Skip to main content

Region Novi Sad

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Novi Sad > Usevi ili zasadi
Kupusna muva (Delia radicum)

Na području delovanja RC Novi Sad u toku su pripreme za rasađivanje kupusa namenjenog za ranu proizvodnju. Nakon prolaska hladnog talasa koji se prognozira za ovu nedelju očekuje se početak iznošenja rasada na parcele.

Na lepljivim klopkama sa hranidbenim atraktantom, na lokalitetu Futog, registruju se ulovi odraslih jedinki kupusne muve (Delia radicum). U toku je let prve generacije ove štetočine.

Slika 1: Odrasle jedinke kupusne muve

Kupusna muva ima od 2 do 3 generacije godišnje. Najveće štete pravi u proizvodnjii ranih kupusnjača. Prezimljava kao lutka u zemljištu. Odrasle jedinke se pojavljuju u rano proleće i hrane se na cvetovima korovskih biljaka. Nakon kopulacije ženke polažu jaja na korenov vrat tek rasađenih biljaka kupusa ili na zemljište oko biljaka. Kada se ispile, larve se ubušuju u koren i time ometaju protok materija. Usled jačeg napada dolazi do sušenja biljaka.

 

Slika 2: Simptom napada kupusne muve iz prethodne sezone

Trenutno se proizvođačima rasada preporučuje postavljane entomoloških mreža na ulaznim otvorima zaštićenog prostora u cilju sprečavanja ulaska kupusne muve i polaganja jaja.

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem kupusne muve i blagovremeno će izvestiti proizvođače o sprovođenju hemijskih mera zaštite.

Kupusna muva (Delia radicum)

Na području delovanja RC Novi Sad u toku su pripreme za rasađivanje kupusa namenjenog za ranu proizvodnju.

Na lepljivim klopkama sa hranidbenim atraktantom, na lokalitetu Futog, registruju se ulovi odraslih jedinki kupusne muve (Delia radicum). U toku je let prve generacije ove štetočine.

Imago kupusne muve

Kupusna muva ima od 2 do 3 generacije godišnje. Najveće štete pravi u proizvodnjii ranih kupusnjača. Prezimljava kao lutka u zemljištu. Odrasle jedinke se pojavljuju u rano proleće i hrane se na cvetovima korovskih biljaka. Nakon kopulacije ženke polažu jaja na korenov vrat tek rasađenih biljaka kupusa ili na zemljište oko biljaka. Kada se ispile, larve se ubušuju u koren i time ometaju protok materija što dovodi do sušenja biljaka koje dobijaju ljubičastu boju.

Proizvođačima rasada se preporučuje postavljane entomoloških mreža na ulaznim otvorima zaštićenog prostora u cilju sprečavanja ulaska kupusne muve i polaganja jaja.

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u usevima kupusa i blagovremeno će izvestiti proizvođače o sprovođenju hemijskih mera zaštite.

Pojava imaga kupusne muve

Na području delovanja RC Novi Sad u toku je proizvodnja rasada kupusa namenjenog za ranu proizvodnju.

Rasad kupusa

Na lepljivim klopkama sa hranidbenim atraktantom, na lokalitetu Futog, registruju se prvi ulovi imaga kupusne muve (Delia radicum). U toku je početak leta prve generacije ove štetočine.

Imago kupusne muve

Kupusna muva ima od 2 do 3 generacije godišnje. Najveće štete pravi u proizvodnjii ranih kupusnjača. Prezimljava kao lutka u zemljištu. Imago se pojavljuje u rano proleće i hrani se na cvetovima korovskih biljaka. Nakon kopulacije ženke polažu jaja na korenov vrat tek rasađenih biljaka kupusa ili u zemljište. Kada se ispile, larve se ubušuju u koren i time ometaju protok materija što dovodi do sušenja biljaka koje dobijaju ljubičastu boju.

Proizvođačima rasada se preporučuje postavljane entomoloških mreža na ulaznim otvorima zaštićenog prostora u cilju sprečavanja ulaska kupusne muve i polaganja jaja.

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u usevima kupusa i blagovremeno će izvestiti proizvođače o sprovođenju hemijskih mera zaštite.

Početak leta kupusne muve

Na području delovanja RC Novi Sad na feromonskim klopkama registruju se prvi ulovi imaga kupusne muve (Delia radicum). U toku je početak leta prve generacije ove štetočine.

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem ove štetočine i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Prvi ulov imaga kupusne muve (Delia radicum)

Kupusna muva (Delia radicum) ima 2 do 3 generacije godišnje. Najveće štete pravi u proizvodnjii ranih kupusnjača. Prezimljava kao lutka u zemljištu. Kada temperatura zemljišta dostigne oko 12 °C pojavljuje se imago koji se hrani na cvetovima korovskih biljaka. Nakon kopulacije ženke polažu jaja na korenov vrat tek rasađenih biljaka kupusa ili u zemljište. Kada se ispile, larve se ubušuju u koren i time ometaju protok materija što dovodi do sušenja biljaka koje dobijaju ljubičastu boju.

Na lokalitetu Futog, registrovan je prvi ulov imaga kupusne muve na feromonskim klopkama. One su  postavljene na parceli gde će uskoro doći do rasađivanja kupusa. Očekuje se polaganje jaja ove štetočine na mlade biljke kupusa neposredno nakon rasađivanja.

 

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem ove štetočine.

Kupusna muva (Delia radicum)

Kupusna muva (Delia radicum)  najveće štete pravi u proizvodnji ranih kupusnjača. Ima 2 do 3 generacije godišnje i prezimljava kao lutka u zemljištu. Imago se pojavljuje kada temperatura zemljišta dostigne oko 12 °C.  Ženke polažu jaja na zemlju i na korenov vrat biljaka. Kada se ispile larve one se ubušuju u koren i na taj način sprečavaju protok materija i dolazi do sušenja biljaka koje dobijaju ljubičastu boju.

Na lokalitetu Futog, usevi ranog kupusa  nalaze se u fazi 3 lista (rasađen 21.3). Vizuelnim pregledom registrovano je polaganje jaja kupusne muve (Delia radicum) na 40% biljaka. Za sada nije primećeno prisustvo larvi. RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem ove štetočine.
 
Kupusna muva

Na lokalitetu Futog usev kupusa nalazi se u fazi 6 do 7 razvijenih listova. U odnosu na prošlu nedelju došlo je do značajnog povećanja polaganja jaja kupusne muve (Delia radicum). Trenutno su jaja položena na 80% biljaka. Jaja se nalaze na zemlji oko biljaka ili uz sam korenov vrat kupusa. Za sada nije registrovano piljenje larvi.

Štetočine na kupusu

Na lokalitetu Futog usev kupusa nalazi se u fazi 4 do 5 listova (rasađivanje 4.04.).

Na žutim lepljivim klopkama koje su postavljene u usev registrovan je ulov odraslih jedinki kupusne muve (Phorbia brassicae). Vizuelnim pregledom biljaka kupusa registrovano je prisustvo jaja ove štetočine oko korenovog vrata kupusa. Jaja su prisutna na 10% biljaka i to jedno do tri jajeta oko biljke.

Kupusna muva je značajna štetočina u proizvodnji ranih kupusnjača. Ima 2 do 3 generacije godišnje. Prezimljava u stadijumu lutke u zemljištu. Odrasle jedinke se pojavljuju u proleće, kada je temperatura zemljišta oko 12°C. Ženke polažu jaja pojedinačno ili u grupama na korenov vrat mladih biljaka ili u zemlju oko njih.  Embrionalni razvoj pospešuje vlažno vreme. Ispiljene larve se u početku hrane korenovim dlačicama, a zatim prodiru u sam koren i ometaju normalno cirkulisanje sokova. Napadnute biljke dobijaju  plavoljubičastu boju.  Mlađe biljke se suše i u potpunosti propadaju. Starije biljke zaostaju u porastu i podložne su napadu drugih patogena.

Odrasle jedinke su 5 do 7 mm i slične su domaćoj muvi. Mužjaci su crnosivi sa tri uzdužne linije na leđnoj strani, a ženke su pepeljastosive. Jaja su beličasta, eliptičnog oblika, duga oko 1mm i imaju porečnu brazdu. Larve su svetle, žutobele, bez nogu, sužene na prednjem delu tela i sa atrofiranom glavom.

Na feromonskim klopkama koje su takođe postavljene u usev kupusa registrovan je i prvi ulov odraslih jedinki kupusnog moljca (Plutella maculipennis).

 

Imago kupusne muve       Jaja kupusne muve

Započeo let II generacije kupusne muve

Na osnovu temperaturnih akumulacija koje su od prvog januara 1278,32 CDD (lokalitet Futog), započeo je let II generacije kupusne muve. U narednom periodu očekuje se polaganje jaja ove štetočine. Preporučuje se proizvođačima kupusa pregled biljaka na prisustvo jaja kupusne muve, koja su prikazana na slici. Ova štetočina polaže jaja na korenov vrat i na zemljište i u zemljište oko korena.  Naročito treba obratiti pažnju na useve koji su skoro rasađeni u polju.

 

 

velika slika