Skip to main content

Region Novi Sad

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Novi Sad
Sajt za objavljivanje priloga sa područja Regionalnog centra Novi Sad.

 Prilozi regionalnog centra Novi Sad

Dozrevanje i pražnjenje apotecija Blumeriella jaapii X

Na teritoriji RC Novi Sad zasadi trešnje se nalaze u fazi završen rast mladara; lišće još uvek zeleno (BBCH 91).

Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća trešnje i plodonosnih tela apotecija prouzrokovača pegavosti lista višnje i trešnje (Blumeriella jappii) registrovano je prisustvo zrelih askospora u 100% apotecija. Ispražnjeno je 96,15% apotecija.

Ispražnjena apotecija
 
RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem dozrevanja i pražnjenja apotecija ovog patogena.
Dozrevanje i pražnjenje apotecija Blumeriella jaapii IX

Na teritoriji RC Novi Sad zasadi trešnje se nalaze u fazi završen rast mladara; lišće još uvek zeleno (BBCH 91).

Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća trešnje i plodonosnih tela apotecija prouzrokovača pegavosti lista višnje i trešnje (Blumeriella jappii) registrovano je prisustvo zrelih askospora u 100% apotecija. Ispražnjeno je 84,90% apotecija.

Ispražnjena apotecija  
 
 RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem dozrevanja i pražnjenja apotecija ovog patogena
Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis XX - kraj primarnih infekcija!

Na lokalitetu Čenej, jabuke sorte Ajdared i Zlatni Delišes se nalaze u fenofazi prečnik ploda do 40 mm (74 BBCH).

Ispražnjenost pseudotecija kod  obe sorte  iznosi 100%. U pregledanim pseudotecijama nije registrovano prisustvo askospora.

Završen je period primarnih infekcija od prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

 

Ispražnjena pseudotecija
 
Prisustvo pega Cercospora beticola u usevima šećerne repe

Na području delovanja RC Novi Sad, šećerna repa se nalazi u fenofazi od 30% biljaka zatvorilo redove do potpuno zatvaranje redova: oko 90% biljaka zatvorilo red (BBCH 33-39).

Vizuelnim pregledima useva šećerne repe na više lokaliteta uočene su pege od strane prouzrokovača pegavosti lista šećerne repe Cercospora beticola na 2% pregledanih biljaka.

Trenutni uslovi u usevima (temperatura, relativna vlažnost vazduha) su veoma povoljni za ostvarenje infekcije pa se u narednom periodu  očekuje dalje širenje simptoma.

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite useva.

RC Novi Sad će u narednom periodu nastaviti sa monitoringom šećerne repe i blagovremeno i pravovremeno signalizirati  vreme za tretman.

Dozrevanje i pražnjenje apotecija Blumeriella jaapii VIII

Na teritoriji RC Novi Sad završena je berba srednjih i ranih sorti trešnje dok je faza kasnih sorti plod je zreo za branje (tehnološka zrelost) (BBCH 87).

Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća trešnje i plodonosnih tela apotecija prouzrokovača pegavosti lista višnje i trešnje (Blumeriella jappii) registrovano je prisustvo zrelih askospora u 100% apotecija. Ispražnjeno je 72,22% apotecija.

Ispražnjena apotecija 
 

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem dozrevanja i pražnjenja apotecija ovog patogena.

Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis XIX

Na lokalitetu Čenej, jabuke sorte Ajdared i Zlatni Delišes se nalaze u fenofazi prečnik ploda do 40 mm (74 BBCH) .

Pregledom pseudotecija sa opalog lišća jabuke registrovano je prisustvo zrelih askospora prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

Procenat dozrelosti pseudotecija kod sorte Zlatni Delišes i Ajdared iznosi 100%.

Procenat ispražnjenosti pseudotecija kod sorte Zlatni Delišes iznosi 92,59%, a kod sorte Ajdared 91,07%.

Ispražnjena pseudotecija 

 

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija ovog patogena.

Trips u usevu prolećnog luka

Na području delovanja RC Novi Sad usevi prolećnog luka se nalaze u fazi od 4 do 6 listova razvijeno (BBCH 14-16).

Slika 1: Usev prolećnog luka BBCH 15

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo imaga i larvi tripsa (Thysanoptera). Trenutno  se na usevima luka registruje 0,3 larve po listu.

Slika 2: Larve tripsa na luku

U narednom periodu se očekuje početak vađenja ozimih lukova, kada će doći do masovne migracije tripsa na prolećne lukove. Takođe, visoke dnevne temperature pogoduju ubrzanom razvoju i povećanju brojnosti ove štetočine.

Sve navedeno ukazuje na potrebu za posebnim oprezom kod proizvođača jer ulazimo u kritičan period za zaštitu luka od ove štetočine.

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite, a RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem tripsa u usevima luka i po postizanju praga štetnosti (od 1 do 2 larve po listu) signaliziraće tretman.

Dozrevanje i pražnjenje apotecija Blumeriella jaapii VII

Na teritoriji RC Novi Sad zasadi trešnje se nalaze u fazi početak obojavanja ploda (BBCH 81) do faze plod je zreo za branje (tehnološka zrelost) (BBCH 87).

Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća trešnje i plodonosnih tela apotecija prouzrokovača pegavosti lista višnje i trešnje (Blumeriella jappii) registrovano je prisustvo zrelih askospora u 100% apotecija. Ispražnjeno je 40,38% apotecija.

Ispražnjena apotecija

 

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem dozrevanja apotecija ovog patogena.

Prouzrokovač šturosti klasa - fuzarioza klasa

Na području delovanja RC Novi Sad usevi pšenice se nalaze u različitim fazama razvića ploda (faze mlečne zrelosti), dok se usevi ječma nalaze u početnim fazama sazrevanja (rana voštana zrelost).

Slika 1: Usev ječma BBCH 83

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma fuzarioze klasa, odnosno šturosti klasova pšenice (Fusarium graminearum) u niskom intenzitetu napada. Zaraženi klasovi počinju da blede, vreteno izumire, a zrna iznad vretena ostaju štura. U uslovima povećane vlažnosti na zaraženim klasovima se javlja ružičasta micelija.

Slika 2: Simptom napada fuzarioze klasa

Štete koje pričinjava ovaj patogen su višestruke. Utiče direktno na smanjenje prinosa i kvalitet zrna. Takođe, značaj ovog patogena se ogleda i u njegovoj sposobnosti da na obolelim zrnima sintetiše mikotoksine koji su veoma štetni po zdravlje ljudi i životinja.

Ostvarenju infekcije i razvoju bolesti pogoduju česte padavine i visoka relativna vlažnost vazduha u fazama cvetanja. Na našem regionu cvetanje ječma započelo je tokom druge nedelje maja, a pšenice nedelju dana kasnije. Vremenski uslovi u ovom periodu kao i tokom kasnijih faza cvetanja, sa visokim temperaturama i izuzetno malom količinom padavina, nisu bili pogodni za ostvarenje infekcije i dalje širenje fuzarioze klasa.

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem i redovnim izveštavanjem o štetnim organizmima u usevima strnih žita.

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima

 Najnovije preporuke regionalnog centra Novi Sad