Skip to main content

Region Novi Sad

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Novi Sad
Sajt za objavljivanje priloga sa područja Regionalnog centra Novi Sad.

 Prilozi regionalnog centra Novi Sad

Dozrevanje apotecija Blumeriella jaapii V

Na teritoriji RC Novi Sad zasadi trešnje se nalaze u fazi drugo opadanje plododva (BBCH 73) do faze plod oko polovine krajnje veličine (BBCH 75).

Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća trešnje i plodonosnih tela apotecija prouzrokovača pegavosti lista višnje i trešnje (Blumeriella jappii) registrovano je prisustvo zrelih askospora u 47,16% apotecija.

Askusi sa formiranim askosporama
 

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem dozrevanja apotecija ovog patogena.

Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis XV

Na lokalitetu Čenej, jabuke se nalaze u fenofazi plodovi su dostigli dimenzije do 10 mm – sorta Zlatni Delišes (71 BBCH) do faze veličina ploda je do 20 cm – sorta Ajdared (72 BBCH) .

Pregledom pseudotecija sa opalog lišća jabuke registrovano je prisustvo zrelih askospora prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

Procenat dozrelosti pseudotecija kod sorte Zlatni Delišes iznosi 97,50%, a kod sorte Ajdared 95,67%.

Procenat ispražnjenosti pseudotecija kod sorte Zlatni Delišes iznosi 46%, a kod sorte Ajdared 42,30%.

Ispražnjena pseudotecija
 

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija ovog patogena.

Štetočine u usevu šećerne repe

Na području delovanja RC Novi Sad usevi šećerne repe se u zavisnosti od vremena setve nalaze u fazi od 5 do 7 listova razvijeno (BBCH 15-17).

Slika 1: Usev šećerne repe BBCH 16

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo jaja repine muve (Pegomya betae) na do 4% biljaka.

Slika 2: Jaja repine muve

Repina muva ima od dve do tri generacije godišnje, od kojih je najštetnija prva koja se javlja u početnim fazama razvoja šećerne repe. Prezimljava u stadijumu lutke u zemljištu.

Štete pričinjavaju larve koje se ubušuju u list i hrane se parenhimom, prilikom čega obrazuju mine. Mine se spajaju u jednu veliku mehurastu minu, u kojoj se vide larve i ekskrementi. Delovi napadnutog lišća ili celi listovi venu, žute i suše se.

Slika 3: Simptom napada repine muve (mine na listu) iz prethodne sezone

Takođe, vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo krilatih formi lisnih vaši (Aphididae) na 7% biljaka.

Slika 4: Crna repina vaš

U toku je naseljavanje ovih štetočina na useve šećerne repe.

Za sada se ne preporučuje primena hemijskih mera zaštite, a RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u usevima šećerne repe i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Stenice u usevima i zasadima

Na području delovanja RC Novi Sad u zasadima voća, vinove loze, kao i u ratarskim i povrtarskim kulturama registruje se prisustvo odraslih jedinki braon mramoraste stenice (Halyomorpha halys) i zelene povrtne stenice (Nezara viridula). Naseljavanje ovih štetočina u useve i zasade registrovano je krajem aprila i početkom maja.

Slika 1: Odrasle jedinke stenica u zasadima voća

Slika 2: Odrasle jedinke stenica u ratarskim usevima

Takođe, u usevima soje i krompira registrovano je prisustvo jajnih legala, kao i tek ispiljenih larvi stenica.

Slika 3: Jajna legla i larve u usevima soje i krompira

Ove invazivne vrste stenica napadaju veliki broj biljnih vrsta, među kojima je i veliki broj poljoprivrednih kultura. Štete pričinjavaju odrasle jedinke i larve sisanjem biljnih sokova iz svih nadzemnih delova biljaka. Simptom napada su sitni, okrugli ubodi koji kasnije prerastaju u nekrotične pege. Plodovi sa pomenutim simptomima gube tržišnu vrednost, a u slučaju jačeg napada može doći do opadanja plodova i potpunog gubitka prinosa. Indirektne štete se ogledaju u tome što mesta uboda predstavljaju ulazni otvor za patogene prouzrokovače različitih vrsta truleži.

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem stenica u usevima i zasadima i signaliziraće pravo vreme za tretman.
Dozrevanje apotecija Blumeriella jaapii IV

Na teritoriji RC Novi Sad zasadi trešnje se nalaze u fazi zeleni plodnik je okružen sasušenom svetnom ložom; čašične latice počinju da opadaju (BBCH 72) do faze drugo opadanje plododva (BBCH 73).

Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća trešnje i plodonosnih tela apotecija prouzrokovača pegavosti lista višnje i trešnje (Blumeriella jappii) registrovano je prisustvo zrelih askospora u 38,88% apotecija.

Askusi sa formiranim askosporama   
 
RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem dozrevanja apotecija ovog patogena.
Kruškina osa srčikarica

Na području delovanja RC Novi Sad zasadi kruške se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u fazi plodovi dostigli dimenzije od 10 do 20 mm (BBCH 71-72).

Vizuelnim pregledom zasada registrovano je prisustvo oštećenih mladara od strane kruškine ose srčikarice (Janus compressus). Ova štetočina ima jednu generaciju godišnje, a prezimjava u napadnutim mladarima u stadijumu prepupe.

Slika 1: Simptom napada kruškine ose srčikarice

Kruškina osa srčikarica se periodično javlja, a najveće štete pravi u mladim zasadima kruške ili u voćnim rasadnicima gde uništavanjem jednogodišnjih mladara ometa pravilno formiranje krošnje i novih rodnih izbojaka. Štete pričinjavaju ženke na mladarima serijom od tridesetak uboda raspoređenih spiralno. Kao posledica napada vrh mladara se suši. Napadnute mladare proizvođači često mogu da pomešaju sa simptomima napada od strane bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora). U svaki napadnuti mladar ženka polaže po jedno jaja. Ispiljena larva se hrani unutar mladara idući prema njegovoj osnovi.

Suzbijanje ove štetočine u intenzivnim zasadima vrši se zajedno sa suzbijanjem obične kruškine buve.

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u zasadima kruške.

Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis XIX

Na lokalitetu Čenej, jabuke sorte Ajdared i Zlatni Delišes se nalaze u fenofazi kraj cvetanja: sve latice opale (69 BBCH).

Pregledom pseudotecija sa opalog lišća jabuke registrovano je prisustvo zrelih askospora prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

Procenat dozrelosti pseudotecija kod sorte Zlatni Delišes iznosi 88,72%, a kod sorte Ajdared 90,38%.

Procenat ispražnjenosti pseudotecija kod sorte Zlatni Delišes iznosi 27,45%, a kod sorte Ajdared 30,76%.

Pseudotecija-kategorija 4
 
RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija ovog patogena.
Krompirova zlatica

Na području delovanja RC Novi Sad usevi krompira se nalaze u fazi od 4 do 6 listova razvijeno (BBCH 14-16).

Slika 1: Usev krompira BBCH 15

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo imaga i jajnih legala krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata). U toku je kopulacija imaga i početak polaganja jaja ove štetočine. S obzirom na prognozirane temperature u narednim danima se očekuje početak piljenja larvi.

Slika 2: Kopulacija imaga i jajno leglo krompirove zlatice

Za sada se ne preporučuje primena hemijskih mera zaštite, a RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u usevima krompira i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Dozrevanje apotecija Blumeriella jaapii III

Na teritoriji RC Novi Sad zasadi trešnje se nalaze u fazi kraj cvetanja: sve latice su opale (BBCH 69) do faze zeleni plodnik je okružen sasušenom svetnom ložom; čašične latice počinju da opadaju (BBCH 72).

Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća trešnje i plodonosnih tela apotecija prouzrokovača pegavosti lista višnje i trešnje (Blumeriella jappii) registrovano je prisustvo zrelih askospora u 24% apotecija.

Askusi sa formiranim askosporama   
 

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem dozrevanja apotecija ovog patogena.

 
Crna pegavost vinove loze

Na području delovanja RC Novi Sad zasadi vinove loze se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u fazi od pucanje pupoljaka: zeleni listić lastara jasno vidljiv (BBCH 09) do faze tri lista razvijena (BBCH 13).

Slika 1: Zasad vinove loze BBCH 13

Vizuelnim pregledom vinograda registrovano je prisustvo simptoma crne pegavosti vinove loze (Phomopsis viticola) na kori lastara. Ovo je patogen koji se javlja svake godine i široko je rasprostranjen na fruškogorskom vinogorju.

 

Slika 2: Simptom crne pegavosti vinove loze na lastaru

Zaraženi lastari su sivobele boje i na njima se nalaze crni piknidi odnosno plodonosna tela ove gljive. Lastari su oštećeni u osnovi, dolazi do njihovog prstenovanja i lomljenja, a u kasnijem delu sezone cvasti i grozdovi se suše. Napadnuta loza slabije dozreva i lakše izmrzava u toku zime.

Na listovima se javljaju sitne, svetlo zelene, hlorotične, kružne pege sa tamnim centrom. Pri jakoj zarazi list požuti i opadne.

Slika 3: Simptomi crne pegavosti vinove loze na listovima iz prethodne sezone

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u zasadima vinove loze i na vreme će signalizirati pravo vreme za tretman.

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima

 Najnovije preporuke regionalnog centra Novi Sad