenofazi mirovanja do početak bubrenja pupoljaka (BBCH 00-01).

Slika 1. sorta Ajdared

 

Slika 2. sorta Zlatni delišes

 

 

RC Beograd nastaviće da prati fazu razvoja jabuke i dozrelost pseudotecija.

 

Zdravstveno stanje ozimih useva

Na području delovanja RC Beograd, lokalitet Padinska Skela, usevi ozimog ječma se nalaze u fenofazi bokorenja (BBCH 28). Vizuelnim pregledom registrovano je prisustvo pepelnice strnih žita (Erysiphae graminis) na 34% biljaka i  mrežaste pegavosti ječma (Pyrenophora teres) na 70% biljaka.

Slika 1: simptomi mrežaste pegavosti ječma

 

Usevi ozime pšenice se nalaze u fenofazi bokorenja (BBCH  22-24). Vizuelnim pregledom registrovani su simptomi sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na 12% biljaka, i simptomi pepelnice strnih žita (Erysiphae graminis) na 19% biljaka.

Slika 2: usev pšenice

Usev pšenice

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite.
1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima