Skip to main content

Region Kikinda

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Kikinda
Sajt za objavljivanje priloga sa područja Regionalnog centra Kikinda.
Praćenje dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija Venturia inaequalis 15
Na lokalitetu Kikinda, sorta jabuke Zlatni delišes nalazi se u fenofazi plodovi veličine do 20cm (BBCH 72).
 
 
 
Laboratorijskim pregledom pseudotecija sa prezimelog lišća iz voćnjaka gljive prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), registrovano je prisustvo zrelih askospora u askusima.
 
Od ukupno pregledanih 50 pseudotecija,  u 1 je do 25% formiranih askospora, u 4 je od 25-50% formiranih askospora, u 11 je od 50-75% formiranih askospora, dok je u 34 od 75-100% formiranih askospora. Registrovano  je 18 ispražnjenih pseudotecija.
 
 
 

Procenat dozrelosti pseudotecija za ovu nedelju iznosi 89%, dok je procenat ispražnjenosti 36%.

 

RC Kikinda nastavlja sa praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija ovog patogena.

 

Dinamika dozrevanja i pražnjenja pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke

                        (Venturia inaequalis)

 

datum

% dozrelosti pseudotecija

( Zlatni delišes )

 

% ispražnjenosti pseudotecija

( Zlatni delišes )

 

07.02.2022.

0 %

 

10.02.2022.

0,4 %

 

17.02.2022.

1,92 %

 

24.02.2022.

3,92 %

 

03.03.2022.

4,50%

 

10.03.2022.

5,35%

 

16.03.2022.

8,05%

 

23.03.2022.

10,26%

 

30.03.2022.

17%

 

06.04.2022.

24,05%

 

14.04.2022.

30,93%

 

20.04.2022.

39,21%

 

28.04.2022.

50,41%

8,33%

05.05.2022.

72,27%

20%

11.05.2022.

89%

36%

Praćenje dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija Venturia inaequalis 14
Na lokalitetu Kikinda, sorta jabuke Zlatni delišes nalazi se u fenofazi plodovi dostigli dimenzije do 10mm; opadanje plodova posle cvetanja (BBCH 71).
 
 
 
Laboratorijskim pregledom pseudotecija sa prezimelog lišća iz voćnjaka gljive prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), registrovano je prisustvo zrelih askospora u askusima.
 
Od ukupno pregledanih 55 pseudotecija, u 3 nema formiranih askospora u 7 je do 25% formiranih askospora, u 7 je od 25-50% formiranih askospora, u 14 je od 50-75% formiranih askospora, dok je u 24 od 75-100% formiranih askospora. Registrovano  je 11 ispražnjenih pseudotecija.
 
 
 

Procenat dozrelosti pseudotecija za ovu nedelju iznosi 72,27%, dok je procenat ispražnjenosti 20%.

 

RC Kikinda nastavlja sa praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija ovog patogena.

 

Dinamika dozrevanja i pražnjenja pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke

                        (Venturia inaequalis)

 

 

datum

% dozrelosti pseudotecija

( Zlatni delišes )

 

% ispražnjenosti pseudotecija

( Zlatni delišes )

 

07.02.2022.

0 %

 

10.02.2022.

0,4 %

 

17.02.2022.

1,92 %

 

24.02.2022.

3,92 %

 

03.03.2022.

4,50%

 

10.03.2022.

5,35%

 

16.03.2022.

8,05%

 

23.03.2022.

10,26%

 

30.03.2022.

17%

 

06.04.2022.

24,05%

 

14.04.2022.

30,93%

 

20.04.2022.

39,21%

 

28.04.2022.

50,41%

8,33%

05.05.2022.

72,27%

20%

 

 

 

 

 
Polaganje jaja krompirove zlatice u usevima krompira
Na području delovanja RC Kikinda usevi krompira nalaze se u fenofazi razvoja listova (BBCH 10-13).
 
 
 
Vizuelnim pregledom useva krompira registrovano je prisustvo odraslih jedinki krompirove zlatice na 11%biljaka i položena jaja sa naličja listova na 2% biljaka (Leptinotarsa decemlineata).
 
 
 
Krompirova zlatica je značajna štetočina krompira.
Odrasle jedinke krompirove zlatice prezimljavaju u zemljištu i kada se zemljište zagreje na dubini oko 10 cm na 14,5 ˚C  izlaze sa mesta prezimljavanja. Najveće štete prave larve koje se hrane lišćem. Pri velikoj brojnosti larvi i imaga krompirove zlatice celokupna lisna masa može biti uništena za kratko vreme.
 
RC Kikinda za sada ne preporučuje hemijske mere zaštite sa ciljem suzbijanja krompirove zlatice i i nastavlja da prati zdravstveno stanje u usevima krompira i blagovremeno će obavestiti poljoprivredne proizvođače o vremenu tretmana.
 
Takođe, prilikom pregleda na pojedinačnim biljkama registrovano je prisustvo krilatih formi lisnih vaši (Aphididae) kao i prisustvo vrtnih muva (fam. Bibionidae).
 
 
 
Vrtne muve imaju jednu generaciju godišnje i prezimljavaju kao larve u zemljištu.
Tokom maja meseca dolazi do masovne pojave odraslih jedinki koje se pare i ženke polažu jaja u grupicama u zemlji. Položena jaja su uglavnom u blizini mesta sa dosta humusa i stajnjaka.
 
 
Larve vrtnih muva se hrane humusom i biljnim ostacima u zemljištu, a odrasle jedinke se hrane nektarom cvetova i mogu biti značajni oprašivači.
 
U voćnim zasadima i usevima gde se registruje prisustvo vrtnih muva ne bi trebalo uništavati njihovu populaciju.
Lisne pipe u voćarskim zasadima
Na području delovanja RC Kikinda zasadi voćnih vrsta se nalaze u različitim fazama cvetanja i obrazovanja lisne mase. U ovoj razvojnoj fazi posebna pažnja obraća se na štetočine koje oštećuju upravo cvet i list, te je redovnim monitoringom voćnih zasada potrebno utvrditi prisustvo i visinu populacije pojedinih štetočina i odlučiti o potrebi za sprovođenjem hemijskih tretmana. Vizuelnim pregledom zasada jabuke, šljive i leske registrovano je sporadično prisustvo odraslih jedinki lisnih pipa (Phyllobius spp.).
 
Picture
 
Picture
 
Vrste roda Phyllobius napadaju lišće jabuke, kruške, šljive, breskve, leske i drugih vrsta voća. Pipe prezimljavaju u zemljištu u stadijumu larve. Odrasle jedinke se javljaju na voćkama čim započnu period vegetacije i izgrizaju rubove, najčešće mladog lišća, praveći polukružne izreze. Kod jačeg napada list može biti izgrižen do glavnog lisnog nerva, a registrovan je i golobrst pojedinih stabala usled povećane aktivnosti ovih insekata. Jači napadi su karakteristični za suva i topla proleća, dok do početka leta njihova aktivnost prestaje. Takođe, povremeno napadaju pupoljke i mlade plodove na kojima prave plitke izgrizotine.
Lisne pipe se redovno javljaju u našim proizvodnim uslovima i spadaju u kategoriju štetočina manjeg ekonomskog značaja. Najčešće ne uzrokuju značajnije ekonomske štete, te se mere hemijske zaštite sprovode jedinu u slučaju jakog napada, odnosno izrazito visoke populacije lisnih pipa. U slučaju napada utvrđuje se procenat oštećenih stabala i procenat izgriženosti lišća, dok se brojnost pipa utvrđujem metodom otresanja. RC Kikinda će nastaviti sa praćenjem lisnih pipa, ali i svih drugih štetočina koje mogu ugroziti prinos gore pomenutih voćnih vrsta i po potrebi signalizirati momenat za sprovođenje hemijskog tretmana.
Praćenje dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija Venturia inaequalis 13
Na lokalitetu Kikinda, sorta jabuke Zlatni delišes nalazi se u fenofazi kraj cvetanja; sve latice opale (BBCH 69).
 
 
 
Laboratorijskim pregledom pseudotecija sa prezimelog lišća iz voćnjaka gljive prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), registrovano je prisustvo zrelih askospora u askusima.
 
Od ukupno pregledanih 60 pseudotecija, u 13 nema formiranih askospora, u 11 je do 25% formiranih askospora, u 13 je od 25-50% formiranih askospora, u 8 je od 50-75% formiranih askospora, dok je u 15 od 75-100% formiranih askospora. Registrovano je 5 ispražnjenih pseudotecija.
 
 
 

Procenat dozrelosti pseudotecija za ovu nedelju iznosi 50,41%, dok je procenat ispražnjenosti 8,33%.

 

RC Kikinda nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

 

Dinamika dozrevanja i pražnjenja pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke

                     (Venturia inaequalis)

 

datum

% dozrelosti pseudotecija

( Zlatni delišes )

 

% ispražnjenosti pseudotecija

( Zlatni delišes )

 

07.02.2022.

0 %

 

10.02.2022.

0,4 %

 

17.02.2022.

1,92 %

 

24.02.2022.

3,92 %

 

03.03.2022.

4,50%

 

10.03.2022.

5,35%

 

16.03.2022.

8,05%

 

23.03.2022.

10,26%

 

30.03.2022.

17%

 

06.04.2022.

24,05%

 

14.04.2022.

30,93%

 

20.04.2022.

39,21%

 

28.04.2022.

50,41%

8,33%

Prisustvo pipe repičine ljuske u usevu uljane repice
Na području delovanja RC Kikinda usevi uljane repice nalaze se u različitim fazama cvetanja; 10% cvetova glavne cvasti otvoreno do faze puno cvetanje 50% cvetova glavne cvasti otvoreno (BBCH 61-65).
 
 

Vizuelnim pregledom useva uljane repice registrovano je prisustvo odraslih jedinki pipe repičine ljuske (Ceutorrhynchus assimilis).

 
 

Odrasle jedinke pipe repičine ljuske prezimljava plitko u zemljištu ispod listova, a pri temperaturi od 13 °C i više započinje svoju aktivnost. Imago se hrani pupoljcima, delovima cveta i ljuskama, ali štete od odraslih insekata nisu velike. Najveće štete pričinjavaju ispiljene larve u mahunama koje se hrane semenkama, a ulazni otvori larvi olakšavaju prodor sekundarnih patogena kao i drugih štetnih insekata.

 

Suzbijanje pipe repičine ljuske preporučuje se tek nakon formiranja prvih mahuna, po postizanju praga štetnosti od 0,5 do 2 imaga po biljci u rubnom delu parcele prema EPPO standardu PP 2/8 (1). U našoj zemlji nema registrovanih insekticida za suzbijanje pomenute štetočine. Po navedenom standardu za suzbijanje navedene štetočine mogu se koristiti insekticii na bazi aktivnih materija: alfa-cipermetrin, cipermetrin, deltametrin i lambda-cihalotrin.

 

Primena insekticida u fazi cvetanja je zabranjena!

 

RC Kikinda nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u usevima uljane repice.

Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis 12
Na lokalitetu Kikinda, sorta jabuke Zlatni delišes nalazi se u fenofazi prvi cvetovi otvoreni (BBCH 60).
 
 
 
Laboratorijskim pregledom pseudotecija sa prezimelog lišća iz voćnjaka gljive prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), registrovano je prisustvo zrelih askospora u askusima.
 
Od ukupno pregledane 51 pseudotecije, u 15 nema formiranih askospora, u 12 je do 25% formiranih askospora, u 10 je od 25-50% formiranih askospora, u 8 je od 50-75% formiranih askospora, dok je u 6 od 75-100% formiranih askospora.
 
 

Procenat dozrelosti pseudotecija za ovu nedelju iznosi 39,21%.

 

RC Kikinda nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

 

Dinamika dozrevanja pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke

                     (Venturia inaequalis)

 

datum

% dozrelosti pseudotecija

( Zlatni delišes )

 

07.02.2022.

0 %

10.02.2022.

0,4 %

17.02.2022.

1,92 %

24.02.2022.

3,92 %

03.03.2022.

4,50%

10.03.2022.

5,35%

16.03.2022.

8,05%

23.03.2022.

10,26%

30.03.2022.

17%

06.04.2022.

24,05%

14.04.2022.

30,93%

20.04.2022.

39,21%

Zdravstveno stanje useva ozime pšenice u regionu Kikinde
Na području delovanja RC Kikinda usevi ozime pšenice u zavisnosti od rokova setve, primenjene agrotehnike i lokaliteta nalaze se u fenofazi početak rasta stabljike do fenofaze drugo kolence najmanje 2cm iznad prvog (BBCH 30-32).
 
 
Vizuelnim pregledom useva pšenice registrovani su simptomi pepelnice žita (Erysiphe graminis) na do 3% biljaka, sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na do 9% biljaka i simptomi žuto mrke pegavosti lista pšenice (Pyrenophora tritici-repentis) na do 10% biljaka.
 
 
velika slika                           velika slika          
 
                                                
                               velika slika
 
 
Navedeni patogeni su prisutni na donjim listovima biljaka koji žute i suše se, dok su simptomi pepelnice žita prisutni na prizemnom delu stabla, u gušćim usevima. Pregledom listova prvog i drugog kolenca nije registrovano širenje navedenih patogena, a takođe u usevima pšenice nije uočeno prisustvo rđe (Puccinia spp.)
 
Na regionu Kikinde, u odnosu na prošlu godinu, registrovana je smanjena količina padavina što je uticalo na manji intenzitet napada patogena različitih prouzrokovača bolesti nego što je u ovim fazama razvoja pšenice uočeno u predhodnoj godini.
 
Količina padavina i podaci sa meteoroloških stanica u Kikindi i Banatskoj Topoli
 

 

AMS Kikinda

(količina padavina)

AMS Banatska Topola

(količina padavina)

mesec

 

 

mart  (1-31.marta)

15 mm

6,8 mm

april  (do 18.aprila)

8 mm

11,8 mm

 
Takođe, vizuelnim pregledom useva pšenice registrovane su odrasle jedinke imaga žitne pijavice, oštećenja usled dopunske ishrane kao i položena jaja na listovima pšenice. Prezimljava imago na skrovitim mestima, a oštećenja na listovima usled dopunske ishrane u proleće javljaju se u vidu traka oko 1mm. Ženke polažu jaja u nizovima na površini lista sve do juna meseca.
 
 
velika slika                                  velika slika
 
 
                       
                            velika slika
 
RC Kikinda u narednom periodu nastavlja da prati zdravstveno stanje u usevima pšenice.
Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis 11
Na lokalitetu Kikinda, sorta jabuke Zlatni delišes nalazi se u fenofazi crvenih pupoljaka; cvetne krunice izdužene; cvetna loža lagano otvorena; čašični listovi jedva vidljivi (BBCH 57).
 
 
 
Laboratorijskim pregledom pseudotecija sa prezimelog lišća iz voćnjaka gljive prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), registrovano je prisustvo zrelih askospora u askusima.
 
Od ukupno pregledanih 59 pseudotecija, u 21 nema formiranih askospora, u 16 je do 25% formiranih askospora, u 12 je od 25-50% formiranih askospora, u 7 je od 50-75% formiranih askospora dok je u 3 od 75-100% formiranih askospora.
 
 
Procenat dozrelosti pseudotecija za ovu nedelju iznosi 30,93%.
 
RC Kikinda nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.
 
 

datum

% dozrelosti pseudotecija

( Zlatni delišes )

 

07.02.2022.

0 %

10.02.2022.

0,4 %

17.02.2022.

1,92 %

24.02.2022.

3,92 %

03.03.2022.

4,50%

10.03.2022.

5,35%

16.03.2022.

8,05%

23.03.2022.

10,26%

30.03.2022.

17%

06.04.2022.

24,05%

14.04.2022.

30,93%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis 10
Na lokalitetu Kikinda, sorta jabuke Zlatni delišes nalazi se u fenofazi vidljivi cvetni pupoljci; još uvek zatvoreni  (BBCH 55).
 
 
 
Laboratorijskim pregledom pseudotecija sa prezimelog lišća iz voćnjaka gljive prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), registrovano je prisustvo zrelih askospora u askusima.
 
Od ukupno pregledane 53 pseudotecija u 22 nema formiranih askospora, u 17 je do 25% formiranih askospora, u 9 je od 25-50% formiranih askospora, u 4 je od 50-75% formiranih askospora dok je u 1 od 75-100% formiranih askospora.
 
 
 
 
Procenat dozrelosti pseudotecija za ovu nedelju iznosi 24,05%.
 

datum

% dozrelosti pseudotecija

( Zlatni delišes )

 

07.02.2022.

0 %

10.02.2022.

0,4 %

17.02.2022.

1,92 %

24.02.2022.

3,92 %

03.03.2022.

4,50%

10.03.2022.

5,35%

16.03.2022.

8,05%

23.03.2022.

10,26%

30.03.2022.

17%

06.04.2022.

24,05%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RC Kikinda nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.
1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima