Skip to main content

Region Kikinda

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Kikinda
Sajt za objavljivanje priloga sa područja Regionalnog centra Kikinda.
Praćenje dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija ( Venturia inaequalis )
Vizuelnim pregledom zasada jabuke sorte Zlatni delišes, punkt Kikinda, utvrđeno je da se jabuke nalaze u fenofazi  drugo opadanje plodova ( BBCH 73 ).
 
 
Ovonedeljnim pregledom sakupljenih listova, pregledana je 51 pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).
 
Procenat dozrelosti za ovu nedelju iznosi 100%, dok je ispražnjenost 49,01 %.
 
RC Kikinda nastavlja sa praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija i u narednom periodu.
 
Dinamika dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija prikazana je u tabeli:
 

datum

% dozrelosti pseudotecija

( zlatni delišes )

 

% ispražnjenosti pseudotecija

( zlatni delišes )

13.02.2018.

0 %

 

21.02.2018.

0 %

 

28.02.2018.

0,96 %

 

07.03.2018.

0,98 %

 

14.03.2018.

6,13 %

 

21.03.2018.

6,57 %

 

28.03.2018.

15,67 %

 

04.04.2018.

32,01 %

 

11.04.2018.

48,11 %

 

18.04.2018.

63,88 %

 

25.04.2018.

81,48 %

16,66 %

03.05.2018.

82,50 %

22 %

09.05.2018.

94,64 %

26,78 %

15.05.2018.

100 %

33,33 %

22.05.2018.

100 %

49,01 %

 
Praćenje dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija ( Venturia inaequalis )
Pregledom zasada jabuke sorte Zlatni delišes, punkt Kikinda, utvrđeno je da se jabuke nalaze u fenofazi razvoja plodova; plodovi dostigli dimenzije do 20 mm do drugo opadanje plodova (BBCH 72-73).
 
  
BBCH 72                                
 
Ovonedeljnim pregledom sakupljenih listova, pregledano je 60 pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).
 
Procenat dozrelosti za ovu nedelju iznosi 100%, dok je ispražnjenost 33,33 %.
 
RC Kikinda nastavlja sa praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija i u narednom periodu.
 
Dinamika dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija prikazana je u tabeli:
 

datum

% dozrelosti pseudotecija

( zlatni delišes )

 

% ispražnjenosti pseudotecija

( zlatni delišes )

13.02.2018.

0 %

 

21.02.2018.

0 %

 

28.02.2018.

0,96 %

 

07.03.2018.

0,98 %

 

14.03.2018.

6,13 %

 

21.03.2018.

6,57 %

 

28.03.2018.

15,67 %

 

04.04.2018.

32,01 %

 

11.04.2018.

48,11 %

 

18.04.2018.

63,88 %

 

25.04.2018.

81,48 %

16,66 %

03.05.2018.

82,50 %

22 %

09.05.2018.

94,64 %

26,78 %

15.05.2018.

100 %

33,33 %

 
 
Praćenje dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija ( Venturia inaequalis )
Vizuelnim pregledom zasada jabuke sorte Zlatni delišes, punkt Kikinda, utvrđeno je da se jabuke nalaze u fenofazi razvoja ploda; veličina ploda do 20 cm  (BBCH 72 ).
 
  
 
Pregledom sakupljenih listova iz voćnjaka, ukupno je pregledano 56 pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti listova i krastavosti plodva jabuke ( Venturia inaequalis ).
 
Procenat dozrelosti za ovu nedelju iznosi 94,64 %, a ispražnjenosti 26,78 %.
 
 
RC Kikinda nastavlja sa praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija i u narednom periodu.
 
Dinamika dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija prikazana je u tabeli:
 

datum

% dozrelosti pseudotecija

( zlatni delišes )

 

% ispražnjenosti pseudotecija

( zlatni delišes )

13.02.2018.

0 %

 

21.02.2018.

0 %

 

28.02.2018.

0,96 %

 

07.03.2018.

0,98 %

 

14.03.2018.

6,13 %

 

21.03.2018.

6,57 %

 

28.03.2018.

15,67 %

 

04.04.2018.

32,01 %

 

11.04.2018.

48,11 %

 

18.04.2018.

63,88 %

 

25.04.2018.

81,48 %

16,66 %

03.05.2018.

82,50 %

22 %

09.05.2018.

94,64 %

26,78 %

 
 
Krompirova zlatica
Na području delovanja RC Kikinda, usevi krompira se nalaze u fenofazi BBCH 19-21 (devet i više listova razvijeno na glavnoj stabljici do faze vidljiv prvi izdanak).
 
Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo imaga krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineta) u indeksu napada 2,75 kao i položena jaja sa naličja lista u indeksu napada 1,5. 
 
Insekticidni tretman se za sada ne preporučuje, a RC Kikinda u narednom periodu nastavlja da prati prisustvo štetnih organizama u usevu krompira.
 
 
 
 
Praćenje dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija ( Venturia inaequalis )
Pregledom zasada jabuke sorte Zlatni delišes, punkt Kikinda, utvrđeno je da se jabuke nalaze u fenofazi plodovi dostigli dimenzije do 10 mm, opadanje plodova posle cvetanja (BBCH 71).
 
 
velika slika                                velika slika
 
Ovonedeljnim pregledom sakupljenih listova, pregledano je 50 pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).
 
Procenat dozrelosti za ovu nedelju iznosi 82,50%.
Prilikom pregleda utvrđeno je 11 ispražnjenih pseudotecija pa je procenat ispražnjenosti 22%.
 
RC Kikinda nastavlja sa praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija i u narednom periodu.
 
Dinamika dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija prikazana je u tabeli:
 

datum

% dozrelosti pseudotecija

( zlatni delišes )

 

% ispražnjenosti pseudotecija

( zlatni delišes )

13.02.2018.

0 %

 

21.02.2018.

0 %

 

28.02.2018.

0,96 %

 

07.03.2018.

0,98 %

 

14.03.2018.

6,13 %

 

21.03.2018.

6,57 %

 

28.03.2018.

15,67 %

 

04.04.2018.

32,01 %

 

11.04.2018.

48,11 %

 

18.04.2018.

63,88 %

 

25.04.2018.

81,48 %

16,66 %

03.05.2018.

82,50 %

22 %

 
 
 
Praćenje dozrelosti pseudotecija ( Venturia inaequalis )
Vizuelnim pregledom zasada jabuke sorte Zlatni delišes, punkt Kikinda, utvrđeno je da se jabuke nalaze u fenofazi  kraj cvetanja, većina latica opada  (BBCH 67 - 69).
 
 
Ovonedeljnim pregledom sakupljenih listova, pregledano je 54 pseudotecije prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).
 
Procenat dozrelosti za ovu nedelju iznosi 81,48%.
Prilikom pregleda utvrđeno je 9 ispražnjenih pseudotecija pa je procenat ispražnjenosti 16,66%.
 
RC Kikinda nastavlja sa praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija i u narednom periodu.
 
Dinamika dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija prikazana je u tabeli:
 

datum

% dozrelosti pseudotecija

( zlatni delišes )

 

% ispražnjenosti pseudotecija

( zlatni delišes )

13.02.2018.

0 %

 

21.02.2018.

0 %

 

28.02.2018.

0,96 %

 

07.03.2018.

0,98 %

 

14.03.2018.

6,13 %

 

21.03.2018.

6,57 %

 

28.03.2018.

15,67 %

 

04.04.2018.

32,01 %

 

11.04.2018.

48,11 %

 

18.04.2018.

63,88 %

 

25.04.2018.

81,48 %

16,66 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praćenje dozrelosti pseudotecija ( Venturia inaequalis )
Pregledom zasada jabuke sorte Zlatni delišes, punkt Kikinda, utvrđeno je da se jabuke nalaze u fenofazi puno cvetanje; najmanje 50 % cvetova otvoreno (BBCH 65).
 
 
Ovonedeljnim pregledom sakupljenih listova, pregledano je 54 pseudotecije prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).
 
Procenat dozrelosti za ovu nedelju iznosi 63,88 %.
 
 
 
RC Kikinda i u narednom periodu nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija.
 
Dinamika dozrelosti pseudotecija prikazana je u tabeli :
 

datum

% dozrelosti pseudotecija

jabuka ( zlatni delišes )

 

13.02.2018.

0 %

21.02.2018.

0 %

28.02.2018.

0,96 %

07.03.2018.

0,98 %

14.03.2018.

6,13 %

21.03.2018.

6,57 %

28.03.2018.

15,67 %

04.04.2018.

32,01 %

11.04.2018.

48,11 %

18.04.2018.

63,88 %

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Šljivine ose
Na području RC Kikinda, šljive se u zavisnosti od sorte nalaze u fenofazi prvi cvetovi otvoreni do puno cvetanje (BBCH 59-65).
 
Na lokalitetu Kikinda, na lepljivim klopkama registrovan je prvi ulov šljivinih osa (Hoplocampa minuta i Hoplocampa flava).
 
 
 
Mere suzbijanja se za sada ne preporučuju, a RC Kikinda će signalizirati vreme za tretman.
Praćenje dozrelosti pseudotecija (Venturia inaequalis)
Pregledom zasada jabuke sorte Zlatni delišes, punkt Kikinda, utvrđeno je da se jabuke nalaze u fenofazi od zelenih pupoljaka, pojedinačni cvetovi se odvajaju do faze crvenih pupoljaka (BBCH 56 -57).
 
 
Ovonedeljnim pregledom sakupljenih listova, pregledano je 53 pseudotecije prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).
Procenat dozrelosti za ovu nedelju iznosi 48,11 %.
 
Dinamika dozrelosti pseudotecija prikazana je u tabeli :
 

datum

% dozrelosti pseudotecija

jabuka ( zlatni delišes )

 

13.02.2018.

0 %

21.02.2018.

0 %

28.02.2018.

0,96 %

07.03.2018.

0,98 %

14.03.2018.

6,13 %

21.03.2018.

6,57 %

28.03.2018.

15,67 %

04.04.2018.

32,01 %

11.04.2018.

48,11 %

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RC Kikinda nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija i u narednom periodu.
Pojava rutave bube (Tropinota hirta)
Na području delovanja RC Kikinda, u zasadima voća na cvetovima korovskih biljaka registrovana su prva imaga rutave bube (Tropinota hirta).
 
Štete na voću prave odrasle jedinke hraneći se cvetnim organima. Izuetno velike štete mogu pričiniti u mladim zasadima voća gde mogu izgristi skoro sve cvetove. U takvim zasadima preporučuje se postavljanje lovnih klopki za masovno izlovljavanje ove štetočine. U bele ili plave posude, pored vode i par kapi deterdženta neophodno je staviti i neki mirisni atraktant poput voćnog sirupa ili negro bombona.
Hemijske mere zaštite se nikako ne preporučuju zbog zaštite pčela i drugih oprašivača.
 
  
velika slika                                     velika slika
 
1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima