Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Zelena prognoza tekstovi  

Zelena prognoza tekstovi

Modify settings and columns
Biblioteka koja sadrži tekstualne dokumente na osnovu kojih se rade emisije "Zelene prognoze".
  
View: 
Edit
Zelena prognoza 16042021Breskva; NektarinaTripsi 
Zelena prognoza 15042021PšenicaSive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici); Žuto-mrke pegavosti (Pyrenophora tritici-repentis); Pepelnice žita (Erysiphe graminis); Lisne rđe (Puccinia triticina) 
Zelena prognoza 14042021KukuruzKukuruzna zlatica (Diabrotica virgifera virgifera) 
Zelena prognoza 13042021ŠljivaŽuta šljivina osa (Hoplocampa flava); Crna šljivina osa (Hoplocampa minuta) 
Zelena prognoza 12042021Šećerna repaSiva repina pipa (Bothynoderes punctiventris) 
Zelena prognoza 09042021Breskva; NektarinaTripsi 
Zelena prognoza 08042021Koštičavo voćeEriofidna grinja leske (Phytoptus avellanae) 
Zelena prognoza 07042021PšenicaProuz. sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici); Prouz. pepelnice žita (Erysiphe graminis); Prouz. lisne rđe (Puccinia triticina); Žitna pijavica (Lema melanopus) 
Zelena prognoza 06042021Koštičavo voće; Jabučasto voćeKorisni organizmi: oprašivači 
Zelena prognoza 05042021Jagodičasto voće; Koštičavo voće; Vinova lozaAzijska voćna mušica (Drosophila suzikii) 
Zelena prognoza 02042021LukMinirajuća muva luka (Napomyza gymnostoma) 
Zelena prognoza 01042021JabukaČađava pegavost lista i krastavost plodova jabuke (Venturia inaequalis); Prouz. pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha) 
Zelena prognoza 31032021KupusnjačeKupusna muva (Delia radicum) 
Zelena prognoza 30032021Šećerna repaSiva repina pipa (Bothynoderes punctiventris) 
Zelena prognoza 29032021Uljana repicaRepičin sjajnik (Meligethes aeneus) 
Zelena prognoza 26032021JečamMrežasta pegavost lista ječma (Pyrenophora teres); Pepelnica žita (Eysiphe graminis); Sočivasta pegavost lista ječma (Rhynchosporium secalis); Rđa ječma (Puccinia hordei) 
Zelena prognoza 25032021Paradajz; Krastavac; Paprika; KupusnjačeLisne vaši; Tripsi 
Zelena prognoza 24032021Voće; Uljana repicaKorisni organizmi: polinatori 
Zelena prognoza 23032021Uljana repicaRepičin sjajnik (Meligethes aeneus) 
Zelena prognoza 22032021JečamMrežasta pegavost lista ječma (Pyrenophora teres); Pepelnica žita (Eysiphe graminis); Sočivasta pegavost lista ječma (Rhynchosporium secalis); Rđa ječma (Puccinia hordei) 
Zelena prognoza 19032021Šećerna repaSiva repina pipa (Bothynoderes punctiventris) 
Zelena prognoza 18032021Paradajz; Paprika; KrastavacLisne vaši; Tripsi; Fitopatogeni virusi; Prouz. poleganja rasada, paleži klijanaca i truleži semena (Pythium spp.) 
Zelena prognoza 17032021SuncokretPlamenjača suncokreta (Plasmopara helianthi); Bela trulež (Sclerotinia sclerotiorum); Sivo mrka pegavost (Phomopsis heliathi); Mrka pegavost (Alternaria helianthi); Crna pegavost (Phoma mecdonaldi) 
Zelena prognoza 16032021Jagodičasto voće; Koštičavo voće; Vinova lozaAzijska voćna mušica (Drosophila suzukii) 
Zelena prognoza 15032021KupusnjačeKupusova muva (Delia radicum) 
Zelena prognoza 12032021PšenicaSive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici); Pepelnice žita (Erysiphe graminis); Lisne rđe (Puccinia triticina) 
Zelena prognoza 11032021KruškaBakteriozna plamenjača jabučastog voća (Erwinia amylovora); Čađava krastavost kruške (Venturia pirina) 
Zelena prognoza 10032021JabukaČađava pegavost lista i krastavost plodova jabuke (Venturia inaequalis) 
Zelena prognoza 09032021Kajsija; Breskva; NektarinaProuz. sušenja cvetova, grančica i mrke truleži plodova koštičavog voća (Monilia laxa) 
Zelena prognoza 08032021JečamMrežasta pegavost lista ječma (Pyrenophora teres); Pepelnica žita (Eysiphe graminis); Sočivasta pegavost lista ječma (Rhynchosporium secalis); Rđe (Puccinia hordei) 
Zelena prognoza 05032021KrompirKrompirov moljac (Phthorimaea operculella) 
Zelena prognoza 04032021JabukaČađava pegavost lista i krastavost plodova jabuke (Venturia inaequalis) 
Zelena prognoza 03032021Breskva; NektarinaProuz. kovrdžavosti lista brskve (Taphrina deformans); Prouz. sušenja grana i grančica koštičavog voća (Monilia laxa) 
Zelena prognoza 01032021SviSve 
Zelena prognoza 28082020ParadajzMoljac paradajza (Tuta absoluta) 
Zelena prognoza 27082020KupusKupusov moljac (Plutella xylostella); Mali kupusar (Pieris rapae); Bela kupusova mušica (Aleyrodes proletella); Kupusova sovica (Mamestra brassicae); Povrtna sovica (Mamestra oleracea) 
Zelena prognoza 26082020JabukaJabukin smotavac (Carpocapsa pomonella); Čađava krastavost plodova (Venturia inaequalis); Smeđa ili mrka trulež plodova (Monilinia fructigena); Gorka trulež plodova (Colletotrichum gleosporoides); Meka trulež plodova (Penicillium spp.) 
Zelena prognoza 25082020Vinova lozaSiva trulež grožđa (Botrytis cinerea); Pepeljasti grožđani moljac (Lobesia botrana); Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii) 
Zelena prognoza 24082020Kukuruz; PaprikaKukuruzni plamenac (Oatrinia nubilalis) 
Zelena prognoza 21082020Jabuka; Kruška; Dunja; MušmulaBakteriozna plamenjača jabučastog voća (Erwinia amylovora) 
Zelena prognoza 20082020Šećerna repaPegavost lista šećerne repe (Cercospora beticola) 
Zelena prognoza 19082020Kukuruz; Paprika; Paradajz; Duvan; Boranija; Pasulj; SuncokretPamukova sovica (Helicoverpa armigera) 
Zelena prognoza 18082020Paprika; Paradajz; Boranija; Soja; Kukuruz; Voće; Vinova lozaZelena povrtna stenica (Nezara viridula) 
Zelena prognoza 17082020Jabuka; Breskva; Kruška; Trešnja; Malina; Paradajz; Paprika; Tikva; Krastavac; Kukuruz; Pasulj; SojaBraon mramorasta stenica (Halyomorpha halys) 
Zelena prognoza 14082020Malina; Kupina; Breskva; Šljiva; Vinova lozaAzijska voćna mušica (Drosophila suzukii) 
Zelena prognoza 13082020KupusMali kupusar (Pieris rapae); Bela kupusova mušica (Aleyrodes proletella); Kupusna sovica (Mamestra brassicae); Povrtna sovica (Mamestra oleracea) 
Zelena prognoza 12082020KrompirKrompirov moljac (Phthorimaea operculella) 
Zelena prognoza 11082020JabukaJabukin smotavac (Carpocapsa pomonella) 
Zelena prognoza 10082020KruškaObična kruškina buva (Cacopsylla pyri) 
Zelena prognoza 07082020PaprikaKukuruzni plamenac (Ostrinia nubilalis) 
Zelena prognoza 06082020ParadajzMoljac paradajza (Tuta absoluta) 
Zelena prognoza 05082020Šećerna repaPegavost lišća šećerne repe (Cercospora beticola) 
Zelena prognoza 04082020Vinova lozaProuz. sive truleži grožđa; Azijska voćna mušica; Pepeljasti grožđani moljac 
Zelena prognoza 03082020KupusKupusov moljac (Plutella xylostella) 
Zelena prognoza 31072020Kukuruz; PaprikaKukuruzni plamenac (Ostrinia nubilalis) 
Zelena prognoza 30072020KrompirKrompirov moljac (Phthorimaea operculella) 
Zelena prognoza 29072020ŠljivaŠljivin smotavac (Grapholita funebrana) 
Zelena prognoza 28072020Paradajz; Papria; Krastavac; Lubenica; Tikvice; Soja; Kukuruz; Jabuka; BreskvaObični paučinar (Tetranychus urticae) 
Zelena prognoza 27072020KruškaObična kruškina buva (Cacopsylla pyri) 
Zelena prognoza 24072020KupusKupusov moljac (Plutella xylostella); Buvači (Phyllotreta sp.) 
Zelena prognoza 23072020JabukaJabukin smotavac (Carpocapsa pomonella); Pepelnica jabuke (Podosphaera leucotricha) 
Zelena prognoza 22072020Kukuruz; Paprika; Paradajz; Duvan; BoranijaPamukova sovica (Helicoverpa armigera) 
Zelena prognoza 21072020Breskva; NektarinaBreskvin smotravac (Cydia molesta); Prouz. truleži plodova (Monilinia spp.); Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii) 
Zelena prognoza 20072020Šećerna repaPegavost lista šećerne repe (Cercospora beticola) 
Zelena prognoza 17072020MrkvaCrna pegavost lisća mrkve (Alteranria dauci i Alternaria radicina) 
Zelena prognoza 16072020LukPlamenjača luka (Peronospora destructor); Tripsi 
Zelena prognoza 15072020KrompirKrompirov moljac (Phthorimaea operculella); Prouz. plamenjače krompira (Phytophtora infestans); Prouz. crne pegavosti krompira (Alternaria solani) 
Zelena prognoza 14072020Paprika; Paradajz; Boranija; Soja; Kukuruz; Voće; Vinova lozaZelena povrtna stenica (Nezara viridula) 
Zelena prognoza 13072020Jagodičasto voće; Koštičavo voće; Vinova lozaAzijska voćna mušica (Drosophila suzukii) 
Zelena prognoza 10072020Trešnja; VišnjaPegavost lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii) 
Zelena prognoza 09072020ŠljivaŠljivin smotavac (Grapholita funebrana); Prouz. truleži plodova (Monilinia spp.) 
Zelena prognoza 08072020JabukaJabukin smotavac (Carpocapsa pomonella); Pepelnica jabuke (Podosphaera leucotricha) 
Zelena prognoza 07072020KupusKupusov moljac (Plutella xylostella); Buvači (Phyllotreta sp.) 
Zelena prognoza 06072020Vinova lozaCikada Scaphoideus titanus 
Zelena prognoza 03072020PaprikaLisne vaši (Aphididae); Tripsi (Thysanoptera); Pamukova sovica (Helicoverpa armigera); Sovica gama (Autographa gamma) 
Zelena prognoza 02072020Šećena repaPegavost lista šećerne repe (Cercospora beticola) 
Zelena prognoza 01072020KruškaObična kruškina buva (Cacopsylla pyri) 
Zelena prognoza 30062020JabukaJabukin smotavac (Carpocapsa pomonella) 
Zelena prognoza 29062020ŠljivaŠljivin smotavac (Grapholita funebrana) 
Zelena prognoza 26062020Breskva; NektarinaBreskvin smotavac (Cydia molesta); Tripsi (Thysanoptera); Prouz. različitih vrsta truleži (Minilinia spp.) 
Zelena prognoza 25062020Vinova lozaCikada (Scaphoideus titanus) 
Zelena prognoza 24062020KupusKupusov moljac (Plutella xylostella) 
Zelena prognoza 23062020LubenicaAntraknoza lubenice i dinje (Colletotrichum lagenarium); Lisne vaši (Aphididae) 
Zelena prognoza 22062020KruškaObična kruškina buva (Cacopsylla pyri) 
Zelena prognoza 19062020ParadajzMoljac paradajza (Tuta absoluta) 
Zelena prognoza 18062020Breskva; NektarinaProuzrokovači truleži plodova (Monilinia spp.); Breskvin smotavac (Cydia molesta); Tripsi 
Zelena prognoza 17062020Šećerna repaPegavost lista šećerne repe (Cercospora beticola) 
Zelena prognoza 16062020KupusKupusov moljac (Plutella xylostella); Tripsi (Thysanoptera); Buvači (Phyllotreta sp.); Lisne vaši (Aphididae); Bela kupusna mušica (Aleurodes proletella)  
Zelena prognoza 15062020KukuruzKukuruzni plamenac (Ostrinia nubilalis) 
Zelena prognoza 12062020KrompirPlamenjača krompira (Phytophthora infestans) 
Zelena prognoza 11062020JabukaČađava pegavost listova i krastavost plodova jabuke (Venturia inaequalis); Pepelnica jabuke (Podosphaera leucotricha) 
Zelena prognoza 10062020KruškaObična kruškina buva (Cacopsylla pyri) 
Zelena prognoza 09062020KukuruzKukuruzni plamenac  (Ostrinia nubilalis) 
Zelena prognoza 08062020Vinova lozaPlamenjača vinove loze (Plasmopara viticola); Pepelnica vinove loze (Uncinula necator); Cikada (Scaphoideus titanus) 
Zelena prognoza 05062020LukPlamenjača luka (Peronospora destructor); Tripsi 
Zelena prognoza 04062020Jabučasto voćeBakteriozna plamenjača jabučastog voća (Erwinia amylovora) 
Zelena prognoza 03062020Breskva; NektarinaTripsi (Thysanoptera); Prouz. truleži (Monilinia spp.) 
Zelena prognoza 02062020KrompirPlamenjača krompira (Phytophthora infestans); Crna pegavost krompira (Alternaria solani) 
Zelena prognoza 01062020KruškaObična kruškina buva (Cacopsylla pyri); Prouz. čađave krastavosti kruške 
Zelena prognoza 29052020LeskaLešnikov surlaš (Curculio nucum); Pepelnica leske (Phyllactinia guttata) 
1 - 100 Next