Skip to main content

Region Novi Sad

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Novi Sad
Sajt za objavljivanje priloga sa područja Regionalnog centra Novi Sad.

 Prilozi regionalnog centra Novi Sad

Pipa repičine ljuske

Na području delovanja RC Novi Sad, usevi uljane repice se nalaze u različitim fazama cvetanja (BBCH 61-63).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo odraslih jedinki  pipe repičine ljuske (Ceutorhynchus assimilis). Veće brojnosti ove štetočine uočene su na rubnim delovima parcela.

Imago C. assimilis

Imago C. assimilis

Štete pričinjavaju odrasle jedinke ishranom na cvetnim pupoljcima, kao i činom polaganja jaja u mahune. Značajnije štete pričinjavaju larve koje se ishranjuju semenom unutar mahuna. Izlazni otvori od larvi omogućavaju naseljavanje patogena prouzrokovača truleži.

U našoj zemlji nema registrovanih insekticida za suzbijanje pipe repičine ljuske. Prema EPPO standardu (PP 2/8 (1)), hemijske mere zaštite se preporučuju samo nakon formiranja prvih mahuna, po postizanju praga štetnosti koji iznosi 0,5-2 imaga po biljci, u rubnom delu parcele.

Primena insekticida u vreme cvetanja je zabranjena!

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u usevu uljane repice.

Dozrelost apotecija (I nedelja)

Na teritoriji RC Novi Sad zasadi trešnje se nalaze u fenofazi: zeleni plodnik okružen sa sasušenom cvetnom ložom (BBCH 72).

Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća trešnje i plodonosnih tela apotecija prouzrokovača pegavosti lista višnje i trešnje (Blumeriella jappii) registrovano je prisustvo zrelih askospora u 4% apotecija.

Formiranje askospora

 

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem dozrelosti apotecija ovog patogena.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis X

Na lokalitetu Čenej, jabuke sorte Zlatni Delišes i Ajdared nalaze se u fazi cvetovi venu: većina latica opada (67 BBCH).

Kod sorte Ajdared od 64 pregledane pseudotecije u 2 nema formiranih askospora, u 10 je do 25%, u 21 je  od 25% do 50%, u 17 je od 50% do 75%  a u 14 je od 75% do 100% formiranih askospora. Procenat dozrelosti iznosi  62,10%. Kod sorte Zlatni Delišes od  pregledane 63 pseudotecije u  5 nema formiranih askospora, u 8 je do 25%, u 20 je  od 25% do 50%, u 17 je od 50% do 75%  a u 13 je od 75% do 100% formiranih askospora. Procenat dozrelosti iznosi 59,92%.

Procenat ispražnjenosti pseudotecija iznosi 6,25% kod sorte Ajdared, a kod sorte Zlatni Delišes 9,52%.

Pseudotecija kategorija 3

 

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis IX

Na lokalitetu Čenej, jabuke se nalaze u fazi od početka cvetanja - sorta Zlatni Delišes (61 BBCH), do faze puno cvetanje - sorta Ajdared (65 BBCH).

Pregledom pseudotecija sa opalog lišća jabuke registrovano je prisustvo zrelih askospora čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis). Kod sorte Ajdared od 57 pregledanih pseudotecija u 11 nema formiranih askospora, u 17 je do 25%, u 10 je  od 25% do 50%, u 7 je od 50% do 75%  a u 3 je od 75% do 100% formiranih askospora. Procenat dozrelosti iznosi  38,59%. Kod sorte Zlatni Delišes od  pregledane 52 pseudotecije u  11 nema formiranih askospora, u 20 je do 25%, u 14 je  od 25% do 50%, u 5 je od 50% do 75%  a u 2 je od 75% do 100% formiranih askospora. Procenat dozrelosti iznosi 34,13%.

 

Pseudotecija-kategorija 2  

 

 

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis VIII 

Na lokalitetu Čenej, jabuke se nalaze u fazi crvenih pupoljaka - sorta Zlatni delišes (57 BBCH), do faze prvi cvetovi otvoreni - sorta Ajdared (60 BBCH).

Pregledom pseudotecija sa opalog lišća jabuke registrovano je prisustvo zrelih askospora čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis). Kod sorte Ajdared od 56 pregledanih pseudotecija u 19 nema formiranih askospora, u 25 je do 25%, u 10 je  od 25% do 50%, u 2 je od 50% do 75%  . Procenat dozrelosti iznosi  22,76%. Kod sorte Zlatni Delišes od  pregledanih 62 pseudotecije u  12 nema formiranih askospora, u 24 je do 25%, u 14 je  od 25% do 50%, u 6 je od 50% do 75%  a u 1 je od 75% do 100% formiranih askospora. Procenat dozrelosti iznosi 29,83%.

 

Pseudotecija-kategorija 2   

 

 

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

Početak leta pepeljastog grožđanog moljca

Na području delovanja RC Novi Sad, punktovi Čerević i Neštin, na feromonskim klopkama postavljenim u zasadima vinove loze registruju se prvi ulovi pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana).

Odrasle jedinke L. botrana

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite, a RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem ove štetočine i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Pojava šljivinih osa

Na području delovanja RC Novi Sad, punkt Čerević, na lepljivim klopkama postavljenim u zasade šljiva registruju se ulovi crne i žute šljivine ose (Hoplocampa minuta i Hoplocampa flava).

Odrasle jedinke crne šljivine ose

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite, a RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem ovih štetočina i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Pojava rutave bube

Na području delovanja RC Novi Sad koštičave voćne vrste se nalaze u različitim fazama cvetanja.

Vizuelnim pregledom zasada registrovano je prisustvo rutave bube (Tropinota hirta).

Rutava buba u cvetu breskve

Ova vrsta je naročito štetna u mladim zasadima voća, kada su biljke u prvim godinama rodnosti. U takvim zasadima povećan broj imaga može u potpunosti da uništi cvetove i spreči donošenje roda.

Visoke temperature u narednim danima usloviće povećanu aktivnost rutave bube u cvetajućim kulturama, te se preporučuju sve preventivne mere u cilju zaštite od ove štetočine:

·        izlovljavanje pomoću belih i plavih posuda sa vodom uz dodatak atraktanata kao što su cimet, anis, negro bombone

·        zakorovljavanje voćnjaka do precvetavanja u cilju smanjenja aktivnosti rutave bube na cvetovima voća

Primena insekticida u vreme cvetanja je zabranjena!

Pojava tripsa u zasadima bresaka i nektarina

Na području delovanja RC Novi Sad zasadi bresaka i nektarina se nalaze u različitim fazama cvetanja, od faze prvi cvetovi otvoreni (BBCH 60), do faze puno cvetanje (BBCH 65).

Vizuelnim pregledom zasada registrovano je prisustvo imaga tripsa (Thysanoptera) u otvorenim cvetovima u indeksu napada 3.

Imago tripsa na cvetu

 

U vreme cvetanja odrasle jedinke tripsa naseljavaju cvetove u kojima se hrane i polažu jaja, usled čega dolazi do njihovog odbacivanja ili pojave ožiljaka na plodovima. Značajnije štete nastaju prilikom ishrane larvi na tek zametnutim plodovima, što za posledicu ima pojavu nekroze i deformisanje plodova, iz kojih često curi smola.

Suzbijanje tripsa je veoma otežano zbog njihove pojave u vreme cvetanja, kada primena insekticida nije dozvoljena zbog mogućeg trovanja polinatora. Hemijske mere zaštite su moguće tek u fazi početka formiranja plodnika, koja se poklapa sa masovnim piljenjem larvi, kada polinatori više nisu prisutni u voćnjaku.

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem tripsa i signaliziraće pravo vreme za tretman.

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima

 Najnovije preporuke regionalnog centra Novi Sad