Skip to main content

Region Kikinda

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Kikinda
Sajt za objavljivanje priloga sa područja Regionalnog centra Kikinda.
Štetočine u usevima šećerne repe
Na području delovanja RC Kikinda usevi šećerne repe se nalaze u fenofazi potpunog zatvaranja redova; 90% biljaka zatvorilo redove (BBCH 39).
 
 
Vizuelnim pregledom useva šećerne repe registrovano je prisustvo sledećih štetnih organizama:
 
Repina muva (Pegomya betae) ima 2-3 generacije godišnje, a prezimi kao lutka u zemljištu. Ženka polaže do 100 jaja i to u grupama. Larve su bledo žute boje i prave štete na listovima tako što progrizaju epidermis, hrane se parenhimom lista i prave mine koje su nepravilnog oblika. Štete od repine muve mogu biti značajne kada su biljke male dok u kasnijim fazama razvoja ne pričinjavaju veće štete.
 
 
Sovica gama (Autographa gamma) je polifagna štetočina i hrani se na gajenim i samoniklim biljkama. Štete nastaju na zeljastim biljnim delovima pre svega na lisnoj masi jer gusenice izgrizaju tkivo između nerava i pri većoj brojnosti mogu izazvati golobrst.
Štetočina ima 2-3 generacije godišnje, dok ženka polaže do 500 jaja. Trenutno se registuju niske brojnosti te štetočine.
 
 
velika slika                            velika slika
 
Buvač (Chaetocnema tibialis) ima jednu generaciju godišnje, a oštećenja prave na kotiledonima i stalnom lišću gde se hrane gornjim epidermisom na kojima kasnije nastaju rupičasti otvori. Najveću opasnost za šećernu repu predstavljaju u fazi nicanja do obrazovanja 2-3 stalna lista. Prezimljava u stadijumu imaga, dok ženka polaže od 16-40 jaja plitko u zemljište u blizini biljaka.
 
 
velika slika                               velika slika
 
Cikade (Cicadelidae) se hrane usisavanjem biljnih sokova iz tkiva domaćina, dok veliki broj cikada prenosi bakterije, viruse i fitoplazme sa zaraženih na zdrave biljke. Hraneći se biljnim sokovima one prouzrokuju direktna oštećenja biljnog tkiva sisanjem sokova i izlučivanjem produkata metabolizma. Međutim, najznačajnija šteta na biljkama je upravo sposobnost kao vektora da prenose biljne patogene viruse, bakterije i fitoplazme. Larve prolaze kroz pet larvenih stupnjeva, dok jaja polažu direktno u tkivo biljke.
 
 
Žitne stenice (Dolycorus baccarum) i (Pyrrhocoris apterus) kojima poslednjih godina vremenske prilike pogoduju za razvoj. Suvo i toplo vreme uslovilo je pojavu stenica na većem broju gajenih biljaka, ali za sada u niskim brojnostima.
 
 
velika slika                                velika slika
 
RC Kikinda i u narednom periodu nastavlja da prati stanje u usevima šećerne repe.
Pegavost lišća repe (Cercospora beticola)
Na području delovanja RC Kikinda usevi šećerne repe nalaze se u fenofazi zatvaranja redova (BBCH 33-39).
 
 
 
 
Vizuelnim pregledom useva šećerne repe registrovano je prisustvo pojedinačnih pega prouzrokovanih patogenom Cercospora beticola na 2% biljaka.
 
 
 
RC Kikinda nastavlja da prati zdravestveno stanje u usevima šećerne repe i na vreme će signalizirati momenat za tretman.
Praćenje dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija Venturia inaequalis 20
Na lokalitetu Kikinda, sorta jabuke Zlatni delišes nalazi se u fenofazi plodovi uspravni T-faza; donja strana plodova i peteljke formira T (BBCH 74).
 
 
 
Pregledom pseudotecija u laboratorijskim uslovima nije registrovano prisustvo askospora.
 
Ispražnjenost kod sorte Zlatni delišes iznosi 100%.
 
Registrovana ispražnjenost pseudotecija ukazuje da je završen period primarnih infekcija od strane gljive prouzrokovača čađave pegavosti listova i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).
 

Dinamika dozrevanja i pražnjenja pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke

                        (Venturia inaequalis)

 

datum

% dozrelosti pseudotecija

( Zlatni delišes )

 

% ispražnjenosti pseudotecija

( Zlatni delišes )

 

07.02.2022.

0 %

 

10.02.2022.

0,4 %

 

17.02.2022.

1,92 %

 

24.02.2022.

3,92 %

 

03.03.2022.

4,50%

 

10.03.2022.

5,35%

 

16.03.2022.

8,05%

 

23.03.2022.

10,26%

 

30.03.2022.

17%

 

06.04.2022.

24,05%

 

14.04.2022.

30,93%

 

20.04.2022.

39,21%

 

28.04.2022.

50,41%

8,33%

05.05.2022.

72,27%

20%

11.05.2022.

89%

36%

17.05.2022.

92,45%

47,16%

24.05.2022.

100%

54,71%

01.06.2022.

100%

87,27%

09.06.2022.

100%

94,82%

20.06.2022.

100%

100%

 

 
Praćenje dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija Venturia inaequalis 19
Na lokalitetu Kikinda, sorta jabuke Zlatni delišes nalazi se u fenofazi plodovi uspravni T-faza; donja strana plodova i peteljke formira T (BBCH 74).
 
 
 
Laboratorijskim pregledom pseudotecija sa prezimelog lišća iz voćnjaka gljive prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), registrovano je prisustvo zrelih askospora u askusima.
 
Od ukupno pregledanih 58 pseudotecija registrovano je 55 ispražnjenih pseudotecija.
 
 
 

Procenat dozrelosti pseudotecija za ovu nedelju iznosi 100%, dok je procenat ispražnjenosti 94,82%.

 

RC Kikinda nastavlja sa praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija ovog patogena.

 

 

Dinamika dozrevanja i pražnjenja pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke

                        (Venturia inaequalis)

 

datum

% dozrelosti pseudotecija

( Zlatni delišes )

 

% ispražnjenosti pseudotecija

( Zlatni delišes )

 

07.02.2022.

0 %

 

10.02.2022.

0,4 %

 

17.02.2022.

1,92 %

 

24.02.2022.

3,92 %

 

03.03.2022.

4,50%

 

10.03.2022.

5,35%

 

16.03.2022.

8,05%

 

23.03.2022.

10,26%

 

30.03.2022.

17%

 

06.04.2022.

24,05%

 

14.04.2022.

30,93%

 

20.04.2022.

39,21%

 

28.04.2022.

50,41%

8,33%

05.05.2022.

72,27%

20%

11.05.2022.

89%

36%

17.05.2022.

92,45%

47,16%

24.05.2022.

100%

54,71%

01.06.2022.

100%

87,27%

09.06.2022.

100%

94,82%

Cikada Scaphoideus titanus u zasadima vinove loze
Na području delovanja RC Kikinda zasadi vinove loze se u zavisnosti od zastupljenog sortimenta i lokaliteta nalaze u fenofazama od punog cvetanja  50% cvetnih kapica otpalo do fenofaze formiranja plodova; mladi plodovi počinju da rastu; ostaci od cvetova opadaju (BBCH 65-71).
 
Pregledom zasada vinograda sa naličja listova registrovano je prisustvo larvi cikade Scaphoideus titanus koje su uglavnom prisutne na donjim listovima. U vinogradima trenutno dominiraju larve I larvenog stupnja, ali su registrovane i larve II stupnja.
 
 
 
Cikada Scaphoideus titanus tokom svog razvića prolazi kroz pet larvenih stupnjeva, pri čemu larve od III larvenog stupnja postaju infektivne i sposobne da prenesu fitoplazmu sa zaraženog na zdrave čokote.Naime, larve tokom svoje ishrane na zaraženim čokotima u svoj digestivni trakt unose fitoplazmu i nakon inkubacionog perioda koji traje 21 dan i same larve postaju infektivne odnosno dobijaju sposobnost prenošenja fitoplazme sa zaraženih na zdrave biljke.
 
RC Kikinda za sada još ne preporučuje sprovođenje hemijskih mera zaštite obzirom da su u vinogradima registrovane samo larve I i II larvenog stupnja.
 
RC Kikinda i u narednom periodu nastavlja  sa monitoringom cikada u vinogradima u cilju određivanja pravovremenog momenta za izvođenje tretmana.
 
Takođe, prilikom pregleda zasada registrovano je i prisustvo imaga repičinog sjajnika (Melighetes aeneus) na cvetovima vinove loze koji se hrane polenom što može dovesti do pojave rehuljavih grozdova usled smanjenog broja bobica.
 
Hemijske mere zaštite se ne preporučuju obzirom da se vinova loza još uvek nalazi u fazi cvetanja kada je primena insekticida zabranjena.
 
 
 
Praćenje dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija Venturia inaequalis 18
Na lokalitetu Kikinda, sorta jabuke Zlatni delišes nalazi se u fenofazi prečnik ploda do 40mm; plodovi uspravni T-faza; donja strana plodova i peteljke formira T (BBCH 74).
 
 
 
Laboratorijskim pregledom pseudotecija sa prezimelog lišća iz voćnjaka gljive prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), registrovano je prisustvo zrelih askospora u askusima.
 
Od ukupno pregledane 55 pseudotecije registrovano je 48 ispražnjenih pseudotecija.
 

Procenat dozrelosti pseudotecija za ovu nedelju iznosi 100%, dok je procenat ispražnjenosti 87,27%.

 

RC Kikinda nastavlja sa praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija ovog patogena.

 

 

Dinamika dozrevanja i pražnjenja pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke

                        (Venturia inaequalis)

 

datum

% dozrelosti pseudotecija

( Zlatni delišes )

 

% ispražnjenosti pseudotecija

( Zlatni delišes )

 

07.02.2022.

0 %

 

10.02.2022.

0,4 %

 

17.02.2022.

1,92 %

 

24.02.2022.

3,92 %

 

03.03.2022.

4,50%

 

10.03.2022.

5,35%

 

16.03.2022.

8,05%

 

23.03.2022.

10,26%

 

30.03.2022.

17%

 

06.04.2022.

24,05%

 

14.04.2022.

30,93%

 

20.04.2022.

39,21%

 

28.04.2022.

50,41%

8,33%

05.05.2022.

72,27%

20%

11.05.2022.

89%

36%

17.05.2022.

92,45%

47,16%

24.05.2022.

100%

54,71%

01.06.2022.

100%

87,27%

Početak polaganja jaja I generacije kukurznog plamenca
Na području delovanja RC Kikinda usevi kukuruza se u zavisnosti od datuma setve nalaze u različitoj fazi razvoja lista (BBCH 11-17).
 
Picture
 
Vizuelnim pregledom useva semenskog kukuruza na lokalitetu Kikinda registrovano je prisustvo položenih jaja kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na do 1% biljaka. U toku je početak polaganja jaja I generacije kukuruznog plamenca.
 
Picture
 
S obzirom da prag štetnosti za semenski kukuruz i kukuruz šećerac iznosi 5% biljaka sa položenim jajnim leglima, odnosno 10% za merkantilni kukuruz, hemijski tretman se za sada ne preporučuje.
 
RC Kikinda će nastaviti sa praćenjem dinamike polaganja jaja kukuruznog plamenca i pravovremeno signalizirati momenat za hemijskih tretman. .
Prisustvo cikade Scaphoideus titanus na vinovoj lozi
Na području delovanja RC Kikinda zasadi vinove loze se u zavisnosti od zastupljenog sortimenta nalaze u fenofazi cvast nabubrela do fenofaze cvast potpuno razvijena (BBCH 55-57).
 
 
Vizuelnim pregledom zasada vinograda na lokalitetu Iđoš, sa naličja listova vinove loze, registrovano je prisustvo cikade Scaphoideus titanus za sada u niskoj brojnosti.
 
 
 
Ta cikada ima jednu generaciju godišnje, prezimljava u stadijumu jajeta ispod kore lastara, a početak piljenja larvi odvija se tokom maja meseca.
 
Cikada Scaphoideus titanus je vektor fitoplazme Flavescence doree (FD) koja prouzrokuje veoma destruktivno oboljenje na vinovoj lozi, poznato pod nazivom zlatasto žutilo vinove loze.
 
Infektivne su tek larve trećeg razvojnog stupnja i sposobnost prenošenja fitoplazme FD zadržavaju do kraja života. Fitoplazma FD se ne prenosi na potomstvo cikade.
 
U toku je početak piljenja larvi pomenute štetočine. Hemijske mere zaštite se za sada ne preporučuju s obzirom da su registrovane samo larve prvog razvojnog stupnja.
 
RC Kikinda nastavlja sa praćenjem cikade Scaphoideus titanus i signaliziraće pravo vreme za tretman.
Praćenje dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija Venturia inaequalis 17
Na lokalitetu Kikinda, sorta jabuke Zlatni delišes nalazi se u fenofazi prečnik ploda do 40mm; plodovi uspravni T-faza; donja strana plodova i peteljke formira T (BBCH 74).
 
 
Laboratorijskim pregledom pseudotecija sa prezimelog lišća iz voćnjaka gljive prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), registrovano je prisustvo zrelih askospora u askusima.
 
Od ukupno pregledane 53 pseudotecije registrovano je 29 ispražnjenih pseudotecija.
 
 
 

Procenat dozrelosti pseudotecija za ovu nedelju iznosi 100%, dok je procenat ispražnjenosti 54,71%.

 

RC Kikinda nastavlja sa praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija ovog patogena.

 

Dinamika dozrevanja i pražnjenja pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke

                        (Venturia inaequalis)

 

datum

% dozrelosti pseudotecija

( Zlatni delišes )

 

% ispražnjenosti pseudotecija

( Zlatni delišes )

 

07.02.2022.

0 %

 

10.02.2022.

0,4 %

 

17.02.2022.

1,92 %

 

24.02.2022.

3,92 %

 

03.03.2022.

4,50%

 

10.03.2022.

5,35%

 

16.03.2022.

8,05%

 

23.03.2022.

10,26%

 

30.03.2022.

17%

 

06.04.2022.

24,05%

 

14.04.2022.

30,93%

 

20.04.2022.

39,21%

 

28.04.2022.

50,41%

8,33%

05.05.2022.

72,27%

20%

11.05.2022.

89%

36%

17.05.2022.

92,45%

47,16%

24.05.2022.

100%

54,71%

 

 
Praćenje dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija Venturia inaequalis 16
Na lokalitetu Kikinda, sorta jabuke Zlatni delišes nalazi se u fenofazi drugo opadanje plodova (BBCH 73).
 
 
 
Laboratorijskim pregledom pseudotecija sa prezimelog lišća iz voćnjaka gljive prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), registrovano je prisustvo zrelih askospora u askusima.
 
Od ukupno pregledane 53 pseudotecije,  u 1 je do 25% formiranih askospora, u 2 je od 25-50% formiranih askospora, u 9 je od 50-75% formiranih askospora, dok je u 41 od 75-100% formiranih askospora. Registrovano  je 25 ispražnjenih pseudotecija.
 
 
 

Procenat dozrelosti pseudotecija za ovu nedelju iznosi 92,45%, dok je procenat ispražnjenosti 47,16%.

 

RC Kikinda nastavlja sa praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija ovog patogena.

 

Dinamika dozrevanja i pražnjenja pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke

                        (Venturia inaequalis)

 

datum

% dozrelosti pseudotecija

( Zlatni delišes )

 

% ispražnjenosti pseudotecija

( Zlatni delišes )

 

07.02.2022.

0 %

 

10.02.2022.

0,4 %

 

17.02.2022.

1,92 %

 

24.02.2022.

3,92 %

 

03.03.2022.

4,50%

 

10.03.2022.

5,35%

 

16.03.2022.

8,05%

 

23.03.2022.

10,26%

 

30.03.2022.

17%

 

06.04.2022.

24,05%

 

14.04.2022.

30,93%

 

20.04.2022.

39,21%

 

28.04.2022.

50,41%

8,33%

05.05.2022.

72,27%

20%

11.05.2022.

89%

36%

17.05.2022.

92,45%

47,16%

 

 

 

 
1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima