Skip to main content

Region Kikinda

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Kikinda
Sajt za objavljivanje priloga sa područja Regionalnog centra Kikinda.
Praćenje dozrelosti pseudotecija (Venturia inaequalis)
Pregledom zasada jabuke na lokalitetu Kikinda, sorta Zlatni Delišes, utvrđeno je da se jabuka nalazi u fenofazi od zeleni listići 10 mm iznad ljušture pupoljaka , većina listova otvorena ali još uvek ne u punoj veličini do vidljivi cvetni pupoljci još uvek zatvoreni (BBCH 10-55).
 
 
 
Laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača pegavosti listova i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) registrovana je dozrelost za ovu nedelju od 25,84%.
 
 
 
RC Kikinda nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.
Žitna pijavica na pšenici
Vizuelnim pregledom useva pšenice na lokalitetu Kikinda, registrovano je prisustvo imaga žitne pijavice (Lema melanopus).
 
 
 
U toku je period dopunske ishrane imaga i parenja, a nakon toga sledi period polaganja jaja.
 
Za sada se hemijske mere suzbijanja ne preporučuju, a RC Kikinda u narednom periodu nastavlja da prati aktivnost žitne pijavice i signaliziraće pravo vreme za primenu mera zaštite.
Praćenje dozrelosti pseudotecija (Venturia inaequalis)
Pregledom zasada jabuke (Zlatni Delišes) na lokalitetu Kikinda, utvrđeno je da se jabuka nalazi u fenofazi početak pucanja pupoljka (BBCH 07).
 
Picture
 
Laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti listova i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), registrovana je dozrelost pseudotecija od 10,52%.
 
Picture
 
RC Kikinda nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija i u narednom periodu.
 Pojava repičinog sjajnika
Na području delovanja RC Kikinda, usevi uljane repice se nalaze u različitim fenofazama porasta stabla do faze pojave cvetnih pupoljaka (BBCH 30-50).
 
 
 
Vizuelnim pregledom useva uljane repice i pregledom Merikovih posuda registrovano je prisustvo imaga repičinog sjajnika (Melighetes aeneus) u niskoj brojnosti.
Repičin sjajnik prilikom ishrane oštećuje cvetne pupoljke što dovodi do smanjenja prinosa.
 
Prilikom pregleda registrovani su i pojedinačni primerci imaga buvača (Phyllotreta sp).
 
 
 
 
 
 
 
Za sada, brojnost repičinog sjajnika je niska i ispod praga štetnosti. RC Kikinda i u narednom periodu nastavlja da prati stanje u usevima uljane repice.
Praćenje dozrelosti pseudotecija (Venturia inaequalis)
Pregledom zasada jabuke sorte Zlatni Delišes na punktu Kikinda, utvrđeno je da se jabuke nalaze u fenofazi od kraj bubrenja lisnih pupoljaka; ljuspice pupoljaka svetlo obojene, a neki delovi pokriveni gustim dlačicama do početak pucanja pupoljka (BBCH 03-07).
 
 
 
Laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti listova i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), registrovana je dozrelost pseudotecija od 9,32%.
 
 
RC Kikinda nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija i u narednom periodu.
Zdravstveno stanje useva pšenice
Na području delovanja RC Kikinda, usevi pšenice se nalaze u fenofazi bokorenja (BBCH 26-28).
 
 
Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma sledećih obolenja:
  • pepelnice žita (Erysiphe graminis) na 4-14% biljaka 
  • sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na 2-10% i to samo na donjim listovima
  • lisne rđe  (Puccinia triticina) u vidu pojedinačnih pustula na do 5% biljaka 

Rezultati vizuelnih pregleda prikazani su u tabeli :

Lokalitet

Faza

BBCH

% biljaka sa simptomima pepelnice žita

(Erysiphe graminis)

% biljaka sa simptomima sive pegavosti

(Septoria tritici)

% biljaka sa simptomima lisne rđe

(Puccinia tricina)

Kikinda

BBCH 27

4

0

0

Banatska

Topola

BBCH 28

14

10

5

Novi Kneževac

BBCH 26

12

2

0

velika slika

velika slika

velika slika

S obzirom da se uskoro očekuje ulazak useva pšenice u fazu vlatanja, preporuka je da se usevi redovno obilaze i prati zdravsteno stanje biljaka. RC Kikinda će i u narednom periodu nastaviti  da informiše o zdravstvenom stanju useva pšenice.

Praćenje dozrelosti pseudotecija (Venturia inaequalis)
Na lokalitetu Kikinda, jabuke sorta Zlatni Delišes nalaze se u fenofazi početak bubrenja lisnih pupoljaka (BBCH 01).
 
 
 
 
Pregledom pseudotecija sa opalog lišća prouzrokovača pegavosti listova i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) utvrđen je procenat dozrelosti koji iznosi 1,66 %.
 
 
RC Kikinda nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena i u narednom periodu.
 
Uljana repica - repičine pipe
Na području delovanja RC Kikinda, usevi uljane repice se u zavisnosti od vremena setve nalaze u fenofazi od razvijeno 9 i više listova do početka porasta stabla (BBCH 19-30).
 
 
Vizuelnim pregledom useva uljane repice, registrovano je prisustvo male repičine pipe (Ceuthorhynchus pallidactylus) i velike repičine pipe (Ceuthorhynchus napi)  za sada ispod praga štetnosti (0,85 imaga na 5 biljaka).
Prag štetnosti za repičine pipe iznosi 1 imago na 5 biljaka.
 
Nakon stabilizacije vremenskih uslova (trenutno zahlađenje i kiša) očekuje se povećanje aktivnosti ovih štetočina.
 
RC Kikinda u narednom periodu nastavlja sa praćenjem prisustva pipa u usevima uljane repice i signaliziraće vreme za tretman.
 
 
Praćenje dozrelosti pseudotecija (Venturia inaequalis)
Na području delovanja RC Kikinda, jabuke sorte Zlatni delišes se nalaze u fenofazi mirovanja (BBCH 00).
 
 
 
Laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti listova i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) procenat dozrelosti za ovu nedelju iznosi 1,44%.
 
RC Kikinda u narednom periodu nastavlja da prati dozrelost pseudotecija na ovom lokalitetu.
Praćenje dozrelosti pseudotecija (Venturia inaequalis)
Na lokalitetu Kikinda, sorta jabuke Zlatni delišes nalazi u fenofazi lisni pupoljci zadebljali, cvetni  pupoljci zatvoreni pokriveni ljuspicama kore (BBCH 00).
 
 
Laboratorijskim pregledom opalog lišća jabuke, registrovan je početak formiranja askospora u askusima prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).
 
Procenat dozrelosti za ovu nedelju iznosi 0,98.
 
RC Kikinda u narednom periodu nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija navedenog patogena.
 
 
1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima