Skip to main content

Region Novi Sad

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Novi Sad > Prilozi > Kukuruzna pipa (Tanymecus dilaticolis)
Kukuruzna pipa (Tanymecus dilaticolis)

Na teritoriji RC Novi Sad u toku je setva kukuruza. Na pojedinim parcelama iz ranijih rokova setve, gde je kukuruz u fazi 2 lista (BBCH 12) registrovano je prisustvo kukuruzne pipe (Tanymecus dilaticolis) kao i simptomi oštećenja na mladim listovima kukuruza. Imago izgriza lišće, najčešče po ivici, što dovodi do ometanja razvoja biljaka.

Oštećenja na listovima
 
 

Imago kukuruzne pipe

 
S obzirom da kukuruzna pipa najveće štete pravi u fazi nicanja, preporučuje se pregled useva. Ukoliko se registruju velika oštećenja mladih biljaka mogu se izvršiti hemijske mere zaštite. U našoj zemlji nema registrovanih insekticida za njeno suzbijanje, ali se mere zaštite mogu sprovesti sa insekticidima na bazi aktivnih materija hlorpirifos, hlorpirifos + cipermetrin ili hlorpirifos + bifentrin (Nurell-D  1,5 l/ha; Konzul 1,5l/ha; Pyrinex super 1,5 l/ha).

Comments

There are no comments yet for this post.