Skip to main content

Region Novi Sad

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Novi Sad > Usevi ili zasadi
Monitoring merkantilnog kukuruza pred berbu u regionu Novog Sada

RC Novi Sad je na 10 lokaliteta i ukupno 20 parcela na teritoriji Južnobačkog okruga izvršio zdravstveni pregled klipova kukuruza različitih FAO grupa zrenja, radi utvrđivanja prisustva gljiva koje prouzrokuju različite vrste plesni (Fusarium spp, Aspergillus spp, Penicillium spp, Cladosporium spp), kao i prisustva oštećenih klipova od strane insekata (kukuruzni plamenac – Ostrinia nubilalis i kukuruzna/pamukova sovica – Helicoverpa armigera).

Oštećenja od insekata na klipovima kukuruza kreću se od 0 do 89%. Pored direktnih šteta, insekti svojom ishranom otvaraju put za infekcije različitim vrstama patogena.

Slika 1: Larva kukuruznog plamenca

Slika 2: Larva kukuruzne/pamukove sovice

Rezultati monitoringa pokazali su da su od patogena najzastupljenije gljive iz roda Fusarium spp. Na svakom pregledanom usevu registrovano je prisustvo ove gljive, a procenat zaraženih klipova  kretao se od 5 do 85%.

 

Slika 3: Simptom gljiva iz roda Fusarium spp na klipu

Dugi periodi visokih temperatura i odsustvo padavina tokom ove vegetacione sezone stvorili su povoljne uslove za infekciju i razvoj gljiva iz roda Aspergillus spp. Procenat zaraženih klipova kretao se od 1 do 42%.

 

Slika 4: Kombinovani simptomi na klipu gljiva iz roda Aspergillus spp, Fusarium spp i Penicillium spp

Procenat klipova sa simptomima gljiva iz roda Penicillium spp kretao se od 1 do 23%, a sa simptomima gljiva iz roda Cladosporium spp od 0 do 9%.

Slika 5: Simptom gljiva iz roda Penicillium spp na klipu

Pored direktnih šteta na klipu ove gljive mogu u specifičnim uslovima da sintetišu mikotoksine veoma štetne po zdravlje ljudi i životinja. S obzirom na visok nivo prisustva, naročito gljiva iz roda Fusarium spp i Aspergillus spp, veoma je važno dalje pravilno rukovanje i skladištenje ovogodišnjeg roda, jer navedene gljive u povoljnim uslovima nastavljaju svoj razvoj i u skladištu.

Aktivnost parazitnih osica iz roda Trichogramma

Na području delovanja RC Novi Sad, praćenjem dinamike polaganja jajnih legala treće generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) registrovana je izrazito visoka aktivnost parazitnih osica iz roda Trichogramma. Ove parazitne osice jedan deo života (kao odrasle jedinke) provode kao slobodni organizmi, dok drugi deo života (od jajeta do odraslih jedinki) provode kao paraziti u jajima drugih insekata.

Vizuelnim pregledom kukuruza šećerca iz postrne setve pored vitalnih jajnih legala kukuruznog plamenca registruje se visok procenat parazitiranih jajnih legala kao posledica aktivnosti parazitnih osica.

Dinamika polaganja jajnih legala kukuruznog plamenca i dinamika parazitiranja od strane osice Trichogramma prikazana je u tabeli:

Datum pregleda

Broj pregledanih biljaka

Broj registrovanih jajnih legala

Broj parazitiranih jajnih legala

Procenat parazitiranih jajnih legala

31.08.

100

92

32

34,78

07.09.

155

112

72,25

10.09.

190

140

73,68

12.09.

203

166

81,77

 

Imajući u vidu ovako visoku aktivnost parazitnih osica u našim proizvodnim uslovima, proizvođačima postrnog kukuruza šećerca se ne preporučuje dalje sprovođenje hemijskih mera zaštite usmerenih na suzbijanje kukuruznog plamenca, sa ciljem očuvanja populacije i neometanog razvoja parazitnih osica.

Monitoring merkantilnog kukuruza pred berbu RC Novi Sad

Na teritoriji RC Novi Sad izvršen je zdravstveni pregled merkantilnog kukuruza.

Oštećenja od insekata (kukuruzni plamenac  - Ostrinia nubilalis  i pamukova sovica - Helicoverpa armigera) na klipovima kukuruza kreću se od 13 do 59%. Pored direktnih šteta, insekti svojom ishranom otvaraju put za infekcije različitim vrstama patogena. Na 3 do 20% klipova registrovane su štete samo od insekata, dok su kombinovana oštećenja sa gljivama prisutna na 3 do 56% klipova.

Od prisutnih patogena najzastuplenije su gljive iz roda Fusarium koje su registrovane na svim parcelama, a procenat oštećenja kreće se od 15 do 79% zaraženih klipova. Penicillium je registrovan na 0 do 9% klipova , Cladosporium od 0 do 3% klipova i Aspergillus od 0 do 2% klipova. Pored direktnih oštećenja, ove gljive u specifičnim uslovima sintetišu mikotoksine koji su veoma štetni po zdravlje ljudi i životinja.

Reziltati očitavanja prikazani su u tabeli:

Punkt

Hibrid

FAO grupa zrenja

BPK

BS

I

F

A

P

C

I+F

I+A

I+C

F+P

F+C

I+P

I+F+A

I+F+P

I+F+C

Bač

P9241

200

100

66

13

3

0

4

0

12

0

0

0

0

0

0

2

0

Sirig

KWS3381

300

100

38

15

13

0

2

1

27

0

0

2

0

0

0

2

0

Kać

PNO1

300

100

30

20

10

0

0

0

32

0

0

1

0

2

0

5

0

Gospođinci

Octavius

300

100

71

10

13

0

3

0

1

0

0

0

0

1

0

1

0

Temerin

DKC4717

300

100

34

16

11

0

0

0

34

0

0

1

1

1

0

2

0

Pivnice

DKC4795

300

100

16

4

23

0

1

0

50

0

0

4

0

0

0

2

0

Gložan

PNO1

300

100

55

6

21

0

2

1

9

0

0

3

0

2

0

0

1

Despotovo

LG 30.381

300

100

50

14

19

0

0

1

12

0

1

1

0

1

0

0

1

Čurug

Kreon

400

100

48

19

10

0

1

1

19

0

0

1

0

1

0

0

0

Futog

DKC5031

400

100

45

7

12

0

0

0

27

0

0

4

0

1

0

4

0

Čurug

SY Senco

500

100

65

6

7

0

2

0

20

0

0

0

0

0

0

0

0

Despotovo

DKC 5783

500

100

46

19

4

0

0

0

31

0

0

0

0

0

0

0

0

Pivnice

DKC 5276

500

100

41

9

5

0

0

0

40

0

0

0

0

2

0

0

3

Gospođinci

ZP 666

600

100

65

9

10

0

0

0

16

0

0

0

0

0

0

0

0

Sirig

DKC 5222

600

100

32

7

15

1

0

0

42

0

1

0

0

0

1

1

0

Temerin

P 1114

600

100

61

7

14

0

0

1

16

0

0

0

0

0

0

1

0

Futog

KWS Mikado

600

100

81

4

5

0

0

0

9

0

0

0

0

0

0

1

0

Gložan

P 1114

600

100

39

3

10

0

0

0

45

0

0

0

0

0

0

1

2

Bač

P 0725

600

100

58

11

2

0

0

1

23

0

1

0

0

0

0

3

1

Kać

P T56

700

100

54

10

9

0

0

0

26

0

0

0

0

0

0

1

0

 

BPK – broj pregledanih klipova

BS – bez simptoma

I – simptomi oštećenja od insekata (Ostrinia nubilalis I Helicoverpa armigera)

F – simptomi oštećenja od Fusarium spp.

A – simptomi oštećenja od Aspergillus spp.

P – simptomi oštećenja od Penicillium spp.

C – simptom oštećenja od Cladosporium spp.

I+F, I+A, I+C, F+P, F+C, I+P, I+F+A, I+F+P, I+F+C - simptomi kombinovanih oštećenja

Fusarium spp na klipu kukuruza

Zdravstveno stanje hibrida kukuruza (sortni ogled)

Na lokalitetu Kać, izvršen je pregled sortnog ogleda hibrida kukuruza različitih FAO grupa zrenja, radi utvrđivanja zdravstvenog stanja. Ukupno je pregledano 68 hibrida. Na pregledanim klipovima kukuruza registrovano je prisustvo oštećenja od insekata: kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) I pamukove sovice (Helicoverpa armigera)  kao i prisustvo gljiva iz rodova Fusarium spp, Aspergillus spp, Penicillium spp i Cladosporium spp. Rezultati pregleda prikazani su u tabeli:

Redni broj

Hibrid

Grupa zrenja

Broj pregledanih klipova

BS

I

F

A

P

C

I+F

I+C

F+A

F+P

F+C

I+P

I+F+P

I+F+C

F+P+C

I+P+C

I+F+P+C

1

NS 3022

300

100

33

16

12

0

0

0

28

2

0

1

1

1

2

4

0

0

0

2

NS 3023

300

100

35

7

23

0

0

0

28

0

0

0

1

1

1

4

0

0

0

3

NS 4001

400

100

28

4

26

0

0

3

29

0

0

1

2

1

1

5

0

0

0

4

NS 4023

400

100

21

5

10

0

0

0

41

0

0

1

3

2

4

12

1

0

0

5

NS 4030

400

100

57

4

28

1

1

1

7

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

6

NS 4051

400

100

32

9

13

0

0

1

40

1

0

0

1

0

1

2

0

0

0

7

NS 5051

500

100

30

12

16

0

0

2

30

3

0

0

2

0

2

3

0

0

0

8

NS 5052

500

100

38

2

20

0

0

0

33

0

0

0

0

0

6

1

0

0

0

9

NS 5083

500

100

58

8

5

0

0

2

17

3

0

2

2

1

0

1

1

0

0

10

NS 5211

500

100

25

16

2

0

0

9

19

10

0

0

2

0

1

14

0

1

1

11

NS 6102

600

100

40

6

16

0

0

1

33

0

0

1

1

0

1

1

0

0

0

12

NS 6140

600

100

82

6

8

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

13

NS 6010

600

100

63

5

11

0

0

0

20

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

14

NS 6030

600

100

48

9

13

0

1

1

24

0

0

1

0

0

0

3

0

0

0

15

NS 7020

700

100

48

6

29

0

0

0

11

0

0

2

3

0

0

1

0

0

0

16

ZP 366

300

100

56

4

13

0

0

0

24

0

0

0

2

0

0

1

0

0

0

17

ZP 388

300

100

71

15

7

0

0

0

7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18

ZP 341

300

100

45

7

11

0

0

0

34

1

0

0

1

0

0

1

0

0

0

19

ZP 434

400

100

43

14

13

0

0

0

26

0

0

1

2

0

1

0

0

0

0

20

ZP 427

400

100

43

11

12

0

1

0

26

1

0

0

1

1

0

4

0

0

0

21

ZP 548

500

100

33

4

22

0

0

0

37

0

0

0

1

1

0

2

0

0

0

22

ZP 555

500

100

54

12

10

0

1

5

11

0

0

0

3

0

0

3

0

0

0

23

ZP 560

600

100

28

25

7

0

0

1

28

2

0

0

2

0

1

6

0

0

0

24

ZP 600

600

100

25

7

18

0

1

0

42

0

0

0

0

2

2

3

0

0

0

25

ZP 606

600

100

49

13

17

0

0

0

16

1

0

1

2

0

1

0

0

0

0

26

ZP 666

600

100

50

8

15

0

0

0

25

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

27

KWS 2370

270

100

78

9

8

0

0

1

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28

KWS Kamparis

370

100

37

15

11

0

0

1

27

4

0

0

0

2

1

2

0

0

0

29

KWS 3381

390

100

46

4

6

0

0

0

35

0

0

2

1

1

1

4

0

0

0

30

KWS 4484

400

100

51

10

32

0

0

0

6

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

31

KWS Konfites

430

100

40

1

15

0

0

0

43

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32

KWS Kolumbaris

460

100

50

12

12

0

0

0

20

1

0

0

2

0

1

2

0

0

0

33

KWS Balasco

440

100

48

5

26

0

0

0

15

0

0

1

0

2

3

0

0

0

0

34

KWS Kirghis

450

100

25

2

10

0

0

1

48

0

0

0

1

0

3

10

0

0

0

35

KWS Kalimnos

470

100

19

17

8

0

1

1

44

4

0

0

0

0

0

6

0

0

0

36

KWS Kathedralis

490

100

31

12

18

0

0

0

19

0

0

0

6

2

3

9

0

0

0

37

KWS Kerbanis

540

100

41

3

16

0

0

0

32

1

0

0

1

0

1

5

0

0

0

38

KWS 5050

550

100

40

11

7

0

0

2

34

1

0

0

4

0

0

1

0

0

0

39

KWS Mikado

550

100

72

8

11

0

0

1

4

0

0

1

1

1

1

0

0

0

0

40

KWS Korimbos

600

100

49

14

13

0

0

1

15

5

0

0

1

0

0

2

0

0

0

41

KWS Kontigos

600

100

32

14

13

0

1

0

39

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

42

KWS Konsens

600

100

51

3

5

0

0

1

36

0

0

1

0

0

0

3

0

0

0

43

DKC 3623

200

100

33

18

11

0

0

5

13

2

0

0

7

1

2

7

1

0

0

44

DKC 4717

300

100

25

23

7

0

0

2

22

4

0

0

4

1

2

9

0

1

0

45

DKC4943

400

100

24

1

11

0

0

1

44

1

0

0

2

0

3

12

0

0

1

46

DKC 5632

500

100

53

15

10

0

1

0

14

1

0

1

1

0

4

0

0

0

0

47

DKC 5830

600

100

82

4

6

0

0

0

6

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

48

ES Sensor

390

100

33

21

6

0

1

0

26

4

0

0

3

2

1

3

0

0

0

49

ES Antalya

520

100

52

12

12

0

0

0

18

0

0

1

1

0

3

1

0

0

0

50

ES Zlatan

550

100

50

6

8

0

0

2

23

2

0

1

1

4

2

1

0

0

0

51

RF Chapalu

300

100

36

3

10

0

0

0

38

0

1

0

1

1

2

8

0

0

0

52

RF Initio

400

100

32

13

7

0

0

0

40

0

0

1

0

0

5

1

0

0

1

53

RF Leonidas

400

100

23

17

13

0

0

2

31

5

0

0

2

1

1

5

0

0

0

54

RF Pincki

400

100

51

11

13

0

1

1

18

1

0

2

0

1

1

0

0

0

0

55

RF Ulyxxe

400

100

33

22

9

0

2

0

23

2

0

0

1

1

4

3

0

0

0

56

AS 334

300

100

47

8

17

0

0

0

13

1

0

4

1

4

4

0

0

0

1

57

AS 54

450

100

70

14

6

0

0

0

4

1

0

1

0

2

2

0

0

0

0

58

AS 507

500

100

44

12

2

0

0

0

37

1

0

0

0

2

0

2

0

0

0

59

AS 534

500

100

45

22

7

0

0

0

21

0

0

1

1

0

2

1

0

0

0

60

AS 5B23

500

100

64

14

7

0

0

0

9

1

0

1

0

4

0

0

0

0

0

61

AS 5M43

500

100

50

9

2

0

0

1

31

0

0

1

0

2

2

2

0

0

0

62

AS 603

600

100

32

21

5

0

0

1

26

3

0

0

1

3

1

7

0

0

0

63

AS 6E02

600

100

47

16

8

0

0

1

26

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

64

AS 72

600

100

45

10

7

0

0

1

31

0

0

0

2

1

1

2

0

0

0

65

RAGT Futurixx

400

100

16

20

8

0

0

6

35

4

0

0

2

0

1

8

0

0

0

66

RAGT Axxo

430

100

47

6

13

0

0

1

33

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67

RAGT Pixxtol

490

100

56

21

5

0

0

0

11

2

0

0

0

0

2

3

0

0

0

68

RAGT Exxupery

560

100

49

22

2

0

0

1

22

1

0

0

0

2

1

0

0

0

0

BS – bez simptoma

I – simptomi oštećenja od insekata (Ostrinia nubilalis  i  Helicoverpa armigera)

F – simptomi oštećenja od Fusarium spp.

A – simptomi oštećenja od Aspergillus spp.

P – simptomi oštećenja od Penicillium spp.

C – simptom oštećenja od Cladosporium spp.

I+F, I+A, F+A, F+P, F+C, I+P, I+F+A, I+F+P, I+F+C - simptomi kombinovanih oštećenja

                  Aspergillus spp. na klipu kukuruza

                        Fusarium spp. na klipu kukuruza

                   Penicillim spp. na klipu kukuruza

               Oštećenja od insekata i Fusarium spp. na klipu kukuruza

 

Kukuruzna pipa (Tanymecus dilaticolis)

Na teritoriji RC Novi Sad u toku je setva kukuruza. Na pojedinim parcelama iz ranijih rokova setve, gde je kukuruz u fazi 2 lista (BBCH 12) registrovano je prisustvo kukuruzne pipe (Tanymecus dilaticolis) kao i simptomi oštećenja na mladim listovima kukuruza. Imago izgriza lišće, najčešče po ivici, što dovodi do ometanja razvoja biljaka.

Oštećenja na listovima
 
 

Imago kukuruzne pipe

 
S obzirom da kukuruzna pipa najveće štete pravi u fazi nicanja, preporučuje se pregled useva. Ukoliko se registruju velika oštećenja mladih biljaka mogu se izvršiti hemijske mere zaštite. U našoj zemlji nema registrovanih insekticida za njeno suzbijanje, ali se mere zaštite mogu sprovesti sa insekticidima na bazi aktivnih materija hlorpirifos, hlorpirifos + cipermetrin ili hlorpirifos + bifentrin (Nurell-D  1,5 l/ha; Konzul 1,5l/ha; Pyrinex super 1,5 l/ha).
Brojnosti različitih vrsta žičara na treritoriji RC Novi Sad od 2013 do 2015. godine

Brojnosti različitih vrsta žičara (Agriotes lineatus, Agriotes obscurus, Agriotes proximus, Agriotes sordidus, Agriotes sputator i Agrotes ustulatus) u periodu od 2013 do 2015. godine, praćeni su pomoću feromonskih klopki na lokalitetima Despotovo i Temerin.

Broj ulovljenih imaga žičara od 2013 do 2015. godine:

 

Zastupljenost različitih vrsta žičara od 2013 do 2015. godine, lokalitet Despotovo

Na lokalitetu Despotovo u 2013 i 2015. godini najdominantnija vrsta žičara bio je Agriotes ustulatus, dok je u 2014. godini najveće brojnosti imao Agriotes sordidus. U 2015. godini registrovano je prisustvo samo jedne vrste žičara (Agriotes ustulatus).

 

Zastupljenost različitih vrsta žičara od 2013 do 2015. godine, lokalitet Temerin

Na lokalitetu Temerin  u 2013 i 2015. godini najdominantnija vrsta žičara bio je Agriotes sordidus, dok je u 2014. godini najveće brojnosti imao Agriotes ustulatus.

Monitoring merkantilnog kukuruza RC Novi Sad

Na terenu RC Novi Sad izvršen je pregled useva merkantilnog kukuruza radi utvrđivanja prisustva gljiva koje prouzrokuju različite vrste plesni (Fusarium spp, Aspergillus spp, Penicillium spp, Cladosporium spp). Rezultati monitoringa pokazali su da su od plesni najzastupljenije gljive iz roda Fusarium, na svakom pregledanom usevu registrovano je prisustvo ove gljive, a procenat zaraženih klipova  kretao se od 4 do 59. Cladosporium je registrovan na 0 do 20% klipova, Aspergillus na 0 do 11% klipova i Penicillium na 0 do 7% klipova. Ove gljive pored direktnih šteta na klipu mogu u specifičnim uslovima da sintetišu mikotoksine veoma štetne po zdravlje ljudi i životinja. S obzirom da je evidentirano prisustvo ovih gljiva na našem proizvodnom području veoma je važno dalje pravilno rukovanje zaraženim usevima, jer ove gljive nastavljaju svoj razvoj i u povoljnim uslovima skladišta.   

Pored prisustva plesni, registrovana su i oštećenja od insekata (kukuruzni plamenac-Ostrinia nubilalis i pamukova sovica-Helicoverpa armigera). Insekti pored direktnih šteta koje pričinjavaju na klipovima otvaraju i put za infekcije različitim vrstama plesni. Na 1 do 23% klipova uočena su oštećenja samo od insekata, dok su na 1 do 27% klipova registrovana kombinovana oštećenja sa gljivama (ukupno oštećenja od insekata na 4 do 46% klipova).  

Rezultati pregleda 20 hibrida kukuruza različitih grupa zrenja na različitim lokalitetima prikazani su u tabeli:

Punkt

Hibrid

FAO grupa zrenja

BPK

BS

I

F

A

P

C

I+F

I+A

F+A

F+P

F+C

I+P

I+F+A

I+F+P

I+F+C

F+A+P

Bač

P9175

200

100

47

3

30

0

1

0

14

0

0

1

0

2

0

2

0

0

Gospođinci

ZP 341

300

100

83

8

4

3

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Temerin

DKC 4717

300

100

72

8

11

3

0

2

2

0

0

0

1

0

0

0

1

0

Vajska

DKC 4590

300

100

91

1

5

0

0

0

2

0

0

1

0

0

0

0

0

0

Čurug

KWS 3381

300

100

82

5

10

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Sirig

DKC 4717

300

100

45

9

37

0

0

0

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Despotovo

DKC 3590

300

100

39

1

33

0

0

0

24

0

0

0

1

1

0

1

0

0

Gložan

Pioneer NO1

400

100

33

17

7

0

0

14

23

0

0

0

1

0

0

0

5

0

Begeč

Pioneer V52

400

100

81

2

6

2

0

0

7

0

0

0

0

1

0

1

0

0

Kać

PR36V52

400

100

45

23

11

1

0

0

17

0

0

0

0

0

0

2

1

0

Sirig

DKC 5222

500

100

48

20

12

0

0

3

11

0

0

2

1

1

0

2

0

0

Čurug

AS57

500

100

62

13

12

0

2

0

5

0

1

2

0

1

0

1

0

1

Gložan

P0412

500

100

67

7

15

0

0

0

9

0

0

1

0

0

1

0

0

0

Selenča

Helico

500

100

84

13

1

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bač

P0412

500

100

53

18

25

0

0

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Temerin

KWS Konsens

600

100

86

9

3

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

Gospođinci

ZP677

600

100

40

19

13

3

0

0

11

1

1

1

0

1

5

4

0

1

Despotovo

ZP666

600

100

71

19

2

0

0

0

7

1

0

0

0

0

0

0

0

0

Kać

NS6030

600

100

63

15

8

0

0

0

12

1

0

0

0

0

0

1

0

0

Futog

Helen

700

100

78

11

4

0

1

0

5

0

0

1

0

0

0

0

0

0

BPK – broj pregledanih klipova

BS – bez simptoma

I – simptomi oštećenja od insekata (Ostrinia nubilalis I Helicoverpa armigera)

F – simptomi oštećenja od Fusarium spp.

A – simptomi oštećenja od Aspergillus spp.

P – simptomi oštećenja od Penicillium spp.

C – simptom oštećenja od Cladosporium spp.

I+F, I+A, F+A, F+P, F+C, I+P, I+F+A, I+F+P, I+F+C, F+A+P - simptomi kombinovanih oštećenja

 

Simptom prisustva Aspergillus spp. i Fusarium spp. na klipu kukuruza

Simptom prisustva Fusarium spp. na klipu kukuruza

Simptom prisustva Penicillium spp. na klipu kukuruza

Zdravstveno stanje hibrida kukuruza (sortni ogled)

Na lokalitetu Kać izvršen je pregled 74 hibrida kukuruza na sortnim ogledima radi utvrđivanja zdravstvenog stanja. Vršen je pregled klipova  na prisustvo oštećenja od insekata (Ostrinia nubilalis i Helicoverpa armigera) i prisustvo gljiva (Fusarium spp, Aspergillus spp, Penicillium spp i Cladosporium spp.).  Rezultati pregleda prikazani su u tabeli:  

Redni broj

Hibrid

Grupa zrenja

Broj pregledanih klipova

BS

I

F

A

P

C

I+F

I+A

F+A

F+P

F+C

I+P

I+F+A

I+F+P

I+F+C

1

MAS 47.P

460

100

79

4

17

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

MAS 52.K

480

100

74

6

16

0

0

0

3

0

0

0

0

1

0

0

0

3

MAS 56.A

500

100

74

8

14

0

0

0

1

0

1

0

0

0

0

1

1

4

MAS.70.F

600

100

79

12

0

0

0

0

8

0

0

0

0

0

0

1

0

5

RAGT RIVOXX

330

100

74

5

10

0

0

4

2

0

1

0

4

0

0

0

0

6

RAGT FUTURIXX

400

100

74

7

17

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

7

RAGT AXXO

430

100

75

8

11

1

0

1

3

0

1

0

0

0

0

0

0

8

RAGT PIXXTOL

490

100

60

25

0

0

0

0

6

0

0

0

0

0

0

0

0

9

LG LIMANOVA

380

100

87

6

5

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

10

LG 30.389

420

100

87

1

9

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

11

LG 30.491

470

100

82

2

10

0

0

0

5

0

0

1

0

0

0

0

0

12

Raiffisen Agro GASTI

530

100

74

3

18

0

0

0

5

0

0

0

0

0

0