Skip to main content

Region Beograd

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Beograd
Pojava larvi cikade  Scaphoideus titanus u vinovoj lozi

Na lokalitetu Grocke i Sopota zasadi vinove loze su u fazama od cvast nabubrela do cvast potpuno razvijena (BBCH 55-57).

Vizuelnim pregledom zasada vinove loze, detektovano je prisustvo larvi prvog larvenog stupnja cikade Scaphoideus titanus i u toku je, početak piljenja larvi pomenute štetočine.

Cikada ima jednu generaciju godišnje i  prezimljava u stadijumu jaja iz kojih se u proleće pile larve koje imaju pet razvojnih stupnjeva.

Prenosioci fitoplazme uzročnika zlatastog žutila vinove loze Flavescense doree, na zdrave biljke, su larve koje postaju infektivne, od trećeg razvojnog stupnja i tu sposobnost zadržavaju do kraja života.

Hemijske mere zaštite se ne preporučuju, obzirom da je tek početak piljenja larvi.

RC Beograd će nastaviti sa praćenjem cikade vinove loze i signaliziraće vreme za tretman.

slika1. Larve cikade S.titanus

velika slika

Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis (XIII  nedelja praćenja) - kraj primarnih infekcija!

Na lokalitetu Sopot i Grocka zasadi jabuke su u fenofazi drugo opadanje plodova (BBCH 73).

 

Nakon laboratorijskog pregleda pseudotecija sa prezimelog lišća jabuke,  dozrelost, kao i ispražnjenost pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) je 100 %.

Ovo ukazuje da je završen period primarnih infekcija prouzrokovačem čađave pegavosti lišća i krastavost ploda jabuke.

 

 

slika1.

velika slika

Prisustvo jajnih legala kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) u usevu kukuruza

Na lokalitetima Zemun, Palilila, Obrenovac, Lazarevac i Mladenovac usevi kukuruza su u fazi razvoja listova  (BBCH 13-19).

Vizuelnim pregledom useva kukuruza, na lokalitetu Zemun (Batajnica), uočeno je jano leglo kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis). U toku je početak polaganje jaja prve generacije pomenute štetočine u usevu kukuruza.

RC Beograd nastavlja sa praćenjem kukuruznog plamenca i najaviće momenat hemijske zaštite useva kukuruza od ove štetočine.

slika1.Jajno leglo kukuruznog plamenca

velika slika

Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis-XII  nedelja praćenja

Na lokalitetima Sopot i Grocka, zasadi jabuke su u fenofazi od plodovi dostigli veličinu 20 mm do drugo opadanje plodova (BBCH 72-73).

Laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti ploda jabuke (Venturia inaequalis) sa prezimelog lišća jabuke sorte Zlatni Delišes, utvrđeno je da je, dozrelost 100% , a ispražnjenost 74 %.

 

RC Beograd i Mladenovac nastaviće sa praćenjem ispražnjenosti pseudotecija Venturia inaequalis.
 
slika1. Fenofaza jabuke (BBCH73)
Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis-XI nedelja praćenja

Na lokalitetu Sopot  i Grocka zasadi jabuke su u fenofazi  od plodovi dostigli veličinu 10 mm do plodovi dostigli veličinu 20 mm (BBCH 71-72).

 

Laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti ploda jabuke (Venturia inaequalis), sa prezimelog lišća jabuke sorte Zlatni Delišes, utvrđena je dozrelost pseudotecija od  87,73% i ispražnjenost pseudotecija od 24,52 %.

 

RC Beograd i Mladenovac nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija  Venturia inaequalis.
 
slika1. Ajdared (BBCH 72)
Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis-X  nedelja praćenja

 

Na lokalitetu Sopota  i Grocke zasadi jabuke su u fenofazi  od cvetovi venu do plodovi dostigli veličinu do 10 mm (BBCH 67-71).

Laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) sa prezimelog lišća jabuke-sorte Zlatni Delišes, utvrđeno je, da je dozrelost 74,52% , a  ispražnjenost 15,09% .

 

RC Beograd i Mladenovac nastaviće sa praćenjem dozrelosti pseudotecija  Venturia inaequalis.

 

slika1. Fenofaza jabuke (BBCH 71)

velika slika

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis-IX  nedelja praćenja

Na području rada RC Beograda i Mladenovca zasadi jabuke se nalaze u različitim fenofazama  cvetanja  od 30% do 50% cvetova otvoreno (BBCH 65).

 

Laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti ploda jabuke (Venturia inaequalis), sa prezimelog lišća jabuke, sorte Zlatni Delišes, utvrđena je dozrelost od 60,64% i ispražnjenost pseudotecija od 3,7% .

 

RC Beograd i Mladenovac nastavlja sa praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija  Venturia inaequalis.
 
slika1. Fenofaza jabuke (BBCH 65)
Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis-VIII  nedelja praćenja

Na području rada RC Beograd i Mladenovac zasadi jabuke se nalaze u različitim fenofazama početka cvetanja  (BBCH  53-57).

Laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti ploda jabuke (Venturia inaequalis),  sa prezimelog lišća jabuke sorte Zlatni Delišes, utvrđena je dozrelost pseudotecija od 46,49%.

 

RC Beograd i Mladenovac nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis.
 
slika1. Askospore Venturia inaequalis
Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis-VII  nedelja praćenja

Na području rada RC Beograd i Mladenovac zasadi jabuke se nalaze u različitim fenofazama početka cvetanja  (BBCH  53-56).

 

Laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) sa prezimelog lišća jabuke, sorte Zlatni Delišes, utvrđena je dozrelost pseudotecija od 37,28 %.

 

RC Beograd i Mladenovac nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija navedenog patogena.

 

Slika 1. Zrele askospore Venturia inaequalis
 
Slika 2. Fenofaza jabuke (BBCH 56)
Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis-VI  nedelja praćenja

Na području rada RC Beograda i Mladenovca zasadi jabuke se nalaze u različitim fenofazama razvoja od bubrenja pupoljaka do pucanja pupoljka  (BBCH  01-07).

Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća jabuke, sorte Zlatni Delišes, izdvajanjem pseudotecija utvrđena je dozrelost od 30,09% prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti ploda jabuke (Venturia inaequalis).

 

RC Beograd i Mladenovac nastaviće sa praćenjem dozrelosti pseudotecija  Venturia inaequalis.
 
Slika1.Fenofaza jabuke (BBCH-07)                        
 
Slika2 Pseudotecije K2,Venturia inaequalis  
1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima