Skip to main content

Region Novi Sad

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Novi Sad > Prilozi > Kupusna muva (Delia radicum)
Kupusna muva (Delia radicum)

Na području delovanja RC Novi Sad u toku su pripreme za rasađivanje kupusa namenjenog za ranu proizvodnju.

Na lepljivim klopkama sa hranidbenim atraktantom, na lokalitetu Futog, registruju se ulovi odraslih jedinki kupusne muve (Delia radicum). U toku je let prve generacije ove štetočine.

Imago kupusne muve

Kupusna muva ima od 2 do 3 generacije godišnje. Najveće štete pravi u proizvodnjii ranih kupusnjača. Prezimljava kao lutka u zemljištu. Odrasle jedinke se pojavljuju u rano proleće i hrane se na cvetovima korovskih biljaka. Nakon kopulacije ženke polažu jaja na korenov vrat tek rasađenih biljaka kupusa ili na zemljište oko biljaka. Kada se ispile, larve se ubušuju u koren i time ometaju protok materija što dovodi do sušenja biljaka koje dobijaju ljubičastu boju.

Proizvođačima rasada se preporučuje postavljane entomoloških mreža na ulaznim otvorima zaštićenog prostora u cilju sprečavanja ulaska kupusne muve i polaganja jaja.

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u usevima kupusa i blagovremeno će izvestiti proizvođače o sprovođenju hemijskih mera zaštite.

Comments

There are no comments yet for this post.